__MAIN_TEXT__

Page 1

PRISLISTE BOBILER 2020 Nr. 3 / 2020 gjelder fra 01.03.2020 Motor/ Chassis

Bobiler. City Car City Car City Car City Car City Car City Car City Car City Car City Car City Car City Car City Car Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time T Limited Lyseo Time I Lyseo Time I Lyseo Time I Lyseo Time I Limited Lyseo Time I Limited Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony

Bürstner utsalgspriser 2020

C 540 C 540 C 600 C 600 C 601 C 601 C 602 C 602 C 603 C 603 C 640 C 640 T 690 G T 690 G T 700 T 700 T 727 G T 727 G T 736 T 736 T 690 G T 690 G T 700 T 700 T 727 G T 727 G T 736 T 736 I 690 G I 728 G I 734 G I 690 G I 728 G TD 590 TD 590 TD 680 G TD 680 G TD 690 G TD 690 G TD 700 TD 700 TD 727 G TD 727 G TD 728 G TD 728 G TD 734 TD 734 TD 736 TD 736 TD 744 TD 744 TD 745 TD 745 TD 590 TD 680 G TD 680 G TD 690 G TD 690 G TD 700 TD 700 TD 727 G TD 727 G TD 728 G TD 728 G TD 734

2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/140 2,3/140 2,3/140 2,3/140 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120

Pris inkl mva Eks. engangsavgift Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35

kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

587 707 597 243 619 450 628 986 638 277 647 813 626 798 636 334 613 343 622 879 651 291 660 827 693 011 702 123 693 011 702 123 713 537 722 648 713 537 722 648 769 561 778 672 769 561 778 672 787 784 796 895 787 784 796 895 826 042 846 339 852 299 890 998 910 429 713 063 722 174 751 272 760 384 736 936 746 047 736 936 746 047 775 145 784 257 763 209 772 320 752 464 761 576 764 401 773 512 793 058 802 169 793 058 802 169 775 145 810 954 820 066 799 018 808 129 799 018 808 129 837 227 846 339 825 291 834 402 814 547

Engangsavgift ** 119 500 120 000 122 500 123 000 125 000 125 500 122 500 123 000 122 500 123 000 130 000 130 500 132 000 132 500 132 000 132 500 140 500 141 000 137 500 138 000 135 000 135 500 135 000 135 500 136 000 136 500 136 000 136 500 127 000 127 000 131 000 131 000 131 000 128 500 129 000 132 000 132 500 132 000 132 500 132 000 132 500 133 000 133 500 133 000 133 500 135 000 135 500 135 000 135 500 137 000 137 500 137 000 137 500 128 500 132 000 132 500 132 000 132 500 132 000 132 500 133 000 133 500 133 000 133 500 135 000


PRISLISTE BOBILER 2020 Nr. 3 / 2020 gjelder fra 01.03.2020

Bobiler.

Motor/ Chassis

Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Lyseo TD Harmony Ixeo T Ixeo T Ixeo T Ixeo T Ixeo T Ixeo T Ixeo T Ixeo T Ixeo TL Ixeo TL Ixeo TL Ixeo TL Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Ixeo I Elegance Elegance Elegance Argos Travel Van Travel Van Lyseo Time A Lyseo Time A Lyseo M Harmony Lyseo M Harmony Delfin Delfin Delfin Delfin

TD 734 TD 736 TD 736 TD 744 TD 744 TD 745 TD 745 T 690 G T 690 G T 720 T 720 T 728 G T 728 G T 736 T 736 TL 680 G TL 680 G TL 728 G TL 728 G I 690 G I 690 G I 720 I 720 I 727 G I 727 G I 728 G I 728 G I 736 I 736 I 744 I 744 I 746 I 746 I 840 G I 910 G I 920 G A 747-2 T 590 G T 720 G A 660 G A 700 G T 660 T 690 G T 660 T 660 T 726 G T 726 G

Ambiente-pk. Ambiente-pk. Ambiente-pk. Ambiente-pk. Ambiente-pk. Fiat Interiør Chassis-pk. Chassis-pk. Chassis-pk. Chassis-pk. Chassis-pk. Chassis-pk. Chassis-pk. Chassis-pk. Design-pk. Design-pk. Design-pk. Design-pk. Vinter-pk.

Travel Van, Ixeo TL Argos A 747-2G Lyseo Time T, Lyseo TD Lyseo Time T, Ixeo T Ixeo I Design-pk. Lyseo Time A, T, I, Lyseo TD, Ixeo T, TL Man. klima Lyseo Time T, Lyseo TD Aut. klima Lyseo Time T, Lyseo TD Man. klima Lyseo Time I Aut. klima Lyseo Time I Man. klima Ixeo TL Aut. klima Ixeo TL Man. klima Lyseo Time A Aut. klima Lyseo Time A Sølv/Champ. for Light-chassis Ixeo TL Sølv/Champ. for Maxi-chassis Ixeo TL Grafitt for Light-chassis Ixeo TL Grafitt for Maxi-chassis Ixeo TL Truma Lyseo Time T

