Page 1

BO

God jul!

magasinet NR.4

/

2017

Medlemsblad for

MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG

Mobarn

30 år

s. 38

Lundabo oppgradert s. 6 • Elbillading s. 12 Drømmebolig i Fræna s. 30 • Ekornes Brygge s. 36


AKTIVER MEDLEMSKORTET DITT og få 2% rabatt på alle varer! I tillegg får du 10 % -20 % rabatt på enkelte varer.

GARANTI Eiendomsmegling Molde Strandgata 5 Tlf: 712 59 300 • www.garanti.no

Jan Egil Fornes Tlf. 900 79 994

Evy Strømme Tlf. 911 25 859

Grete Heiseldal Tlf. 975 04 641

Terese Nerland Tlf. 915 44 447

Birgitte Tangen Tlf. 900 35 303

UTSIKT TIL MEDLEMSFORDELER Garanti – det naturlige førstevalget for alle Mobo-medlemmer! Vi kjenner ditt borettslag og har 70 års erfaring og ekspertise. Vi kan tilby våre effektive meglertjenester til den beste prisen i markedet. MEDLEMSFORDELER PRISLØFTE – SALGSGARANTI - GRATIS VERDIVURDERING FOR BOENDE MEDLEMMER

Møre og Romsdal BBL

2

PB 2036, 6402 Molde

Tlf: 71 25 93 00

www.mobo.no

Del av Norske Boligbyggelag


MONTÉR MOLDE

Vi leverer alt innen byggevarer

Aubo kvalitetskjøkken – 10 år i Norge

Kom innom og registrer ditt navn i vår butikk – da får du en fordelaktig rabattavtale på alt du handler hos oss.

Velkommen!

Montér Molde Birger Hatlebakksvei 10, 6415 Molde. molde@monter.no. Tlf. 480 14 600. 7.30 –17 (18) 10 –14

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

3


NEW

NYTT TIDLØST DANSK DESIGN

¬ URBAN HVIT/MØRK LEIRE Liker du tidløst design, bør du ta en ekstra titt på vår nye modell Urban. Det karakteristiske håndtaket er frest inn i fronten, noe som gir kjøkkenet et stilrent og minimalistisk designuttrykk med mengder av karakter. Med modellen Urban kan du også velge mellom tre forskjellige finérfronter. Sort Eik Finér, Hvit Eik Finér og Natur Eik Finér. HTH Molde • Øvre veg 32 • 6415 Molde • tlf. 71 20 05 20 • hth.no

HTH_Urban_Magasinann_208x278_Molde.indd 1

15/09/2017 10.48


tema i dette nummeret: jul nummer 4 desember

2017

www.mobo.no

Innhold

Leder

faste spalter

rolf eidsæter

Tema: Jul ........................................................ 12

ELbillading

Mattipset .................................................... 20 Reisetipset ................................................ 22

Elbiler og ladbare hybridbiler har gjort sitt inntog, og drivstoffet for disse bilene er strøm. Det betyr at slike biler kan lades der det er mulighet for det. I Stavanger valgte et boligsameie med 200 leiligheter å overlate dette til den enkelte sameier. De fikk selv legge opp kontakter for lading, og boligsameiet ville ikke ha noe med saken å gjøre. Det gikk bra for de første 20 som kjøpte ladbare biler, men da var strømkapasiteten til sameiet brukt opp. Alternativene som boligsameiet sto overfor var å øke strømkapasiteten inn til boligsameiet eller å velge en felles ladeløsning for alle beboerne. De økonomiske konsekvensene av de to alternative var så forskjellige at det ble et lett valg. Det ble valgt en løsning med «smarte» elbilladere som fordelte den tilgjengelige strømkapasiteten. I vårt område har vi ikke slike dramatiske eksempler, men vi ser en utvikling også i borettslagene der mange kjøper ladbare biler, og lader på tilgjengelige kontakter i garasjekjellerne. Dette er både ulovlig og brannfarlig, og derfor må det raskest mulig installeres godkjente ladestasjoner. Foredragsholderne fra Zaptec og Ladefabrikken, viste til at lading på vanlig kontakt kan utgjøre en betydelig fare, og de viste gjennom sine egne produkter at dette kan løses på en god måte både for boligselskapet og den enkelte bruker. Det er også viktig å understreke at lading på vanlig kontakt ikke lenger er lovlig. Selv i en privatbolig, må det nå monteres egne ladestasjoner for elbil.

Før sommeren vedtok Stortinget enstemmig at en seksjonseier i et boligsameie kan etablere et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider på en parkeringsplass seksjonseieren disponerer eller et annet sted styret anviser. Seksjonseieren må søke styret om tillatelse først, men styret har bare anledning til å avslå søknaden dersom det foreligger en saklig grunn. Denne bestemmelsen i eierseksjonsloven vil trolig tre i kraft fra 1. januar 2018. Det er ikke vedtatt noen tilsvarende bestemmelse i borettslagsloven, men det kan forventes en tilsvarende regulering i løpet av kort tid. Deltakerne på temakvelden om elbillading hadde mange gode spørsmål til foredragsholderne. Det gikk på alt fra hvorfor boligselskapet skal installere slike løsninger til tekniske spørsmål. Det som uansett er konklusjonen etter temakvelden om elbillading, er at borettslag og boligsameier må ta denne utfordringen på alvor. I dag er det 180.000 ladbare biler på norske veier, og det har økt fra beskjedne 3349 slike biler i 2010. Prognosene tilsier at det vil være 1.600.000 ladbare biler på norske veier i 2035. Og eierne av ladbare biler vil ha andre krav enn eiere av tradisjonelle bensin- og dieselbiler. Det viktigste kravet vil være muligheten for å lade bilen hjemme i egen garasje. I de større norske byene er det allerede i dag slik at det er et minus i forbindelse med salg av leiligheter hvis det ikke er utbygd muligheter for lading av elbiler og andre ladbare biler. Det blir spennende å følge denne utviklingen videre. Boligselskapene som er tilknyttet MOBO har nå fått grunnleggende informasjon om hvilke krav som stilles for ladeutstyr i garasjer. Så må boligselskapene ta utfordringen og sørge for god tilrettelegging.

møre og romsdal boligbyggelag

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

nr. 4, 2017

Tlf: 71 25 93 00

TIBE Reklamebyrå AS Postadr.: Postboks 473, 6400 Molde

ansvarlig redaktør

E-post: mobo@mobo.no Hjemmeside: www.mobo.no

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

MEDLEMSBLAD FOR MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG

Jusspalten ................................................... 26 Personlig økonomi ................................. 28 nyheter Lundabo: oppgradert ............................. 6 Rigger seg for et godt 2018 ................... 9 Barnehagene – en trygg havn ............ 10 Elbillading ..................................................... 12 Drømmebolig i Fræna ........................... 30 Elvegata 9 – Moldes Mexico ............. 32 Solbakken 37 .............................................. 34 Ekornes Brygge ........................................ 36 Carporter i Fannebo ............................... 37 Granlia 3 ....................................................... 37 Mobarn 30 år ............................................. 38

Barnehagene – en trygg havn: s. 10

medarbeidere i dette nummeret Evy Strømme, Ove Rødal, Maja Håbet, Ingrid Kvande og Jens Lyngstad

utgitt av

E‑post: bomagasinet@tibe.no

Bomagasinet

BS Media AS, Postboks 452 Sentrum. 0104 Oslo

annonser

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01 E-post: annonse@tibe.no

trykk Ålgård Offset, Ålgård

M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

Direktør Rolf Eidsæter, Møre og Romsdal Boligbyggelag

Strandgata 5, 6415 Molde.

Kryssord & Sudoku ................................ 25

8 Trykksak 6

4

Torsdag 26. oktober arrangerte MOBO temakveld om elbillading for borettslag og boligsameier. Nærmere 90 tillitsvalgte stilte på dette møtet, og det viser at det er stor interesse for temaet, og at det også er en aktuell problemstilling i de fleste boligselskaper.

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

5


OPPGRADERT De siste årene har Lundabo borettslag i Molde fått en skikkelig makeover. Alt fra bytte av rør flere meter under bakken, til nye vinduer, nye fasader og større og finere balkonger.

ingrid kvande

Lundabo borettslag i Bjørnstjerne Bjørnsonsveg i Molde ligger like ved sjukehuset, og består av 48 leiligheter. Tidligere het det Søsterbo borettslag, og også i dag har sjukehusansatte forkjøpsrett. Asbjørg Eline Kvalvåg og Lill Eldrid Bergtun er styremedlemmer.

6


Asbjørg Eline Kvalvåg er styreleder i Lundabo borettslag. Hun kom inn i styret første gang i 1998, og utenom en pause på to år har hun vært med siden.

Samtidig med fasadearbeidet ble utvendig belysning forbedret.

op

pgrad

e re

s

FASADEREHABILITERING

Etter en lang periode med rehabilitering, er stillaser og presenninger nå pakket vekk.

Neste år er det 50 år siden byggingen av de 48 leilighetene i Lundabo borettslag startet, og takket være systematisk satsing på oppgradering over mange år, framstår borettslaget nesten som nytt. Av de siste rehabiliteringsarbeidene som er gjennomført, er et større vindusprosjekt. systematisk

– Vi hadde en langtidsplan på dette, og tok ting i rekkefølge. Selv om balkongtakene flasset, ble de ikke prioritert, for det var ikke vits i å gjøre noe med de før selve balkongene var tatt, forteller Asbjørg Eline Kvalvåg. Hun er mangeårig styreleder i Lundabo borettslag. – Jeg gikk inn i styret i 1998. I 2011-2013 hadde jeg en pause, men så kom jeg inn igjen, og har vært med siden. Jeg hadde egentlig tenkt å roe ned da jeg gikk ut for seks år siden, men jeg ble overtalt til å gå på igjen siden det skulle være så mye rehabilitering, forteller Kvalvåg. erfaring viktig

Lill Eldrid Bergtun kom flyttende til Lundabo i

august 2016, og det tok ikke lang tid før hun var på plass i styret. – Da jeg flyttet inn var balkongene ferdig. Nye vinduer samt tak til balkongene stod for tur, og det har vi avsluttet nå. Jeg er ny i styrearbeid, og merker at det er viktig at en person som både har historikken og erfaring, er med oss i styret, sier Bergtun og kaster et blikk på styrekollegaen. tre ekstraordinære generalforsamlinger

Alle prosjektene har selvsagt vært arbeidskrevende, og de har preget hverdagen i stor grad – både til styret og beboerne. – Mest slitsomt for styret var det da vi behandlet saken om mulig utvidelse av balkongene. Tre ekstraordinære generalforsamlinger måtte til. Både i mai, juni og august var saken oppe til behandling. Vi måtte gå nøye gjennom regnskapet. Enkelte beboere var bekymret for om vi klarte det økonomisk. Til slutt ble det vedtatt med klar margin, og i dag er alle fornøyd, sier Kvalvåg.

