Page 1

HYMER Norway Line Tramp CL, Tramp SL, ML-T, Exsis-i, B-klasse, B-klasse PremiumLine, B-klasse SL, StarLine S.

NB! Denne brosjyren gjengir produktomfanget pr. trykkedato. På tross av at innholdet er kontrollert, kan vi ikke utelukke trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre utstyr og forbedre produkter i løpet av modellåret. Vi ber deg om å ta kontakt med din nærmeste HYMER–forhandler for å få informasjon om det aktuelle produkt- og serietilbudet. Kjøretøyene i denne brosjyren vises delvis med ekstrautstyr. Dette står oppført i aktuell prisliste og fås mot et pristillegg. Dekorasjonene på bildene er ikke en del av HYMER-leveringsomfanget. For samtlige opplysninger vedr. leveransens omfang, kjøretøyenes utseende, yteevne, dimensjoner og vekt gjelder en produksjonsbetinget toleranse på maks +/- 5 %. Denne toleransen er tillatt i henhold til det gjeldene lovverk (De europeiske homologasjonsbestemmelser) og er i overensstemmelse med den tekniske standen pr. trykkedato. Her tas det forbehold om endringer til kjøpstidspunktet eller hhv. til leveringstidspunktet. Ta kontakt med din HYMER-forhandler for informasjon om eventuelle endringer vedr. leveransens standardomfang. Copyright © 2014 HYMER AG

Norway Line

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 1140 D-88330 Bad Waldsee www.hymer.com www.facebook.com/hymerAG

HY_NOL_Umschlag_01.indd 2-1

21.08.14 10:28


HYMER

127

LiaNS CaravaN & friTiD aS 9325 Bardufoss lianscaravan.no

LofoTEN CaravaN aS 8372 Gravdal lofotencaravan.no

BoDø CaravaN 8050 Tverlandet bodocaravan.no

friTiDSSENTrET aS 8663 Mosjøen fritidssentret.no

NaMSEN friTiD aS 7880 Grong namsenfritid.no

KroKEN CaravaN ÅNDaLSNES 6300 Åndalsnes krokencaravan.no

ÅLESuND CaravaN 6012 Ålesund alesundcaravan.no

BErgEN CaravaN aS 5109 Hylkje bergen-caravan.no

HøiSvEEN CaravaN 2381 Brumunddal hoisveencaravan.no

HaugaLaND CaravaN aS 5563 Førresfjorden haugaland-caravan.no

TEKNo MaSKiN aS 2166 Oppaker teknomaskin.no

oSLo CaravaN 2017 Frogner oslocaravan.no

KriSTiaNSaND CaravaN aS 4636 Kristiansand kristiansandcaravan.no

CaravaN SHoP aS 3617 Kongsberg caravanshop.no

MySEN CaravaN aS 1850 Mysen mysencaravan.no

HEiSTaD BiL&CaravaN aS 3940 Porsgrunn heistadbilcaravan.no

auToSENTruM NorgE aS 3083 Holmestrand autosentrum.as

HYMER-fabrikken i tyske Bad Waldsee – midt i hjertet av Europa.

2 HY_NOL_Umschlag_01.indd 2-4

21.08.14 10:28


3

Kjære bobilist For oss er begrepet «Stue på hjul» ikke bare en tom floskel. Bobiler fra HYMER gjenspeiler nøyaktig det kundene forventer av oss: utmerket kvalitet, høy komfort, høyverdig utstyr og høyeste grad av sikkerhet – og alt dette som standard! Du skal jo føle deg like vel på reise som hjemme hos deg selv. På tross av alle rasjonelle overveielser er det å gå til anskaffelse av riktig bobil, derfor også alltid et spørsmål om emosjoner, om magefølelse. Dette var Erwin Hymer absolutt klar over da han i 1971 bygget den første serieproduserte bobilen. Og fram til i dag har dette ikke forandret seg! Fra de kompakt delintegrerte til de integrerte premiummodellene: på tvers av alle klasser satser HYMER alt på å ikke bare oppfylle kundenes forventninger og ønsker, men å overgå dem. Som pioneren innen denne bransjen er dette en selvfølge for oss, takket være merkets lange tradisjon. Kom og se selv, og gjør deg kjent med fordelene ved vårt omfangsrike modellutvalg. Denne brosjyren skal hjelpe deg med dette.

Bernhard Kibler Leder for forretningsområdet HYMER bobiler

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 3

19.08.14 18:51


HYMER

Erwin Hymer (* 27. juli 1930 †11. april 2013), en pregende personlighet innen den europeiske campingvogn- og bobilbransjen.

4 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 4

19.08.14 18:51


5

Pioneren Oppfinner, visjonær, forretningsmann – Erwin Hymer utviklet bedriftsgruppen sin til å bli en av lederne på det europeiske markedet, og skrev dermed campinghistorie.

Tekniske kunnskaper, bedriftsmessig pionerånd, en god por-

Resultatet er at «mobil reising» er og alltid har vært uløselig

sjon målrettethet og flid – alt dette utmerket mennesket Erwin

knyttet til navnet HYMER. Og kundene våre merker lidenska-

Hymer. Bedriftens grunnlegger, som døde i 2013, begynte i det

pen og profesjonaliteten bak utviklingen og konstruksjonen av

små, og skapte en foretaksgruppe som i dag er blant de ledende

bilene. Gjennom årtier preget Erwin Hymer bransjen med sin

produsentene av bobiler og campingvogner i Europa, og som

store oppfinnerånd og utrettelige skapertrang. Arbeidet hans er

agerer over hele verden.

vårt forbilde for fremtidige forretningsavgjørelser.

Som ung ingeniør gjorde Erwin Hymer i 1956 som foreldrene ønsket, og begynte å jobbe på faren Alfons’ reparasjonsverksted i Bad Waldsee i Oberschwaben i Tyskland. Allerede ett år senere utviklet han i samarbeid med konstruktør Erich Bachem den første bobilen – ur-Troll. Det var begynnelsen på en ny epoke! I 1971 fulgte det neste avgjørende skrittet: den første HYMER-bobilen feiret premiere. En svært viktig milepæl i vår lange bedriftshistorie! I de siste 57 årene er det blitt bygget en mengde ulike serier, modeller og planløsninger. Mange bobiler og campingvogner satte standarder og innledet nye trender – spesielt med tanke på teknikk, komfort, kvalitet, design og sikkerhet. For vår bedriftsgrunnlegger Erwin Hymer var det et viktig anliggende å alltid ta hensyn til kundens ønsker under nye og videre utviklinger. Bad Waldsee

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 5

19.08.14 18:51


HYMER

En enestående suksesshistorie Krøniken om HYMER bobiler.

1957

1961

Starten på en unik suksesshistorie.

Alfons Hymer begynner med konstruksjon av landbrukskjøretøy.

Erich Bachem («ERIBA») og Erwin Hymer bygger ur-Troll som første campingvogn.

Den første bobilen fra HYMER, Caravano, lages for hånd.

1986

1995

2004

2007

Som første produsent gir HYMER 6 års tetthetsgaranti på bobilene sine.

HYMER presenterer den nye S-klassen og sertifiseres som første bedrift i bransjen iht. ISO 9001 for den høye produktkvaliteten.

I oktober ruller den 100 000. Hymermobilen av produksjonsbåndet i Bad Waldsee.

50 år HYMER feires med en jubileumsutgave i B-klasse SL i gull.

6 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 6

19.08.14 18:51


7 Besøk Erwin Hymer-museet og opplev den mobile reiseverdenens drømmeruter. www.erwin-hymer-museum.de

Med utviklingen av den integrerte Hymermobilen på begynnel-

mangfoldet av delintegrerte biler – i løpet av årene har mange

sen av 70-tallet begynte en ny epoke i de mobile reisers historie.

biler i disse modellseriene oppnådd viktige utmerkelser. Denne

Allerede i år vil den 150 000. HYMER-bobilen rulle av produk-

krøniken skildrer de viktigste etappene i Hymermobilenes ene-

sjonsbåndet. Enten det er biler i den berømte B-klassen eller den

stående suksesshistorie.

luksuriøse S-klassen, lettvekterne i Exsis-serien eller det fargerike

1971

1976

1978

1981

Den første Hymermobilen bygges, og presenteres på messen Caravan Salon.

Hymermobil 521 med nedsenkbar dobbeltseng i førerhuset blir en salgssuksess.

Den innovative PUALveggkonstruksjonen utvikles og beviser sin stabilitet.

HYMER B-klasse innføres og utvikler seg i de følgende årene til å bli den mest populære bobilen i Europa.

2011

2012

2014

Erwin Hymer-museet åpnes overfor bedriftens hovedkvarter i tyske Bad Waldsee.

Lettkonstruksjon fra Bad Waldsee – HYMER preger 3-tonns klassen og setter nok en gang standarder i bransjen.

Europas ledende produsent utferdiger den 150 000. HYMER-bobilen.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 7

19.08.14 18:51


HYMER Dette har kun HYMER: Tegnet for de høyeste krav, som man ser og føler i hver HYMER bobil.

Hvorfor HYMER? HYMER er begrepet på mobil reising.

*

*www.hymer.com

Mange kriterier spiller en viktig rolle når man går til anskaffelse

krav på å få et høyverdig kjøretøy med kvalitet på høyeste nivå

av en bobil. Når alt kommer til alt, dreier det seg om en inves-

og en anskaffelse som lønner seg også økonomisk. I tillegg er

tering man har ønske om å dra stor nytte av i mange år, ja noen

HYMER bobiler som standard utstyrt med et omfangsrikt sik-

ganger sågar over årtier – en investering man kan nyte livet og

kerhetsutstyr. På alle områder, fremfor alt når det gjelder vekt

feriegleden med, og som gir frihet og uavhengighet. Hva er da

eller PUAL-konstruksjonen, setter vi oss som mål å stadig sette

mer nærliggende enn å henvende seg til en kjent leverandør og

nye standarder. Dessuten kan kundene våre alltid stole på et

verdensledende produsent for informasjon om det omfangsrike

omfangsrikt servicetilbud. Ved en avgjørelse om kjøp av bobil

tilbudet? Ved alle våre produktutviklinger har HYMERs kunder

fører derfor ingen veier utenom premium-produsenten HYMER!

8 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 8

19.08.14 18:52


9

Som tjenesteytere og som mennesker som deler en lidenskap, er vi alltid å få tak i nærheten av deg.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 9

19.08.14 18:52


HYMER

Hightech-karosseri Hver HYMER – et teknisk mesterverk.

Ved siden av de innovative sikkerhetsfeaturene og den høye

mest moderne materialer fra materialteknikk og materialviten-

reisekomforten er fremfor alt en fordel utslagsgivende for den

skap. Takket være det helhetlige isolasjonskonseptet og det opp-

meget gode verdibevaringen til våre bobiler: Hightech-karos-

finnsomme varme- og ventilasjonssystemet er en Hymermobil

seriet med lang levetid. I hver komponent til en Hymermobil

utrustet for alle værforhold og kan slik brukes hele året. Det gir

befinner seg mangeårig utviklings- og utprøvingsarbeid med de

oss et forsprang overfor andre bobilprodusenter!

Beste resultater

Dobbelt isolerglass

Hver Hymermobil underkastes forskjellige belastningstester, for eksempel ved ekstrem kulde. Deretter kontrollerer våre medarbeidere hvert kjøretøy detaljert en gang til personlig.

Ved bruk av høyverdige rammevinduer med dobbelt akrylglass setter HYMER også på dette området en ytterligere milepæl når det gjelder standardutstyr.

Godt belagt

Mindre vekt takket være lettkonstruksjon

Takket være GAP-takbelegget, GAP-gulvet og ytterligere GAPkomponenter har korrosjon, kulde og materialtretthet ingen sjanse i Hymermobilen. Beskyttelse mot grus og veisalt er likeledes garantert.

PUAL-veggkonstruksjonen garanterer ikke bare et perfekt romklima og en god varmeisolasjon, men hele den innovative lettkonstruksjonen gir mange fordeler. Ved hjelp av kontinuerlig liming er vegger og tak tett forbundet med hverandre og er slik vannfaste og tåler de høyeste belastninger. Det underbygger HYMER med den seksårige tetthetsgarantien.

10 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 10

19.08.14 18:53


11

Egnet for vinterbruk Ekte reiseglede også ved kulde og snø.

Alle våre Hymermobiler leveres allerede fra fabrikken egnet for

er hver bobil utrustet for alle tenkelige værforhold. Mens det

vinterbruk og kan slik brukes gjennomgående hele året. Takket

utendørs er isende kaldt, er det inne i bobilen behagelig varmt.

være smarte klimaløsninger, som for eksempel de isolerte vin-

Samtlige ledninger og tanker kan ikke fryse takket være vinteriso-

ter installasjonene og tankene, det oppfinnsomme varme- og

lasjonen. På grunn av den perfekte varmeisolasjonen resulterer

ventilasjonssystemet samt den spesielle HYMER-limteknologien,

det også i mindre gassforbruk.

Truma-oppvarming

Sentral oppvarming

Varmt førerhus

Med 6.000 watt effekt sørger det standard innebygde TrumaCombi-6-varmeanlegget uten problemer for meget behagelige romtemperaturer inne i hele bobilen selv ved minusgrader.

Ved hjelp av den sentrale plasseringen under sittegruppen fordeles varmen optimalt. Mange varmeutblåsinger sørger for behagelige temperaturer i alle boområder.

Frontruten leveres også med rikelig av varmluft. På den måten forblir hele førerhuset og bodelen på en behagelig temperatur selv på de kaldeste månedene.

Vinterventilasjon

Ventilasjon bak veggene

Kjøretøyet for vintersporfans

Luftventilene befinner seg ved vinduene og sittegruppen samt på kjøkkenet. Disse muliggjør en perfekt luftsirkulasjon og slik et optimalt klima i kjøretøyet.

Alle takskap har et mellomrom bak bakveggen, slik at varmluften kan sirkulere uhindret, slik unngås uønsket dannelse av kondensvann.

Våre Hymermobiler tilbyr en fullstendig-fornøyd-pakke for alle vintersportens venner: Isolerte installasjoner og tanker, oppvarmet instrumentbord og oppvarmede utvendige oppbevaringsrom, luftventiler ved vinduer og sittegrupper, varmluft under setene i førehuset. Og i det ytre området beskytter GAP-gulvet effektivt mot skader ved grus og veisalt.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 11

19.08.14 18:53


HYMER

Høyeste komfort Oppfyller alle ønsker.