Bürstner utsalgspriser 2020

2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/140 2,3/140 2,3/160 2,3/140 2,3/160 2,3/140 2,3/160 2,3/140 2,3/160 2,3/140 2,3/160 2,3/140 2,3/160 2,3/140 2,3/160 2,3/160 2,3/160 2,3/160 2,3/160 2,3/120 2,3/120 2,3/120 2,3/120 2,2/143 2,2/143 2,3/120 2,3/140 2,3/120 2,3/160

Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat Maxi Fiat 35 Fiat Maxi Fiat 35 Fiat Maxi Fiat 35 Fiat Maxi Fiat 35 Fiat Maxi Fiat 35 Fiat Maxi Fiat 35 Fiat Maxi Fiat Maxi Fiat Maxi Fiat Maxi Fiat Maxi Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 MB 414 MB 414 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35 Fiat 35

Pris inkl mva Eks. engangsavgift kr 823 658 kr 826 483 kr 835 594 kr 855 124 kr 864 235 kr 855 124 kr 864 235 kr 830 451 kr 839 562 kr 855 222 kr 864 333 kr 855 222 kr 864 333 kr 857 589 kr 866 701 kr 816 277 kr 825 389 kr 841 065 kr 850 176 kr 959 073 kr 1 009 447 kr 985 036 kr 1 035 410 kr 996 825 kr 1 047 200 kr 985 036 kr 1 035 410 kr 990 930 kr 1 041 305 kr 1 015 718 kr 1 066 092 kr 1 018 069 kr 1 068 443 kr 1 470 263 kr 1 516 359 kr 1 516 359 kr 1 262 789 kr 728 020 kr 752 171 kr 657 839 kr 684 406 kr 840 803 kr 840 803 kr 692 456 kr 701 568 kr 712 981 kr 750 897

kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

5 813 6 058 6 678 6 058 6 058 3 592 35 695 41 247 22 468 28 037 24 934 30 502 39 401 44 953 29 506 27 661 18 288 16 427 25 800

Engangsavgift ** 135 500 135 000 135 500 137 000 137 500 137 000 137 500 137 500 137 500 139 000 139 500 139 000 139 500 139 000 139 500 139 000 139 500 139 000 139 500 137 000 137 500 141 000 141 500 141 000 141 500 141 000 141 500 141 000 141 500 141 000 141 500 142 000 177 000 177 000 179 000 179 000 196 000 124 000 126 000 140 000 140 000 135 000 135 000 130 000 131 000 134 000 135 000


PRISLISTE BOBILER 2020 Nr. 3 / 2020 gjelder fra 01.03.2020

Bobiler.

Vinter-pk. Vinter-pk. Vinter-pk. Vinter-pk. Vinter-pk. Vinter-pk. Vinter-pk. Lys-pk. Lys-pk. Lys-pk. Kjøkken-pk. Kjøkken-pk. De Luxe-pk. De Luxe-pk. DriveEasy-pk DriveEasy-pk DriveEasy-pk DriveEasy-pk DriveEasy-pk Chassis-pk. Chassis-pk. Design-pk. 1 Design-pk. 2 City Car-pk. City Car-pk. Autarkie-pk. Chassis-pk. Kjøreass.-pk Kjøreass.-pk De-Luxe-pk.1 De-Luxe-pk.2 De-Luxe-pk.3 De-Luxe-pk.4 Kjøkken-pk. Lys-pk. Vinter-pk.

Motor/ Chassis Truma Lyseo TD 590 Truma Lyseo TD (unntatt 590), Ixeo T, Ixeo I Truma Travel Van, Lyseo Time I, IxeoTL Truma Ixeo (T og I) Truma Lyseo Time A Alde Lyseo Time I, Ixeo TL Alde Ixeo (TL, T og I) Lyseo Time T Lyseo Time I Lyseo TD Lyseo Time T Lyseo Time I, Lyseo TD Lyseo Time T Lyseo Time I Fiat-chassis 120, 160, 178, unntatt I-mod. Fiat-chassis 140, unntatt I-mod. Ixeo I Elegance Argos Man. klima City Car Aut. klima City Car City Car City Car C 540 C 600, C 601, C 602, C 603, C 640 City Car Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Truma Mercedes

**Engangsavgiften er stipulert. Ved registrering kan denne bli endret.

Bürstner utsalgspriser 2020

Pris inkl mva Eks. engangsavgift kr 22 354 kr 20 003 kr 26 061 kr 20 003 kr 22 109 kr 44 333 kr 38 405 kr 3 952 kr 3 952 kr 3 952 kr 5 437 kr 4 817 kr 20 248 kr 35 564 kr 5 307 kr 6 923 kr 7 773 kr 10 238 kr 7 903 kr 24 575 kr 30 127 kr 17 162 kr 19 023 kr 24 575 kr 25 800 kr 5 552 kr 41 867 kr 9 634 kr 13 455 kr 24 575 kr 20 378 kr 23 334 kr 18 762 kr 3 086 kr 3 952 kr 19 072

Engangsavgift **

Profile for Tibe

Bürstner-bobil-utsalgspris-2020  

Bürstner-bobil-utsalgspris-2020  

Profile for tibemolde