Bomagasinet

Etter påske i 2010 startet arbeidet med å platekle fasaden for å forlenge intervallene for vedlikehold. Tidligere var intervallet mellom hver runde med maling 4-5 år. I tillegg til selve fasaderehabiliteringen ble det laget to punkthus der man samler avfallsdunker. De nye vedlikeholdsfrie fasadeplatene har en funksjonsgaranti på 40 år, og en forventet levetid på mer enn 60 år ifølge leverandøren Steni. Samtidig med fasadearbeidet ble utvendig belysning forbedret. I tillegg har Lundabo borettslag gjort følgende: Reasfaltering og drenering, laget gjesteparkering, nytt lysopplegg med LED i fellesgangene, lagt nye kloakkrør og rehabilitert betongdekkene på balkongene.

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

7


Fasaden ble platekledd for å forlenge intervallene for vedlikehold. Gammel fasade under, ny til venstre.

UTVIDET BALKONGENE OG SKIFTET BALKONGREKKVERK Balkongene var veldig små med plass til to stoler eller ett bord og en stol. Etter utvidelse i 2016 kunne man ha begge deler. Den prosentvise økning i gulvareal på balkongene var 20%-22%, avhengig av leilighetstype. Balkongrekkverket er i herdet glass med farget folie mellom glasslagene.

– Også da vi skulle legge fasadeplater, måtte vi ha ekstraordinær generalforsamling. Nå tror jeg alle er enige i at det ble veldig fint, legger styrelederen til. mange fordeler med rehabilitering

De store prosjektene har vært store løft økonomisk, men investeringene gir besparelser på sikt. – Nå har vi byttet til vedlikeholdsfrie aluminiumsvinduer. Også i 1991-1992 skiftet vi vinduer – da til vanlige trevinduer. Det blir en helt annen hverdag nå når vi slipper å tenke så mye vedlikehold, sier Kvalvåg. – Allerede nå kjenner vi at vinduene isolerer bedre. Det kommer mindre varme inn og går mindre varme ut, og de er bedre lydisolert. Før dirret det da det landet helikoptre oppe på sykehuset, legger Bergtun til.

8

sparer inn investeringen

Avd. ingeniør Arve Hatle hos MOBO har vært prosjektleder for de fleste rehabiliteringsprosjektene i Lundabo Borettslag. Han støtter Kvalvåg når det gjelder investeringer og besparelser. – Aluminiumsbeslåtte vindu er per definisjon vedlikeholdsfrie. I utgangspunktet er det 20 % dyrere med slike vindu, men det sparer man fort inn. Vanlige vindu bør man egentlig male hvert eller hvert andre år, så på 4-5 år skal du ha sjekket og malt vindu minst to ganger. Med kostnader til stillas og maling har du spart inn aluminiumsmantlingen på to intervall, og har besparelse fra år 5 og ut levetida på vinduene, som er opptil 60 år, forteller Hatle.

Pause nå Det er ikke til å komme forbi at store vedlikeholdsprosjekter medfører en del rot og støy. Dette synes Lundabo-beboerne det er fint å være ferdig med nå. – Med så store prosjekt som vi har vært gjennom, blir det mye møkk og bråk. Det var grisete når det var vått, og støvete når det var tørt. Med tunge maskiner blir det også mye lyd. Sånn er det – litt kaos mens man holder på, men så blir det bra til slutt, sier Bergtun. Nå har ikke det driftige borettslaget planer om mer rehabilitering med det første. – Det er så god stand her, og det er greit med en pause nå. Til våren skal vi ordne og rydde opp der vognene har stått, slik at vi får begynne å slå plen igjen, sier Kvalvåg, som er glade for at de har fått god hjelp til tekniske og økonomiske spørsmål av MOBO underveis. ••

NYE VINDUER De nye vinduene har pulverlakkert aluminium på utsiden og trevirke på innsiden. Slike vindu er per definisjon er vedlikeholdsfrie, og har også lengre levetid enn vanlig trevindu. Det er ca. 20 % dyrere med slike vindu, men dersom man trekker fra den malingen man ville gjort med vanlige trevindu, har man en besparelse fra år 5 og ut levetiden.


RIGGER SEG TIL FOR ET GODT 2018 Etter en litt tung vår og sommer for boligomsetning, preget av industrijobber som har forsvunnet og et synkende folketall i Molde, er optimismen tilbake hos meglerne i Garanti. Daglig leder Jan Egil Fornes sier staben nå rigger seg til for en god opptur i 2018! ove rødal Kundene får en hyggelig velkomst på Garanti-visningene, med kaffe og noe godt å spise. Fra venstre jurist/eiendomsmeglerfullmektig Grete M. Heiseldal, daglig leder, jurist og eiendomsmegler MNEF Jan Egil Fornes og eiendomsmeglerfullmektig MNEF Birgitte Tangen.

– Vi har merket det mer og mer utover høsten, at flere kommer på visning og at salget går noe lettere. Markedsprisene har hatt en liten nedgang. Selgerne har en mer realistisk forventing om hva de kan oppnå av pris for boligen, og de er ofte mer villig til å forhandle seg frem til en akseptabel løsning med aktuell kjøper enn tidligere, sier Fornes. – Kort sagt kan en si at det er blitt mer flyt i markedet, og det er god trend, legger han til. Han ser likevel fram til at dagens innstramming av reglene for boliglån får en oppmyking og kanskje blir fjernet fra sommeren neste år. Denne innstrammingen har særlig rammet yngre boligsøkende på jakt etter enroms eller toroms leilighet. En del får hjelp av sine foreldre, men for mange er heller ikke dette noen løsning på grunn av strengere regler for kausjon. Bankene er flinke til å følge boliglånsforskriften til punkt og prikke, og vi ser sjelden at det foretas kreative løsninger for å få i orden en finansiering. – Denne innstrammingen har først og fremst vært myntet på boligmarkedet i Oslo for å rydde opp i boligspekulasjon og kjølne ned markedet for å få en sunnere utvikling. Men boligspekulasjon har i veldig liten grad vært et problem på våre kanter av landet. Fornes sier at det er et stort utbud av både nye og brukte borettslagsleiligheter for øyeblikket. Det er i skrivende stund 143 brukte boliger til salgs i Molde ifølge finn.no. Faktisk er utbudet av ledige boliger totalt det dobbelte sammenlignet med situasjonen for få år siden. Selv anbefaler Fornes alltid leiligheter i borettslag tilknyttet MOBO. – En MOBO-leilighet vil nesten alltid være en meget god investering, og borettslagene knyttet til MOBO har et sterkt

fokus på rehabilitering og vedlikehold, noe som gir forutsigbare og lavest mulig bokostnader på lang sikt. MOBO oppfattes også som meget trygt på forvaltningssiden, og mange kjøpere legger særlig vekt på at MOBO-leilighetene er tilknyttet Boligsamvirkenes Sikringsordning. For leiligheter kan man nok gjøre de aller beste kjøpene dersom man satser på ett oppussingsobjekt. Vi ser at de fleste gjerne vil flytte rett inn i en pen «Bonytt-leilighet» og konkurransen om de mindre sexy leilighetene er ofte liten. Man kan faktisk oppleve å få kjøpe seg et oppussingsprosjekt til halve kvadratmeterprisen av hva en ny leilighet koster, så her er det penger å tjene for den som vil brette opp ermene! god spredning

– Garanti sin jobb er å sørge for en trygg og positiv bolighandel der selger oppnår den prisen han skal i markedet. Vi legger særlig vekt på å lage gode presentasjoner både på nett og i prospekt med selgende bilder, gode tekster og med all relevant informasjon lett tilgjengelig for kjøperen. Vi skal også sørge for at informasjon om boligen er tilgjengelig der de potensielle kjøperne er. 9 av 10 ser boligen først på www. finn.no, derfor er dette den aller viktigste salgskanalen. Facebook er det sosiale mediet som i størst grad brukes til boligsalg og her er vi aktiv. Vi annonserer fortsatt i RB, og kjøperne vil også kunne oppdage boliger til salgs i vår vindusutstilling, utstillingen på Roseby eller plukke med seg et miniprospekt fra utstillingene på Fole Godt, Hos Gyda eller BFH. Eller kanskje er det «TIL SALGS» - plakaten som fanger kundens interesse først? – Og husk, våre meglere er de som kjenner

Bomagasinet

de brukte borettslagsleilighetene aller best og kan gi best informasjon og korrekte svar til kjøperne! Og vi har alltid gode medlemsfordeler for MOBO-medlemmer! ••

Gode salgsråd fra Fornes: 1. Ha realistisk forventning til pris og ha god kommunikasjon med megler. Vår prisantydning skal være mest mulig presis og er basert på prisutviklingen og forventningen i markedet. Megler er også pliktig å gi selger en vurdering av de budene som kommer inn. 2. Snakk med megleren om enkle tiltak før fotografering/visning, og som kan selge boligen bedre. Dette kan være kvalitetsforbedringer, møblering/styling med mer. Vi har også tilbud om styling gjennom Molde Farvehandel, dette har vist seg å være en suksessfaktor. 3. Bruk nok tid på forberedelser. Leiligheten må være ryddig og ordentlig vasket slik at førsteinntrykket blir godt. Man har gjerne bare en sjanse til å gjøre ett inntrykk på boligkjøperen – bruk den muligheten godt! 4. En kunde som kommer på visning er ute etter å få en følelse av om visningsboligen kan bli et godt sted å bo for vedkommende. Det er lov å skape god atmosfære med fargeelementer og personlig stil, men sørg for at det ikke blir for privat og påtrengende. Dette er en vanskelig balansegang, og det er greit å følge prinsippet om at «less is more!»

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

9


BARNEHAGENE

EN TRYGG HAVN Trygghetssirkelen er blitt et viktig begrep i alle barnehagene i Mobarn. Den gjør barnehagen og personellet til en trygg base og sikker havn for barna, fra de begynner, skifter avdeling, møter nyansatte og skal mestre overgang fra barnehage til skole. ove rødal

En av barnehagene med god erfaring er Mobarn Cecilienfryd barnehage. – Det er en god metode for moderne tilknytningspedagogikk, en inspirasjonskilde for omsorg, der vi ser barnet og dets behov innenfra, sier de to pedagogiske lederne Jenny Gjendem og Inger-Lise Jensen, som nylig har vært på kurs om metoden sammen med andre pedagogiske ledere i Mobarn. Begge er sertifiserte veiledere som formidlere av kunnskapen sin videre til alle ansatte. Når Trygghetssirkelen er forankret blant personalet i barnehagen har de som mål og også kunne veilede blant foreldrene, for de som ønsker det. Kursledere var Ida Brandzeg og Stig Torsteinson, som sammen med Guro Øiestad har skrevet boken «Se barnet innenfra». Alle tre er psykologer. god andreplass

– Barna i barnehagen er avhengig av god tilknytning til de voksne i barnehagen. Foreldre/ foresatte vil som regel alltid være barnets primære omsorgspersoner, men vårt mål er alltid at barnehagepersonalet kommer på en god andreplass i barnas liv, påpeker Gjendem og Jensen. De voksne jobber hver dag og time for at barna skal være trygge, uthvilte og oppladet. Metoden lærer de ansatte å forstå barna,

10

deres ulikheter og deres reaksjoner på ulike alderstrinn bedre og selv være en støtte som sikrer en best mulig tilknytning. Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger grunnlaget for en god utvikling videre i livet.