Reising med høye krav har alltid vært betegnende for HYMER og

vel i en bobil eller ikke, det avgjør slike grunnleggende og viktige

hans kunder. Det er altså ikke noe under at allerede standard-

egenskaper som romvirkning og proporsjoner, bevegelsesfrihet

utstyret til våre kjøretøy har slike høye komfortkjennetegn – for

samt betjeningsvennlighet og funksjonalitet til de enkelte ele-

ikke å snakke om det store utvalget av høyverdig ekstrautstyr.

mentene. Ved hvert av disse punktene merker du straks klassen

Men komfort begynner ikke med utstyrslisten. Om man føler seg

til HYMER.

Spare strøm

Variable baderom

Plass for nytelse

HYMER-bodeler fascinerer ved sin varme atmosfære. Store vinduer sørger om dagen for riktig lys og om kvelden det som standard integrerte LED-belysningssystemet.

Enten det fleksible Vario-badet, Vario-premiumbadet eller et åpent rombad med separat dusj: Hver av de mange variantene tilbyr en forbausende bevegelsesfrihet.

Førsteklasses armaturer, et ergonomisk utformet arbeidsområde og mye oppbevaringsrom for proviant og kokekar oppfyller alle kulinariske ønsker på et HYMERkjøkken.

Sunn søvn

Stor lagringsplass

Sikkert lagret

Gode senger er grunnlaget for en styrkende og sunn søvn. Derfor har uten unntak hver Hymermobil moderne flersoners-kaldskummadrasser i soveområdet.

Oppbevaringsrommene kombinerer klasse og masse på en enestående måte. Fra den kjempestore garasjen til de mange oppbevaringsrommene hen til takskapene – hver plass blir optimalt utnyttet.

Alle kjøkkenskuffer er lagret på ruller og lettgående, har et servo-soft-inntrekk og låser som forhindrer at skuffene åpnes og gir støy under kjøringen.

12 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 12

19.08.14 18:54


13

Design for å føle seg vel Bo i vakre omgivelser.

HYMER tilbyr mer enn en normal boatmosfære. Det er en sann

teknisk funksjonalitet med en behagelig og trivelig atmosfære.

boopplevelse! Den som kommer inn i bobilen, merker med en

Samtlige polstringer konsiperes av HYMER-tekstildesigneren og

gang: Alle komponenter er perfekt avstemt med hverandre.

fremstilles i den egne systuen, noe som garanterer høyeste kvali-

Designen er tidsmessig vakker og orienterer seg mot internasjo-

tet. Prinsipielt legger vi ved boinventaret stor vekt på førsteklas-

nale trender, men blir likevel alltid kundeorientert. Her forenes

ses materialer med behagelig haptisk sansing.

Polstringer & stoffer

Håndtak & låser

I systuen bearbeides bare tekstiler fra velrenommerte produsenter. Alle stoffene har en flekkbeskyttelse og oppfyller standardene med henblikk på UV-stabilitet, fargeekthet og fargeekthet mot lys.

De godt tilgjengelige, ergonomiske håndtakene i ekte metall har en ekstrem lang holdbarhet. HYMERlåsesystemet garanterer at hver klaff alltid kan låses sikkert.

Design & kvalitet

Farger & materialier

Ved de intelligente konseptene med lettkonstruksjon til våre Hymermobiler forenes tidsmessig design og høyeste kvalitet perfekt med hverandre. Nye designtrender kan innføres uten problemer, uten derved å true hygge og stilig atmosfære som du er vant til. Kjøkkenene er meget lett å rengjøre og overbeviser ved moderne arbeidsbenker og armaturer i behagelig atmosfære.

Farger, materialer og overflater er avgjørende for romvirkningen. Ved et harmonisk, varmt fargebilde oppstår en behagelig atmosfære, som gir deg mye glede.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 13

19.08.14 18:54


HYMER

Maksimal sikkerhet Forberedt på alt.

Kjøresikkerhet og kjørekomfort har på personbilområdet opp-

Det siste hjelper ved kjøring og akselerasjon, for eksempel på

nådd en ekstrem høy standard. Denne standarden investerer

vanskelig underlag, og sørger for bedre veigrep. De forhindrer i

også HYMER i sine bobiler: I utviklingen defineres og gjennom-

kritiske situasjoner at kjøretøyet skrenser eller skjener til siden

føres de høyeste sikkerhetsstandarder vellykket – fra kjøretøy-

og at hjulene blokkerer. Det gjør det dessuten lettere å kjøre og

konstruksjonen til intelligente elektroniske sikkerhetssystemer.

innordne seg i fjellområder, i oppoverbakker og i nedoverbakker.

A

Kjøring med standardmessig sikkerhet Med til den enormt høye kjørekomforten til en HYMER-bobil hører også med et standardmessig sikkerhetsutstyr som oppfyller alle ønsker. Med til dette hører fører- og passasjerairbag, ABS, ASR

og ESP inkl. traksjon+ (A). Videre letter elektrisk innstill- og oppvarmbare ytterspeil, kjørelys, Hill Holder samt en bakkestartassistent en sikker og komfortabel kjøring.

Med stor omtenksomhet

Vinterisolert on tour

Eksellent veigrep takket være AL-KO-rammer

Den høye panoramafrontruten, de store sidevinduene i førerhuset og det standardmessige kjørelyset sørger ved kjøring i integrerte bobiler for sikker sikt hele veien rundt.

Ved integrerte bobiler blir takket være de tre vindusviskerne og det brede viskerfeltet på frontruten også veikanter og veikryss sikkert i blikkfeltet.

AL-KO-lettkonstruksjonsteknologien sparer vekt, uten at stabiliteten innskrenkes. Dette tillater å øke lasten til bobilene på Fiat-chassiser. Ved et lavere tyngdepunkt forbedres kjørestabiliteten og ved bredsporchassiset gir det et bedre veigrep. Takket være torsjonstav fjæring og høyytelses hjulstøtdempere nyter du en kjørekomfort som i en personbil.

14 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 14

19.08.14 18:55


29 × promobil

15

Årets bobil 1987 – i dag

Innovasjon Alltid en HYMER-lengde foran.

Som pioner i bobilbransjen har HYMER over flere forløpne tiår

det økologiske aspektet ut over det mer enn noensinne på vår

utviklet et stort antall epokegjørende nyskapninger, som har pre-

agenda, fremfor alt spørsmålet om den størst mulige energieffek-

get kulturen til mobil reising. Takvindu med sveiv, hjulbrønnkjø-

tiviteten. Med drastisk vektreduksjon takket være nye materialer

leskapet, en spesielt utviklet HYMER-lyskaster og den nedsenk-

og bruken av den mest moderne LED-belysningsteknologien har

bare løftesengen er noen eksempler på dette. For fremtiden står

HYMER allerede i lang tid satt milepæler.

Sikker reising

Made by HYMER

Sikkerhet bør ikke være fremtidsmusikk. Derfor oppfyller hver HYMER med den standardmessige sikkerhetspakken allerede nå alle lovmessig nødvendige sikkerhetspålegg.

Høyverdig møbelsnekring har hos HYMER tradisjon. 90 % av alle møbeldeler blir fremstilt hos oss – med moderne teknologier og materialer. Beslagene har husholdningskvalitet.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 15

Plass i oppholdsrommet

Magisk vekt

HYMER er oppfinneren av løftesengen i den delintegrerte bobilen. Liggeflaten i taketasjen opptar ikke plass på boplanet og tillater spillerom for utforming av planløsningen.

Det er ved „Oppfinneren av 3 tonns klassen“ standard: Slik blir for eksempel Exsis-t, ML-T og Exsis-i også ved høy last under den magiske grensen på 3,5 tonn. Det betyr ikke bare mindre drivstofforbruk, men i mange land sparer man også høyere bompengegebyrer. Dessuten kan disse kjøretøyene med denne vekten kjøres med førerkort klasse B.

19.08.14 18:55


HYMER

Mer verdi for alle Verdibestandighet og lønnsomhet i serie.

Som HYMER-kunde har man ikke bare mer igjen av sitt kjøretøy

bilene ble det ikke bare spart på vekten, også reiselommeboken

over lengre tid, man har også mer igjen for det: for eksempel

blir tydelig avlastet. Alt i alt er hver Hymermobil alltid en abso-

meget høy varmekomfort ved lave kostnader for oppvarming –

lutt lønnsom investering – og det med en ekstra avkastning, som

takket være beste isolasjon. Eller fordeler ved bompenge- og

ellers ingen konvensjonell investering kan gi: uforglemmelige og

veigebyrer: Ved den innovative lettkonstruksjonen til Hymermo-

enestående ferieopplevelser, alltid hvor og når man vil.

i Vel verdt prisen

Alltid høyverdig

Beste service

Ved bobiler fra HYMER stemmer pris/ytelse i alle kjøretøyklasser og modellserier. Fordi et rimelig kjøretøy er et kjøretøy som er verdt prisen.

Verdibestandigheten til HYMER bobiler er legendarisk. Også etter mange år er kjøretøyene fremdeles pålitelige reisepartnere og oppnår høye priser på markedet.

Førsteklasses og pålitelig service er hos HYMER alfa og omega. Forhandler- og servicenettet med kvalifiserte verksteder i hele Europa søker sin like i bransjen.

Mer utstyr

Effektiv sparing

Kvalitetskontroller

Hymermobiler oppfyller alle tenkelige behov og tilbyr standardmessig mer enn andre produsenter ved spesialutstyret. På grunn av «priskosmetikk» finnes det ingen nedskjæringer i ytelsene.

Innsparinger ved gass og strøm betyr mindre kostnader og en større rekkevidde. Slik lønner seg den førsteklasses installasjonen, hightech-karosseriet og varmeisoleringen ganske raskt.

Fra drivverket via karosseriet hen til tilbehørsdeler: Alle komponenter i Hymermobilen er perfekt bearbeidet. De blir underkastet meget strenge materialtester og kvalitetskontroller.

16 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 16

19.08.14 18:55


17

HYMER sin verden Alt omkring mobil reising.

En Hymermobil oppfyller alle ønsker. Også når det gjelder ser-

ikke bare ved anskaffelsen av en av våre Hymermobiler. Også

vice er HYMER alltid sikker. Slik får kundene våre til enhver tid

deretter vil vi bistå deg med råd og, hjelper deg ved eventuelle

akkurat den hjelpen som de trenger: Ved siden av forbilledlig

reparasjoner som oppstår og gir tips og forslag ved originale

veiledning og et tett forhandlernett kan du alltid stole på det

deler og originalt tilbehør. Slik blir nye kunder ofte ganske raskt

aktive og godt organiserte HYMER-fellesskapet. Og det gjelder

til ekte „Hymerister“.

Alltid på stedet

HYMER på internettet

HYMER hos Facebook

Storartede reisetips

Til enhver tid og alltid i umiddelbar nærhet – det store HYMERservicenettet muliggjør rask hjelp og kompetent veiledning, uten at du må dra langt avgårde.

På www.hymer.com finner du til enhver tid all aktuell informasjon om våre byggserier og modeller, alt som er verdt å vite om vårt foretak og våre servicetilbud.

Nesten 20.000 venner kan vi allerede melde på vår Facebookside – og det blir daglig flere. Bli ganske enkelt med du også: www.facebook.com/hymerAG

Hvert år et nytt HYMER-oppdagelsesland. Fantastiske reiseimpresjoner, interessante, avvekslende ruter og utfluktsmål – alt sammen ekstra utarbeidet for deg.

HYMER kundekort

Servicenett

Besøk oss!

Mobil bobilutleie

Med HYMER kundekortet tilbyr vi våre kunder eksklusive premiumtilbud og mange andre fordeler. Et informativt kundemagasin hører likeledes med.

Hvis du trenger noe innen kort tid, hjelper våre mer enn 450 handelspartnere over hele verden. Slik kan vi garantere at nøyaktig den riktige delen kommer til kunden.

Vi inviterer deg gjerne til en oppdagelsestur gjennom vår bobil- og caravanproduksjon. Tidspunkt og muligheter for booking av våre fabrikkomvisninger finner du på vår hjemmeside.

Gjør hele verden til ditt eget hjem med HYMER Rent – din partner for mobil reising. På www.hymerrent.de finner du den ideelle partneren i din nærhet.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 17

19.08.14 18:56


HYMER

På øverste hylle. Alltid.

18 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 18

19.08.14 18:56


19

Mange mener Norge tilbyr noen av de beste og mest kontrast-

50 til over 30 plussgrader. HYMER Norway Line har tatt høyde

fylte opplevelsene i verden; med majestetiske fjell, unike fjord-

for dette, og er konstruert og tilpasset slik at du bekymrings-

landskap og vakker skjærgård som kulisser. Værgudene kan

fritt kan oppleve den norske naturens kontraster. Godt isolert,

finne på å skifte fra sol og pent til lokale regnbyger, tordenvær

solid bygget, velutstyrt og med et av Europas mest solide for

og kanskje også spredte haglbyger i løpet av kort tid. I de ulike

service- og forhandlernett. Slik at du alltid kan nyte fritiden på

årstidene og landsdelene kan temperaturene variere fra minus

øverste hylle.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 19

19.08.14 18:56


HYMER

Gjør en trygg handel

Solid forhandlernett. 17 HYMER-forhandlere fra sør til nord står

Nyt ferien 100%.

får du alltid topp service utført av fagfolk, skikkelige garantier,

til din tjeneste med solid produktkunnskap og lang erfaring. De hjelper deg med å velge en Norway Line-modell som passer dine feriebehov. Kjøper du HYMER gjennom norsk forhandlernett finansiering og tett oppfølging.

20 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 20

19.08.14 18:56


21

Velg mellom mange ulike modeller. HYMER Norway Line fås

5 års norgesgaranti. Kjøper du hos norsk forhandler, får du

i en rekke modeller og varianter, fra Tramp og Exsis under 3,5

5 års norgesgaranti. Da er du sikret en trygg, enkel og behage-

tonn til store, romslige og påkostede B-klasse og Starline. Hver

lig ferie. Den utvidede garantiordningen betyr større trygghet

modell har mange planløsninger å velge mellom, slik at du får

for deg som kunde, både i forhold til driftssikkerhet og annen-

dekket akkurat ditt behov. Valget er ditt! Les mer på www.kro-

håndsverdi. Dermed kan du konsentrere deg om å nyte ferien

ken.no for et komplett utvalg.

100% – hele året.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 21

19.08.14 18:56


HYMER

Komfort for alle krav Oversikt over de HYMER bobilene.