– hvordan er erfaringen med Trygghetssirkelen? – Det er et flott verktøy for alle som jobber i barnehagene som vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov. Vi voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine. Det er viktig at de voksne er profesjonelle og holdningsskapende og ikke lar eget stress eller irritasjon påvirke hvordan man møter barna. Når metoden blir en integrert del av ens eget indre vil barna alltid få den støtte og hjelp det trenger. bedre forståelse

En utfordrende situasjon kan oppstå i forbindelse med at foreldre går fra barnehagen. – Som omsorgsfulle mennesker ønsker vi ikke at barn skal være lei seg, og vi gjør alt vi kan for at de skal ha det bra igjen fortest

mulig. Ut fra Trygghetssirkelen trenger barnet hjelp til å organisere følelsene ved at den voksne setter ord på det han eller hun føler og opplever. En avledning vil ikke hjelpe barnet. – Barn er forskjellige og ved hjelp av Trygghetssirkelen blir vi bevisste og kan prøve å forstå dem innenifra. Det vil for noen barn kunne gjøre avskjeden lettere, sier Gjendem og Jensen. Psykologene Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad bruker metaforen "barnet som en lampe". Når barnet er godt tilknyttet foreldrene, så har foreldrene satt kontakten i hjemmets vegger slik at «barnet kan lyse». Når foreldrene leverer i barnehagen og så går, trekker de ut lampekontakten. Da er det personalets oppgave å sette kontakten inn igjen, for å gjøre barna trygge i barnehagen, slik at barna kan fortsette å lyse. fokus

– Det viktige for oss er alltid å ha barnet i fokus. Mens vi ser barnet innenfra legger vi også vekt på å se oss selv utenfra og få bekreftet at vi er de ladestasjoner vi skal være for barn som er slitne og utladet. Det kan være nok å ha dem på fanget og gi dem trøst og gode ord for å løfte dem til toppen av trygghetssirkelen igjen, sier Gjendem og Jensen.


trygg base Budskapet fra Trygghetssirkelen er et godt arbeidsredskap for at barna skal bli sett innenfra av personellet og oppleve trygghet i hverdag og i utfordrende overgangsfaser gjennom barnehageårene. © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999

Begge legger til at foreldrene alltid er velkommen til å besøke barnehagen, og ikke minst bruke så mye tid der som de ønsker. Dette er spesielt viktig i tilvenningsperioder og ved overganger til nye miljø. ••

– sikker havn

jeg trenger at du ...

Støtter min utforsking jeg trenger at du ....

Passer på meg Fryder deg over meg Hjelper meg når jeg trenger det Har det gøy med meg jeg trenger at du ....

Tar imot meg når jeg søker deg jeg trenger at du ...

Beskytter meg Trøster meg Viser godhetfor meg Organiserer følelsene mine

Alltid: Vær større, sterkere, klokere og god. Så sant det er mulig: Følge mitt barns behov. Når det er nødvendig: Ta ledelsen.

MOBARN CECILIENFRYD BARNEHAGE 6 avdelinger for barn 0-6 år. • 100 barn • Antall ansatte: 28 De voksne i barnehagen er en god nummer 2 for barna, etter foreldrene.

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

11


Stor interesse for

ELBILLADING MOBO har de siste årene registrert en stigende interesse for elbillading i borettslagene, og med lovendring i eierseksjonsloven og borettslagsloven på trappene er det et meget aktuelt tema. Torsdag 26. oktober arrangerte MOBO temakveld for tillitsvalgte om elbillading for borettslag og boligsameier. At nærmere 90 tillitsvalgte møtte viser at det er stor interesse for temaet, og at det også er en aktuell problemstilling i de fleste boligselskaper.

Temasamlingen om elbil samlet mange interesserte tillitsvalgte i MOBO.

ove rødal

MOBO hadde invitert to leverandører, Zaptec AS og Ladefabrikken AS, som presenterte sine systemer og informerte forsamlingen om hva som er viktig å tenke på ved alle sider av elbillading. Ladefabrikken har knyttet til seg lokal samarbeidspartner i MIFO, mens Zaptec har et samarbeid med et lokalt firma som heter 3D Prosjekter. Fra borettslagene er man opptatt av sikkerheten ved lading, rett bruk av kontakter, kostnader ved installasjon, hvordan man kan fordele strømkostandene enkelt og rettferdig, kapasiteten i elnettet og hvordan få etablert et godt og enkelt ladesystem. Det ble på møtet anbefalt å sette opp ladestasjoner i borettslagets regi og ikke overlate dette til beboerne med oppsett av en og en ladestasjon. – Ladestasjoner vil både gi raskere og sikrere lading. Man unngår brannfare, det er enklere for forbrukeren, borettslaget får et helhetlig system og det blir rettferdig for alle beboerne, sa en representant for den to år gamle Ladefabrikken. Christian Fredrik Holst. Zapteks representant Erling Dragseth på-

12

pekte viktigheten av å kartlegge dagens og framtidas ladebehov for borettslaget, det samme med nettsituasjonen og anbefalte å innhente tilbud på en komplett løsning. – Da vil man få et nøkkelferdig anlegg tilpasset borettslagets ønsker, sa Dragseth. Dette innebærer automatiske betalingsløsninger, ladebrikkeløsninger og utstyr for styrt lading når nettet har ledig kapasitet.

LADESTASJONER VIL GI BÅDE RASKERE OG SIKRERE LADING – Det blir utvilsomt et stort marked og behov for elbillading i årene som kommer. Ett av tre nybilsalg er i dag en hybridbil eller ren elbil, forteller avdelingsingeniør Arve Hatle i MOBO. Da blir det borettslagene og vår utfordring å

integrere gode ladesystemer i eksisterende bygg. Flaskehalsen for de aller fleste er at det er begrenset kapasitet i forsyningskabel inn til borettslaget. Da er det fint å kunne benytte systemer med dynamisk lastfordeling, slik at tilgjengelig kapasitet til enhver tid fordeles mellom de som lader. Direktør Rolf Eidsæter opplyste de tillitsvalgte om at Stortinget før sommeren enstemmig vedtok at en seksjonseier i et boligsameie kan etablere et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider på en parkeringsplass seksjonseieren disponerer eller et annet sted styret anviser. Denne bestemmelsen i eierseksjonsloven vil trolig tre i kraft fra 1. januar 2018. Det er ikke vedtatt noen tilsvarende bestemmelse i borettslagsloven, men det kan forventes en tilsvarende regulering i løpet av kort tid, sa Eidsæter (se også hans leder om elbilmøtet). Nye lag i MOBO bygges ut med tanke på moderne elbilløsninger. I Solbakken 37 er det sørget for ekstra kapasitet i strømforsyningen med tanke på fremtidig etablering av ladesystem. ••


tema: jul

Ha en gledelig og sikker jul Julen er høytid for brannskader og tyveri. Her er sikkerhetsrådene for deg som vil senke skuldrene i ferien. marta holstein-beck

getty images

unngå brannskader

Ribbefett som tar fyr på komfyren, levende lys uten oppsyn og aske fra peis er noen av årsakene til at desember er årets verste brannmåned. • Hold alltid oppsyn med komfyr som er i bruk. Unngå å lage mat i påvirket tilstand. • Skaff deg komfyrvakt. Den kutter strømtilførselen til komfyren dersom den blir for varm. • Rens filteret i kjøkkenviften jevnlig. Fettet tar lett fyr i avtrekket og sprer seg videre dersom brann oppstår på komfyr. • Forlat ikke rom med åpen ild i peis og levende lys. Kjøp gjerne batteridrevne stearinlys. • Tøm aske fra peisen i en metallbeholder med lokk. • Sørg for at du har røykvarslere i hver etasje og bytt batterier en gang i året. Det er batteri-

byttedag den 1. desember. • Snu brannslukkingsapparatet ditt på hodet et par ganger i året for å høre at det er bevegelse i pulveret inne i beholderen.

Skal du reise bort i julen? Hus som ser tomme ut er et attraktivt bytte for tyvene. Få huset til å se bebodd ut når du reiser.

• Få naboen til å hente posten, putte søppel i søppeldunken din og måke litt snø foran inngangspartiet. • La noen lys stå på inne, gjerne batteridrevne stearinlys eller lamper med «timer». • Behold utebelysningen på. Monter timer til utelampene slik at de kan slå seg av og på av seg selv. • Installer alarm og bruk den aktivt. ••

LADER DU MOBILEN OM NATTEN?

BOR DU I BORETTSLAG ELLER SAMEIE?

Mobiler og annen elektronikk skal ikke lades uten tilsyn, i alle fall ikke når du sover. I noen tilfeller kan produktfeil, skader eller tildekking føre til at det oppstår brann. Det kan få fatale konsekvenser hvis brannen starter når man sover. Du bør derfor unngå å lade mobil eller annen elektronikk om natten, i sengen, sofaen eller andre lettantennelige steder. Det anbefales også å bruke ladere fra autoriserte produsenter.

Da skal styret sørge for at du har nødvendig brannutstyr som røykvarslere og brannslokkingsapparat, eventuelt brannslange, men det er din plikt som beboer å sørge for at utstyret virker.

unngå innbrudd

FORLAT IKKE ROM MED ÅPEN ILD I PEIS OG LEVENDE LYS. KJØP GJERNE BATTERIDREVNE STEARINLYS.

TA I BRUK DINE MEDLEMSFORDELER! Som medlem av boligbyggelag får du gunstige priser på alarm og forsikring: • Fri installering og 10 % rabatt på grunnpakke hos Sector Alarm. • Medlemspriser hos Forsikring for medlemmer. Sjekk dine medlemsfordeler på: fordelerformedlemmer.no

13


tema: jul

5Ferdigpyntet krans: Når kransen er pyntet, er den ferdig.

blo

Selvfølgelig er det enkelt å kjøpe årets adventskrans i en butikk, med det er ikke så vanskelig å lage en flott krans selv.

ms

t e r d e ko tø r ra

ADVENTSKRANSER LAGER DU SELV

bir

14

ik

g

it t a bjørnsv


5Grønn adventskrans: Det er mye grønt man kan bruke til å pynte adventskransen, alt fra granbar, furu, einer, buksbom og tuja – mulighetene er mange for å få en flott krans.

– Bruk naturmaterialer, oppfordrer blomsterdekoratør Birgitta Bjørnsvik. – Da får du en flott krans som passer fint til jul. Bjørnsvik har vært blomsterdekoratør og jobbet i gartneri hele livet. Nå holder pensjonisten kurs, blant annet for Husflidslaget i hjembyen. begynn med et godt underlag

– Jeg bruker ofte en ring av halm. Det er det enkleste for de som ikke har så god erfaring i å binde kranser.

BRUK DET DU FINNER I HAGEN, ELLER TA DEG EN TUR I SKOGEN OG PLUKK MED DEG DET DU FINNER AV EVIGGRØNT. Blomsterdekoratøren bruker aldri ringer av isopor som underlag for kranser. Hun foretrekker naturmaterialer og sier at det også går fint å lage ringen av bjørkekvister eller pil før en binder

på det en ønsker av grønt. –Noen grener alene kan bli en flott krans. Om en finner noen fine bjørkekvister eller pil ute i skogen, er det bare å bøye dem til, så har du en krans. Da trenger du ikke gjøre noe mer enn å eventuelt pynte dem litt med rødt sløyfebånd, kongler eller hva du måtte foretrekke. Jeg bruker sløyfer, og det er det eneste jeg benytter av kunstig materiale. pynter med grønt

Mange ønsker å ha en grønn adventskrans, enten den skal henge på døren, legges på kirkegården eller pynte opp andre steder. Granbar, furu, einer, buksbom og tuja – Mulighetene er mange for å få en flott krans. Blåbærlyng, bark og mose kan også benyttes. Bruk det du finner i hagen, eller ta deg en tur i skogen og plukk med deg det du finner av eviggrønt. Det er gratis, og det er god helse i en tur ut i naturen. – Bruk det du har, og det du finner. Jeg starter alltid med å klippe opp det jeg skal bruke i passe store kvister som passer til kransen, sier Bjørnsvik. – Deretter fester jeg det grønne jevnt og fint rundt kransen med grønn vikletråd fra en spole. Det er en myk ståltråd som selges i blomsterforretninger.

dekorer kransen etter egen smak

Blomsterdekoratøren velger pynt ut fra hvor kransen skal brukes. – Jeg synes at en krans som skal legges på kirkegården ikke skal pyntes med for mye «fjas», men andre må godt være uenige med meg i det. Det viktigste er at folk lager og pynter kranser slik at de selv blir fornøyde med resultatet. Jeg synes det skal være enkelt, og jeg bruker kun naturmaterialer som kongler, trollhassel og kvister av lerk, men det er mitt valg. Andre må gjøre som de synes selv. Alt er lov. Dersom en liker kuler og krimskrams, så bruk det. Konglene finner hun i skogen, trollhassel og lerk selges i blomsterforretninger. – Jeg liker også å bruke sibirkornell. Det er knall røde greiner som pynter fint opp på kransen. handles i blomsterbutikk

Når kransen er pyntet, så er den ferdig. – Det tar ikke så lang tid, sier Bjørnsvik. – Jeg kan ikke si nøyaktig hvor mye en trenger, for det er avhengig av trening og erfaring. Men noe heldagsjobb er det ikke – selv ikke for nybegynneren. Det en ikke finner i hagen eller i skogen, kan kjøpes i et gartneri eller en blomsterforretning. De har alt som behøves for å komme i gang med å binde en flott adventskrans. ••

15


tema: jul

- NISSEN ER EN ARTIG FYR Når vi snakker om julenissen, tenker vi på en skjeggete kar i rødt tøy som kommer med gaver. Den julenissen er en helt annen figur enn den norske nissen som fikk grøt på låven. ole bjørn ulsnæs og telemark museum

kveld er det julekveld», sa bøndene i det de ga dyra fôret. Den lille regla var vanlig over hele landet. Fugleneket er trolig en del av denne tradisjonen. Småfuglene skulle også ha del i feiringen. julegaver

5 Herleik Baklid vet det meste om juletradisjoner.

– Nissen vi kjenner fra vår juletradisjon – haugtussen – var egentlig en ganske godlynt fyr. Han oppholdt seg i fjøset og hjalp til å passe på dyra. Til gjengjeld skulle gardsfolkene stelle pent med nissen, og en av tingene de måtte gjøre, var å gå ut med grøt julekvelden, sier Herleik Baklid. Baklid er førsteamanuensis ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Bø, og vet det meste som er å vite om juletradisjoner. – Det finnes en fortelling fra Ogndal der

16

tjenestegutten ble så fristet at han selv spiste opp julegrøten på veien til låven. Da nissen skjønte at det ikke ble noe grøt på han, tok han tjeneste-gutten og satte han opp i gluggen. Der satt han hele natta, og første juledag var han både tvikrokete og utslitt. Så nissen var egentlig en hjelper, bare en stelte fint med han. alle skulle ha godt stell

– Fjøsnissen skulle ha godt stell i jula, men det skulle også dyra på garden. «Et vel, trivs vel, i

Julegaver og julenissen kan knyttes til St. Nikolas av Bari. Han ble født ca. år 280 i Patara i Lykia (nå Xanthos i Tyrkia) og var gaveutdeler og barnas helgen. Som ung mann ble han ordinert til prest, og kort tid etter arvet han farens formue. Han ga bort alt til fattige, men gjorde det i hemmelighet slik at ingen skulle rose ham for det. På grunn av sin gavmildhet regnes St. Nikolas som den som har gitt inspirasjon til julenissen. I mange land identifiseres julenissen med Nikolas, f.eks. nederlandske Sinterklaas, som har gitt opphavet til engelske Santa Claus. Julenissen og fjøsnissen har nok kun betegnelsen nisse felles. Den norske julenissen er trolig en sammensmeltning av den europeiske julenissen, som kom inn i vår julefeiring mot slutten av 1800-tallet, og den vesle fjøsnissen med rød lue. I nyere tid har julenissen fått trekk fra den kommersielle, amerikanske julenissen. – Vi finner omtale av julegaver i sagaene, men da var det gaver fra herren til sine undersåtter, sier Baklid. – En gave krever en motgave, og i den tiden handlet gaver om å knytte bånd. Seinere, på 1800-tallet, ser vi omtale av julegaver i embetsfamilier. Noe seinere adopterte bondebefolkningen skikken å gi julegaver, og ofte var julegava et nytt kles-


På grunn av sin gavmildhet regnes St. Nikolas som den som har gitt inspirasjon til julenissen. I mange land identifiseres julenissen med Nikolas, f.eks. nederlandske Sinterklaas, som har gitt opphavet til engelske Santa Claus.

5 Historisk: Juletreet er pyntet med julepynt laget etter oppskrifter fra boka «Julegodter for børn» fra 1892.

plagg. På 1920-30-tallet kunne det f,eks. være en appelsin. juletre

– Juletreet et vårt fremste julesymbol og har en lang historie – helt tilbake til Tyskland på 1500-tallet. Da brukte protestantene treet til å markere at julen var en høytid som de ville ha inn i hjemmene. – Men tradisjonen med å hente et tre inn i stua kom ikke til Norge før rundt 1820, og da var det de høyeste sosiale lag som gikk i front. Først på slutten av 1800-tallet begynte juletreet å komme inn i vanlige folks hjem. Bruken av juletre spredte seg fra skoler til hjemmene. Lærere og prester var med på å spre juletreskikken. – Hvorfor bruker vi et bartre? – Det henger nok sammen med hva en har tilgang til på den tiden av året. Samtidig er det slik at det grønne symboliserer liv, og dessuten har det grønne baret hatt en ondt-avvergende funksjon, forklarer Baklid. – Det var mange makter som var ute i jula, men jeg tror ikke det var hovedårsaken. Det viktigste var at folk ønsket å pynte opp og ha et julesymbol. onde makter

Jul var en periode av året da en mente onde makter var ute og for. Det hadde sammenheng med at det var den mørkeste tiden på året. – I Telemark og Setesdal hadde de en åsgårdsreia, som også kalles Jolereia eller Juleskreia i noen dialekter. Det var et følge av dauinger som dro rundt. Lederen for reia var Sigurd Svein eller Sigurd Fåvnesban, og Guro Rysserova, forteller Baklid.

5 Julesvein: Jenta som strikker, har en julesvein ved siden av seg. Julesveinen fikk mat og drikke like ofte som folka i huset. Forfedrene bosatte seg i den. De ville også være med å feire jul.

– Når de kom og sadlet av, da skulle det bli slagsmål og drap. De varslet vondt, rett og slett, og de kunne drikke opp juleølet. Det ølet de ikke klarte å drikke opp, helte de ut og hadde vann på øltønna. For å beskytte seg var det om å gjøre å ha et kors på øltappen. Husene ble også beskyttet med korset. Kristne symboler var et vern mot de onde maktene, og i folketrua er de gode maktene sterkere enn de onde kreftene. – Er det noen av juletradisjonene vi har som er eldre enn kristendommen her i landet? – Det må være juleølet, sier Baklid. – I Haraldskvadet fra om lag år 900 står det om «jól drekka» - en slags rituell drikking av øl for å markere jul. Det er den sikreste eldste kilden vi har om julefeiring. I Gulatingsloven var en pålagt å brygge øl til jul, så en kan si at øl til

jul går tilbake til førkristen tid, og at brygging av juleøl er blant våre eldste juletradisjoner. Og juleølet skulle være sterkt og mørkt. Ifølge Gulatingsloven som gjenspeiler rettsforholdene på 1100-tallet, var en pålagt å brygge øl til jul. Og juleølet skulle være sterkt og mørkt. å skyte jula inn

På samme måte som i dag ble inngangen til jula markert med ringing i kirkeklokker klokka 17 julaften. – På de gårdene som lå så langt unna at de ikke hørte kirkeklokkene, kunne jula bli skutt inn. Et skudd ved huset, ett ved fjøset og ett ved låvebrua, så var høytiden innledet, forteller Baklid. – Det hadde også en annen effekt, for man mente at kruttet holdt onde makter unna gården. ••

17


tema: jul

Vakkert julebord i rødt eller hvitt

Er du den tradisjonelle typen, som liker rødt i julen, eller den mer moderne, som ønsker at det skal være mest mulig hvitt? Vi viser deg hvordan du kan dekke et vakkert julebord – enten du vil ha nisser eller gull.

rød jul med nisser og rognebær

• At julen skal være rød er viktig for mange, samtidig ser vi at de røde fargene kommer mer i detaljene i stedet for på hovedproduktene. • Om man tar utgangspunkt i et hvitt servise og for eksempel en naturfarget duk, er det fint å legge til detaljer i rødt, som for eksempel linservietter, kvister med røde bær og små juledekorasjoner med røde elementer i. • Det er fint å sette sammen flere lave vaser og tenke bredde istedenfor høyde slik at gjestene kan se hverandre uten å måtte flytte seg. • For de som ønsker å litt ekstra julestemning finnes det lekre juleserviser både med og uten julenisser på. Dette lar seg lett kombinere med enklere serviser hvis man ikke ønsker å investere i ett komplett juleservise.

18

Nisse: Cleo Home julekolleksjon. Servise: White Linen. Brødkurv i stål: Georg Jensen. Tekstiler: Cleo Home Linen.

Servise: Angelina Platinum. Tekstiler: Cleo Home Linen. Juletre og fugl: Cleo Home julekolleksjon. Glass: Vino Classico fra Stiernholm.

Juleservise: Holly fra Cleo Home. Skjærebrett i eik: Sabor Madera. Tekstiler: Cleo Home Linen.


tips!

"Sett sammen julepynt i ulik høyde og skap vakre stilleben."

Kaffekanne «Lundi» i fire farger.