24

36

48

Modellserie

HYMER Tramp CL

HYMER Tramp SL

HYMER ML-T

Kort profil

Stor delintegrert med høy komfort

Eksklusiv delintegrert med dobbelt gulv

Premiumdelintegrert på Mercedes-understell

Lengde (i meter)

6,99 – 7,49

7,29 – 7,49

6,98

Bredde (i meter)

2,35

2,35

2,22

Høyde (i meter)

2,90

2,90

2,90

Soveplasser

2–5

2–3

2–3

Chassis

Over 3 500 kg

Under 3 500 kg

22 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 22

19.08.14 18:56


23 Ta en titt bak kulissene i HYMER-produksjonen: på en informativ rundgang på fabrikken. www.hymer.com/tour

60

72

84

96

108

HYMER Exsis-i

HYMER B-klasse

HYMER B-klasse PL

HYMER B-klasse SL

HYMER StarLine

Integrert i 3-tonns klassen med meget høy komfort

Premiumintegrert med stortplasstilbud

Et teknisk mesterverk i edel design

Eksklusiv integrert med topp komfort

Premium-integrert med eksklusiv kjøreog bokomfort

6,99 – 7,20

7,50

6,55 – 7,79

7,63 – 8,86

7,97

2,22

2,35

2,35

2,35

2,35

2,77

2,90

2,90

3,15

3,07

3–4

3–5

3–5

4–6

4

= nytt

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 23

19.08.14 18:56


HYMER T–CL

HYMER Tramp CL Ganske enkelt romslig.

24 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 24

19.08.14 18:57


25

HYMER Tramp CL setter nye standarder i klassen sin. Bare ståhøy-

romslige sittegruppen, som også omfatter de svingbare sjåfør- og

den alene, 2,12 meter, overgår den vanlige standarden. Dermed

passasjersetene. HYMER Tramp CL fås med eller uten nedsenkbar

oppstår et ytterst romslig romkonsept ved mindre enn 3,5 tonn.

seng. Under nesten alle sengene står en stor garasje til disposi-

Som eneste delintegrert nærmer den seg sterkt den høye kom-

sjon. Med en innvendig lastehøyde på 1,14 meter nærmer den

fortstandarden til integrerte bobiler. På samme måte som i en

seg dimensjonene til integrerte bobiler. Scooter, sykler eller store

Liner går takskapene og gulvet i oppholdsrommet fram til fron-

bagasjestykker – her kan du laste opptil 450 kilo. Og enda er det

tområdet. Den polstrede B-søylen føyer seg enhetlig inn i den

mye hodeplass over de nedsenkbare sengene.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 25

19.08.14 18:57


Faktaark *

HYMER T–CL

Vekt: 3 500 – 4 500 kg Lengde: 6,99 – 7,49 m Bredde: 2,35 m Høyde: 2,90 m

HYMER Tramp CL høydepunkter

Soveplasser: 2 – 5

Optimalt standardutstyr.

Alle tanker og installasjoner er isolert og oppvarmet

Seitz-S7rammevindu

Fås med og uten nedsenkbar seng

Stor garasje med lastehøyde på opptil 1,14 m AL-KO-lettkonstruksjonsramme med uavhengig hjuloppheng GAP-lettkonstruksjonsgulv med styrofoam-isolering

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 34.

26 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 26

19.08.14 18:57


27

Like generøst som romplassen er også utstyret i HYMER Tramp CL. Mange eksklusive egenskaper fås her som standard, fra bilkonstruksjonen til de høyverdige interiørdetaljene. Opplev forskjellen – hos din HYMER forhandler.

A B E

C D

Oppvarmet underbygning

Den spesielt utviklede AL-KO-lettkonstruksjonsrammen med uavhengig hjuloppheng utgjør det perfekte grunnlaget for bobilkonstruksjonen. Hjulstanden er optimalt posisjonert og sørger for en jevn vektfordeling selv når bilen er fullastet.

I gulvet ligger ferskvanns- (A) og spillvannstanken (B) i isolerte beholdere (C) som gjennomstrømmes av varmluft (D). Alle installasjonene (E) ligger frostbeskyttet i den oppvarmede bo-

delen. De mange varmluftutgangene er optimalt fordelt og garanterer et perfekt og behagelig klima i hele bilen.

Store garasjedører

Truma Combi-6 varmeanlegg

Energisparende LED-er

Den store garasjen er lett tilgjengelig, takket være store dører, og tar opptil 450 kilo last. Allikevel er det så mye plass i de nedsenkbare sengene over garasjen at man ikke trenger å være redd for å dunke hodet i taket.

Kraftig varmeytelse inkludert: Med 6 000 watt effekt sørger den innebygde standard Truma Combi-6 oppvarmingen uten problemer for behagelige romtemperaturer, selv ved minusgrader. Ved den sentrale plasseringen under sittegruppen fordeles varmen optimalt i hele kjøretøyet.

Komplett innvendig belysning utført i moderne LED-teknologi er standard. Det sparer 3/4 av strømforbruket og øker batteriets levetid med mange timer. Siden LED-er ikke blir varme, reduseres også brann- og ulykkesfaren.

114 cm

Skreddersydd understell

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 27

19.08.14 18:57


HYMER T–CL

HYMER Tramp CL overbeviser med en stor standard utstyrspakke man kun sjelden finner i delintegrerte biler. Praktiske bokomponenter gjør oppholdet i bobilen til en behagelig opplevelse og gir en høy grad av uavhengighet og reiseglede.

Bekvemme tusenkunstnere

Komfortabel midtgang

Mer uavhengighet

De dreibare lounge-setene i førerhuset kan høydejusteres og er komplett trukket i samme stoff som benkene i bodelen. Med sin høye sittekomfort og de store armlenene som kan stilles skrått, inviterer de til en koselig TV-kveld samt til avslappet kjøring.

Også på gulvet er overgangen mellom førerhus og karosseri trinnløs. Midtgangområdet mellom fører- og passasjersetet har et solid, forsterket gulv for komfortabel overgang til førerhuset.

De store vanntankene øker rekkevidden til den neste fyllestasjon og gir mer bevegelsesfrihet og spontanitet. Ferskvannstanken rommer 155 liter, spillvannstanken 100 liter.

Klar for radio og TV

Stativ til flatskjerm

Mange stikkontakter

Høyttalere i sove- og bodelen, ledninger og stikkontakt samt radioantenne monteres i alle bilene på fabrikken. Dermed er det enkelt å koble til og bruke radio og TV.

Takket være det fleksible stativet til flatskjerm (posisjon er avhengig av planløsningen), kan synsvinkelen på den eksklusive flatskjermen (ekstrautstyr) forandres fort og enkelt. Det garanterer en avslappet TV-kos.

Fire 230-volts og to 12-volts stikkontakter byr på rikelig med tilkoblingsmuligheter. Ved sittegruppen, på badet og på kjøkkenet kan det tilkobles 230-volts apparater, 12-volts apparater kobles til ved TV-apparatet og på dashbordet.

28 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 28

19.08.14 18:57


29 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/t-cl/standard

Sikker håndtering

Stor, fleksibel bordflate

Vaske og skjære

Alle kjøkkenskuffer er rullelagret og glir ekstra lett. De har et høyverdig Servo-Soft-inntrekk og enhåndsbetjente push-lock-låser som forhindrer at skuffene åpnes eller klaprer under kjøringen.

Midt i sittegruppen står det store, stabile bordet. Med forlengelsesplaten til å svinge ut har man god plass til å sette fra seg ting, både fra passasjersetet og fra benken på den andre siden – alt etter behov.

På det gjennomtenkte kjøkkenet utnyttes all plass. Med kun ett håndgrep forvandler det tilpassede dekslet oppvaskkummen til et praktisk skjæreunderlag for de skylte grønnsakene.

Full oversikt

Plass til kjøkkenredskaper

Topp liggekomfort

På den oversiktlige betjeningstavlen kan du avlese fersk- og avfallsvannstanden, batterispenningen, bruken av 230 V-tilkoblingene og ytterligere data. Dermed har du alltid oversikt over den aktuelle forsyningstilstanden.

Med det integrerte uttrekket (avhengig av planløsning) i takskapet over kjøkkenet kan kaffemaskin, brødrister, vannkoker eller andre kjøkkenapparater tas i drift med ett håndgrep. Det er en 230-volts stikkontakt i oppbevaringsrommet.

Alle sengene er utstyrt med høyverdige flersoners kaldskum madrasser, som støtter kroppen der det trengs. Den førsteklasses sengebunnen i hekken garanterer god gjennomlufting.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 29

19.08.14 18:58


HYMER T–CL

Bokomfort Å bo her gir en egen livsfølelse.

1

1

Lyset strømmer inn

Bodelen i T 668 CL er lys og vennlig, takket være den store takventilen (ekstrautstyr) og panoramataket med akrylglassramme, som overbeviser med integrert LED-belysning i førerhuset. Her i dekor Trentino pæretre.

2

Bekvemme seter

T 678 CL har en L-formet sittegruppe (ekstrautstyr) i den nye stoffkombinasjonen Millau. Bordet kan dreies 360 grader og gjør det utrolig mye enklere å ta plass.

2

30 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 30

19.08.14 18:58


31

Kjøkkenkomfort Her forberedes en 4 stjerners middag.

3

3

Godt med oppbevaringsplass

Kjøkkenet i T 678 CL har skuffer som kan trekkes langt ut og et stort kjøleskap på den andre siden. Her i dekor Umbria Select.

4

Mer plass for kjøkkenmaskiner

Det nedsenkbare oppbevaringsrommet over utslagsvasken i T 678 CL er ikke bare praktisk, det egner seg også godt for ekstra kjøkkenmaskiner.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 31

19.08.14 18:59


HYMER T–CL

Sovekomfort En ekte «velværeøy» for trøtte hoder.

1

1

Vakker forbindelse

Mellom enkeltsengene i hekken på T 678 CL kan den innebygde uttrekksstigen brukes som underlag for en mellompute – her i møbeldekor Umbria Select.

2

Ekstra soveplass

Denne modellen har et nedsenkbart bord (ekstrautstyr). Med en ekstrapute får man en ekstra soveplass.

2

32 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 32

19.08.14 18:59


33

Komfortabelt bad Det store badet oppfyller alle ønsker.

3

3

Klar inndeling

Badet i T 678 CL er oversiktlig strukturert: med separat dusj og et påkledningsrom mellom de separate bade- og WCområdene.

4

Klesparadis

Hekkbadet i T 668 CL imponerer med en romslig separat dusj og et klesskap like høyt som rommet.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 33

19.08.14 18:59


HYMER T–CL

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER Tramp CL-modellene.

Tekniske data

Tramp CL 554

Tramp CL 668

Tramp CL 678

Tramp CL 698

699

749

749

749

2 980 520 / 870 3 500 / 3 850

2 990 510 / 860 3 500 / 3 850

3 030 470 / 820

3 030 470 / 820 3 500 / 3 850

Chassis

Totallengde (cm) Totalbredde (235 cm) Totalhøyde (290 cm) Ståhøyde i bodelen (212 cm) Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) / SU Tekn. tillatt totalvekt (kg) / SU Soveplasser + SU

+

+

3 500 / 3 850 +

+

SU = spesialutstyr Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten.

34 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 34

19.08.14 18:59


35

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 35

19.08.14 18:59


HYMER T–SL

HYMER Tramp SL Delintegrert på høyeste nivå.

36 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 36

19.08.14 18:59


37

Når det gjelder komfortstandard, er den nye delintegrerte HYMER

samt det førsteklasses inventaret. Dette omfatter blant annet

Tramp SL nesten på lik linje med det høye nivået til de integrerte

bekvemme møbler i elegant design, høyverdig kjøkkenutstyr med

reisemobilene. Og det med en totalvekt på langt under 3,5 tonn.

den nye kjøleskapgenerasjonen Smart-Tower og kjøkkenbenkbe-

Med de nye planløsningskonseptene er den lik søstermodellen

lysning, utsøkt sove- og baderomskomfort, større ferskvanns- og

CL, men den har i tillegg et dobbelt gulv med installasjon og kjel-

spillvannstanker, store garasjedører på venstre og høyre side og

lerrom samt et trinnløst gulv i bodelen. Høydepunktene i den nye

en takventilator med sveiv i bodelen – og alt dette som standar-

HYMER Tramp SL er den enorme høyden og bevegelsesfriheten

dutstyr. Vi sender virkelig en ekte «Super-Tramp» ut på reise!

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 37

19.08.14 19:00


Faktaark *

HYMER T–SL

Vekt: 3 500 – 4 500 kg Lengde: 7,29 – 7,49 m Bredde: 2,35 m Høyde: 2,90 m

HYMER Tramp SL høydepunkter

Soveplasser: 2 – 3

Konsekvent fra karosseri til inventar.

Nytt kjøkken

Store garasjedører på høyre og venstre side

Trinnløst gulv i bodelen

Stort volum på ferskvanns- (160 l) og spillvannstank (140 l)

AL-KO-lettkonstruksjonsramme med uavhengig hjuloppheng Multi-dobbeltgulv med kjellerrom

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 46.

38 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 38

19.08.14 19:00


39

De pregende elementene i HYMER Tramp SL er det gjennomtenkte standardutstyret og den høye komfortstatusen. Det gjelder for både bilkonstruksjonen og hele interiøret. Hvis vi har vekket interessen din, er det bare å oppsøke HYMER-forhandleren din.

Skreddersydd understell

Store garasjedører

Permanent beskyttelse nedenfra

Den spesielt utviklede AL-KO-lettkonstruksjonsrammen med uavhengig hjuloppheng utgjør det perfekte grunnlaget for bobilkonstruksjonen. Hjulstanden er optimalt posisjonert og sørger for en jevn vektfordeling selv når bilen er fullastet.

Den store garasjen rommer nesten 350 kg last og er lett tilgjengelig, takket være de store dørene. Allikevel er det så mye plass i de nedsenkbare sengene over garasjen at man ikke trenger å være redd for å dunke hodet i taket.

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

Truma Combi-6 varmeanlegg

Lys om dagen og om natten

Energisparende LED-er

Kraftig varmeytelse inkludert: Med 6 000 watt effekt sørger den innebygde standard Truma Combi-6 oppvarmingen uten problemer for behagelige romtemperaturer, selv ved minusgrader. Ved den sentrale plasseringen under sittegruppen fordeles varmen optimalt i hele kjøretøyet.

Den store takventilatoren med sveiv i bodelen slipper inn mye direkte dagslys og skaper behagelige og naturlige lysforhold inne i bilen. Når det er mørkt ute, sørger de integrerte LEDspotene for en jevn belysning.

Komplett innvendig belysning utført i moderne LED-teknologi er standard. Det sparer 3/4 av strømforbruket og øker batteriets levetid med mange timer. Siden LED-er ikke blir varme, reduseres også brann- og ulykkesfaren.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 39

19.08.14 19:00


HYMER T–SL

HYMER Tramp SL har alle viktige egenskaper som trengs for en ubesværet og uavhengig reisefornøyelse. Deriblant en behagelig boatmosfære og mange viktige detaljer som gjør feriehverdagene enda bedre.

Trinnløst

Multi-dobbeltgulv

Mer uavhengighet

Alle planløsninger har et gjennomgående, jevnt gulv, uten forstyrrende trinn. Dermed er det full ståhøyde over alt, og det er sikkert å bevege seg rundt i bodelen, selv i nattemørket.

Gulvvarmeeffekt, frostbeskyttet installasjonsplan og ekstra oppvarmbar oppbevaringsplass – alt dette tilbyr det gjennomprøvde, 12,5 cm tykke multi-dobbeltgulvet med varmluftsdyser mellom ganggulv (3 cm) og undergulv (3,5 cm).

De store vanntankene øker rekkevidden til den neste fyllestasjon og gir mer bevegelsesfrihet og spontanitet. Ferskvannstanken i dobbeltgulvet rommer 160 liter, spillvannstanken 140 liter.

Klar for radio og TV

Mange stikkontakter

Stativ til flatskjerm

Høyttalere i sove- og bodelen, ledninger og stikkontakt samt radioantenne monteres i alle bilene på fabrikken. Dermed er det enkelt å koble til og bruke radio og TV.

Fem 230-volts og tre 12-volts stikkontakter byr på rikelig med tilkoblingsmuligheter. Ved sittegruppen, på badet og på kjøkkenet kan det tilkobles 230-volts apparater, 12-volts apparater kobles til ved TV-apparatet og på dashbordet.

Takket være det fleksible stativet til flatskjerm (posisjon er avhengig av planløsningen), kan synsvinkelen på den eksklusive LED-flatskjermen (ekstrautstyr) forandres fort og enkelt. Det garanterer en avslappet TV-kos.

Illustrasjonsfoto.

40 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 40

19.08.14 19:00


41 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/t-sl/standard

A

Sikker håndtering

Bekvemme tusenkunstnere

Harmonisk romfølelse

Alle kjøkkenskuffer er rullelagret og glir ekstra lett. De har et høyverdig Servo-Soft-inntrekk og enhåndsbetjente push-lock-låser som forhindrer at skuffene åpnes eller klaprer under kjøringen.

De dreibare lounge-setene i førerhuset kan høydejusteres og er komplett trukket i samme stoff som benkene i bodelen. Med sin høye sittekomfort og de store armlenene som kan stilles skrått, inviterer de til en koselig TV-kveld samt til avslappet kjøring.

De gjennomgående takskapene (A) over sittegruppen kombinerer førerhuset og karosseriet optisk og funksjonelt. Dermed – og også takket være de dreibare setene i førerhuset – danner bodelen en harmonisk enhet, som på en integrert bobil.

Plass for kjøkkenassistenter

Smart-Tower kjøleskap

Topp liggekomfort

Med det integrerte uttrekket (avhengig av planløsning) i takskapet over kjøkkenet kan kaffemaskin, brødrister, vannkoker eller andre kjøkkenapparater tas i drift med ett håndgrep. Det er en 230-volts stikkontakt i oppbevaringsrommet.

På tross av den smale fasongen rommer standardkjøleskapet Smart-Tower faktisk hele 142 liter pluss 15 liter i fryseskapet. Den oversiktlige anordningen inni er svært praktisk.

Alle sengene er utstyrt med høyverdige flersoners kaldskum madrasser, som støtter kroppen der det trengs. De pustende overmadrassene i hekken garanterer god gjennomlufting.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 41

19.08.14 19:01


HYMER T–SL

Bokomfort Lev slik du gjør hjemme – bare på hjul.

1

1

I edel lærdesign

Bodelen i T 588 SL er holdt i lyse farger og briljerer med den nye kunstlær-stoffkombinasjonen Cremissimo Takventilatoren med sveiv er standardutstyr.

2

Uten snublefeller

Fra førerhuset og til hekken er bodelen uten trinn. Allikevel er ståhøyden inne enorm og gir stor bevegelsesfrihet.

2

42 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 42

19.08.14 19:01


43

Kjøkkenkomfort Drømmen for alle mobile hobby kokker.

3

3

Lett å håndtere

Gjør det moro å jobbe på kjøkkenet: den høyverdige kjøkkenbenken i mineral materiale (ekstrautstyr) og kjøkkenbenkbelysning som standard.

4

Mikser, brødrister & co.

Det er veldig lett å senke uttrekket for kjøkkenutstyret med 230-V stikkontakten for hånd. Den ideelle plass til mikser, brødrister eller kaffemaskin.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 43

19.08.14 19:01


HYMER T–SL

Sovekomfort Perfekts sove område for slitne reisende.

1

1

Vennlig og behagelig

De gode enkeltsengene bak i T 588 SL med møbeldekor Legno Lombardo virker alltid behagelig vennlige og delikate.

2

Elegant hekk

Hekkområdet i T 668 SL med enkeltsengene og møbeldekor Trentino pæretre er virkelig elegant, men høydepunktet er det atskilte badet i hekken. 2

44 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 44

19.08.14 19:02


45

Komfortabelt bad Stilig og lagrings- vennlig.

3

3

4

God plass til pleie

Det store, komfortable badet har en atskilt dusj med stabile vegger og stor stĂĽflate foran vaskeservanten.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 45

4

Intelligent inndeling

Romslig bad i bakre del i T 668 SL med stort klesskap i hel romhøyde og romslig separat dusj.

19.08.14 19:02


HYMER T–SL

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER Tramp SL-modellene.

Tekniske data

Tramp SL 588

Tramp SL 668

729

749

2 995 505 / 855 3 500 / 3 850

3 060 440 / 790 3 500 / 3 850

Chassis

Totallengde (cm) Totalbredde (235 cm) Totalhøyde (290 cm) Ståhøyde i bodelen (198 cm) Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) / SU Tekn. tillatt totalvekt (kg) / SU Soveplasser + SU

+

+

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten. SU = spesialutstyr

46 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 46

19.08.14 19:02


47

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 47

19.08.14 19:02


HYMER ML-T

HYMER ML-T Premium-delintegrert p책 Mercedes-understell.

48 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 48

19.08.14 19:02


Standard understell:

49

Mercedes Sprinter

Delintegrert Hymermobil på Mercedes-understell, vekt under tre tonn

I den nye HYMER ML-T kombineres den mest moderne fremdrift-

messige forlengelsen er bare noen eksempler. Med denne nye

steknikk og innovativ vektbesparende konstruksjon med høyeste

delintegrerte nyter du på tross av en vekt på under 3,5 tonn

komfort til en smidig delintegrert. Det er resultatet av samarbei-

den fulle komfort, og er alltid smidig i veitrafikken. Dessuten er

det mellom to merker, hvor kvalitet spiller en viktig, for ikke å

HYMER ML-T utstyrt med en omfattende sikkerhetspakke. I til-

si den viktigste rollen. Bokomforten i den nye delintegrerte fra

legg briljerer den med standardutstyr og en ekstrakomfort som

HYMER merker du i alle kroker og hjørner: Det trinnløse gul-

er enestående for denne klassen.

vet i bodelen, den store sittegruppen og bordet med den serie-

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 49

19.08.14 19:02


Faktaark *

HYMER ML-T

Vekt: 3 500 – 4 200 kg Lengde: 6,98 m Bredde: 2,22 m Høyde: 2,90 m

HYMER ML-T høydepunkter

Soveplasser: 2 – 3

Perfekt kombinert.

Alle tanker og installasjoner er isolert og oppvarmet Stor garasje med lastehøyde på opptil 1,21 m

Lett, smal og enkel å manøvrere, takket være en utvendig bredde på 2,22 m

Trinnløst gulv i bodelen GAP-lettkonstruksjonsgulv med styrofoam-isolering Sportslig sikkerhetschassis

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 58.

50 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 50

19.08.14 19:02


51

Like «storsinnet» som plasstilbudet er også utstyret i HYMER ML-T. Mange eksklusive egenskaper fås her som standard, fra bilkonstruksjonen til de høyverdige interiørdetaljene. Opplev forskjellen – hos din HYMER forhandler.

121 cm

Kraftig bakhjulsdrift

Stabilt veigrep

Stor garasje

Bakhjulsdriften til ML-T klarer en tilhengerlast på hele to tonn. Takket være den kraftige bakhjulsdriften kan sprinteren skilte med en rolig og suveren kjøreoppførsel i alle veisituasjoner – og dette kombinert med en utmerket kjørekomfort.

Det sportslige sikkerhetschassiset garanterer stram kjøreoppførsel selv i ekstremsituasjoner, reduserer eventuell vakling og sørger slik for komfortabel kjøring.

To standard garasjedører på venstre og høyre side med et lastemål på 121 cm, 350 kilo maksimallast i garasjen og høyverdige gasstrykkstøtdempere gir mye oppvevaringsplass.

A B E

C D

Oppvarmet underbygning I gulvet ligger ferskvanns- (A) og spillvannstanken (B) i isolerte beholdere (C) som gjennomstrømmes av varmluft (D). Alle installasjonene (E) ligger frostbeskyttet i den oppvarmede bo-

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 51

Permanent beskyttelse nedenfra delen. De mange varmluftutgangene er optimalt fordelt og garanterer et perfekt og behagelig klima i hele bilen.

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

19.08.14 19:03


HYMER ML-T

Enten det gjelder belysningen, oppvarmingen eller sittekomforten – interiøret fascinerer med det utrolig store mangflodet av praktiske utstyrtskomponenter. Så behagelig og uten tvang er man sjelden på tur.

Truma Combi-6 varmeanlegg

Utsikt uten kuldebroer

Bekvemme tusenkunstnere

Kraftig varmeytelse inkludert: Med 6 000 watt effekt sørger den innebygde standard Truma Combi-6 oppvarmingen uten problemer for behagelige romtemperaturer, selv ved minusgrader. Ved den sentrale plasseringen under sittegruppen fordeles varmen optimalt i hele kjøretøyet.

De høyverdige S7-rammevinduene fra Seitz har dobbelt akrylglass for optimal varmeisolering. Den pulvermalte aluminiumsrammen er spesielt lett og stabil og har likeledes et kuldebroisolasjonslag.

De dreibare lounge-setene i førerhuset kan høydejusteres og er komplett trukket i samme stoff som benkene i bodelen. Med sin høye sittekomfort og de store armlenene som kan stilles skrått, inviterer de til en koselig TV-kveld samt til avslappet kjøring.

Energisparende LED-er

Klar for radio og TV

Hjelpsomt utelys

Komplett innvendig belysning utført i moderne LED-teknologi er standard. Det sparer 3/4 av strømforbruket og øker batteriets levetid med mange timer. Siden LED-er ikke blir varme, reduseres også brann- og ulykkesfaren.

Høyttalere i sove- og bodelen, ledninger og stikkontakt samt radioantenne monteres i alle bilene på fabrikken. Dermed er det enkelt å koble til og bruke radio og TV.

Også den effektive LED-forteltlampen med regnavviser hører allerede med til standardutstyret. Den lyser vidtrekkende opp uteområdet rundt inngangsdøren og gjør det slik sikrere å stige ut når det er mørkt.

52 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 52

19.08.14 19:03


53 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/ml-t/standard

Sikker håndtering

Trinnløst

Perfekt TV-nytelse

Alle kjøkkenskuffer er rullelagret og glir ekstra lett. De har et høyverdig Servo-Soft-inntrekk og enhåndsbetjente push-lock-låser som forhindrer at skuffene åpnes eller klaprer under kjøringen.

Fra førerhuset og til hekken går et trinnløst gulv inne i HYMER ML-T. For eldre bobilister er dette en fordel som ikke bør undervurderes, fordi de ikke lenger trenger å være engstelige for å snuble.

I mange bobiler er flatskjermholderen spesialutstyr, her er den en del av det ferdigmonterte standardutstyret. Ved hjelp av den bevegelige holderen kan LED-flatskjermen stilles i optimal posisjon for ubesværet TV-hygge.

Smart-Tower kjøleskap

Lett å tømme vann

Topp liggekomfort

På tross av den smale modellen har Smart-Tower-kjøleskapet (standardutstyr) et oversiktlig indre og tar hele 142 liter, i tillegg til et 15 liters fryseskap.

Tømmingen av spillvannstanken styres enkelt med et trykk på knappen. Tanken har en elektrisk ventil som kan åpnes og lukkes med ett håndgrep ved hjelp av bryteren på siden i hekkarasjen.

Alle sengene er utstyrt med høyverdige flersoners kaldskum madrasser, som støtter kroppen der det trengs. Pusteaktive madrassovertrekk i hekken og fjærende trespiler som standardutstyr garanterer god gjennomlufting.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 53

19.08.14 19:04


HYMER ML-T

Bokomfort Topp livsfølelse.

1

1

Koselig bodel

Behagelig boatmosfære i ML-T 580 takket være den vakre sittegruppen i møbeldekor Trentino pæretre og den nye kunstlærkombinasjonen.

2

Midt i blinken

Holderen til flatskjerm er fort stuet bort, og kan trekkes ut nedover. Dermed kan LED-flatskjermen alltid stilles slik det er best.

2

54 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 54

19.08.14 19:04


55

Kjøkkenkomfort Et paradis for ambisiøse kokker.

3

3

Stort standardkjøkken

Høydepunktene i det store kjøkkenet på siden er skuffene i ulike størrelser som kan inndeles individuelt, og takskapene som er enkel å nå.

4

Utvid kjøkkenbenken

Med kjøkkenbenk som kan utvides med ett håndgrep – ideelt konstruert som ekstraplass på kjøkkenet.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 55

19.08.14 19:05


HYMER ML-T

Sovekomfort Velkommen i de søte drømmers rike.

1

1

Høyt eller lavt

Enkeltsengene i ML-T 580 er ytterst komfortable. Du kan velge mellom en høy eller en lav modell.

2

Plass for garderobe

ML-T 580 byr på mye plass for feriegarderoben, takket være både klesskapet under enkeltsengene og det det ekstra, høye klesskapet.

2

56 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 56

19.08.14 19:05


57

Komfortabelt bad Et rom man gjerne oppholder seg i.

3

Romslig og moderne

Komfortbadet har en atskilt, romslig dusj med full ståflate, et moderne benketoalett og gulvplass.

4

Edel vaskeservant

Den edle «cool glass»-vaskeservanten er en fryd for øyet: materialet er av presset glasstøv og i topp kvalitet.