Servise: Angelina Platinum fra Royal Porcelain. Lysestaker: Cobra 2 pk fra Georg Jensen. Julepynt: Julekolleksjon 2017 fra Jette Frölich. Glass: Vino Classico fra Stiernholm. Tekstiler: Cleo Home Linen.

"Detaljer fra naturen er viktige elementer som gjør borddekkingen koselig."

Christmas Collectibles 2017 fra Georg Jensen.

Juledekorasjon: Nobili fra Kähler.

Servise: Extrem Platinum fra Royal Porcelain. Engler, glasstrær, porselenstrær med led og ledlys juletrær: Cleo Home julekolleksjon.

«Magic Fairy» Julekolleksjon 2017 fra Jette Frölich.

Holmegaard Julekolleksjon 2017.

hvit jul med kongler og gull

• Dekk på med ditt fineste servise og kombiner med detaljer i metalliske farger. Særlig sølv eller gull er aktuelt til jul. • For å understreke den høytidelige stemningen rundt bordet, kan du bruke dekketallerkener og nystrøket duk på bordet. • Detaljer fra naturen er viktige elementer som gjør borddekkingen koselig. Man kan for eksempel pynte hver serviett med litt granbar eller eukalyptus. Ikke bare ser det fint ut, men det lukter også godt. • Sett sammen julepynt i ulik høyde og skap vakre stilleben. Kombinert med levende lys, blir det vakre dekorasjoner å hvile øynene på. •• ALLE FOTO TILBORDS

19


En godbit med sukker og smør ole bjørn ulsnæs

kstekjer

r

Lefse med sukker og smør er favoritten blant julas godsaker for mange. Skåret opp i fine, avlange stykker og dandert vakkert på et stettfat er den tradisjonsrike baksten en deilig, søt fristelse på julens kaffebord.

20

Med raske og vante bevegelser kjevler Marit Nordhov ut lefseemner på benken i det moderne bryggerhuskjøkkenet på Hoppestadtunet i Skien. – Jeg er bakstekjerring. Ikke av den gamle, omreisende sorten som gikk fra gård til gård og bakte. Jeg baker her, smiler hun. Og det er ingen tvil om at bakstekjerring, det er en hedersbetegnelse. – Jeg bruker semulegryn i deigen. Det gir god smak, og lefsene blir saftige. I dag var deigen smidig og god å jobbe med, slår hun fornøyd fast.

ng

ma

it

ri

ba

v

nina e. evensen

nordho

Marit er bonde med dyr i fjøset. I tillegg driver hun med baking og tradisjonsmatlaging som en del av virksomheten. Hun har gått på tradisjonsmatstudiet i Rauland og holder julematkurs, bakerovnkurs og kurs i lefsebaking. Når en baker lefser, kan en ikke ta pauser underveis. Timing er viktig. Deigen er for eksempel varm og skal ikke hvile. Marit baker gjerne med ei venninne, med døtrene sine eller med mor, Karin Strømstad.


mattipset

Marits lefser INGREDIENSER

• 300 g meierismør smeltes i en kjele. • 17 dl helmelk og 3 dl kremfløte has i. • 2,5 – 3 dl semulegryn røres inn. • Kok opp på middels varme mens du rører, og la koke i 3-4 min. • Hell «grøten» oppi en romslig bolle, og ha i 1,4 kg sikta hvetemel.

1. Kjevling: Emnene kjevles på en mal av samme størrelse som takka. 2. Samarbeid og steking: Når en baker lefser, er timing viktig og oppgavene må gjøres raskt. Da er det godt å være to. Marit Nordhov baker gjerne sammen med mor, Karin Strømstad. Karin bruker i tillegg et kosteskaft når hun ruller lefseemnet over på takka. 3. Væting: De ferdig stekte lefsene bløtes i en stabel mellom fuktige kjøkkenhåndklær. 4. Bretting: De smurte lefsene brettes i et rektangel og skjæres i fine stykker. 5. Serveringsklare lefser.

SLIK GJØR DU Bland deigen og del i emner Bland den varme deigen med ei sleiv. Marit tar gjerne på hansker og bruker hendene. Deigen skal ikke eltes, men blandes sammen. Så rulles den ut til ei lang pølse på hvetemelstrødd benk og deles i emner. Til ei stor takke skal emnene veie 180 gram, til ei lita takke veier de 130 gram. Legg emnene under klede. Det er viktig å jobbe videre med dem mens de er varme. Kjevle ut Før en kjevler, skal hvert emne eltes i litt hvetemel. Det skal bli en rund og fin bolle uten sprekker i kanten. Så trykkes bollen flat og kjevles ut. Tips Marit kjevler på et underlag av en membran som snekkere bruker når de legger tak. Den er skåret like stor som takka og fungerer som en mal i tillegg til at leiven slipper. Det går også an å bruke underlag av seilduk eller baksiden på en voksduk.

Redskap – Jeg bruker et avskåret kosteskaft til å rulle leiven på for å hente den opp fra benken, forteller Marit. – Mange bruker en flat trepinne, en fløy, som du får kjøpt på Husfliden, til samme jobben. Så ruller jeg ut leiven på takka. Vær rask med å legge ut leiven over varmen. Tips Sett takka på fullt i ca. 10 min. før du skrur ned varmen noe. Det gir best stekeresultat. Bløting og smøring Etter at lefsa er stekt, skal den bløtes. Lefsene legges lag på lag mellom fuktige håndklær i en stabel. Der ligger de til alle emnene er stekt. Da snus bunken, og lefsene er passe myke til å smøres. Den smurte lefsa brettes til et rektangel, legges med matpapir mellom i en plastpose og fryses. Lykke til ••

21


CRUISE FRA JULEMARKED TIL JULEMARKED? Europa har mange julemarkeder å velge mellom, og det kan være vanskelig å velge. Men hvorfor velge bare ett? Kanskje et cruise på Donau med innlagte julemarkedbesøk i Wien, Bratislava og Budapest er noe for deg? Fyll dagene med nye inntrykk og la det flytende hotellet frakte deg fra sted til sted hver natt, slik at du våkner frisk og opplagt hver morgen, klar for nye opplevelser. myriam h. bjerkli

FAKTA OM CRUISE PÅ DONAU Flere norske reisebyrå tilbyr cruise på Donau, både sommer og vinter. Deriblant: albatros.no, apollo. no, scandorama.no, allertravel.no, vistatravel.no, Cruisespesialisten.com, peergynt.com Rundturene sommerstid er ofte lengre enn julecruisene, de varer gjerne 5 – 10 dager og inneholder flere stopp enn turene gjør vinterstid. Prisene varierer selvfølgelig også, alt etter turens lengde, sesong, og hva som er inkludert av sightseeing, mat og ønsket comfort / lugartype. Vi reiste på julecruise med Escape travel, www.escape.no, en tur som kostet ca. 12.000,- per person med oppgradert lugar. Tips til besetning og kvelden i Wiens konserthus kom i tillegg. Alle måltider om bord var inkludert.

Vår tur startet med fly fra Oslo til Amsterdam, og derfra videre til Wien. Fra flyplassen dro vi direkte til Rådhusplassen og julemarkedet der. Wien har mange flotte julemarkeder, og de to mest kjente ligger foran Rådhuset. Vi rusler langs stemningsfulle torg med julepyntede boder, omgitt av fargerike julekuler, duften av pepperkaker og brente mandler, mens vi varmer hender og gane med et glohett krus med glühwein. wien

Etter å ha fått en smak av julefølelse, reiser vi så for å sjekke inn på skipet vårt, som skal ligge ved kai i Wien over natten. Der rekker vi å pakke ut koffertene på rommet vi skal bo på i de neste fire døgnene, et rom som (heldigvis) minner langt mer om et luksuriøst hotellrom enn en skipslugar. Deretter er det tid for en velkomstdrink og presentasjon av kapteinen

22

og mannskapet om bord, før vi drar avgårde for å nyte en fantastisk konsert med Mozart og Strauss i overdådige omgivelser. Dagen etter er det tid for sightseeing i Wien, en by med langt flere historiske steder og severdigheter enn man kan rekke over på en dag. Vi får med oss det skjeve, rare Hundertwasserhuset, en bygning uten en eneste vannrett linje, der det også blir tid til å nyte en varm kopp gløgg i kafeen tvers over gaten, omgitt av like skjeve souvenirbutikker. Deretter går turen til det imponerende Hofburgpalasset, som tjente som residens for det østerrikske Habsburgdynastiet i seks hundre år. Etter et besøk på Den spanske rideskolen og den vakre operabygningen er det tid for retur til skipet for en avslappende middag. Mens vi spiser kaster skipet loss. Seilasen på Donau begynner, så stille at vi knapt merker at vi er om bord på en båt.

budapest

Tidlig neste morgen ankommer vi Ungarns hovedstad, Budapest, som må være en av Europas vakreste byer. Utsikten fra lugarvinduet er fantastisk, på begge sider av elvebredden ser vi imponerende bygninger, alt fra storslagne privathus og palass, til luksuriøse hotell og offentlige bygg. Bydelene Buda og Pest strekker seg utover på hver sin side av Donau, og på rundturen som starter etter en bedre frokost om bord, finner vi mange av Budapests største severdigheter, deriblant den fantastiske utsikten over byen og elven fra Fiskerbastionen. Deretter besøker vi Nagycsarnok, byens store matmarked. Markedet ligger i er bygning som er bygd i jugendstil på slutten av 1800-tallet. Innenfor dørene bugner det av kjøtt, spekemat, grønnsaker, krydder, honning, frukt, vin og bakverk. Flere etasjer med alt hjertet måtte begjære, i tillegg til en etasje med ungarske suvenirer,


reisetipset

1. Populært julemarked i gamlebyen i Bratislava 2: Budapest er med god grunn regnet som en av Europas vakreste byer. 3. Mor og datter på jakt etter julepresanger på julemarkedet på Vörösmartyplassen i Budapest.

blant annet håndbroderte duker, smykker og glass. Mer enn nok til å varme både hjerte og kredittkort ... Etter en god lunsj, er det igjen tid for julemarked. På Vörösmarty-plassen – et av Budapest mest populære torv - ligger det over hundre sjarmerende småboder og to store utendørsscener. Ved plassen ligger også det kjente bakeriet Gerbeaud, hvor vinduene er omgjort til en gigantisk adventskalender som teller ned dagene til julaften. Her er det langt mer å både spise, drikke og kjøpe enn lommebok og plass i kofferten tillater, men det er heldigvis gratis å nyte syn, lukt og stemning. Fremdeles med den liflige duften av nybakt honningkake og varm, krydret vin i neseborene, setter vi sent på kvelden kursen tilbake mot skipet. Ved midnattstider fortsetter det sin ferd langs Donau. bratislava

Etter lunsj legger skipet til kai i Bratislava, Slovakias hovedstad. Bratislavas historie strekker seg helt tilbake til keltisk og romersk bosetting, så for den historieinteresserte er det mye interessant å se. Vi besøker først den gamle bydelen og Bratislava slott. Slottet ligger på en høyde 85 meter over Donau og herfra har vi flott utsikt over både elven og byen. Deretter spaserer vi gjennom gågatene i den gamle bydelen i gotisk-barokk stil med brosteinstorg og trange gater. Her finner vi blant annet St. Martins katedralen, det vakre rådhuset og St. Michaelstårnet. Og selvfølgelig nok et julemarked, dette med slovakiske spesialiteter som håndblåste glass og håndmalt keramikk. Mange gjorde nok unna deler av julehandelen her, selv fant vi oss en hyggelig kro og smakte på den lokale vinen, før det var tid for retur til skipet og kveldens festmiddag. Neste morgen våkner vi igjen i Wien. Turen er ved veis ende, nå er det eneste som gjenstår å pakke souvenirer, julekuler, keramikk, glass og andre julemarkedkupp trygt ned i koffertene før flyturen hjem ... ••

LUGAREN PÅ SKIPET MINNER LANGT MER OM ET LUKSURIØST HOTELLROM ENN EN SKIPSLUGAR.