3

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 57

19.08.14 19:05


HYMER ML-T

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER ML-T-modellene.

Tekniske data

ML-T 580

ML-T 580 4 x 4 firehjulstrekk

698

698

2 970 530 / 910 / 1 230 3 500 / 3 880 / 4 200

3 120 380 / 680 3 500 / 3 800

Chassis

Totallengde (cm) Totalbredde (222 cm) Totalhøyde (290 cm) Ståhøyde i bodelen (198 cm) Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) / SU Tekn. tillatt totalvekt (kg) / SU Soveplasser + SU

+

+

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten. SU = spesialutstyr

58 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 58

19.08.14 19:05


59

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 59

19.08.14 19:05


HYMER Exsis-i

promobil Årets bobil 2014 1. plass i kategorien «Integrerte opptil 70 000 Euro»

1

HYMER Exsis-i Den nye lettheten.

60 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 60

19.08.14 19:05


61

Maksimal fleksibilitet og topp komfort er helt nødvendig på

pioner blant de integrerte. På tross av den store planløsningen

mobile reiser. HYMER Exsis-i kombinerer begge deler i en ekstra

og 1,98 m ståhøyde innendørs, virker lettvekteren svært kompakt

elegant form. I kjøreklar stand og inklusiv det omfangsrike stan-

sett utenfra. Disse målene og den optimalt plasserte hjulstan-

dardutstyret veier de slanke bilene klart under tre tonn. Selv når

den gjør bilen ekstra lett å manøvrere. Og det til enhver årstid:

bilene har fullt antall passasjerer og er full av bagasje, overskri-

helskummet PUAL-konstruksjon, GAP-gulv og et varmeisolert og

des ikke 3,5-tonns grensen. Lettkonstruksjonen gjør Exsis-i til en

oppvarmet installasjonsområde gjør Exsis-i vintersikker.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 61

19.08.14 19:05


Faktaark *

HYMER Exsis-i

Vekt: 3 500 – 4 500 kg Lengde: 6,99 – 7,20 m Bredde: 2,22 m Høyde: 2,77 m

HYMER Exsis-i høydepunkter

Soveplasser: 3 – 4

Fleksibilitet og komfort gjort enkelt.

Alle tanker og installasjoner er isolert og oppvarmet Seitz-S7rammevindu

Lett, smal og lett å manøvrere, takket være utvendig bredde på 2,22 m

Store garasjedører i kjøreretning på høyre og venstre side

AL-KO-lettkonstruksjonsramme med uavhengig hjuloppheng GAP-lettkonstruksjonsgulv med styrofoam-isolering

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 70.

62 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 62

19.08.14 19:05


63

Slank fasong, men med yppig utstyr: HYMER Exsis-i byr på en rekke eksklusive egenskaper – standardmessig. Med disse nyter du førsteklasses kjøre- og bokomfort – og alle disse høydepunktene er allerede med i tomvekten på under tre tonn.

A B E

C D

Skreddersydd understell

Oppvarmet underbygning

Den spesielt utviklede AL-KO-lettkonstruksjonsrammen med uavhengig hjuloppheng utgjør det perfekte grunnlaget for bobilkonstruksjonen. Hjulstanden er optimalt posisjonert og sørger for en jevn vektfordeling selv når bilen er fullastet.

I gulvet ligger ferskvanns- (A) og spillvannstanken (B) i isolerte beholdere (C) som gjennomstrømmes av varmluft (D). Alle installasjonene (E) ligger frostbeskyttet i den oppvarmede bo-

delen. De mange varmluftutgangene er optimalt fordelt og garanterer et perfekt og behagelig klima i hele bilen.

Garasjetilgang på begge sider

Permanent beskyttelse nedenfra

Varmeisolering i førerhuset

Standard: på begge sider av hekken har garasjen dører like høye som rommet. Dette gjør det enkelt å laste inn fra begge sider, og bagasjen er til enhver tid tilgjengelig utenfra. Garasjen har en maks. bæreevne på 350 kilo.

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

På samme måte som i bodelen er også den forreste delen av bilen topp isolert. GAP-frontdelen har et PU-varmeisolerende lag i det doble taket og sørger dermed for at kulde ikke utgjør noe problem i den fremre delen av bobilen.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 63

19.08.14 19:06


HYMER Exsis-i

Fleksibilitet og komfort er viktige basiselementer på mobile reiser. Den aktuelle HYMER Exsis-i -generasjonen kombinerer begge deler på en ytterst elegant måte. Kom og se selv!

Lys om dagen og om natten

Hjelpsomt utelys

Energisparende LED-er

Den store takventilatoren med sveiv i bodelen slipper inn mye direkte dagslys og skaper behagelige og naturlige lysforhold inne i bilen. Når det er mørkt ute, sørger de integrerte LEDspotene for en jevn belysning.

Også den effektive LED-forteltlampen med regnavviser hører allerede med til standardutstyret. Den lyser vidtrekkende opp uteområdet rundt inngangsdøren og gjør det slik sikrere å stige ut når det er mørkt.

Komplett innvendig belysning utført i moderne LED-teknologi er standard. Det sparer 3/4 av strømforbruket og øker batteriets levetid med mange timer. Siden LED-er ikke blir varme, reduseres også brann- og ulykkesfaren.

Utsikt uten kuldebroer

Truma Combi-6 varmeanlegg

Klar for radio og TV

De høyverdige S7-rammevinduene fra Seitz har dobbelt akrylglass for optimal varmeisolering. Den pulvermalte aluminiumsrammen er spesielt lett og stabil og har likeledes et kuldebroisolasjonslag.

Kraftig varmeytelse inkludert: Med 6 000 watt effekt sørger den innebygde standard Truma Combi-6 oppvarmingen uten problemer for behagelige romtemperaturer, selv ved minusgrader. Ved den sentrale plasseringen under sittegruppen fordeles varmen optimalt i hele kjøretøyet.

Høyttalere i sove- og bodelen, ledninger og stikkontakt samt radioantenne monteres i alle bilene på fabrikken. Dermed er det enkelt å koble til og bruke radio og TV.

64 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 64

19.08.14 19:06


65 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/exsis-i/standard

Sikker håndtering

Høy sovekomfort i frontdelen

Topp liggekomfort

Alle kjøkkenskuffer er rullelagret og glir ekstra lett. De har et høyverdig Servo-Soft-inntrekk og enhåndsbetjente push-lock-låser som forhindrer at skuffene åpnes eller klaprer under kjøringen.

Sengen over førerhuset kan senkes langt ned og byr på maks. bevegelsesfrihet og plass til hodet. Den behagelige liggeflaten kan brukes uinnskrenket over hele bredden på 1,50 meter – selv helt foran i bilen.

Alle sengene er utstyrt med høyverdige flersoners kaldskum madrasser, som støtter kroppen der det trengs. Pusteaktive madrassovertrekk i hekken og fjærende trespiler som standardutstyr garanterer god gjennomlufting.

Mange stikkontakter

Alt på plass på badet

Optimalt avløp

Fire 230-volts og to 12-volts stikkontakter byr på rikelig med tilkoblingsmuligheter. Ved sittegruppen, på badet og på kjøkkenet kan det tilkobles 230-volts apparater, 12-volts apparater kobles til ved TV-apparatet og på dashbordet.

Store skap med god skapplass gjør det lett å oppbevare alle ting lett tilgjengelig. Små og skjøre gjenstander er beskyttet under kjøring, takket være de standardmessig montert elastiske båndene i hyllene.

Alle dusjkarene er utstyrt med to avløp overfor hverandre. Dermed kan dusjvannet renne uhindret ut selv når bobilen står på ujevnt eller skrånende underlag.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 65

19.08.14 19:07


HYMER Exsis-i

Bokomfort Mye plass, mye lys, mye liv.

1

1

Perfekt setekombinasjon

Loungegruppe med kunstlær-stoffdesign «Etna» og stort, forskyvbart bord i Exsis-i 588.

2

Flott romkonsept

Exsis-i 688 med pilotseter vendt mot sittegruppen og stor nedsenkbar seng over førerhuset.

2

66 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 66

19.08.14 19:07


67

Kjøkkenkomfort Her kan kokkekunstnere utfolde seg fritt.

3

3

Ekstra dype skuffer

Kjøkkenutrustning med dype skuffer og standard komfyr med 3 bluss. Risten og knappene kan tas av for enkel rengjøring.

4

Plass til å sette fra seg ting

Med kjøkkenbenk som kan utvides med ett håndgrep – ideelt konstruert som ekstraplass på kjøkkenet.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 67

19.08.14 19:07


HYMER Exsis-i

Sovekomfort Innerommene er en drøm.

1

1

Bredt liggeområde

Store enkeltsenger med mellompute (standardutstyr) som gjør det øvre området bredere – her i Exsis-i 588.

2

Velegnet til lesing

Queen seng i Exsis-i 698, i dags- og lesestilling: skjøvet inntil veggen, med oppreist hodegjerde.

2

68 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 68

19.08.14 19:08


69

Komfortabelt bad Et rom man gjerne oppholder seg i.

Oversiktlig plassert Bredt benketoalett pü komfortbadet, overfor dusjkaret med to avløp og trerist (ekstrautstyr).

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 69

19.08.14 19:08


HYMER Exsis-i

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER Exsis-i-modellene.

Tekniske data

Exsis-i 588

Exsis-i 688

Exsis-i 698

Totallengde (cm) Totalbredde (222 cm) Totalhøyde (277 cm) Ståhøyde i bodelen (184 / 198 cm)

699

720

720

Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) / SU Tekn. tillatt totalvekt (kg) / SU

2 900 600 / 950 3 500 / 3 850

2 930 570 / 920 3 500 / 3 850

2 880 620 / 970 3 500 / 3 850

Chassis

Soveplasser + SU

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten. SU = spesialutstyr

70 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 70

19.08.14 19:08


71

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 71

19.08.14 19:08


HYMER B-klasse

HYMER B-klasse Standarden for mobile reiser.

72 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 72

19.08.14 19:08


promobil

73

Årets bobil 2014 1. plass i kategorien «Integrerte over 70 000 Euro»

1

Med mer enn 55 000 solgte biler har HYMER B-klasse stadig

på HYMERs patenterte PUAL-konstruksjon, som sørger for en

satt nye standarder i alle kategorier, og i over 30 år har vi vek-

stabil konstruksjon og perfekt varmeisolering. HYMER B-klasse

ket begeistring blant bobilister i hele Europa. Utrolige 29 ganger

står for en harmonisk, eksklusiv design og standardutstyr langt

valgte leserne av fagbladet promobil disse bestselgermodellene

over gjennomsnittet. Dette omfatter for eksempel det omfangs-

til vinnere. HYMER B-klasse tilhører derfor med rette kremklas-

rike sikkerhetsutstyret, AL-KO-rammen, GAP-takbelegg og -gulv

sen av bobilkonstruksjoner, og betraktes simpelthen som syno-

og mye annet. Oppdag Europas bobil nr.1!

nymet for integrerte bobiler. B-klasse-grunnkonseptet er basert

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 73

19.08.14 19:08


Faktaark *

HYMER B-klasse

Vekt: 3 500 – 4 500 kg Lengde: 7,50 m Bredde: 2,35 m Høyde: 2,90 m

HYMER B-klasse høydepunkter

Soveplasser: 3 – 5

Tradisjonelt et skritt foran.

Omfattende beskyttelse takket være GAP-takbelegg På Fiat-Ducato-chassis med 130 hk

Mer enn 55 000 produserte B-klasser

Store garasjedører på høyre og venstre side

Multi-dobbeltgulv: mer oppbevaringsplass, bedre isolering

AL-KO-lettkonstruksjonsramme med uavhengig hjuloppheng

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 82.

74 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 74

19.08.14 19:08


75

I mer enn 30 år har HYMER B-klasse jevnlig satt nye standarder for utstyrskomfort. En god tradisjon som også videreføres i dette modellåret: et omfangsrikt standardutstyr med diverse eksklusive egenskaper.

Skreddersydd understell

Topp tetthet

Den spesielt utviklede AL-KO-lettkonstruksjonsrammen med uavhengig hjuloppheng utgjør det perfekte grunnlaget for bobilkonstruksjonen. Hjulstanden er optimalt posisjonert og sørger for en jevn vektfordeling selv når bilen er fullastet.

Biltaket av robust aluminium har ingen langsgående skjøter hvor fuktighet kan trenge inn ovenfra. GAP-belegget tjener som ekstra værog haglbeskyttelse som forhindrer mekaniske skader på takflaten.

Permanent beskyttelse nedenfra

Multi-dobbeltgulv

Praktiske hjelpere

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

Gulvvarmeeffekt, frostbeskyttet installasjonsplan og ekstra oppvarmbar oppbevaringsplass – alt dette tilbyr det gjennomprøvde, 12,5 cm tykke multi-dobbeltgulvet med varmluftsdyser mellom ganggulv (3 cm) og undergulv (3,5 cm).

Den robuste førerdøren i HYMER B-klassen har elektrisk vindusheis og komfortabel innstigsbelysning som standard.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 75

19.08.14 19:09


HYMER B-klasse

Høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder, kontinuerlige tekniske innovasjoner og et standardutstyr langt over gjennomsnittet gjør B-klassen så unik og populær.

Utsikt uten kuldebroer

Garasjetilgang på begge sider

Plageånder må bli igjen ute

De høyverdige S7-rammevinduene fra Seitz har dobbelt akrylglass for optimal varmeisolering. Den pulvermalte aluminiumsrammen er spesielt lett og stabil og har likeledes et kuldebroisolasjonslag.

Standard: på begge sider av hekken har garasjen dører like høye som rommet. Dette gjør det enkelt å laste inn fra begge sider, og bagasjen er til enhver tid tilgjengelig utenfra. Det kan problemfritt lastes opptil 450 kilo.

Nyte sommerkveldene ved åpen dør eller gjennomlufte bobilen? Intet problem. Den integrerte fluenettingsdøren i inngangen sikrer at ingen ubedte bevingede gjester finner veien inn i bobilen.

Fleksibel posisjon

TV-opplegg er inkludert

Bekvemme tusenkunstnere

Luksusbordet med edel ramme i ekte tre kan forskyves både på langs og på tvers og dreies 360 grader rundt sin egen akse. Dermed når man det optimalt fra alle sitteplassene og i enhver situasjon – og det er aldri i veien.

I den nye HYMER B-klassen monteres en holder for TFT-skjermen alt på fabrikken. Dermed er alt klart for hyggelige TV-kvelder med den skjermen du velger.