23


Tilbake til originalen Den berømte Nøkkelhullstolen, designet av Hans J. Wegner, fyller 50 år og lanseres i dag i sine seks originale farger. Vi har fått i oppdrag å gjenskape fargene, og du finner alle fargene hos oss.

14013 41/17

Husk at du alltid får 20% rabatt + 5%* bonus

24

*

Du får alltid 20% rabatt og 5% bonus ved aktivert medlemskort

14013_bomagasinet_ad_180x262mm_no.indd 1

10/24/17 9:33 AM


kryssord og sudoku

Kryssord

&

Et nytt år er ved veis ende. Høsten har gått fort, nå er det advent, jul og nyttår som står i fokus. Det betyr aktive dager, men innimellom bør du unne deg en rolig stund i godstolen med vårt kryssord og sudoku. Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 4-2017 eller Sudoku 4-2017. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: ove.rodal@tibe.no.

Innsendingsfrist 15. januar 2018.

LØSNING KRYSSORD NR. 3, 2017

Vinnere kryssord: Eva Gismarvik, 5525 Haugesund Evelyn Nielsen, 3717 Skien Anne Karin Boye, 4841 Arendal Vinnere sudoku: Kari Faksvåg, 6416 Kristiansund Leif-Johan Olsen, 3728 Skien Gro Webjørnsen, 6429 Molde

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


Å UNNLATE FJERNING AV SNØ OG IS FRA TAK ER STRAFFBART. 26


jusspalten

BORETTSLAG OG SAMEIERS

ANSVAR FOR SNØ OG IS Is og snø som raser ned fra taket kan føre til katastrofale konsekvenser for den som rammes. Derfor må borettslag og sameier gjøre hva de kan for å forebygge ras.

borettslag og sameier er ansvarlig

Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen skader seg som følge av en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel biler. Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren blir ansett for å ikke ha overholdt sine forpliktelser. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er også straffbart. De lokale politivedtektene inneholder ofte regler om dette, og overtredelse medfører bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselstraff. borettslag og sameier må varsle

Når det er fare for at snø og is faller fra hustak, så må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet om faren. borettslag og sameier må sørge for rydding

Men det er ikke nok med varselskilt. Taket skal ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Om boligselskapet ikke kan gjøre jobben selv og dokumentere at det tar lenger tid å få hjelp fra profesjonelle, kan avviserne stå fremme til jobben er gjort. borettslag og sameier må sørge for forebygging

Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres, for det er ikke tilstrekkelig og fjerne is og snø først når det oppdages. dømt for brudd på inspeksjonsplikten

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om å ikke utsette

andres liv og eiendom i fare. Den aktuelle saken gjaldt straffeansvar som følge av at en person ble hardt skadet etter å ha fått en isblokk i hodet. Retten la til grunn at skaden kunne vært unngått dersom boligselskapet hadde sørget for at taket (gesimskassen) var tilstrekkelig undersøkt. Lederen for vedlikeholdsavdelingen i eiendomsselskapet som eide gården ble dømt til fengselsstraff. Tingretten hadde tidligere avgjort at både selskapet som eide gården, selskapets eier og den ansatte var erstatningsansvarlig for skadene den forulykkede var påført. I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk stand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er nødvendig. hva bør styret foreta seg ?

Det er styrets ansvar at borettslag og sameier fjerner snø og is, forbygger rasfare og gjennomfører jevnlige inspeksjon. Å vurdere om det skal inngås avtale med et firma som kan følge opp dette gjennom vinteren, er lurt. Selv om arbeidet blir satt ut til et eksternt firma, betyr det ikke at boligselskapet er fri for ansvar. Det er derfor viktig at styret følger med, slik at det er sikker på at taket blir inspisert så ofte som nødvendig og is og snø blir fjernet raskt. I ovennevnte dom påpekte Høyesterett at rutinene i mange gårder fremsto som utilstrekkelige. Selv om medieoppmerksomheten om den alvorlige saken nok har ført til økt bevissthet rundt dette i bransjen, bør styret også ha fokus på dette. ••

av elisabeth aas nilsen advokat, nbbl

27


personlig økonomi

BSU – GULLKANTET ORDNING Desember er høysesong for BSUsparing. Har du muligheten, bør du benytte deg av den gullkantede ordningen.

kan være mange årsaker til dette. For eksempel manglende skattbar inntekt, allerede fylt opp/realisert konto, stram økonomi eller liten bevissthet rundt egen privatøkonomi. Spesielt den siste gruppen trenger en liten dytt for å se nytten av å spare til egen bolig.

Det er også verdt å merke seg at renten på BSU-kontoen faktisk ligger betydelig høyere enn boliglånsrenten. Som konsekvens av den positive renteforskjellen lar jeg min BSU-konto forbli urørt, til tross for at jeg både har boliglån og har blitt 34 år.

Leilighetsprisene har 10-doblet seg de siste 25 årene. Høye boligpriser og krav om 15 prosent egenkapital gjør det dermed utfordrende for mange unge med normale inntekter å kjøpe egen bolig – så sant man ikke får hjelp fra «foreldrebanken». Til tross for at BSU-ordningen er godt innarbeidet og velkjent, viser statistikk likevel at kun 1 av 3 unge har en aktiv BSU-konto. Det

BSU er i dag den mest attraktive spareformen for de under 34 år. Har du muligheten, bør du derfor alltid spare maksimalt beløp, 25.000 per år. Og har du ikke fylt opp BSU-kontoen når du kjøper din første bolig, lønner det seg å fortsette sparingen inntil full kvote er nådd. Det finnes ingen andre risikofrie alternativer som gir like god avkastning som skattefordelen du får ved BSU-sparingen.

Selv med de gunstige vilkårene, er det imidlertid én gitt situasjon hvor BSU ikke nødvendigvis lønner seg. Har du ikke skattbar inntekt, risikerer du å kaste bort ett år med skattefradrag av det maksimale sparebeløpet. Og skattefradraget er som kjent den viktigste fordelen med BSU-ordningen. For å få maksimalt skattefradrag (5000 kroner), må du ha en skattbar inntekt på minimum 74.650 kroner.

FORDELER MED BSU - 20% skattefradrag på årets innskudd – opptil 5000 kroner per år. - Gode rentebetingelser.

Nå nærmer julefeiring seg med stormskritt. Og noen foreldre sliter helt sikkert med å finne spennende julegaver til ungdommen. Et lite gavetips; hva med å bytte ut gavekortet med et innskudd på BSU-kontoen? Det er kanskje ikke veldig spennende, men det er garantert en god investering! ••

BETINGELSER MED BSU - Du må være under 34 år for å spare på BSU-konto. - Maksimalt årlig sparebeløp er 25.000, mens maksimalt totalt sparebeløp er 300.000. - For å benytte deg av skattefradraget, må du ha skattbar inntekt. - BSU-kontoen er låst til boligkjøp, tomt eller nedbetaling av boliglån. christian f. bjerknes rådgiver, nbbl

28


VELKOMMEN!

VI LEVERER DANSK DESIGN OG KVALITET PÅ SITT BESTE.

Bredt utvalg, hurtig levering og gunstig pris

BOkjøkken har et stort utvalg av kvalitetsprodukter i flere stilarter. Gjennomført kvalitet er en forutsetning for at vi skal kunne sikre deg det beste resultatet. Våre luksus skuffer er garantert for en belastning opptil 25 kg. Stikk innom oss for en uforpliktende kjøkkensamtale, så lager vi gjerne et forslag og et pristilbud til deg.

Extra Bygg Molde • Oscar Hansens veg 2-4, 6415 Molde Tlf: 97 99 51 10 • molde.extrabygg.maling@coop.no

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

29


Drømmebolig

I NYTT BORETTSLAG I FRÆNA? Samarbeidsprosjektet mellom Fræna Kysteiendom og MOBO i Elnesvågen er nå godt i gang. – Vi håper på et bra salg for trinn I, og at byggingen kan starte i løpet av relativt kort tid, sier megler Evy Strømme i Garanti Eiendomsmegling.

ove rødal

espen istad og ove rødal

Borettslaget, en blokk på 18 treroms og fireroms leiligheter i ulik størrelse i trinn I, vil få en beliggenhet som må kunne karakteriseres som er noe av det fineste Elnesvågen har å by på. Det er kort vei fra sentrumsområdet med alle sine fasiliteter. Boligene vil ligge høyt og fritt i terrenget, med flott utsikt mot fjord og fjell og nær de fine turområdene rundt Elnesvågen. Leilighetene får livsløpsstandard, store vindusflater og glassrekkverk, og dermed får beboerne nyte utsikten i fulle drag.

Flere utbyggingstrinn – Jeg tror og håper vi kan starte om relativt kort tid, og at man også kan sette i gang trinn II med 18 leiligheter om ikke alt for lenge, sier Paul Gunder Groven i Fræna Kysteiendom. Det kommer 6 endeleiligheter med tre soverom, og 12 leiligheter med to soverom i trinn I. Alle boliger får balkong på 18 kvm. Trinn 2, når dette realiseres, får samme utforming.

Borettslag midt i blinken I det 60 mål store tomteområdet som Fræna Kysteiendom eier, er det allerede bygd 6 ene-

30

boliger og en tomannsbolig, det kommer snart to eneboliger til og det prosjekteres ifølge Groven et leilighetsbygg. Den første boligen ble reist for sju år siden, da også de første planene fra MOBO ble lansert. Groven synes det er flott å få et borettslag i området, og at byggetrinn I nå er salgsklart etter mange års jobbing med prosjektet. – Borettslaget gir god variasjon i boligtilbudet på tomta. Jeg tror det er første gang det realiseres et borettslag i Elnesvågen i denne kategori, med mange leiligheter i en lavblokk. Jeg er selvsagt spent på mottagelsen av prosjektet og salget framover, men er optimist, sa Groven da vi møtte ham på Garantis salgsstand i kjøpesenteret Bølgen i siste halvdel av november. Han påpeker at dette er et prosjekt hvor man virkelig får oppleve det gode liv med lettstelte boliger og der man slipper å tenkte på plenklipping og brøyting. – Borettslaget vil ta seg av alle felles områder, påpeker Groven og legger til: – Utsikten er fantastisk, rene panoramaet. Og den er svært god uansett hvilken leilighet man kjøper, i 1. 2, eller 3. etasje. Et annet punkt

er også viktig; det er ikke noe innsyn til leilighetene. Fra garasjeplanet kan man ta heis opp til alle etasjene.