De dreibare lounge-setene i førerhuset kan høydejusteres og er komplett trukket i samme stoffdesign som bodelen. Med den høye sittekomforten og de store armlenene som kan stilles skrått, inviterer de både til en koselig TVkveld og til avslappet kjøring.

76 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 76

19.08.14 19:09


77 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/b-klasse/standard

Sikker håndtering

Energisparende LED-er

Lys om dagen og om natten

Alle kjøkkenskuffer er rullelagret og glir ekstra lett. De har et høyverdig Servo-Soft-inntrekk og enhåndsbetjente push-lock-låser som forhindrer at skuffene åpnes eller klaprer under kjøringen.

Komplett innvendig belysning utført i moderne LED-teknologi er standard. Det sparer 3/4 av strømforbruket og øker batteriets levetid med mange timer. Siden LED-er ikke blir varme, reduseres også brann- og ulykkesfaren.

Den store takventilatoren med sveiv i bodelen slipper inn mye direkte dagslys og skaper behagelige og naturlige lysforhold inne i bilen. Når det er mørkt ute, sørger de integrerte LEDspotene for en jevn belysning.

Stor «soveøy»

Nøyaktig støtte

Uforstyrret privatsfære

I en håndvending er de store enkeltsengene bak satt sammen til en gjennomgående liggeflate. Bare plasser uttrekksstigen mellom sengene i posisjon og legg på den ekstra puten – ferdig!

HYMER sovekomfortsystemet med høyverdig sengebunn med skiver fremhever fordelene ved flersoners kaldskummadrass optimalt. Hvert kroppsparti støttes med nøyaktig passende mottrykk – for en god, avslappende søvn.

For mørkelegging i førerhuset har Hymermobilen en plissert foldegardin hele veien rundt. Det høyverdige gardinstoffet og gardinskinnen som er avstemt i fargene skaper en varm stueatmosfære – og stenger nysgjerrige blikk ute

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 77

19.08.14 19:10


HYMER B-klasse

Bokomfort Å bo her gir en egen livsfølelse.

1

1

Dreibare pilotseter

Loungesittegruppe med L-formet benk og dreibare pilotseter, her i B 678 med stoffdesign Etna.

2

Plass for sko

Bekvem sittebenk i B 678 med praktisk skoskap, her i ny stoffdesign Etna.

2

78 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 78

19.08.14 19:10


79

Kjøkkenkomfort Her forberedes en 4 stjerners middag.

3

3

Sånn blir matlaging gøy

Elegant svunget kjøkkenblokk med stor kjøkkenbenk og ekstra dype skuffer i B 678.

4

Plass til serviset

Mye plass for kjøkkenutstyr i takskapene og den belyste vitrinen i taket i B 678.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 79

19.08.14 19:11


HYMER B-klasse

Sovekomfort En ekte «velværeøy» for trøtte hoder.

1

1

Plass oppover

Takket være de mange takskapene og enkeltsengenes plassering, er det godt med plass under taket i B 678.

2

Ideell til lesing

Edel queensize-seng til B 698 i leseposisjon med vinklet hodeende og nakkestøtter på bakveggen.

2

80 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 80

19.08.14 19:11


81

Komfortabelt bad Det store badet oppfyller alle ønsker.

3

3

Mer intimsfære

Baderommet kan skilles helt fra bodelen, eller bad/WC og dusj kan lukkes separat – her er alt mulig.

4

Lufte og tørke

Separat dusj i B 678 med håndkleholder og praktisk klesstang for lufting og tørking.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 81

19.08.14 19:11


HYMER B-klasse

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER B-klasse-modellene.

Tekniske data

B-klasse 678

B-klasse 698

750

750

3 220 280 / 630 3 500 / 3 850

3 200 300 / 650 3 500 / 3 850

Chassis

Totallengde (cm) Totalbredde (235 cm) Totalhøyde (290 cm) Ståhøyde i bodelen (198 cm) Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) / SU Tekn. tillatt totalvekt (kg) / SU Soveplasser + SU

+

+

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten. SU = spesialutstyr

82 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 82

19.08.14 19:11


83

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 83

19.08.14 19:12


HYMER B-PL

HYMER B-klasse PremiumLine Et teknisk mesterverk i edel design.

84 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 84

19.08.14 19:12


85

Siden 1981 har vi erobret bobiltilhengernes hjerter med model-

disjon som står for høyeste kvalitet og stabil verdi. Takket være

lene i vår B-klasse. Mer enn 55 000 utleverte biler fra bare

AL-KO-lettkonstruksjonsrammen, cruisekontrollen, spiralfjær fra

denne modellserien taler et tydelig språk. Uten overdrivelse kan

Goldschmitt til forakselen og dobbeltgulvkonseptet, garanterer

vi hevde at det her dreier seg om et premiumprodukt vi med

PremiumLine optimal kjørekomfort. Det hele kompletteres med

rette har gitt navnet PremiumLine. Med et hittil ukjent planløs-

økt fersk- og spillvannvolum, garasjedører på høyre og venstre

ningskonsept, nytt interiør, et elegant utseende og mange stan-

side, en 70 cm bred inngangsdør og mange videre detaljer.

dardhøydepunkter presenterer vi en bobil i HYMERs rette tra-

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 85

19.08.14 19:12


Faktaark *

HYMER B-PL

Vekt: 3 500 – 4 500 kg Lengde: 6,55 – 7,79 m Bredde: 2,35 m Høyde: 2,90 m

HYMER B-PL høydepunkter

Soveplasser: 3 – 5

Så elegant inni og utenpå som aldri før.

Stort volum på ferskvanns-(160 l) og spillvannstank (140 l)

70 cm bred inngangsdør

Luksus-gourmetkjøkken i edelt mineralsk materiale

Multi-dobbeltgulv med kjellerrom

Eksklusiv stilverden PremiumLine

Nytt Smart-Tower kjøleskap med (142 l)

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 94.

86 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 86

19.08.14 19:12


87

Den som legger stor vekt på høy komfort på reiser, får topp valuta for pengene med den nye B-klasse PremiumLine. Eksklusiv og praktisk utstyrt, briljant design, mange foredlingselementer inkludert. Slik blir kjøreturen til en nytelse. Prøv selv!

Stort volum

Godt avkjølt

Gourmetkjøkken de luxe

Ferskvannsvolumet er økt til bemerkelsesverdige 160 liter, og spillvannstanken har et volum på 140 liter – noe som er ensbetydende med høyere komfort og større uavhengighet. Den elektriske tømmingen av spillvannstanken er også meget praktisk.

På tross av den smale modellen har Smart-Tower-kjøleskapet (standardutstyr) et oversiktlig indre og tar hele 142 liter, i tillegg til et 15 liters fryseskap.

Luksuriøst utstyrt med utslagsvask og dryppbrett i edelt mineral materiale, uttrekk til kjøkkenmaskiner og vindusdeksel. Mye oppbevaringsplass takket være den nye vinkelformen på kjøkkenet, med seks skuffer og ekstra kjøkkenbenk.

Stilverden PremiumLine

Kosepakke

Nøyaktig støtte

Møblene i elegant Palatino eple møbeldekor har en ny type puter i stoffkombinasjon Messina. Edle håndtak i svart krom, tofargede skapluker og den L-formede sittegruppen med stoff-/ skinnkombinasjon preger det eksklusive interiøret.

Soveplassen i den nye PremiumLine er utstyrt med en attraktiv kosepakke: Sengeteppet og tilhørende puter i edel design.

HYMER sovekomfortsystemet med høyverdig sengebunn med skiver fremhever fordelene ved flersoners kaldskummadrass optimalt. Hvert kroppsparti støttes med nøyaktig passende mottrykk – for en god, avslappende søvn (unntatt B 598 PL og B 708 PL).

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 87

19.08.14 19:12


HYMER B-PL

Smart kjøre- og reishjelp og et omfattende sikkerhetsutstyr utgjør grunnforutsetningen for en behagelig og problemfri ferietur. Du kan føle deg helt trygg med PremiumLine.

Skreddersydd understell

Multi-dobbeltgulv

Spiralfjær til forakselen

Den spesielt utviklede AL-KO-lettkonstruksjonsrammen med uavhengig hjuloppheng utgjør det perfekte grunnlaget for bobilkonstruksjonen. Hjulstanden er optimalt posisjonert og sørger for en jevn vektfordeling selv når bilen er fullastet.

Gulvvarmeeffekt, frostbeskyttet installasjonsplan og ekstra oppvarmbar oppbevaringsplass – alt dette tilbyr det gjennomprøvde, 12,5 cm tykke multi-dobbeltgulvet med varmluftsdyser mellom ganggulv (3 cm) og undergulv (3,5 cm).

På biler med høy last på forakselen er forakselfjærene ofte overbelastet, bilen kan synke sammen. Med Goldschmitt-spiralfjær til forakselen rettes bilen opp, og samtidig øker akselbelastningen.

Topp lastekomfort

Enkel tilgang

Utsikt uten kuldebroer

PremiumLine har to store garasjedører på høyre og venstre side. Garasjeåpningene er utstyrt med høyverdige gasstrykkfjær som holder døren sikkert åpen under lasting og tømming.

Som regel er døren i en bobil 55 cm bred. Døren i PremiumLine er imidlertid hele 70 cm bred, og dette gjør det vesentlig enklere å gå inn og ut, også takket være stigtrinnet.

De høyverdige S7-rammevinduene fra Seitz har dobbelt akrylglass for optimal varmeisolering. Aluminiumsrammen er spesielt lett og stabil og har likeledes et kuldebro-isolasjonslag. I tillegg har de Remiflair-rullegardiner på innsiden.

88 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 88

19.08.14 19:13


89 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/b-pl/standard

Topp tetthet

Permanent beskyttelse nedenfra

Bekvemme tusenkunstnere

Biltaket av robust aluminium har ingen langsgående skjøter hvor fuktighet kan trenge inn ovenfra. GAP-belegget tjener som ekstra værog haglbeskyttelse som forhindrer mekaniske skader på takflaten.

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

Både høyden og hellingen på de dreibare loungesetene i førerhuset kan justeres. Setene er trukket i samme stoffdesign som i bodelen. Pilotsetene Aguti Ergoflex er svært behagelige å sitte i, og de inviterer både til en koselig TVkveld og til avslappet kjøring.

Sparsom og utholdende

Behagelig klima

Kjørekomfort med cruisekontroll

Den 96 kW / 130 hk kraftige Fiat Multijet II-motoren har et lavt normforbruk og er dermed selve innbegrepet på økonomisk og permanent kjøreglede. Det er futt i den robuste 4-sylinder-turbodieselen som oppfyller kravene i avgassnormene Euro 5 og EEV.

Det automatiske airconditionanlegget med pollenfilter i midtkonsollen på dashbordet sørger for behagelige temperaturer under kjøringen. Anlegget kan kobles inn både automatisk og manuelt.

Bekvem og sikker kjøring med jevn hastighet – den innebygde cruisekontrollen gjør det mulig.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 89

19.08.14 19:13


HYMER B-PL

Bokomfort Reise som grever.

1

1

Som i stuen hjemme

Bodelen i B 588 PremiumLine er svært romslig. Det eksklusive møbeldekoren Palatino eple og Messina stoffdesign sørger for den passende atmosfæren.

2

Praktisk skoskap

For alle som setter pris på en ryddig husholdning, er den behagelige enmannsbenken i B 598 PremiumLine med det praktiske skoskapet i inngangsområdet litt av en gave.

2

90 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 90

19.08.14 19:13


91

Kjøkkenkomfort Behagelig matlaging i luksuriøse omgivelser.

3

3

God plass til matlaging

Det vinkelformede kjøkkenet byr på plass for mange kokker. Matlagingen forenkles av den edle kjøkkenbenken i mineral materiale og de seks praktiske skuffene.

4

Standard kulde

Smart-Tower-kjøleskapet har et stort volum på 142 liter i tillegg til et 15-liters fryseskap – ensbetydende med mer komfort og uavhengighet.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 91

19.08.14 19:13


HYMER B-PL

Sovekomfort Begi deg trygt i Morfei armer.

1

1

God plass til hodet

Enkeltsengene i B 704 PremiumLine er plassert slik at det er god takhøyde, og man kan sitte oppreist uten å dunke hodet i taket. Det er enkelt å gå opp og ned av sengen.

2

Prima til kos

Queensize-sengen i hekken på B 598 PremiumLine er behagelig stor. Her kan man virkelig strekke seg. Det blir ekstra koselig med kosepakken med sengeteppe og puter. 2

92 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 92

19.08.14 19:14


93

Komfortabelt bad Mye luksus i badeområdet også.

3

3

4

Dobbeltfunksjon

På baderommet i B 704 PremiumLine er dusj og vaskeområde atskilt. Takket være den solide døren kan dette rommet også brukes som påkledningsrom.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 93

4

Cool glass

En dusjkabin som kan lukkes og et praktisk dreietoalett gjør all ære på betegnelsen komfortbad i B 588 PremiumLine. Vaskeservanten består av eksklusivt cool glass-materiale.

19.08.14 19:14


HYMER B-PL

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER B-klasse PremiumLine.

Tekniske data

B 544 PL

B 588 PL

B 598 PL

B 704 PL

B 708 PL

655

727

699

779

779

* */* 3 500 / 3 850

3 160 340 / 690 3 500 / 3 850

3 140 360 / 710 3 500 / 3 850

3 400 1 100 4 500

* * 4 500

Chassis

Totallengde (cm) Totalbredde (235 cm) Totalhøyde (290 cm) Ståhøyde i bodelen (198 cm) Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) / SU Tekn. tillatt totalvekt (kg) / SU Soveplasser + SU

+

+

+

+

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten. SU = spesialutstyr. * = Data forelå ikke ved trykking.

94 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 94

19.08.14 19:14


95

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 95

19.08.14 19:14


HYMER B-SL

promobil Årets bobil 2014 3. plass i kategorien «Integrerte over 70 000 Euro»

3

HYMER B-klasse SL Komfort uten kompromisser.