Skryter av mobo Groven er meget glad for å ha fått MOBO med som samarbeidspartner, og ser på boligbyggelaget som en meget kompetent og solid aktør. _ Vi har hatt en meget nært og godt samarbeid på alle felt i hele prosjektperioden, og selv om det har tatt tid er vi veldig fornøyd med sluttresultatet, sier han. Megler Evy Strømme og meglerkollega Terese Nerland i Garanti Eiendomsmegling delte ut en del prospekter og møtte flere potensielle kjøpere på standen i Elnesvågen. De gleder seg også over at et nytt borettslag er på gang i Fræna. Det er mange år siden forrige prosjekt i MOBO-regi. – Kjøperne får mulighet for å tilpasse leiligheter eget ønske gjennom tilvalg og det er anledning til på betale ned hele felleslånet om man ønsker det, sier Strømme, før hun må avbryte og ta seg av en et godt voksent par som ønsker


HAUKÅS PANORAMA Antall: 18 tre- og fireroms leiligheter Størrelse: 91 kvm. BRA Biloppstillingsplass for alle leiligheter i felles parkeringsanlegg under boligdelen. Pris: 2,05-2,4 mill. Fellesgjeld: 2,05 mill-2,4 mill. Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Trio som gleder seg over at et nytt borettslag (Haukås Panorama med 18 flotte leiligheter) snart blir realisert hvis salget fremover er godt. Fra venstre megler Terese Nerland, Garanti Eiendomsmegling, tomteutvikler Paul Gunder Groven i Fræna Kysteiendom og megler Evy Strømme, Garanti Eiendomsmegling.

prospekt og mer opplysninger om borettslaget. Planen er at trinn I kan få innflytting høsten 2019.

– Vi beregner rundt ett års byggetid, sier Strømme. ••

Ulike romløsninger.

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

31


Svein Ivar Nerland (32) er styreleder i Elvegata 9 Borettslag og pådriveren bak bildeutstillingen i fellesarealet.

Historisk utstilling i Elvegata

MOLDES MEXICO MOBO-fondet delte på siste generalforsamling ut midler til to ulike borettslag. Det ene var Elvegata 9, som fikk midler til å skaffe historiske bilder fra området mange kjenner til som byens Mexico. maja håbet

– MOBO-fondet ble opprettet som en del av 60-års-markeringen til laget i 2006. Formålet til fondet er å yte støtte til fremming av miljøtiltak i boligområder og borettslag. Det kan være alt fra kunstnerisk utsmykking, nærmiljøtiltak, kulturarrangementer og lignende, forklarer Evy Strømme hos MOBO. – Mexico er et historisk boligområde i Molde, og vi synes det er fint at borettslagets vil formidle dette. Utsmykking med bilder i fellesganger i Elvegata 9 er et tiltak som gir beboere og besøkende innblikk i tomtens historie, sier Strømme. revet

Mexico omtales ofte som Moldes siste slum.

32

De tre gamle boligblokkene som tidligere lå i området er i dag revet og erstattet med Elvegata 9 Borettslag, som består av 32 moderne to- og treromsleiligheter. Det sentrumsnære borettslaget ligger like ved Moldeelva og Molde Videregående Skole. – I mellomkrigstiden var det et stort behov for nye boliger i Molde. Da ble dette området bygd opp som en slags brakkeby med tre boligblokker. Her bodde det svært mange arbeidere på et relativt lite sted og Elvegata var den gangen en sliten bydel, forteller styreleder i Elvegata 9 Borettslag, Svein Ivar Nerland. – På den tiden fikk man ikke med seg så mange nyheter fra resten av verden, så dette området

ble ofte assosiert med Mexico fordi det var den eneste slummen man kjente til. Deretter kom også Mexico-kiosken, som befestet betegnelsen til området ytterligere, forklarer Nerland. triste murvegger

Styrelederen fikk idéen om å søke om midler fra MOBO-fondet under generalforsamlingen i 2016. – Den gangen fikk Boråsveien Terrasse tildelt midler til et lignende prosjekt, som gjaldt oppussing av en mur. Vi hadde selv to store murvegger i gangen vår som var ganske nitriste. Jeg forhørte meg med Reklameservice om det var mulig å få foliert veggene med bilder, og det var det.


Nerland forteller at både beboere og besøkende er svært positive til utstillingen.

MOLDES MEXICO Mexico omtales ofte som Moldes siste slum. De tre gamle boligblokkene som tidligere lå i området er i dag revet og erstattet med Elvegata 9 Borettslag, som består av 32 moderne toog treromsleiligheter. Det sentrumsnære borettslaget ligger like ved Moldeelva og Molde Videregående Skole.

Bildet viser de tre gamle boligblokkene som ble bygd i Elvegata i mellomkrigstiden.

unik historie

Deretter begynte Nerland jakten etter historiske bilder fra området. Etter mye om og men kom han i kontakt med Romsdalsmuseet, som hadde to passende bilder til prosjektet. Ett bilde av de gamle boligblokkene og ett av Mexico-kiosken. Disse bildene pryder nå veggen i andre og tredje etasje i Elvegata 9. – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på bildene, både fra de som bor her og fra folk som har vært innom på besøk. Vi har jo en unik historie i området, og litt av tanken bak prosjektet var å få en bit av historien til Mexico inn i Elvegata 9 borettslag, avslutter Nerland. ••

Elvegata 9 er i dag et populært borettslag, med en god miks av beboere i ulike aldre.

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

33


INNFLYTTING I MARS

I SOLBAKKEN 37 Det pågår stor aktivitet i bygget for tiden. Dagene går fort unna, men entreprenøren melder at de er i rute og overlevering fra entreprenør til byggherre slik det ligger an i dag vil skje i løpet av januar 2018. ove rødal

Lite å si på utsikten.

Badene blir lyse og romslige.

I mange leiligheter er kjøkken nå snart ferdig montert.

Det pågår stor aktivitet i bygget for tiden. Dagene går fort unna, men entreprenøren melder at de er i rute og overlevering fra entreprenør til byggherre slik det ligger an i dag vil skje i løpet av januar 2018. – Så blir det en periode der borettslaget skal etableres, avtaler må på plass, ferdigbefaring og overtakelse med kjøpere. Slik det ser ut i dag antyder vi innflytting i løpet av mars måned, sier MOBOs prosjektleder Svein Ivar Byttingsvik. Det som pågår av utvendige arbeid nå er ferdigstillelse av fasader og balkonger samt tilbake fylling, planering og opparbeiding av

34

utenom hus området. – Nedrigging av bygningskranen vil også skje i løpet av kort tid, men det er fordel å få benyttet den lengst mulig under byggingen. Noen arbeidsoperasjoner som tilsåing av grøntarealer, beplantning og trolig asfaltering kommer til å stå igjen og må utføres til våren på grunn av årstid. Innvendig i leilighetene pågår sluttmontering av tekniske installasjoner, montering av innredninger, listing og dørmontasje. I fellesarealet pågår legging av golv, sluttmontering av tekniske installasjoner, montasje av heis,

dørmontasje og montering av systemhimlinger. De som har kjøpt leiligheter har underveis gjennom byggeperioden fått vært med å sett på bygget og leiligheten sin. – Det er nå i sluttfasen lagt opp til oftere besøk for å ta en kvalitetskontroll på at kjøperne har fått det de har bestilt av endringer og hvordan leiligheten blir etter at den er malt og innredninger på plass. Alle har gitt utrykk for at de er fornøyd, og gleder seg til å flytte inn, sier Byttingsvik. PS: Det er for tiden fortsatt 6 flotte leiligheter ledig for salgs fordelt i 1.-2.-4.- og 5. etasje. ••


Gode råd, gode kjøp! Malingsekspertene finner du hos MALIA

le d gam jen? e m g til o om ig let du at ukes l Visste kall kan br v matavfa ter a s s n s m a 6 e ga ban ge bio bil opp til 9 a l å Ved en i kjøre kan v ananskall. b på ett

Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100 - 58 - 0 - 5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50 - 14 - 0 - 0

Benytt deg av vår MOBO-avtale!

MALIA Gjenstad • Nøisomhedvegen 19 • Tlf 71 24 36 00 Åpent: Man-Fre 07.30-17 Tors 07.30-18 Lør 10-15 www.gjenstad.no • www.malia.no RIR, tlf.: 71 21 34 50 • rir@rir.no • www.rir.no

VI UTFØRER ALLE TYPER RØRLEGGERTJENESTER

CONTaiNeruTleie

• Rørleggerservice • Bolig og industri • Bad med 10 års garanti • Tegning/prosjektering • Flislegging • Varmepumper/gulvvarme

Tel. 71 21 18 85 Mob. 911 04 708 / 930 66 420

vvs-team as

Gjennom vår avtale med MOBO, gir vi MOBO medlemmer og borettslag rabatt på våre fra før rimelige priser.

Tlf. 71 21 53 90 / 91 36 01 20 Verftsgata 8, 6416 Molde • post@vvsteam.no • www.vvsteam.no

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

35


Ny heis-hverdag for

EKORNES BRYGGE

Beboere i borettslaget Ekornes Brygge i Sykkylven har fått en ny hverdag etter at et helt nytt heisanlegg som dekker alle fire etasjer i bygget nylig stod ferdig. ove rødal

Prosjektet er økonomisk meget gunstig for laget på grunn på heistilskudd fra Husbanken, som dekker 50 prosent av kostnaden. Ekornes Brygge var opprinnelig en fabrikk som på slutten av 1990-tallet ble ombygget til boliger. Fra fabrikktiden ble den eksisterende vareheisen videreført som personheis idet nye borettslaget. Heisen ble etter hvert veldig kostbar å vedlikeholde, og til slutt også umulig å få godkjent til personbruk. Ekornes Brygge Borettslag stengte derfor heisen, og søkte rådgivning hos sin forretningsfører, MOBO. Teknisk avdeling har bistått borettslaget gjennom hele prosessen med prosjekteringsledelse, søknad om tilskudd, søknad om husbanklån, generalforsamling, kontrahering og gjennomføring. MOBOs prosjektleder Arve Hatle forteller at for å utløse tilskudd så måtte også prosjektet

36

mobo

omfatte 4. etasje, som tidligere kun hadde tilkomst via trapp fra 3. etasje. Etter nærmere vurderinger så ble det konkludert med at det var utvendig tilbygg som var beste løsning. Alt i alt var det enkelt å tilpasse tilbygget til bygningskroppen, men det innebar at borettslaget måtte flytte eksisterende avløpstank og pumpeanlegg. Når grunnarbeidene kom i gang viste det seg at nevnte avløpstank var i veldig dårlig stand og at det var nødvendig med nytt avløpsanlegg. På tross av de uforutsette kostnadene, ligger prosjektets totalkostnad godt under Husbankens erfaringstall for tilsvarende prosjekter. Dette viser at borettslaget fikk et konkurransedyktig anbud fra utførende entreprenør Christie & Opsahl AS. – Det er et viktig prosjekt. Andelseiernes gjennomsnittsalder i borettslaget er 54,2 år og

1 av 3 andelseier er eldre enn 60 år. De får nå en mye lettere tilkomst til leilighetene og kan bo lengre i borettslaget, sier Hatle. – Borettslaget var heldig. Det har vært og er stor rift om midlene i Husbanken, og først i tredje ekstraomgang fikk laget beskjed om tildeling av midler for 2017, til sammen 1,6 millioner kroner. Hele prosjektet koster nesten 3,3 mill. kroner. Heisen vil garantert føre til at Ekornes Brygge blir et enda mer attraktivt borettslag, fastslår Hatle. I følge nettsidene til Sykkylvsbrua AS så er bruprosjektet nedbetalt i løpet av året, og broen åpnes for avgiftsfri passering rundt nyttår. Dette vil høyst trolig medføre at boligmarkedet på de to sidene av fjorden knyttes enda mere sammen. Ekornes Brygge står i alle fall klar med en splitter ny heis! ••


Nytt heisanlegg skaper en ny hverdag for beboerne i de 28 leilighetene i Ekornes Brygge.