96 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 96

19.08.14 19:14


97

Velkommen i de mobile reisers toppgruppe – med den eksklu-

seks planløsningene. I tillegg kommer topp bevegelseskomfort

sive HYMER B-klasse SL. Med en lengde på opptil 8,86 meter og

og standardutstyr langt over gjennomsnittet, med 148 hk-motor

det tekniske utstyret byr den på uavhengigheten, komforten og

på Fiat-Ducato-Maxi-chassis, 160-Ah-bodelsbatteri, HYMER sove-

utseendet til en Liner – til en pris som for en vanlig integrert.

komfortsystem og en enorm hekkgarasje. GAP-gulv og -takbe-

Det første som slår en blant de mange egenskapene til denne

legg, ALDE-varmtvannsoppvarming og et omfattende sikkerhets-

serien, er det imponerende plasstilbudet. Store, komfortable

system er også med i utstyret. Med HYMER B-klasse SL kan du

sittegrupper og en ståhøyde på 2,15 m preger bodelen i alle

nyte både komfort og uavhengighet på samme måte.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 97

19.08.14 19:14


Faktaark *

HYMER B-SL

Vekt: 4 500 – 5 000 kg Lengde: 7,63 – 8,86 m Bredde: 2,35 m Høyde: 3,15 m

HYMER B-SL høydepunkter

Soveplasser: 4 – 6

Komfort på høyeste nivå.

70 cm bred inngangsdør

160-Ah-gelbodelsbatteri

Fiat-Ducato-Maxi148-hk motor

Stor garasje med lastehøyde på opptil 1,30 m

Multi-dobbeltgulv: mer oppbevaringsplass, bedre isolering ALDEvarmtvannsoppvarming

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 106.

98 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 98

19.08.14 19:14


99

Den som drar på tur med en HYMER B-klasse SL, føler seg som i en Liner. Her er luksus standard om bord, uten kompromisser. I denne oversikten finner du de viktigste utstyrsfunksjonene. Men du må oppleve dem selv – hos din HYMER forhandler.

Skreddersydd understell

Barrierefri tilgang

Stor garasjeplass

Den spesielt utviklede AL-KO-lettkonstruksjonsrammen med uavhengig hjuloppheng utgjør det perfekte grunnlaget for bobilkonstruksjonen. Hjulstanden er optimalt posisjonert og sørger for en jevn vektfordeling selv når bilen er fullastet.

Motorrommet under frontruten er lett å åpne og har stor flate. Dermed er det enkelt å sjekke og etterfylle olje, kjøle- og spylevann. Også lyspærene til lyskasterne kan rekkes godt og lar seg enkelt skifte ut.

I den enorme hekkgarasjen er det god plass til flere sykler ved siden av hverandre. Her går det greit å stue inn scootere eller tung, stor bagasje opptil en vekt på 450 kilo.

Permanent beskyttelse nedenfra

Topp tetthet

Trådløs sentrallås

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

Biltaket av robust aluminium har ingen langsgående skjøter hvor fuktighet kan trenge inn ovenfra. GAP-belegget tjener som ekstra værog haglbeskyttelse som forhindrer mekaniske skader på takflaten.

Førerdør, inngangsdør og begge garasjedører kan åpnes og lukkes med den trådløse fjernkontrollen på nøkkelen. Sentrallåsen sikrer at ingen av dørene blir uforvarende blir stående åpen når bilen låses.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 99

19.08.14 19:15


HYMER B-SL

Høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder, kontinuerlige tekniske innovasjoner og et standardutstyr langt over gjennomsnittet gjør B-klassen SL så unik og populær.

Aircondition i førerhuset

Kjørekomfort med cruisekontroll

Bekvemme tusenkunstnere

Det automatiske airconditionanlegget med pollenfilter i midtkonsollen på dashbordet sørger for behagelige temperaturer under kjøringen. Anlegget kan kobles inn både automatisk og manuelt.

Bekvem og sikker kjøring med jevn hastighet – den innebygde cruisekontrollen gjør det mulig.

De dreibare lounge-setene i førerhuset kan høydejusteres og er komplett trukket i samme stoff som benkene i bodelen. Med den høye sittekomforten og de store armlenene som kan stilles skrått, inviterer de både til en koselig TVkveld og til avslappet kjøring.

Sikker strømforsyning

Varmtvanns-oppvarming

Friskluft i en håndvending

Det ekstremt kraftige bodelsbatteriet med 160 Ah er plassert i multi-dobbeltgulvet, i nærheten av oppvarmingen. Ved behov kan strømforsyningen ombord utvides med et ekstra gel-batteri i samme dimensjon, slik at det til sammen står 320 Ah til disposisjon.

ALDE-varmtvannsoppvarmingssystemet med de mange konvektorene avgir en ekstra behagelig varme, også på dashbordet. Som standard inneholder systemet dessuten en energisparende varmeveksler.

De moderne Seitz-S7-rammevinduene har en komfortabel enhåndsbetjening. I motsetning til vanlige vinduer er det ikke nødvendig å aktivere flere låsespaker for å åpne og lukke dem, ett sentralt vindushåndtak er nok.

100 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 100

19.08.14 19:15


101 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/b-sl/standard

Veiviser i mørket

Energisparende LED-er

Lys om dagen og om natten

Nattbelysningen i sokkelområdet gir orientering i bobilen, uten at medreisende vekkes av klart lys for eksempel når en går på toalettet om natten. De diskrete LED-spotlysene kan bekvemt slås av og på fra alle sengene.

Komplett innvendig belysning utført i moderne LED-teknologi er standard. Det sparer 3/4 av strømforbruket og øker batteriets levetid med mange timer. Siden LED-er ikke blir varme, reduseres også brann- og ulykkesfaren.

Den store takventilatoren med sveiv i bodelen slipper inn mye direkte dagslys og skaper behagelige og naturlige lysforhold inne i bilen. Når det er mørkt ute, sørger de integrerte LEDspotene for en jevn belysning.

Unik sittekomfort

Nøyaktig støtte

Komfort i keramikk

Til de store, behagelige sittegruppene bruker vi kun de beste putematerialer og -stoffer. Alle sitteflater og rygglener er anatomisk formet. Avhengig av planløsning er den store L-formede sittebenken mellom 1,35 og 1,95 m lang.

HYMER sovekomfortsystemet med høyverdig sengebunn med skiver fremhever fordelene ved flersoners kaldskummadrass optimalt. Hvert kroppsparti støttes med nøyaktig passende mottrykk – for en god, avslappende søvn.

Alle bad er utstyrt med høyverdige keramikktoalett, akkurat som på badet hjemme. Rulletank-kassetten er enkel å transportere og lett å komme til, og dermed også ekstra lett å ta ut og tømme.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 101

19.08.14 19:16


HYMER B-SL

Bokomfort Lev slik du gjør hjemme – bare på hjul.

1

1

Komfortable sitteplasser

Sittegruppen i B 878 SL har stoffdesign Skinn Kiesel. Om ønsket fås også frontskap i stedet for den nedsenkbare sengen.

2

Plass for hyggelige runder

Den 1,95 m brede sittegruppen i den nye planløsningen B 878 SL med møbeldekor Trentino pæretre og stoffdesign lær Kiesel virker nesten gigantisk.

2

102 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 102

19.08.14 19:16


103

Kjøkkenkomfort Drømmen for alle mobile hobby kokker.

3

Her styrer sjefskokken

Lys, stor arbeidsflate i mineral materiale (ekstrautstyr) med 3-bluss kokeapparat som kan dekkes til, oppvaskkum uten rand og sjefskokkbelysning.

4

Praktisk apparatuttrekk

Elektrisk styrt, belyst kjøkkenutstyr-uttrekk over oppvaskbenken – med egen 230-Volt-stikkontakt. 3

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 103

19.08.14 19:16


HYMER B-SL

Sovekomfort Perfekts sove område for slitne reisende.

1

1

Justerbart hodegjerde

Romslige enkeltsenger med elektrisk høydejusterbart hodegjerde, her bak i B 878 SL.

2

Godt støttet

I den nedsenkbare, 1,50 m brede sengen i fronten kan hele liggeflaten brukes. Det er en drøy meter opp til taket. Sengen ligger godt støttet, svinger ikke og er lett å komme til.

2

104 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 104

19.08.14 19:17


105

Komfortabelt bad Romslig og komfortabelt utformede bad i edel design.

3

3

WC av keramikk

Baderommet i B 878 SL overbeviser med stor ståflate og et WC-sete av keramikk En skyvedør skiller bad og bodel.

4

Ekte dørglass

Dusje på badet i B 878 SL er stor og romslig. Det optiske høydepunktet er den edle svingdøren i ekte glass.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 105

19.08.14 19:17


HYMER B-SL

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER B-klasse SL-modellene.

B-SL 624

B-SL 878

B-SL 898

Totallengde (cm) Totalbredde (235 cm) Totalhøyde (315 cm) Ståhøyde i bodelen (198 / 215 cm)

763

886

886

Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) Tekn. tillatt totalvekt (kg)

3 680 820 4 500

4 170 830 5 000

4 155 845 5 000

Tekniske data Chassis

Soveplasser + SU

+

+

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten. SU = spesialutstyr

106 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 106

19.08.14 19:17


107

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 107

19.08.14 19:17


HYMER StarLine S

Standard understell: Mercedes Sprinter

Den perfekte kombinasjonen av Mercedes-Benz-chassis og HYMER-teknologi for bobiler.

HYMER StarLine S En stjerne bedre.

108 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 108

19.08.14 19:17


109

HYMER B-klasse på Mercedes fører med rette navnet StarLine.

stråler med en kraftig motor med 190 hk, 7G-tronic-automat-

Bobilen i særklasse scorer med et omfattende standardut-

gir og bakhjulsdrift som standard. Premium-bobilen har en stor

styr og gjennomtenkte romkonsepter, og oppfyller de høy-

bodel og romslige skap, perfekt kjørekomfort og tallrike eksklu-

este krav til mobil reising. Kombinasjonen av chassis og mot-

sive standardhøydepunkter. Men også når det gjelder kjøreegen-

orkraft av merket Mercedes-Benz og det typiske HYMER-

skaper, fleksibilitet og rekkevidde, boatmosfære, vinterbruk og

hightechkarosseriet med PUAL-konstruksjon, GAP-tak og -gulv

varmekomfort er HYMER StarLine S én stjerne bedre.

samt multi-dobbeltgulv utgjør forskjellen. HYMER StarLine S

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 109

19.08.14 19:17


Faktaark *

HYMER StarLine S

Vekt: 5 300 kg Lengde: 7,97 m Bredde: 2,35 m Høyde: 3,07 m

HYMER StarLine S høydepunkter

Soveplasser: 4

Premium integrert model med eksklusiv komfort.

19 tommer LED flatskjerm inkl. DVD-stasjon

Varmtvannsoppvarming med varmeveksler

Elektrisk sjalusi på frontruten

1 tonn last

Mercedes-Benz Sprinter med 190 hk

Automatgir 7G-TRONIC

* Verdiene er maksimalangivelser. Nærmere tekniske data finnes i oversikten over planløsningene på side 118.

110 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 110

19.08.14 19:17


111

Opplev komfort og sikkerhet i nye dimensjoner! HYMER StarLine S på Mercedes-Benz oppfyller de høyeste krav til mobil reising. Som «B-Klasse med stjerne» byr den på mer boog oppbevaringsrom, og mer uavhengighet og kjørekomfort – nå med enda mer eksklusive standard høydepunkter.

Ekstra høy kjøredynamikk

Utmerket kjøreoppførsel

Praktiske seteløftere

Den kraftige 6-sylinders dieselmotoren fra Mercedes-Benz med 140 kW / 190 hk oppviser enda mer styrke på veien – ideelt for enkel akselerering og på fjellveier.

Selv ved full last garanterer Mercedes-Benz bakhjulsdrift meget god stigeevne og optimal traksjon, da vekten på oppbygningen laster på drivakselen. Samtidig forbedrer den håndteringen ved en mindre snuradius.

Den elektrisk høydejusterbare seteløfteren er svært praktisk for sjåfør og passasjer. Alt etter behov kan sjåfør- og passasjersetet justeres i høyden, slik at alle passasjerer sitter behagelig og sikkert under kjøreturen.

Enda større girkomfort

Kjørekomfort med cruisekontroll

Aircondition i førerhuset

Med den nye, forbruksoptimerte 7-girs konverterautomat fra Mercedes-Benz merkes girskiftene nesten ikke. Forskjellen fra standardmodellen merkes spesielt godt i stigninger.

Bekvem og sikker kjøring med jevn hastighet – den innebygde cruisekontrollen gjør det mulig. Hvis den innstilte anbefalte hastigheten overskrides, melder den integrerte hastighetsbegrensningen Speedtronic seg.

Det elektronisk regulerte frontklimaanlegget Tempmatik sørger for behagelige temperaturer under kjøringen.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 111

19.08.14 19:18


HYMER StarLine S

Det hører med blant kravene til HYMER StarLine S å overgå de vanlige forventningene til teknikk og komfort. Derfor er mange eksklusive utstyrsfunksjoner alt en del av standardutstyret – nå med enda flere høydepunkter enn noensinne.

Topp tetthet

Utsikt uten kuldebroer

Multi-dobbeltgulv

Biltaket av robust aluminium har ingen langsgående skjøter hvor fuktighet kan trenge inn ovenfra. GAP-belegget tjener som ekstra værog haglbeskyttelse som forhindrer mekaniske skader på takflaten.

De høyverdige S7-rammevinduene fra Seitz har dobbelt akrylglass for optimal varmeisolering. Den pulvermalte aluminiumsrammen er spesielt lett og stabil og har likeledes et kuldebroisolasjonslag.

Gulvvarmeeffekt, frostbeskyttet installasjonsplan og ekstra oppvarmbar oppbevaringsplass – alt dette tilbyr det gjennomprøvde, 12,5 cm tykke multi-dobbeltgulvet med varmluftsdyser mellom ganggulv (3 cm) og undergulv (3,5 cm).

Permanent beskyttelse nedenfra

Isolerrute i førerhuset

Et trykk beskyttelse

Med de uslitelige GAP-undergulvene er bilene praktisk talt immune mot skader grunnet vær og vind. Steinsprut, salt og smuss kan heller ikke skade gulvet – et sikkert grunnlag for hele bobil-livet.

Ruter med dobbelt glass i både sjåfør- og passasjerdøren sørger for ekstra varmeisolering. I tillegg forhindrer de at rutene dugger når luftfuktigheten inne i bilen stiger, og de reduserer kjørestøy.

Den elektriske sjalusien på frontruta lukker førerhuset enkelt og så tett at ingen kan se inn. Som ekstra beskyttende lag mot kulde og direkte sollys bidrar den dessuten året rundt til et behagelig romklima.

112 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 112

19.08.14 19:18


113 Flere standard-høydepunkter: www.hymer.com/starline/standard

Mer uavhengighet

Veiviser i mørket

De store vanntankene øker rekkevidden til den neste fyllestasjon og gir mer bevegelsesfrihet og spontanitet. Ferskvannstanken i dobbeltgulvet rommer 170 liter, spillvannstanken 140 liter.