Fannebo har fått

44 CARPORTER FAKTA Ekornes Brygge Borettslag ble opprettet i 1999 og er tilknyttet Møre og Romsdal Boligbyggelag (MOBO) Borettslaget har 28 boliger med boligareal fra 39,8 til 68,4 kvm. Alle leilighetene er på ett plan og har egen balkong. Eiendommen er sentralt beliggende på Ikornnes og har kort vei til Aure sentrum med flere servicetilbud. Eiendommen ligger i strandlinje og har egen brygge. På eiendommen er det også opparbeidet lekeplass og flotte friområder. Det finnes butikk, frisør, småbåthavn og pub/restaurant i nærområdet.

Moldes eldste borettslag, Fannebo, er nå i praksis ferdig med bygging av carportene for samtlige 44 leiligheter i laget. ove rødal

Bortsett fra et frittstående carportbygg midt i borettslaget, er de fleste carportene plassert nær boligene. En gammel dobbeltgarasje ble revet, det samme ble fire eldre carporter. Det er Christie som har vært entreprenør for prosjektet. Det eneste som nå gjenstår er tilsåing og beplanting. Dette gjøres til våren.

– Jeg synes resultatet er blitt veldig bra, og enda penere blir det når uteområdet framstår grønt og fargerikt om noen måneder, sier Hatle. Han opplyser at vedtaket om prosjektet ble gjort før jul i fjor, og selve arbeidet tok til 30. mars i år. Det er brukt prefabrikkerte elementer fra Jatak i Fræna. I tillegg har det vært utført belysnings- og blikkenslagerarbeid. ••

Granlia 3 Rett før jul er de ti carportene ved borettslaget Granlia 3 klar til bruk. Arbeidet kom i gang i september, og entreprenør for prosjektet er Byggmester Jan Ukkelberg.

Bomagasinet

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

37


Øverland barnehage var den første barnehagen planlagt i Mobarn-regi.

30 ÅR SIDEN

MOBARN-STIFTING Den 15. desember er det 30 år siden Mobarn-starten. MOBO hadde da i flere måneder planlagt et andelslag og oppstart og drift av de første barnehagene. ove rødal

38

I Molde Rådhus var det 44 personer som deltok på stiftelsesmøte. Der møtte foreldre med behov for barnehageplass, samt styremedlemmer og ansatte i MOBO. Dette var starten på det som må kunne betegnes som regionens største barnehagesuksess. Historien har vist at etableringen var helt riktig, i en periode hvor det var alt for få barnehage-plasser i Molde og distriktet. Norske Boligbyggelag (NBBL) har senere gitt den dristige barnehagesatsingen mye ros. I dag har Mobarn 12 barnehager i tre kommuner og svært mye av æren for at barnehagesituasjonen ble endret fra dårlig til meget god på få år, tilfaller MOBOs tidligere forretningsfører, 90 år gamle Wilhelm Wilkens. Det var nærliggende at barnehagevirksomheten skulle

startes som andelslag i samvirke-ånden. Når MOBO og andre boligbyggelag startet opp rett etter krigen var det boligkøer. På 70- og 80-tallet var det barnehagekøer. Mobarn har bidratt til å avvikle barnehagekøene, og hatt stor positiv innflytelse på barnehageutviklingen gjennom 30 år. Mobarn har nå 3.500 andelseiere/medlemmer og 720 andeler er i bruk. fra idè til realitet

Bomagasinet møtte veteranen Wilhelm Wilkens sammen med Ingun Engja, selv blant initiativtakerne og storbruker av barnehagene som småbarnsmor med tre barn, MOBOs barnehagekonsulent fra mai 1988 og i to år, Rolf M. Orø, Evy Strømme som var sentral i arbeidet med


Sentral for skipingen av Mobarn for 30 år siden og driften i dag: Foran Rolf M. Orø, første barnehagekonsulent i MOBO i 1988 og forretningsfører og primus motor Wilhelm Wilkens. Bak f.v. Evy Strømme, MOBO (med på stiftelsesmøtet), Ingun Engja fra Kringsjå, borettslaget som fikk ballen til å rulle og dagens direktør Rolf Eidsæter. Alle sammen stolt av hva Mobarn har utviklet seg til på 30 år.

oppstarten av Mobarn – og dagens direktør i MOBO, Rolf Eidsæter. Den første spiren til Mobarn ble sådd da Kringsjå Borettslag, med idè fra Samvirkebarnehagene i Oslo, sendte brev til MOBO med anmodning om å starte opp med bygging og drift av barnehager. De foreslo en tomt i Kringsjå-området. Ingun Engja var da med i styret for Kringsjå Borettslag. – Det var dette brevet som sparket det hele i gang, minnes Wilkens. Den foreslåtte tomta var for liten for barnehagedrift, men MOBO så andre alternativ. Molde kommune hadde nettopp vedtatt å legge ned Øverland skole, og MOBO foreslo for kommunen at området ble benyttet til andre samfunnsnyttige formål. Det ble barnehagedrift i ombygde skolelokaler og det ble bygd både eldreboliger og ungdomsboliger på tomten. En løsning Husbanken i Trondheim kalte et scoop. rask oppstart tross motstand

Allerede i august 1988 kunne Øverland barnehage åpnes. Samtidig ble også barnehage nr. 2 åpnet. Velforeningen i Nordbyen var i gang med å bygge barnehage, men overlot bygging og drift til MoBarn. Året etter kom barnehage nr. 3 i Hauglia i Elnesvågen. Men starten for det nye barnehageselskapet var tøff. Både Wilkens og Engja fikk føle på kroppen at motstanden fra kommune og mange innbyggere i Molde var ubehagelig sterk. MOBOs forretningsfører lot seg imidlertid ikke stanse, som hærfører for et bedre barnehagetilbud gjennom bygging av samvirkebarnehager. – Mine venner gikk i demonstrasjonstog etter demonstrasjonstog for å få flere barnehager i kommunen, som ikke bygde ut noe nytt den gang. Vi måtte greie oss med dag-

mamma, svart eller hvitt. Det var et kaos, slik jeg minnes det. Så når jeg fikk anledning til å være med på Mobarn-planene, var det klart jeg sa ja, selv om engasjementet mitt var upopulært hos mange. Alt skulle være kommunalt, var gjennomgangstonen, sier Engja. Hennes mann kjøpte Mobarn-andel nummer 2. Den kommunale leien for Øverland barnehage høy, selv om MOBO gjorde alt vedlikeholdsarbeidet selv og Wilkens til og med slo gress. Den kommunale økonomiske støtten var også fraværende. En stund lå konkursspøkelset over Mobarn. Wilkens ga seg ikke, sa ja til å fortsette og framgangen og nye prosjekter ble resultatet. Han føyer til at det var en rar, omvendt holdning hos politikerne, for en samvirkebasert barnehagemodell helt uten profitt og ulik vanlige private barnehager. – Ap, RV og Sp var sterke motstandere av Mobarn, mens Høyre var vår beste støttespiller. Ikke minst har vi mye å takke Helge Linge for.

sagt fra om på forhånd, Han visste hvordan man skulle nå fram til våre mål gjennom kommune og media. En meget viktig person for å få resultater, sier Orø. Som også berømmer lagånden i MOBO for å få barnehagene opp og stå, med en utrolig dugnadsånd. I Mobarn ble alle involvert, både foreldre og ansatte, og de fikk eierskap til barnehagen. Orø sluttet etter to år. Det var økonomisk umulig å ha heltids stilling i barnehageadministrasjon. Han begynte i ny jobb i Fylkeskulturavdelingen, og dagens barnehagesjef Marie Løkvik fikk deltidsstilling som barnehagefaglig konsulent kombinert med styrerjobb i Øverland barnehage. Mobarns egen administrasjon har nå økt med ytterligere 2 stillinger i tillegg til de som jobber med Mobarn i MOBOs administrasjon. ••

en fantastisk dugnadsånd

Førskolelærer Rolf M. Orø hadde sett for seg en rolig sommer i Bergen, men søkte en stilling i MOBO våren 2018. Der gikk det fort i svingene. Bare en uke etter at han ble ansatt som MOBOs første barnehagekonsulent, var han på plass, 20. mai. – Det var svært lange arbeidsdager, til og med langfredag ble ikke lang nok, sier Orø på sitt sedvanlige humoristiske vis. – Det hjalp veldig mye at Wilkens visste nøyaktig hvordan jeg skulle gå frem for å komme videre. Ved å bruke hans forslag om brev rettet mot nøkkelpersoner i kommunen i stedet for innlegg til lokalavisa mot ting jeg mente var feil i pressen, fikk vi akkurat det resultatet Wilkens hadde

Bomagasinet

MOBARN Tolv barnehager i tre kommuner Har hatt stor positiv innflytelse på barnehageutviklingen gjennom 30 år; lengre åpningstider, færre planleggingsdager og åpne barnehager hele året.

nr. 4, 2017 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag

39


VI TAR HELE PROSJEKTET FOR DEG.

Malo Sagbruk

vågen og Eide

Dale Bruk Elnes es

Dale Bruk Vestn

Ring KEN 406 90 221

magne@dalemalo.no

o e@dalemalo.n

ken.malm

alo.no

ad@dalem thomas.brast

Elnesvågen Tlf. 71 26 63 00

Eide Tlf. 71 29 97 70

Vestnes Tlf. 71 18 88 20

Jupitervn. 3, Bergmo, Molde

Man-fre 730-17 tors 730-18, lør 10-14

Man-fre 8-17 tors 8-18, lør 10-14

Man-fre 7-17 lør 10-14

Man-fre 730-17, tors 730-18, lør 10-14

Maling selges hos Dale Bruk avd. Elnesvågen og Eide og hos Malo Sagbruk.

Tlf. 71 25 08 00, fax 71 25 08 01

xl-bygg.no

Mobo 4 2017 40 sider lavopplost  
Mobo 4 2017 40 sider lavopplost