Nattbelysningen i sokkelområdet gir orientering i bobilen, uten at medreisende vekkes av klart lys for eksempel når en går på toalettet om natten. De diskrete LED-spotlysene kan bekvemt slås av og på fra alle sengene.

Varmtvanns-oppvarming

Sikker 230-volts drift

Alltid fersk mat

ALDE-varmtvannsoppvarmingssystemet med de mange konvektorene avgir en ekstra behagelig varme, også på dashbordet. Som standard inneholder systemet dessuten en energisparende varmeveksler.

Waeco sinus-vekselretteren gir pålitelige 1 800 watts langtidsytelse for 230-volts strømnettet i bilen. Takket være nettprioritetskobling ved ekstern strømforsyning og «Sleep Mode» for frakoblede apparater, sparer den energi og avlaster bordbatteriet.

Det store Jumbo-kjøleskapet er en del av kjøkkenutstyret. Med et rominnhold på 160 liter og det separate fryserommet holder det lett selv meget store mengder matvarer ferske mens du er underveis.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 113

19.08.14 19:19


HYMER StarLine S

Bokomfort Topp livsfølelse.

1

1

Edel skinndesign

Setekombinasjonen i StarLine 680 S er her holdt i skinn Kiesel, som passer utmerket til de edle høyglans-skaplukene.

2

Variabelt luksusbord

StarLine S har et luksusbord med ramme i ekte tre. Bordet kan dreies 360 grader og forskyves på langs og på tvers.

2

114 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 114

19.08.14 19:19


115

Kjøkkenkomfort Et paradis for ambisiøse kokker.

3

3

Alltid fersk proviant

Jumbo-kjøleskapet med et volum på 160 liter og med separat fryseskap har plass til mye mat.

4

Elegant ned til den minste detalj

Elegant kjøkkenblokk i StarLine 680 S med stor, dyp arbeidsflate og halvrundt vitrineskap.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 115

19.08.14 19:19


HYMER StarLine S

Sovekomfort Velkommen i de søte drømmers rike.

1

1

Komfortabel søvn

Soveområdet i bakre del i StarLine 680 S med enkeltsenger og takskap hele veien rundt.

2

Enkelt å gå opp og ned

Solide trinn med ekstra stor ståflate fører opp til enkeltsengene i StarLine 680 S. De gjør det sikkert og enkelt å gå opp og ned.

2

116 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 116

19.08.14 19:20


117

Komfortabelt bad For et perfekt utseende i ferien.

3

3

Områder som kan atskilles

Baderommet kan skilles helt fra bodelen, eller bad/WC og dusj kan lukkes separat – her er alt mulig.

4

Komfort som hjemme

Badet i StarLine S er utstyrt med et høyverdig keramikktoalett, akkurat som på badet hjemme.

4

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 117

19.08.14 19:20


HYMER StarLine S

Planløsninger og tekniske data Oversikt over HYMER StarLine S-modellene.

Tekniske data

StarLine 680 S

StarLine 690 S

797

797

4 336 964 5 300

4 426 874 5 300

Chassis

Totallengde (cm) Totalbredde (235 cm) Totalhøyde (307 cm) Ståhøyde i bodelen (198 cm) Masse i kjøreklar tilstand ca. (kg) Last ca. (kg) Tekn. tillatt totalvekt (kg) Soveplasser

Alle tekniske data finnes i den aktuelle bobil-prislisten.

118 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 118

19.08.14 19:20


119

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 119

19.08.14 19:20


HYMER

Stoffdesign og Gulvteppe Oversikt over interiøret.

Stoffdesign HYMER HYMER HYMER HYMER HYMER HYMER HYMER HYMER

Castello

Charbonnel

Messina

Millau

Santorin

Varuna

Martinique

Etna

Tramp CL Tramp SL ML-T Exsis-i B-klasse B-klasse PremiumLine B-klasse SL StarLine S

Tekstil

Kunstlær / tekstil

Stoffdesign «Castello»

Stoffdesign «Millau»

Stoffdesign «Etna»

Stoffdesign «Charbonnel»

Stoffdesign «Santorin»

Stoffdesign «Cremissimo»

Stoffdesign «Messina»

Stoffdesign «Varuna»

Stoffdesign «Martinique»

120 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 120

19.08.14 19:20


121

= standardutstyr

Cremissimo

Paradiso

Tobago

Skinn Kiesel

Skinn Caramel

Gulvteppe

Ekte skinn / tekstil

Ekte skinn

Gulvteppe

Stoffdesign «Paradiso» (Ecotech / tekstil)

Stoffdesign «Skinn Kiesel»

Gulvteppe «Eclipse»

Stoffdesign «Tobago»

Stoffdesign «Skinn Caramel»

Gulvteppe «Havanna»

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 121

Eclipse

= spesialutstyr

Havanna

19.08.14 19:21


HYMER original parts & accessories

HYMER originaldeler og tilbehør Passer perfekt sammen.

Styrebredde foldet ut: 66 cm Total bredde ved pedaler og styre foldet inn: ca. 30 cm

opptil 110 cm 112 cm

foldet inn 88 cm uten setepinne 70 cm

153 cm

Den nye HYMER El-sykkelen Om på campingplassen, på innkjøpstur i byen eller en flott sportslig sykkeltur – den nye HYMER-El-sykkelen gjør ubegrenset mobil! Den 20 tommer store HYMER el-sykkelen leveres fullt utstyrt. Inkludert i prisen er for eksempel et stort batteri (BOSCH GEN 2 Active Line 400 Wh), en fjæret setestøtte, en Ortlieb-veske

i HYMER-design med quick-snap-bagasjebrettfeste og en stor ABUS-kombinasjonslås. Ved siden av den lave egenvekten på bare 21 kilo gjør fremfor alt ergonomiske håndtak, brede dekk, foldepedaler, foldestyre og en batteri-rekkevidde på opptil 105 km samt LED-belysning HYMER el-sykkelen til en sann premiumsykkel.

122 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 122

19.08.14 19:21


123

Oppdag de mangfoldige innovative løsninger, som står til disposisjon i områdene interiør, eksteriør, chassisteknikk samt reise og transport. Med HYMER original tilbehør treffer du alltid det riktige valget. Alltid passende, alltid perfekt, alltid i original-kvalitet.

Langtidsbeskyttelse

Sitter perfekt

Alltid tørr underveis

HYMER nanoforsegling er et høyeffektivt tokomponent-lakkbelegg. Lakken er varig beskyttet og lett og enkelt å rengjøre. Resultatet: Glans og verdibevaring i lang tid for kjøretøyet.

Du kjenner det originale HYMER overtrekket ved dets optimale passform. Overtrekkene kan vaskes i vaskemaskin og er utstyrt med en lomme på baksiden – kan leveres i fargene beige og grafitt.

Takket være teflonbelegget er den høyverdige HYMER partner paraplyen komplett tørr ved å riste den kort og kan slik greit legges bort igjen i kjøretøyet.

Ugjennomsiktig

Unngå omveier

Passer nøyaktig

Beskyttelse mot solinnstråling og uønsket innsyn. Spesielt lett, værfast, PVC-belagt tekstilvev. Passer perfekt og ser flott ut.

Profesjonell, mobil navigasjon for bobiler og caravaner fra HYMER og TomTom inklusive integrert ADAC oppstillings- og campingplassguidebok samt gratis kartoppdatering hele livet.

Skreddersydd, høyverdig førerhusmatte av polypropylen-tuftvelour samt nubuk-innfatning. Foredlet med original-HYMER-merke.

Illustrasjonsfoto.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 123

19.08.14 19:21


HYMER original parts & accessories

Vi utvikler stadig ytterligere innovative løsninger for deg. Du finner hele sortimentet på www.hymer-original-parts.com. Oversiktlig, informativt og passende til ditt kjøretøy. Din HYMER handelspartner vil gjerne gi deg råd.

A

B

Individuelt fremover

Alltid vannrett

Stå komfortabelt

Med upretensiøs eleganse og enorm bæreevne gjør du ikke bare bobilen din penere, HYMERaluminium-hjulene made by Goldschmitt er også ideelle, for å lesse på din HYMER bobil.

(A) Ved høy belastning av din HYMER bobil som f. eks.ved tung last kan det oppstå situasjonen som er avbildet. (B) De ekstra luftfjærene fra Goldschmitt løfter hekken og sørger for tilstrekkelig fjærvandring.

Med de hydrauliske støttene kan bobilen som settes bort nivelleres og stabiliseres helautomatisk.

Alltid varm og behagelig velvære

Sove som en drøm

Skreddersydd

Det nye superlodne og voluminøse koseteppet fra firmaet Zoeppritz i fargen Smoke kan vaskes og er egnet for tørketrommel.

Overmadrassene i viskoskum som er nyutviklet for HYMER og som slipper luft gjennom tilpasser seg kroppsformen allerede ved liten motstand. Det oppstår en trykkavlastende virkning, herved garanteres en bedre blodsirkulasjon og liggekvalitet.

Det originale HYMER strekklakenet kjenner du på den optimale passformen. Det kan fås for alle sengevarianter. Overtrekket føles behagelig mykt og kan vaskes med 60 grader og er egnet for tørketrommel.

124 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 124

19.08.14 19:21


125

Alle våre HYMER originale deler & tilbehør-program finner du på internettet under: www.hymer-original-parts.com

Alt om bord

Sykkelen må med

Egnet for vinterbruk

Takket være det fleksible, eksklusivt for HYMER utviklede garasjeoppbevaringsrom-management-systemet. Kjernen er tunglast-heluttrekket. Slik blir det orden i garasjen og den tungvinte innstigningen i hekkgarasjen for lasting og lossing hører fortiden til.

Eksklusivt sykkelholdersystem for HYMERhekkgarasjen. Monteringen er gjort på noen sekunder. Den antagelig minste og letteste sykkelholderen i bransjen klarer seg uten klassisk festeskinne.

Den 3-delte innvendige isolasjonen for førerhuset består av en 8 mm tykk isolerskummatte, som avslutter tett med vindusprofilene. Mattene garanterer takket være gummisugerne en rask montering og demontering.

Fjellet kaller

Alt under kontroll

Den innovative skiboksen garanterer en perfekt og sikker transport av det komplette ski- eller snowboardutstyret (kan fås fra våren 2015).

Det nye ryggekameraet er vakkert integrert i det tredje bremselyset og lakkert i kjøretøyets farge. Ved infrarød-sensorer gir det optimal sikt også om natten (kan fås fra våren 2015).

HYMER originale deler og tilbehør kan ikke leveres fra fabrikken, men kan utelukkende bestilles og ettermonteres via din HYMER handelspartner.

HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 125

19.08.14 19:22


HYMER

Gjør en trygg handel Nyt ferien 100%.

*

*www.kroken.no

Solid forhandlernett. 17 HYMER-for-

5 års norgesgaranti. Kjøper du hos norsk

Gunstig finansiering. Vi har gode tilbud

handlere fra sør til nord står til din tje-

forhandler, får du 5 års norgesgaranti.

på finansiering gjennom vår partner Sant-

neste med solid produktkunnskap og

Den utvidede garantiordningen betyr

ander Consumer Bank.

lang erfaring. De hjelper deg med å velge

større trygghet for deg som kunde, både i

en Norway Line-modell som passer dine

forhold til driftssikkerhet og annenhånds-

feriebehov.

verdi.

126 HY_NOL_gesamt_14_RZ.indd 126

19.08.14 19:22


HYMER

127

LiaNS CaravaN & friTiD aS 9325 Bardufoss lianscaravan.no

LofoTEN CaravaN aS 8372 Gravdal lofotencaravan.no

BoDø CaravaN 8050 Tverlandet bodocaravan.no

friTiDSSENTrET aS 8663 Mosjøen fritidssentret.no

NaMSEN friTiD aS 7880 Grong namsenfritid.no

KroKEN CaravaN ÅNDaLSNES 6300 Åndalsnes krokencaravan.no

ÅLESuND CaravaN 6012 Ålesund alesundcaravan.no

BErgEN CaravaN aS 5109 Hylkje bergen-caravan.no

HøiSvEEN CaravaN 2381 Brumunddal hoisveencaravan.no

HaugaLaND CaravaN aS 5563 Førresfjorden haugaland-caravan.no

TEKNo MaSKiN aS 2166 Oppaker teknomaskin.no

oSLo CaravaN 2017 Frogner oslocaravan.no

KriSTiaNSaND CaravaN aS 4636 Kristiansand kristiansandcaravan.no

CaravaN SHoP aS 3617 Kongsberg caravanshop.no

MySEN CaravaN aS 1850 Mysen mysencaravan.no

HEiSTaD BiL&CaravaN aS 3940 Porsgrunn heistadbilcaravan.no

auToSENTruM NorgE aS 3083 Holmestrand autosentrum.as

HYMER-fabrikken i tyske Bad Waldsee – midt i hjertet av Europa.

2 HY_NOL_Umschlag_01.indd 2-4

21.08.14 10:28


HYMER Norway Line Tramp CL, Tramp SL, ML-T, Exsis-i, B-klasse, B-klasse PremiumLine, B-klasse SL, StarLine S.

NB! Denne brosjyren gjengir produktomfanget pr. trykkedato. På tross av at innholdet er kontrollert, kan vi ikke utelukke trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre utstyr og forbedre produkter i løpet av modellåret. Vi ber deg om å ta kontakt med din nærmeste HYMER–forhandler for å få informasjon om det aktuelle produkt- og serietilbudet. Kjøretøyene i denne brosjyren vises delvis med ekstrautstyr. Dette står oppført i aktuell prisliste og fås mot et pristillegg. Dekorasjonene på bildene er ikke en del av HYMER-leveringsomfanget. For samtlige opplysninger vedr. leveransens omfang, kjøretøyenes utseende, yteevne, dimensjoner og vekt gjelder en produksjonsbetinget toleranse på maks +/- 5 %. Denne toleransen er tillatt i henhold til det gjeldene lovverk (De europeiske homologasjonsbestemmelser) og er i overensstemmelse med den tekniske standen pr. trykkedato. Her tas det forbehold om endringer til kjøpstidspunktet eller hhv. til leveringstidspunktet. Ta kontakt med din HYMER-forhandler for informasjon om eventuelle endringer vedr. leveransens standardomfang. Copyright © 2014 HYMER AG

Norway Line

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 1140 D-88330 Bad Waldsee www.hymer.com www.facebook.com/hymerAG

HY_NOL_Umschlag_01.indd 2-1

21.08.14 10:28

Profile for Tibe

hymer norwayline katalog 2015 komplett  

hymer norwayline katalog 2015 komplett  

Profile for tibemolde

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded