TSO Sesongprogram 2019/2020

Page 1

SESONG PROGRAM 2019/2020

1


Prinsesse Astrid, fru Ferner Trondheim Symfoniorkester & Opera sin høye beskytter

2


Innhold

Kommet for å bli

6

To our Beloved Audience

8

Programoversikt 10 Billettinformasjon 12 Olavshallen salkart

13

Abonnement 14 Plukk og Miks

15

Kundearrangement

15

Vær med på notene

16

Mat og musikk

17

Konserter høsten 2019

18

Konserter våren 2020

36

Opera 60 Trondheim Vokalensemble

66

Et veksthus for talenter

68

TSO musikere

84

TSO administrasjon

86

Styret 87 TSO venner

87

Ansvarlig utgiver Trondheim Symfoniorkester & Opera Tekst Trondheim Symfoniorkester & Opera Layout/Design Tibe Reklamebyrå, Trondheim Foto TSO musikere og dirigent Sven-Erik Knoff Trykk Skipnes Kommunikasjon Papir Omslag 300 g G-Print, Innmat 130 g G-Print Opplag: 7000 3


Musikken er det som varer, tar slutt og begynner igjen 4


Musikken er det som varer, tar slutt og begynner igjen. Eit barn græt på kjøkkenet, tonane stig gjennom gråten. Ei ungjente spring gjennom hagen, musikken heng att over hekken, xog sidan, om kvelden, kling songen frå mørknande strender.

Snart skal du ikkje springe meir, snart har du ikkje bruk for ord, og dei som hadde bruk for deg, skal ikkje kjenne saknet lenge.

Så naken var ungdommens tid at eg rørtest av ringar på vatn. Så fri var den sommaren, fri, som angen av nyvaska klær! Så lett var vinden, så lett, at eg gjekk gjennom skogen og ropte: No kjem eg, no kjem eg til deg!

Noko går over, alt går over ein gong, men at det ein gong var, det er vår trøst, og idet vi trør til side, viser nye slektledd inn, takkar den farne tid, bukkar mot det komande, da høyrer vi musikken, fjernt frå den strand vi lengtar til, nærare enn eit sukk, lettare enn ei handsrekning er musikken der, full av fryd, full av forstand, og slik blir vi fortrulege med vår lodd.

Så snart eg har tenkt meg om og kan snu meg og smile, går det opp for meg at sommaren, denne og alle, greier seg utan meg. Våren bryt ut i mitt fråvær, smil opnar seg, tidene flyt, som store bølgjer gjennom rommet utan at eg voggar der. Milde nattevind, du set ikkje spor når du passerer takgesimsane, lysglimt frå morgonsola er sting i blå luft. Snøkrystallar fell utan formål. Hendene dine, som stryk mi hud, vil vera her når eg ikkje er. Alt vi har samla, går tapt, alt vi har reist, fell i grus, men medan vi går i stå, held musikken fram, lett som ein dans, tung som ei havbølgje, sorglaust som den overvunne sorga, trøstande, som den gode mor: Så, så, hald ut, det er ikkje farleg! Dei kan ikkje nå deg meir, ulvane er ikkje ute, og det er ikkje ute med deg.

Det er ikkje for tidleg og ikkje for seint. No spelar musikken for oss, som om vi kom i rett tid, dagen går mot enden, natta er musikken som kallar frå ein annan stad med mørke, skinande auge. Himmelen spreier sin skinande fløyelsduk, musikken lyder, flyktig som ei handsrekning, fjern som ei hemmeleg sorg, i alt vi er og blir, vi som kom så fort, og skal så fort av stad: Musikken er det som varer, tar slutt og begynner igjen.

Edvard Hoem

5


Kommet for å bli

er et uttrykk vi til tider hører og til tider bruker. Ved ettertanke vet vi godt at det er en meget usikker påstand, ingenting er kommet for å bli; ingenting jordisk, hverken materie eller strukturer varer evig. Alt er i endring, noe langsomt, noe hurtig - og til tider hender det at forhold som vi anså som rimelig konstante, plutselig er i radikal endring, eller i forfall. I vår tid er tilgangen til informasjon rekordstor. Det er lærerikt og opplysende, men også skremmende. Og midt i dette leter vi etter faste og trygge holdepunkter. ”Musikk er det som varer, tar slutt og begynner igjen...”, sier Edvard Hoem i et av sine dikt. Selv om også musikken er flyktig og har vært i endring gjennom historien, opplever mange et holdepunkt nettopp i kunsten og musikken. I musikken kjenner vi igjen oss selv, i musikken opplever vi det sanne. De aller fleste har et personlig og inderlig forhold til musikk. TSO er en organisasjon som har eksistert i over hundre år; noe har ligget fast i denne tiden, mye har endret seg. Og vi er i stadig endring. TSO skal være et kraftsenter, heter det i vår strategiplan. Fra å være et symfoniorkester, har TSO endret seg til en sammensatt organisasjon med flere kunstneriske ensembler og avdelinger. Fra og med i år har vi 6

ansatt operasjef; Randi Stene er på plass og skal ha ansvar for dette arbeidet. TSO er sammen med Nidaros Domkirke om oppbygging av profesjonelt kor; Trondheim Vokalensemble er allerede et vel ansett ensemble i vår region. I tillegg har vi økende satsing om et kor av frivillige; TSO-koret. Ursa Lah leder dette arbeidet. Og selvfølgelig, hovedturbinen i dette kraftsenteret er Trondheim Symfoniorkester, byens orkester som gjennom samarbeidsmodellen med Trondheimsolistene er blitt et fullt utbygd orkester, nå med Han-Na Chang som sjefdirigent og kunstnerisk leder. Alle våre kunstneriske ensembler og avdelinger er ledet av kvinner. Det har heller ikke vært en selvfølgelighet i vår sektor, yrkesområder som tidligere har vært dominert av menn har nå en mer balansert sammensetning. Tilsammen er TSO en organisasjon med stor kraft, og et stort potensial. Vårt program er allerede bredt og variert, og vi har en organisasjon som er dimensjonert for å produsere gesamtkunst: begrepet som beskriver Wagners store idé om å samle musikk, teater og visuell kunst i et felles uttrykk, slik han gjorde i sine operaer. Når valkyriene entrer scenen i sesongens store operasatsing med Richard Wagners Valkyrien, er det også en manifestasjon av TSO som institusjon hvor vi


Foto: Jøran Wærdahl

arbeider med alle kunstarter. Noen ganger i løpet av sesongen slår vi til med hele kraftsenteret, og presterer på et wagnerisk nivå. TSO er blitt større de siste årene, Trøndelag har vært i endring. Det er utfordrende å skulle betjene en stor region; vi er i oppøvingsfasen gjennom å øke antall konserter, prosjekter for barn og unge og operaforestillinger også utenfor Olavshallen. I en enkel undersøkelse vi gjorde på noen av våre konserter, gikk det fram at gjennomsnittsalderen på våre besøkende på disse konsertene var 53 år. Tar vi med konsertene vi produserer for barn og ungdom, blir gjennomsnittet adskillig lavere. Et orkester, som andre kulturinstitusjoner, programmerer og tilrettelegger ut fra kunstneriske idéer og ut fra publikums ønsker og behov. Som på en kino eller i et teater, er alderen på våre «voksenkonserter», dvs abonnementskonserter og andre klassiske konserter, altså 53 år. På «barne- og ungdomskonserter» er gjennomsnittsalderen litt over 8 år. Om dette er interessante tall kan diskuteres, men myten om at klassiske symfoniorkestre bare spiller for eldre mennesker, stemmer ikke. Vi arbeider hele tiden med å nå ut til et stort publikum. Men alle går ikke på alt, det er heller ikke meningen. Derfor ser vi det som en oppgave å presentere et bredt

program som skal inneholde tilbud til et publikum med et vidt interessefelt. TSO som organisasjon er et resultat av intenst faglig og strategisk arbeid gjennom mer enn hundre år. Kommet for å bli? Vi som elsker orkestermusikk kan jo håpe, vi som arbeider i TSO bestreber oss hver dag på at det skal bli en sannhet. Og vi vet at det kun kan oppnås gjennom å fremstå som en levende organisasjon som er i stand til å gripe tiden, være tilstede og ha betydning for det samfunnet vi er en del av. Dette er en ledesnor også i den sesongen vi når går inn i, den 111. sesongen i TSOs historie. Hjertelig velkommen til nytt orkesterår!

Roar Leinan

direktør Trondheim Symfoniorkester & Opera 7


To our Beloved Audience I warmly welcome you to our new season! We will perform some of the most powerful and emotionally deep music ever written. Music like this makes me so grateful to be a musician - what a privilege and honor to re-create such personal yet universally human “Thought” and “Feeling”. Music mirrors the soul of the composers, who all had ups and downs in life just like us. I think that is why great music speaks directly to our hearts, because we can relate emotionally. So, as performers, we strive to give all of our being in the service of music, to reach as close as possible to the ideals of the composer. And why give so much, work so hard? So that we can be a faithful vessel in sharing this profound experience WITH YOU. I have no doubt: Great Music has the power to change lives, by inspiring, nourishing and energizing the listener’s soul and mind. I sincerely hope that our performances serve to share this Power of Music with you. Together, let’s explore, reaffirm, and enjoy the uniquely human heights and depths of emotion. 8

We open the season with Mahler’s “Tragic” Symphony No 6. The famous “three blows of fate” (played by a gigantic hammer in the last movement) were thought to be prophetic by superstitious Mahler, so he deleted the third hammer stroke for fear of tempting fate... well, the three blows still came in his life; the death of his eldest daughter, the diagnosis of his fatal heart condition, and his forced resignation from the Vienna State Opera in the face of growing anti-semitism. Hold on tight to the impression of this prophetic symphony, because we return to Mahler’s music towards the end of the season, with Symphony No 9. It is the most heartfelt, beautiful, complex and intense “farewell to life” in all of music history. Mid-season in January are the two Russian-themed weeks, a sampler of some of the greatest masterpieces from the


20th Century. Prokofiev 1, sparkling with wit and promise of greatness. Shostakovich 10, a symphony of maturity, power, deep tragedy and enigma. Stravinsky’s Rite of Spring, the single most important and revolutionary music of the last century. Our pilgrimage of Bruckner’s symphonies continues this season with the 4th “Romantic” - a work of extraordinary melodic beauty and imagination. And I am so happy to tour with my beloved TSO to South Korea. You will hear our “Tour” program in November, Grieg and Tchaikovsky’s “Pathetique”. The Peer Gynt music from Grieg has a special place in my heart - as a kindergartener, I used to listen to it every day for almost a whole year!

At the very end of the season, when there are gorgeous sunlit days in Trondheim, we will perform Brahms Symphony No 2 - the sunniest and happiest symphony, a work which flowed so easily from his pen during his summer idyll. So, dear TSO friends, family, audience - I hope you enjoy this music-treasure and more with us this season. Thank you for all your support and love for TSO. See you at the concert!!

Han-Na Chang

9


Programoversikt Høsten 2019 Dato

Tid

Serie

Øvrig informasjon

28.07

19.00

29.08

19.30

G

05.09

19.30

G

S1

Brahms & Schumann

12.09

19.30

G

S1

Sibelius & Strauss

19.09

19.30

G

26.09

19.30

Olavsfestdagene: Forvandling

G

S2

S2

Billettsalg via olavsfestdagene.no

Sesongåpning: Mahlers sjette

Beethoven & Schumann Thoresen & Dvorák – En broderfolkskonsert

S1

24.-27. sept.

Krenket - vern barnet

Billettsalg via kamfest.no

Tsjaikovskij & Sjostakovitsj

03.10

19.30

05.10

19.30

Familiekonsert

V 235 kr, B 155 kr, Familie (4 pers.) 480 kr, ekstra barn 70 kr

16.-17. okt.

19.30

We Come in Peace - Scorekonsert

V 400 kr, H 400 kr, S 380 kr, B (u. 19 år ) 380 kr

24.10

19.30

Opera & Oprettefest

V 470 kr, H 450 kr, S 350 kr, B (u. 19 år ) 200 kr

31.10

19.30

G

07.11

19.30

G

11.-18. nov.

19.30

Turné til Sør-Korea

4.12

18.00 20.00

Julekonsert for Kirkensbymisjon

Bilettsalg via kirkensbymisjon.no

5.-6. des.

19.30

Juleoriatoriet

Bilettsalg via nidarosdomen.no

11-12. des.

18.00

Klassisk julekonsert

V, H 450 kr, B (u. 19 år ) 155 kr Familie (4 pers.) 585 kr, ekstra barn 70 kr

13.12

18.00 20.00

Barnas julekonsert: The Snowman

V 235 kr, B 155 kr, Familie (4 pers.) 480 kr, ekstra barn 70 kr

G

S2

Berg & Bruckner

S1 S2

Grieg & Tsjaikovskij

Billettpriser Ordinære konserter i løssalg. Voksen 400 kr | Honnør 380 kr | Student 200 kr | Barn (u. 19 år) 90 kr For øvrige konserter, se billettpriser i oversikten under. Løssalget starter 15. august. Alle priser + avgift. 10


Våren 2020 Dato

Tid

Serie

10.-11. jan

19.00

16.01

19.30

G

23.01

19.30

G

24.01

10.00 19.00

30.01

19.30

01.02

19.30

06.02

19.30

08.02

11.00

Åpen dag

Gratis!

08.02

14.00

Familiekonsert

V 235 kr, B 155 kr, Familie (4 pers.) 480 kr, ekstra barn 70 kr

13.02

19.30

12.03

18.00

Valkyrien

15.03

15.00

Valkyrien

18.03

18.00

Valkyrien

20.03

18.00

Valkyrien

26.03

19.30

BIG Nightmare Music med Igudesman & Joo

02.04

19.30

03.04

19.30

16.04

19.30

G

23.04

19.30

G

30.04

19.30

G

07.05

19.30

G

27.-28. mai

19.30

Gullrekka

Tittel

Øvrig informasjon

Adresseavisen og TSOs Nyttårskonsert

Parkett: V 570 kr, H 520 kr, S, B (u. 19 år ) 400 kr Balkong: V 540 kr, H 490 kr, S, B (u. 19 år ) 400 kr Billettsalget starter 1. november

Vårofferet, fra skandale til triumf

S1 S2

Rakhmaninov & Sjostakovitsj Voi Voi! Festivalkonsert

G

Billettpriser og program kunngjøres på tso.no/voi-voi

Trondheimsolistene

S1

Barokkfest G

G

S2

Buene & Svendsen

Strauss & Nielsen

S1

G

Billettsalg via barokkfest.no

S2

Rad 10–15, plass 10–30: V 625 kr, H 560 kr Parkett: V 575 kr, H 510 kr. S, B (u. 19 år ) 430 kr Balkong: V 480 kr, H 350 kr S, B (u. 19 år ) 300 kr

Mozarts Rekviem

S1

Mozarts Rekviem

S1

Tsjaikovskij & Brahms S2

V 470 kr, H 450 kr, S 350 kr, B (u. 19 år ) 200 kr

Sibelius femte Mahlers niende

S1 S2

Saint-Saëns & Brahms V 400 kr, H 400 kr, S 380 kr, B (u. 19 år ) 380 kr

The Oscars

Sølvsuper 1

Sølvsuper 2

Med forbehold om endringer. Oppdaterte oversikter og nyheter finner du på www.tso.no

11


Billett informasjon BILLETTER TIL REDUSERT PRIS • Honnørbillett fra fylte 67 år eller trygdet • Barnebillett til barn under 19 år • Studentbillett til studenter og vernepliktige. Husk bevis. ØVRIGE RABATTER – bevis må framvises ved inngang • Medlemskap i Coop Midt-Norge og TOBB gir 30 % rabatt på TSOs ordinære konserter. Det gis også rabatter på enkelte andre konsertene. To billetter per kunde. GRUPPER Grupperabatt gis til grupper fra 10 personer. Ta kontakt med salg- og markeds­ koordinator Therese Stavø-Gunhildsøien for tilbud, tlf: 73 53 98 18, e-post: therese@tso.no.

12

LEDSAGERBEVIS TSO aksepterer ledsagerbevis. Beviset lar led­sager komme gratis inn (billettgebyr må betales), mens innehaveren av beviset betaler vanlig pris (med ev. rabatter). Kan kjøpes på tso.no.

BILLETTKJØP Olavshallens billettluke Tlf. 73 99 40 50 Åpningstider: man–fre: 14.00–18.00 og 2 ½ time før hver konsert.

FUNKSJONSHEMMEDE Vi har teleslynge for hørsels­hemmede i Olavs­hallen. Rullestolbrukere kan få egne plasser. Gi beskjed ved billettbestilling om du er hørselshemmet eller rulle­stol­bruker, og henvend deg til en av våre konsert­verter ved ankomst, så hjelper de deg til din plass.

www.tso.no Gå inn på ønsket konsert og følg kjøpslinken.

GAVEKORT Du kan kjøpe et gavekort til ønsket pris i Olavshallens billettluke eller på tso.no. Gavekortet gjelder for alle TSOs konserter og må benyttes innen ett år. Gavekort innløses i Olavshallens billettluke.

www.olavshallen.no INFOSKRANKEN PÅ TRONDHEIM TORG Åpningstider: man–fre: 09.00–20.00 lør: 09.00–18.00 Unntaksvis er det andre arrangører som står for billett­salget. Disse konsertene er merket av i konsertoversikten på side 10-11.


OVERSIKT, OLAVSHALLENS STORE SAL

13


Gå for en klassiker – kjøp et abonnement! Med et konsertabonnement med TSO kan du nyte mektige musikkopplevelser fra din faste plass i salen – og til den laveste prisen. I tillegg gir vi alle våre abonnenter 50 % rabatt på operaforestillingene til TSO i sesongen og forkjøpsrett til den populære Nyttårskonserten. Vi tilbyr tre ulike abonnement: Gullrekka, som består av alle våre ordinære konserter, og Sølvsuper 1 og Sølvsuper 2, som utgjør halvparten av konsertene hver – på gitte datoer. Oversikten over konserter i sesongen 2019/2020 som inngår i abonnementsseriene GULLREKKA, SØLVSUPER 1 og SØLVSUPER 2. på side 10-11.

Gullrekka 18 konserter

Sølvsuper 1 10 konserter

Sølvsuper 2 9 konserter

ORDINÆR 3.960,HONNØR 3.760,STUDENT 1.980,BARN/UNGDOM 940,-

ORDINÆR 2.800,HONNØR 2.660,STUDENT 1.400,BARN/UNGDOM 665,-

ORDINÆR 2.592,HONNØR 2.400,STUDENT 1.300,BARN/UNGDOM 585,-

KJØP ABONNEMENT: Ring tlf. 73 53 98 18 eller send e-post til therese@tso.no. Vår salg- og markedskoordinator Therese Stavø-Gunhildsøien tar seg av bestillingen og finner beste plass i salen! Kjøpsfrist abonnement: 1. oktober.

14


Klipp & klapp! Ønsker du å sette sammen din egen konsertsertserie, er Plukk og Miks det beste alternativet. Plukk og Miks er et fleksibelt klippekort, der du sparer inntil 35 % sammenlignet med ordinær pris. Kortet kan benyttes på alle ordinære konserter i løpet av én sesong. Disse er markert i programoversikten med G. Det er mulig å ta ut flere billetter til én og samme konsert. Kortet gir også 30 % rabatt på TSOs operaforestillinger. Med Plukk&Miks 10 klipp kan du også velge mellom konserter som ikke ligger i abonnement. Plukk og Miks og løssalg har salgsstart 15.august.

Plukk & Miks

6 klipp

ORDINÆR 1.675,HONNØR 1.600,STUDENT 875,BARN/UNGDOM 430,-

Plukk & Miks

12 klipp

ORDINÆR 3.355,HONNØR 3.200,STUDENT 1.755,BARN/UNGDOM 900,-

Bedrifttilbud & kundearrangement

Vi kan blant annet tilby:

For bedrifter, institusjoner, foreninger og større grupper skreddersyr vi gjerne et opplegg etter deres ønsker.

• Rabatt på konserter

For tilbud og informasjon, ta kontakt med Therese Stavø-Gunhildsøien Tlf.: 73 53 98 18 Mail: therese@tso.no

Plukk & Miks

10 klipp

ORDINÆR 3.010,HONNØR 2.870,STUDENT 1.575,BARN/UNGDOM 805,-

• Invitasjon til utvalgte konserter og arrangementer • Nyhetsbrev • Tilpassede arrangementer etter ønske og behov for bedriften som også kan inkludere mat og drikke

15


Vær med på notene!

OPPTAKT Vi inviterer til Opptakt før noen av våre konserter. Opptakt kan være en liten innledning ved musikkvitere, komponister, musikere fra orkesteret og andre fra TSO, og det kan også være en minikonsert. Opptakt er et gratis tilbud til deg som vil vite mer om musikken som står på programmet. Detaljer om arrangementet kunn­g jøres i våre mediekanaler.

TSOs NYHETSBREV Meld deg på TSOs nyhetsbrev og motta informasjon om nyheter og tilbud i tillegg til program og opp­dateringer. Du som medlem får også tilbud om forhåndskjøp til enkelte produksjoner. Meld deg på via tso.no.

16

TSO PLAY På våre nettsider www.tso.no finner du TSO PLAY. Her legger vi stadig ut nye opptak slik at du kan ta del i vår verden fra din egen stue, hytta, på bussen eller når det måtte passe deg. Du får intervjuer med våre musikere, solister og dirigenter, du får kikke i kulissene og tyvlytte til prøver, eller du kan sette deg tilbake i godstolen og nyte hele konserter i opptak.

TSO I SOSIALE MEDIER Gjør som over 14.000 andre musikkglade mennesker! Følg oss på Facebook og få siste nytt fra TSO – både på og bak scenen. På Twitter og Instagram vil vi gjerne at du bruker #trondheimsymfoniorkester Overraskelser kan komme for dere som tagger oss med gode bilder.

KONSERTPROGRAM Til de aller fleste konsertene lager vi program med ut­f yllende informasjon om musikken, komponistene, solister og dirigent. Konsertprogrammene er gratis og deles ut av våre verter som står ved trappa i andre etasje, både på høyre og venstre side. Ønsker du å lese deg opp på forhånd, legger vi også ut konsert­programmet for nedlasting på våre nettsider tso.no dagen før den aktuelle konserten. Gå inn på den aktuelle konserten, så finner du nedlastings­­k nappen helt nederst på siden.


Mat & musikk

To Rom og Kjøkken Til fire av sesongens konserter, to på høsten og to på våren, inviterer TSO publikum til en herlig forening av den kulinariske og musikalske scenen i Trondheim. I samarbeid med den renommerte restauranten To Rom og Kjøkken serveres en spesialkomponert to-retters meny. Vi har andre etasje for oss selv og samles rundt flere langbord. TSO holder også en kort introduksjon til konserten. Den musikalske helaftenen starter på To Rom og Kjøkken i Carl Johans gate kl. 17.00, og fortsetter med konsert med TSO i Olavshallen kl. 19.30.

Pris Musikalsk meny (inkl. 2 enheter og kaffe) + konsert: 850 kr + avgift pr. pers. Kjøpes i Olavs­hallens billett­luke eller på tso.no. Dersom disse konsertene inngår i ditt abonnement, kan du kjøpe restaurantpakken til 600 kr + avgift.

12. sept.

nov.

7.

16.

2.

Sibelius & Strauss

Grieg & Tsjaikovskij

Vårofferet

Mozarts Rekviem

jan.

apr.

17


Nidarosdomen

28. juli

kl. 19.00

Olavsfestdagene

A European Requiem Har Europa mistet sin evne til å vise nåde og tilgivelse? Det mener den skotske komponisten James MacMillan, som er en av vår tids store komponistprofiler. Hans musikk har både en sterk åndelig/spirituell, men også en politisk side. MacMillan vil selv dirigere sitt Europeiske Rekviem på festivalens åpningskonsert. Denne sommeren fyller han 60 år, og konserten under Olavsfestdagene vil krone komponistens europeiske jubileumsfeiring. I 1948 avsluttet Richard Strauss sin komponistgjerning med fire kreasjoner som skulle bli hans mest elskede verk; Vier letzte Lieder. Sangene domineres av avskjedsstemninger. Og forvandling. Sangene er en vakker nekrolog og en lengselsfull avskjed med livet og en tapt verden. Uroppførelsen fant sted posthumt i 1950, etter komponistens eget ønske med Kirsten Flagstad som solist. Den tyske sopranen Annette Dasch er en internasjonal stjerne, som også har egne konsertserier på flere av verdens mest prestisjefylte scener. 18

Dirigent MacMillan Kor og solister R. Strauss Solist

James MacMillan A European Requiem Trondheim Vokalensemble Vier letzte Lieder Annette Dasch, sopran


James MacMillan – A European Requiem Richard Strauss’ Vier letzte Lieder – Annette Dasch, sopran Nidarosdomen – søndag 28.juli – 19:00 Billetter fra 400,ticketmaster.no / olavsfest.no

19


SesongĂĽpning

Mahlers sjette 20


29. august

kl. 19.30

Dirigent Mahler

Han-Na Chang Symfoni nr. 6, den tragiske

Gullrekka Sølvsuper 2

Sjefdirigent og vår kunstneriske leder Han-Na Chang har igjen valgt å åpne en ny sesong med Mahler, en komponist som står hennes hjerte nær. Det spesielle med Gustav Mahlers musikk er at han så på den som et middel til å uttrykke de store spørsmålene i tilværelsen. Dybdene og alvoret i livet gjorde det naturlig for ham å anvende de store formene. Musikken er meget bredt lagt opp, og Mahler ser her sin rolle som komponist å samordne verdens, ja, hele universets flerstemthet. Det er et kolossalt orkesteroppbud Mahler foreskriver i denne symfonien med de berømte tre skjebne-slagene i siste sats ‘’som til slutt feller ham som et tre’’. Symfonien er Mahlers Scener fra et ekteskap, og i første sats portretterer komponisten sin hustru Alma. Ettertiden har også gitt dette verket tilnavnet den tragiske. I samarbeid med:

21 Foto: Ole Martin Wold/Adresseavisen


5. september kl. 19:30

Dirigent Solist Brahms Schumann

Han-Na Chang Frank Dupree, klaver Klaverkonsert nr. 2 Symfoni nr. 4

Gullrekka

Sølvsuper 1

Brahms & Schumann

I 2014 vant den unge tyske pianisten Frank Dupree en av Tysklands mest prestisjetunge musikkonkurranser, Deutscher Musikwettbewerb. Han imponerte juryen med sin musikalske modenhet, raffinerte teknikk og følelsen for musikkens ulike energifelt. Brahms’ Klaverkonsert nr. 2 er musikk med et overmål av livserfaringer. Det er skrevet av en komponist på høyden av sin kunst. Det er virkelig bredt anlagt musikk, så omfattende at kritikere beskrev klaverkonserten som ‘’en symfoni for klaver og orkester”, da den ble spilt første gang. Schumanns Symfoni nr. 4 må rangeres høyt, ikke bare blant han egne verker, men på det store symfonirepertoaret mellom Beethoven og Brahms. Her mangler det ikke på farger og finesser. Ved den rhinske musikkfesten i Düsseldorf i 1853, der Schumann selv dirigerte symfonien, ble det en av de største suksessene komponisten fikk oppleve.

22 Foto: Sebastian Heck


Sibelius & Strauss

12.

september

kl. 19.30

Dirigent Solist Rautavaara R. Strauss Sibelius

Dalia Stasevska Martin Owen, horn Cantus Arcticus Hornkonsert nr. 1 Symfoni nr. 4

Gullrekka

Sølvsuper 1

Cantus Arcticus, som har undertittelen Konsert for fugler og orkester, er ledsaget av fuglesang fra flere sirkumpolare fuglearter innspilt på bånd. Tenk på høsten, og på Tsjaikovskij, har komponisten skrevet i partituret i åpningssatsen. I Richard Strauss’ hornkonsert nr. 1 får vi høre en av Europas ledende hornister, britiske Martin Owen, solohornist i BBC Symphony Orchestra og professor ved Royal Academy of Music. I den første hornkonserten, skrevet av en 18 år gammel Strauss, er det den gjengse tyske høyromantikken som er forbildet, men innenfor disse rammene utfolder Strauss et fornemt håndverk og stor kreativitet. Sibelius’ fjerde er hans mest gåtefulle verk. Barkebrødsymfonien blir den kalt. Symfonien er naken og nødtørftig, tilsynelatende, men bak dette skallet finnes det imidlertid en rik musikalsk verden man nærmer seg med respekt. Den er som en gåte uten svar. Men skal vi tro hustruen Aino vanket det ikke mange gratulasjoner etter premieren, beklaget hun, ‘’den var en stille skandale, det var unnvikende blikk, ironisk latter, ja, det ble visket om Sibelius at han var blitt en ubegripelig modernist’’.

23 Foto: Jarmo Katila


19. september kl. 19.30

Dirigent og solist Beethoven Sibelius Schumann

Guy Braunstein, fiolin Fiolinkonsert Valse Triste Symfoni nr. 3

Gullrekka Sølvsuper2

Beethoven & Schumann

Sibelius Valse Triste er hentet fra scenemusikken til komponistens svoger, Arvid Järnefelts drama Kuolema (Døden). Som i Strindbergs dramaer, og i Munchs malerier, fanget også Sibelius her noe vesentlig i tidens atmosfære. Den ble en stor suksess og spilt overalt, men ødela komponistens rykte i såkalte ‘’seriøse ‘’ musikkretser der modernismen nå sto på dagsordenen. Det er ikke uten grunn at Beethovens atletiske fiolinkonsert har fått tilnavnet Fiolinens Olympen. Varigheten er bortimot det dobbelte av en normal konsert fra romantikken, for her er det snakk om et nesten symfonisk verk. Solistens virtuose passasjer integreres overbevisende med orkestret som en hyllest til selve livsenergien. Schumanns tredje symfoni ble av kritikerne opplevd som en musikalsk skildring av elven og folkelivet. I moderne litteratur er symfonien sentral i Thomas Bernhards roman Wittgensteins nevø (1987) der den lungesyke Bernhard og den depressive pianisten Paul Wittgenstein møtes på et sykehus. De lytter til Rhinsymfonien som de synes er en oppkvikkende opplevelse ispedd en del melankoli.

24 Foto: Boas Arad


24. 25. & 27.

kl. 21.30 kl. 18.30 21.00

Krenket - vern barnet

kl. 18.30 21.00

Sept.

«Å få barn er for mange det største drama i livet. Med store følelser.

En kammeropera av Trygve Brøske og Marianne Meløy

Alle blir krenket, i oppdragelse og som foreldre, men hvilke krenkelser bryter hva et samfunn kan akseptere? Når må det gripes inn?

Komponist og musikalsk leder: Trygve Brøske Tekstforfatter og regiassistent: Marianne Meløy Regissør og dramaturg: Ivar Emil Tindberg Medvirkende: Eir Inderhaug, sopran Maija Skille, mezzosopran Torstein Fosmo, tenor Kammerensemble fra Trondheim Symfoniorkester Trondheim Vokalensemble Ida Lølvli Hidle, akkordeon Trygve Brøske, klaver Gamle Frostatingsal i Erling Skakkes gate på Kalvskinnet Med støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

Går vi vill i vår lettkrenkende tid, og ser vi ikke barnet for bare krenkelser? Hvem skal verne barnevernet og hvordan vil et foreldremøte høres ut som opera? I kammeroperaen Krenket skal alle krenkes. For noen er til og med opera krenkende» Marianne Meløy

Høsten 2015 hadde Marianne Meløy og Trygve Brøske stor suksess med operaen Kommentarfeltet i samarbeid med Trondheim Kammermusikkfestival. Denne gangen har TSO og Kammermusikkfestivalen slått seg sammen og bestilt en splitter ny kammeropera av den samme duoen. Med på laget er instruktør og dramaturg Ivar Tindberg. Kammeroperaen Krenket – vern barnet har sin urpremiere tirsdag 24.september.


Thoresen & Dvorák

26.

september Kl. 19.30

En broderfolkskonsert

Årets festivalkomponist under Trondheim Kammermusikkfestival er Lasse Thoresen. Et verk mange gjerne ser blir spilt opp igjen er En Broderfolkskonsert, som han skrev i anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen 1905. Det er en konsert for hardingfele, nyckelharpa og orkester, to nasjonalinstrumenter som representerer folkemusikken og det kulturelle samarbeidet to broderfolk som skilte lag på fredelig vis. Musikalske forskjeller og likheter mellom blir her lett hørbare.

26

Foto: Kathrine Dokken

Dvoráks symfoni nr. 8 er en tvers igjennom livsglad og fargerik symfoni, med en overflod av vakre melodier, og der de folkelige elementene fra komponistens elskede Böhmen inngår som et ytterst sjarmfullt komplement. Dvoráks evne til å skrive melodier er så stor at det er ingen grunn til å tygge drøv på et enkelt motiv eller to i denne symfonien. Bildet er av festivalkomponist Lasse Thoresen.

Dirigent Eivind Aadland Solist Ragnhild Hemsing, hardingfele Emilia Amper, nyckelharpa Grieg I høst Lasse Thoresen, festivalkomponist: En Broderfolkskonsert, en dobbeltkonsert Dvorák Symfoni nr.8

I samarbeid med:

Gullrekka

Sølvsuper1


Tsjaikovskij & Sjostakovitsj - Celloen får eget sete på flyet, den er på en måte bestevennen min, sier Birgitta Elisa Oftestad, et stort talent med bakgrunn fra Barrat Due. Hun vant den norske solistkonkurransen Virtuos på NRK i 2018, og kvalifiserte seg dermed til finalen i Eurovision Young Musicians i Edinburgh samme høst.

3.

oktober kl. 19.30

Dirigent Lan Shui Solist Birgitta Elisa Oftestad, cello Brahms Haydnvariasjoner Tsjaikovskij Rokokkovariasjoner for cello og orkester Sjostakovitsj Symfoni nr. 1 Gullrekka

Sølvsuper 2

Tsjaikovskij satte av alle komponister Mozart høyest. ‘’Når jeg hører Mozart, ja, jeg får tårer i øynene bare jeg tenker på ham’’, skrev komponisten i et brev 1880, og valgte 1700-tallets elegante rokokkostil da han skrev sitt eneste verk for cello og orkester. Blant Joseph Haydns ikke-publiserte verker fant Brahms et Divertimento for blåsere som bar navnet St. Antonius koral. Over dette temaet, hentet fra en gammel østerriksk pilegrimssang, skrev Brahms sine fantastiske variasjoner. Sjostakovitsj vakte allerede i 1925 oppmerksomhet som komponist med sin første symfoni, et av de mest overlegne debutverker fra det 20. århundre, som var hans diplomoppgave ved konservatoriet i Leningrad. Symfonien har en spontanitet som gjør den særlig tiltalende. Hans musikalske vidd og rytmiske driv gjør seg gjeldende fra første sats. Også nærheten til den eldre Sjostakovitsj er påfallende. Med sine 22 år som sjefdirigent for Singapore Symfoniorkester, har den 61 år gamle kinesisk-amerikanske Lan Shui løftet dette orkesteret til et internasjonalt nivå det snakkes om i musikkverdenen. ‘He has turned a good regional orchestra into a world-class ensemble.” (American Record Guide) 27 Foto: Henning Gulli/NRK


Familiekonsert Lørdag 5. oktober kl. 14.00 28

Foto: Ole Wuttudal


We Come in Peace

16. 17. oktober

kl. 19.30

Dirigent Nick Davies Konferansier Orvar Säfström Solist Ingar Ben. Nordby, theremin

Etter tre populære omganger med spillmusikk presenterer TSO nok et samarbeid med Orvar Säfström og Underscore Productions, teamet bak spillkonsertene Score. Så spenn fast sikkerhetsbeltet. Årets store populærkulturelle opplevelse tar deg med på en reise i lysets hastighet mot uendeligheten og enda videre! We Come in Peace er grenseoverskridende. I stedet for å fokusere på musikk fra enten film eller spill, retter vi lasersiktet mot science fiction som sjanger, om det så dreier seg om drømmen om intelligent liv på fjerne planeter, kriger i rommet eller fryktelige galaktiske monstre. Musikken er hente fra de mest kjente og populære filmene, tv-seriene og spillene med universet som tema; Star Wars, ET, Avatar, Aliens, Star Trek, Halo, Battlestar Galactica og mange flere. We Come in Peace er produsert av Underscore Productions AB. 29 Art work used by kind permission of Microsoft


Opera & Oprettefest

24.

oktober kl. 19.30

Kvinnelige kontraster

Solister Konferansier

Kari Postma, sopran Beate Mordal, sopran Randi Stene

Kvinneroller i operalitteraturen Spilles ogsü i Seilet i Molde fredag 25. og lørdag 26. oktober. Til denne konserten har vi satt sammen et program ut fra alle de fantastiske temperamentene som finnes hos kvinner i Mozarts operaer og i operetterepertoaret. Fra det stillferdige til det hissige, fra det søte til det sensuelle, fra det uskyldige til det infame. Dette bundet sammen i et fyrverkeri av en konsert, fylt med kjente arier og ensembler og med tre damer i fullt flor.

30


Berg & Bruckner

31.

oktober kl. 19.30

Dirigent Han-Na Chang Solist Arabella Steinbacher, fiolin Alban Berg Fiolinkonsert, Til minne om en engel Bruckner Symfoni nr. 4, den romantiske Gullrekka

Sølvsuper 1

“Balanced lyricism and fire. Among her assets are a finely polished technique and a beautifully varied palette of timbres“ (New York Times) Arabella Steinbacher er tidligere elev av Anne-Sophie Mutter, og stadig på farten med sin Stradivari ‘’Booth’’ fra 1716. Hennes tolkning av Alban Bergs vakre fiolinkonsert Til minne om en engel, har blitt rost i internasjonal presse. Konserten skrev Alban Berg til minne om Alma Mahlers datter Manon Gropius, som døde i april 1935, bare 18 år gammel. Konserten kom også til å bli et rekviem over komponisten selv, som døde julen samme år. Anton Bruckners fjerde symfoni, den romantiske, er en god introduksjon til hans store symfonier. Musikken til Star Wars hadde nok ikke vært den samme uten Bruckner. Allerede hornsignalet i åpningen av symfonien lokker deg inn i sin egen verden, enkel og gåtefull på samme tid. Ikke før er du innenfor, så reiser klangen seg som en brottsjø og skyller over deg. Det er bare å kutte fortøyningene og flyte med.

31 Foto: Sammy Hart


Grieg & Tsjaikovskij

7. november kl. 19.30

Dirigent Han-Na Chang Solist Jan Lisiecki, klaver Grieg Peer Gynt suite nr. 1 Grieg Klaverkonsert Tsjaikovskij Symfoni nr. 6, Pathetique Gullrekka

Sølvsuper 2 Her presenterer vi programmet vi reiser på turné med til Sør-Korea i neste uke. Griegs musikk til Ibsens tekst bidro til å tegne et bilde av Peer som en norsk helt til bruk i nasjonsbyggingen; en sjarmerende kar i fillete knebukser, et godt hjerte i et uregjerlig sinn. Men fremfor alt satte Grieg sitt preg på vår oppfatning av stykket med den lengtende Solveig, den døende Åse, den dansende Anitra og festlige troll. Jan Lisiecki er en velkommen solist med TSO som har gjestet oss flere ganger. Hans unge alder glemmes fort når han begynner å spille, for da handler det om påfallende modne tolkninger, balanserte og raffinerte. Griegs Klaverkonsert er blitt å regne som et ikon og et norsk musikalsk klenodium. Den er briljant instrumentert og med et soloparti som forener det virtuose med det lyriske. Det er ikke til å komme fra at klaverkonserten er en av de mest elskede konserter overhodet og det mest kjente stykke klassisk musikk fra Skandinavia. Pathétique-symfonien er stor, romantisk orkestermusikk. Den behandler temaer som liv, kjærlighet, skuffelse og død. I ettertid har mange tolket den som et testamente over komponistens liv.

32 Foto: Deutsche Grammophon


Turné til Sør-Korea

Dirigent Solist

Han-Na Chang Dong-Hyek Lim, klaver

11. 18. november

TSO og vår koreanske sjefdirigent Han-Na Chang tar med seg Grieg og Peer Gynt-musikken til Seoul hvor vi spiller fire konserter. Han-Na Changs renommé som dirigent er økende internasjonalt, og i hennes hjemland er hun en stor stjerne, selv om hun har vært bosatt i USA i flere år. En turné av denne typen er et kulturinitiativ som åpner dører og bygger broer. Vi vil gjøre vårt besøk til et forum hvor mennesker, musikere og entreprenørskap møtes, skaper gode kontakter og bygger nettverk. 33

Foto: Sheila Rock


11. 12. desember kl. 18.00

Olavshallen

Klassisk julekonsert Julekonserten formidler tradisjon og glad forventning, og TSO har dekket sitt musikalske julebord. Vi setter deg i julestemning. Publikum har vist at de setter pris på TSOs julekonserter med kombinasjonen av tradisjonsbaserte julefavoritter og klassiske juletoner, og med det store orkesteret og jentekoret i førjulsfryd.

34

Dirigent Solister

Øyvind Bjorå Nidarosdomens Jentekor


Vår Frue kirke

Kirkens bymisjon Julekonsert Onsdag 4. desember kl 18.00 og kl 20.00 Programmet kunngjøres senere

Bach Juleoratoriet Juleoratoriet er fortellingen om Jesu fødsel i musikkdramatisk form. Det består av seks kantater skrevet til bruk i høytidsdagene fra 1. juledag til Helligtrekongersaften. Juleoratoriet oppfyller våre ønsker om en opphøyd stemning av harmoni og festivitas, og er en flott og tradisjonsrik portal inn til julehøytiden. I samarbeid med Musikk i Nidarosdomen nidarosdomen.no

Barnas julekonsert

Nidarosdomen

Torsdag 5. og fredag 6. desember kl. 19.30 Solister Kor kantate 1-3

Domkirkens kor Trondheim Vokalensemble

Barnas Julekonsert

The Snowman Fredag 13. desember kl. 18.00 og 20.00 Olavshallen

a

Filmvisning med levende orkestermusikk Musikk Howard Blake Regi Dianne Jackson, Jimmy T. Murakami The Snowman Raymond Briggs Original illustrasjon Raymond Briggs/by courtesy of Snowman Enterprises Ltd., London

3510. 11. januar kl. 19.00

Adresseavisen og TSOs

Nyttårskonsert Et musikalsk festfyrverkeri

Andre helg i januar forener Adresseavisen og TSO krefter og steller i stand storkveld med toppnavn i samspill med byens største liveband! Programmet er alltid hemmelig, men noen faste poster er blitt tradisjon. Årets trønder blir hedret, og Adresseavisens Liv Ullmann-pris og Musikkstipendet blir utdelt. Den gode musikken knytter festkvelden sammen.

Så bli med inn i et nytt år for fullt orkester!


Vårofferet

16. januar kl. 19.30

- fra skandale til triumf

Dirigent Han-Na Chang Solist Truls Mørk, cello Borisova- Ollas …and time is running past mid night… Sjostakovitsj Cellokonsert nr. 1 Stravinskij Vårofferet Gullrekka

Sølvsuper 1

Russisk-svenske Victoria Borisova-Ollas’ musikk har en fantasi og en perfeksjon som er sterkt farget av fortellinger og bilder, og spilles ofte så vel internasjonalt som i Sverige. Kveldens verk er et PS til hennes opera Dracula. Sjostakovitsj første cellokonsert fra 1959 er et frapperende verk av dyptfølt og lyrisk karakter. Den solistiske utformingen er helt i den klassisk-romantiske tradisjon med atletiske impulser i yttersatsene og det overdådig syngende i den store andanten, som går over i en lang og uttrykksfull kadens, en gripende monolog for solo cello. Finalens hårreisende kombinasjon av raseri og livsvilje er som en dans på Stalins grav. Cellopartiet er vanskelig til tusen og krever en mestercellist av Truls Mørks klasse. Han har renommé som en av verdens fremste cellister, teknisk briljant og samtidig en ildfull og intens utøver med stor integritet og følsomhet. Opplev energien, myten og magien i det 20. århundrets mest berømte orkesterverk, grenseoverskridende også når det kommer til den store orkesterbesetningen. I Théàtre des Champs-Elysées den 29. mai 1913 foranlediget Stravinskij en musikalsk rystelse da teppet gikk opp for Vårofferet, som sikret ham hedersplass i skandalenes annaler. For mange ble møte med Vårofferet en sjokkartet opplevelse. I dag er verket en milepæl i moderne europeisk musikk på linje med Picassos første kubistiske malerier og James Joyces roman Ulysses. I samarbeid med Luftforsvarets Musikkorps 38 Foto: Johs Boe


Rakhmaninov & Sjostakovitsj

23. januar

kl. 19.30

Dirigent Han-Na Chang Solist Anna Vinnitskaya, klaver Prokofjev Symfoni nr. 1, den klassiske Rakhmaninov Paganinivariasjoner for klaver og ork. Sjostakovitsj Symfoni nr. 10 Gullrekka

Sølvsuper 2

Den klassiske er Prokofjevs første symfoni skrevet i revolusjonsåret 1917. Det er ikke mye i denne musikken som speiler tidsånden. Prokofjev sa selv at hensikten, foruten å glede sine tilhørere, var å skrive en symfoni slik Mozart eller Haydn ville ha gjort om de hadde levd på 1900-tallet. Og mon tro om ikke begge disse komponistene med glede og stolthet ville ha påtatt seg farskapet til denne symfonien. I de 24 variasjonene over trollmannen Paganinis fenomenale tema, Capriccio nr. 24 i a-moll for solofiolin finner vi det pianistiske mesterskapet, den klanglige elegansen og den kompositoriske fantasien Rakhmaninov var så kjent for. Selv om verket er skrevet i det 20. århundre hører det til i 1800-tallets tradisjon av romantisk virtuositet. Litt av en utfordring for den dyktige russiske pianisten Anna Vinnitskaya i Rakhmaninovs ‘’crowd-pleaser’’ av en klaverkonsert. Sjostakovitsj tiende symfoni er blitt beskrevet som ‘’en soloppgang for fremtiden’’. Innadvendthet, intensitet, voldsomme utladninger, spøkelsesaktige avsnitt og avsluttende jubel er å finne i denne symfonien, som regnes blant komponistens betydeligste. Liv og kunst kan vanskelig skilles hos Sjostakovitsj. 39


– EN FESTIVAL FOR ET VOKSENT PUBLIKUM 40


Voi Voi!

Kul Kunnskap. Stor Musikk. Voi Voi er en festival som forener formidling av ny kunnskap, foredrag til inspirasjon og ettertanke, gode matopplevelser med opplevelsen av stor musikk. Det er en festival for godt voksne mennesker som ønsker seg kulturelt, kunnskapsmessig og sosialt påfyll. Voi Voi festivalen er ingen ‘’gamlisfestival’’ forbeholdt oldtimere. Festivalen fanger opp aktuelle tema og foredrag i tiden, og er derfor av interesse for et bredt publikum.Hvorledes vi som samfunn og enkeltpersoner skal forberede oss på den store eldrebølgen er fortsatt et aktuelt tema for festivalen. Hvorledes vi sammen

kan skape mer inkluderende samfunn lokalt er et annet aktuelt tema sammen med flere nye overraskelser. TSO samarbeider nært med Kulturenheten i Trondheim kommune om planlegging og gjennomføring av festivalen. Vi samarbeider med Litteraturhuset i Trondheim om en bok som berører, med Kosmorama og Trondheim Kino om en film som begeistrer. Flere andre samarbeidspartnere vil også komme til for å gjøre festivalen unik og aktuell. Royal Garden Hotel er en viktig samarbeidspartner og vil huse også neste års festival.

24. januar kl. 10-17 ROYAL GARDEN HOTEL Foredrag • Kulturelle innslag Lunsjbuffet • Festmiddag kl. 19.00 OLAVSHALLEN Voi Voi Festkonsert Program kunngjøres senere

Voi Voi Festkonsert kl. 19.00 Som avslutning på denne dagen blir det konsert med TSO i Olavshallen. Her blir det framført musikalske favoritter av et feststemt orkester og solister. En kveld full av overraskelser i beste Voi Voi ånd. Programmet kunngjøres senere. Følg med på tso.no

i sammarbeid med

41


Trondheim solistene Musikalsk leder Solist Grieg Maja S. K. Ratkje J.S. Bach James MacMillan Britten

Geir Inge Lotsberg, fiolin Tine Thing Helseth, trompet Norsk & Første møte Bestillingsverk for strykere, urfremførelse Trompetkonsert i D (etter Vivaldi)

Gullrekka

Sølvsuper 1

kl. 19.30

‘’Seraph’’, konsert for trompet og strykere Variasjoner over et tema av Frank Bridge

1. Barokkfest februar

Tidligmusikkfestival

42

30. januar

Foto: Nikolaj Lund


Buene & Svendsen

6.

februar Kl. 19.30

Foto: Benjamin A. Ward

Dirigent Solist Eivind Buene Kaija Saariaho Svendsen

Ingar Bergby Peter Herresthal, fiolin Fiolinkonsert ‘’Vers toi qui es si loin’’, for fiolin og orkester Symfoni nr. 2

Gullrekka

Sølvsuper 2

To generasjoner norske komponister er representert her under Ingar Bergbys ledelse. Peter Herresthal, en av våre aller fremste tolkere av samtidsmusikk, er solist i Eivind Buenes fiolinkonsert fra 2013. Titlene på de tre satsene i Buenes konsert antyder et spøkelsesaktig verk; Falling Angels, Sound Asleep og Among Voices of the Dead.

Hintet til Alban Bergs fiolinkonsert Til minne om en engel, som også står på TSOs program denne sesongen, er åpenbar da Buene tar opp i seg den samme Bachkoralen, Es ist genug, som også Berg benytter. Eivind Buene arbeider gjerne i skjæringspunktet mellom improvisasjon og klassisk notasjon. Vers toi qui es si loin er et nytt stykke av finske Kaija Saariaho, som Peter Herresthal urfremførte med Oslo-filharmonien i mai 2018. De to har samarbeidet nært siden han fremførte hennes store fiolinkonsert Graal théâtre under Festspillene i Bergen i 2017, der fiolinisten beveget seg rundt på podiet i helhvitt kostyme. Johan Svendsen var symfonikeren blant våre romantiske komponister. Hans doméne var orkestret og de store formene. Med sine orkesterverker fyller han ut de felter hvor Grieg er svakest representert. Grieg var full av beundring overfor Svendsens symfoniske mesterskap og den høyromantiske behandlingen av den folkemusikalske arven.

43


8. februar kl. 11.00 kl. 14.00

Åpent hus & familiekonsert Kom og bli med bak i kulissene, og du får smakebiter av alt det som foregår i et orkester. Vi byr på musikalske overraskelser og har en åpen kafé i våre lokaler i Olavshallen, som foruten boller og brus, også tilbyr kaffe og søte kaker. Når vi åpner ørene og dørene for musikken, lukker vi også opp for hverandre. Musikk er sterke saker.

Åpent hus er gratis fra kl. 11.00-13.30. Familiekonserten starter kl. 14.00.

44


45


Strauss & Nielsen

13. februar kl. 19.30

Dirigent Leif Segerstam R. Strauss Tod und Verklärung Segerstam Sinfonia Piccola Carl Nielsen Symfoni nr. 5 Gullrekka

Sølvsuper 1

Leif Segerstam er en levende legende i musikkverdenen, som har satt sitt preg på Norden og Europa for øvrig gjennom flere tiår som dirigent og komponist, og for de over 300, riktig nok svært korte, symfoniene han selv har skrevet. Han har også bidratt til det finske ‘’dirigentmiraklet” gjennom sitt professorat ved Sibelius-akademiet. I sitt gripende tonedikt Tod und Verklärung maler Strauss frem i musikk hvordan døden innhenter en kunstner som hele sitt liv har strebet etter de store idealer. Carl Nielsens femte symfoni har ikke sin like. Den er original, uortodoks, skremmende og oppløftende, skrevet i en tid da første verdenskrig fortsatt runget i ørene. Verden var forandret, gamle løsninger var ubrukelige. Nå måtte man tenke nytt. 46 Foto: Seilo Ristimäki


velkommen til

35 butikker midt i hjertet av trondheim 09-20 (10-18)

WWW.BYHAVEN.NO 47


Valkyrien Opera i tre akter av Richard Wagner

48


Trondheim Symfoniorkester & Operas store operasatsing i år er Richard Wagners Valkyrien. Wagners omfangsrike operaer er ikke blitt presentert i Trondheim før, så dette blir tidenes operasatsing i Midt-Norge. Valkyrien er andre del av Wagners store operasyklus Nibelungens ring, bare kalt Ringen, der vi møter guders og helters kamp om den magiske ringen, som vi også kan kjenne igjen fra Tolkiens Ringenes herre. Valkyrien er kanskje den musikalsk mest slående av de fire operaene i Ringen-syklusen. Valkyrierittet fra åpningen av tredje akt er noe av den mest berømte musikken Wagner har komponert. Han brukte selv denne musikken løsrevet i konsertversjon, men hva han hadde sagt om at musikken i filmen Apocalypse Now akkompagnerte helikoptre over jungelen i Vietnam og sersjanter som liker lukten av napalm om morgenen, kan man jo lure på.

12. mars kl. 18.00 Premiere Øvrige spilledager søndag 15. mars kl. 15.00, onsdag 18. mars kl. 18.00 og fredag 20. mars kl. 18.00 Dirigent Solister

Patrik Ringborg

Forestillingen er opprinnelig produsert i samarbeid med Den Ny Opera Esbjerg 49


I forbindelse med Valkyrien vil det også være mindre forestillinger, konserter og foredrag, som vil bidra til å utdype forståelsen for Richard Wagner og hans musikk.Det vil også være naturlig og samtidig markere 125års-jubileet for Kirsten Flagstads fødsel. Hun vurderes fortsatt som en av tidenes største fortolkere av Wagners operaer. Brünnhilde, den kvinnelige hovedrollen i Valkyrien, var en av hennes store glansroller.

50


Matpause!

Én av pausene i forestillingene er ekstra lang. Det betyr at det er mulig å spise en lett middag. Royal Garden Hotel, Krambua og To Rom og Kjøkken tilbyr middag som kan bestilles i det du kjøper billetter til forestillingene.

To Rom og kjøkken

Royal Garden Hotel

Forrett, hovedrett og to enheter

Forrett, hovedrett og to enheter

600,-

525,-

Torsdag 12. mars, onsdag 18. mars og fredag 20.mars Start 18.00 / Slutt ca. 23.25 18.00 1.akt 19.10 Pause (70 minutter) 20.20 2.akt 21.45 Pause (30 minutter) 22.15 3.akt 23.25 Slutt

Søndag 15. mars Start 15.00 / Slutt ca. 21.00 15.00 1.akt 16.10 Pause (30 minutter) 16.40 2.akt 18.15 Pause (90 minutter) 19.45 3.akt 21.00 Slut

Krambua Forrett, hovedrett og to enheter

485,-

51


BIG Nightmare Music med Igudesman & Joo

Aleksey Igudesman, fiolin og Hyung-ki Joo, klaver, er en ellevill duo som har tatt verden med storm med sin forfriskende og uhøytidelige lek med musikk. Med sitt unike show blander de komedie, klassisk musikk og populærkultur. Når de to slår seg sammen med TSO i BIG Nightmare Music er det duket for både musikalske mareritt og latterbølger. Her er sjansen til å oppleve to topp musikere som byr på seg selv, og som med sin særegne musikalske humor vil få deg til å se på symfoniorkesteret på en helt ny måte!

52


26. mars kl. 19.30

53


2. 3. april

Mozarts Rekviem

kl. 19.30

Dirigent Paul Agnew Solist Sopran, alt, tenor, bass Trondheim Vokalensemble TSO-Koret Mozart Rekviem 2. april

Gullrekka Sølvsuper 2

3. april

Sølvsuper 1

En messe til trøst og forsoning. En liten time i en verden av uendelig vemodsfarget skjønnhet ved inngangen til påskehøytiden. Dette er ett av de mest myteomspunne verk i musikkhistorien. Bestilt av en anonym oppdragsgiver, skrevet på sykeleie og uavsluttet ved Mozarts død etter Lacrymosa-satsen, og med uklarhet rundt fullførelsen av verket. En påskenøtt for Hercules Poirot? Selv uten denne hjerteskjærende historien kan man ikke bli annet en overveldet av dette mesterverket fra historiens største musikkdramatikers hånd. Med sine korsatser, inderlige arier og iørefallende melodier griper Mozart oss om hjertet med sin smerteblandede skjønnhet, og fyller både salen, og sjelen, ut i alle kroker.

54 Foto: Denis Rouvre


Tsjaikovskij & Brahms

16. april kl. 19.30

Dirigent Tsjaikovskij Brahms

Julian Rachlin, fiolin Fiolinkonsert Symfoni nr. 1

Gullrekka

Sølvsuper 1

Julian Rachlin er blant de ypperste i verdenseliten av fiolinister. Med genuin musikalitet, og sin 300 år gamle Stradivariusfiolin, har han erobret publikum i musikkverdenens store metropoler. Rachlin bygger etterhvert også en stadig mer fremgangsrik karriere som dirigent. Tsjaikovskijs fiolinkonsert fra 1881 er ett av musikkhistoriens mest elskede og framførte solistverker, og den kanskje aller mest populære i sin genre. Bak store armbevegelser, smektende melodier og virtuose utbrudd, rommer den alt man kan forvente av en romantisk fiolinkonsert. Brahms var en selvkritisk herre, og det skulle gå 18 år fra de første skissene til hans første symfoni til han valgte å følge i Beethovens symfoniske fotspor. I finalen setter Brahms inn med en flott melodi som ligger så tett opp til An die Freude-hymnen i Beethovens niende, at den skaffet Brahms’ første symfoni tilnavnet Beethovens 10ende. Et navn den fortjener, ikke bare på grunn av forbildets åndelige tilstedeværelse, men også fordi den evner å føre den symfoniske tradisjonen etter Beethoven videre som bare Brahms kunne. 55 Foto: Julia Wesely


23. april

Sibelius femte

k1. 19.30

Dirigent Tabita Berglund Solist Isa Katharina Gericke, sopran Monrad Johansen Pan Irgens-Jensen Japanischer Frühling Sibelius Symfoni nr. 5 ‘’ Gullrekka Sølvsuper 2 “Mitt største mål er å bli en dirigent som jeg selv hadde likt å spille med’’. Tabita Berglund er 30 år gammel, og er med i Talent Norges dirigentutviklingsprogram. For tre år siden forestilte hun seg et frilansliv som cellist, etter å ha tatt en mastergrad ved Norges musikkhøgskole. Men det var noe som manglet, følte hun. Nærmest ved en tilfeldighet søkte hun på ensembleledelse, en videreutdanning på Musikk­ høgskolen. Et krav på opptaksprøven var å dirigere, noe hun 56 Foto: Theresa Pewal

aldri hadde gjort før. Våren 2018 vant Tabita Berglund Opptakt, en nasjonal elitesatsning for dirigenttalenter. - Da sa det pang. Der og da innså jeg at dette er det jeg skal gjøre. Sangsyklusen Japanischer Frühling favner både den unge og den modne Irgens-Jensen. Klaverversjonen fra 1920 var hans opus 2, men i orkesterversjonen fra 1957 har komponisten strøket og omarbeidet sine unge sprelske tanker. Tilbake står en ettertankens musikk til tyske gjendiktninger av japanske dikt. Det symfoniske diktet Pan fra 1939 er skrevet til forfatteren Knut Hamsuns 80-årsdag. Verkets forskjellige temaer henspiller på personene i Hamsuns naturlyriske roman. Sibelius Symfoni nr. 5 vant øyeblikkelig og varig popularitet. Den fikk sin glansfulle premiere på komponistens 50 årsdag i 1915. Publikum ble grepet av en sann Sibeliuseufori og komponisten ble opphøyet til et symbol på det finske folks søken etter en egen identitet. Musikken er så gjennomgripende nordisk i sin sjel.


Mahlers niende Dirigent Mahler Gullrekka

30. april k1. 19:30

Han-Na Chang Symfoni nr. 9 Sølvsuper 1

Den niende symfonien var den siste Mahler fullførte. Enkelte, som Arnold Schönberg, har spekulert i at ni symfonier er en slags øvre grense for komponister, ettersom verken Beethoven, Bruckner, Dvorák eller Mahler rakk å skrive flere. ‘’De som har skrevet en niende symfoni har stått for nær det hinsidige. Han som ønsker å gå utover det må forgå”, sa han i en minnetale for Mahler i oktober 1912. Berlin-filharmonikernes dirigent, Herbert von Karajan, omtalte verket slik: ‘’Dette er musikk som kommer fra en annen verden, den kommer fra

evigheten”. ‘’Min tid vil komme”, sa Mahler, ‘’om 50 år vil man spille min musikk i konsertsalene”. Og fra Mahler døde i 1911 til begynnelsen av 1960-årene hvor hans musikk endelig fikk sin fortjente oppmerksomhet, så gikk det de femti år som komponisten spådde. Gustav Mahlers musikk er dyp, slik verden er dyp. Symfoni nr. 9 er kalt sfinxen blant Mahlers symfonier; det er et gåtefullt verk mellom romantikk og modernisme, endetid og en ny begynnelse.

Foto: Luciano Romano

57


Saint-Saëns & Brahms

7. mai

kl. 19.30

Dirigent Solist Saint-Saëns Respighi Brahms Gullrekka

Han-Na Chang Mischa Maisky, cello Cellokonsert nr. 1 Adagio con Variazioni for cello og orkester Symfoni nr. 2 Sølvsuper 2

TSOs sjefdirigent Han-Na Chang var i starten en internasjonalt renommert cellosolist, og tidligere elev hos den verdenskjente israelske cellisten Mischa Maiksy. Han har gitt konserter på alle kontinenter med ledende orkestre og dirigenter, foruten kammermusikk med mange berømtheter på den klassiske stjernehimmelen. Som Brahms var også Respighi tilbakeskuende. Han var opptatt av den italienske renessansen og barokken, men med et tonalt tonespråk som var helt ut hans eget. Roma kom til å sette et sterkt preg på hans liv og musikk. Det vakre lille og gammelmodige cellostykket Adagio med variasjoner, er blant hans svært få gjenfunne ungdomsverk. ’’Vår tids Mozart”, ble Saint-Saëns kalt, og var selve innbegrepet på de franske idealer om klarhet og eleganse. Et perleeksempel er hans cellokonsert fra 1872 som har funnet sin plass på det romantiske repertoaret. Det er et meget velopplagt stykke musikk, konsentrert, elegant og smakfullt. ‘’Jeg er egentlig ikke noe følsomt menneske’’, sa Brahms en gang til Clara Schumann. En merkelig uttalelse fra en komponist som i sin musikk viser det motsatte, noe hans andre symfoni er et godt eksempel på. Orkesteret så vel som publikum elsker symfonien, og det er lett å skjønne hvorfor. Det er i balansen mellom det lyse og det melankolske, at denne flotte symfonien utfolder seg. Kritikeren Eduard Hanslick kalte den for ‘’en symfoni som har Mozarts blod i årene’’.

58 Foto: Marie Bauwens Photographie

13


27. 28. mai

Kl. 19.30

Filmkonsert

The Oscars

Dirigent og konferansier

Michael Seal

Du vil blant annet høre musikken fra disse filmene: Ben Hur • Broen over Kwai Lawrence of Arabia • Haisommer Danser med ulver • Gabriels obo

Musikk fra filmer som har vunnet eller vært nominert til Oscar Den britiske dirigenten Michael Seal var en svært populær formidler og konferansier sist han var hos oss i januar 2019, som sjarmerte publikum i senk med sitt populære utvalg av musikk fra mange av Hollywoods legendariske filmer, og med sine mange kommentarer og anekdoter knyttet til filmene.

59


60


Applaus! Det er med stor glede vi presenterer sesongens store operasatsing, Richard Wagners Valkyrien. For første gang fremføres denne operaen i Trondheim. Kanskje er det verdens nordligste fremførelse av dette verket? Valkyrien er den andre operaen i Wagners store mesterverk, Ringen. Her finner vi kjent og storslått musikk som Valkyrierittet, Wotans inderlige avskjed med Brünnhilde, den brusende, men forbudte kjærligheten mellom Sieglinde og Siegmund, og den vonde og ødelagte kjærligheten mellom Fricka og Wotan. Historien om jakten på gullet, og makten som korrumperer og gir kjærligheten trange kår, er tilsynelatende allmengyldig og evig.. Den var like aktuell for Wagner, som for nåtidens menneske. Vi håper, som ambisjonen var ved Den Ny Opera i Esbjerg da denne forestillingen hadde sin premiere høsten 2017, at det vil lykkes oss å skape en forestilling som kan oppleves av alle. At både den erfarne Wagner-elsker, som kjenner hvert hjørne i teksten og musikken, men også de nye blant publikum som tenker at Wagner er lang, vil innse at den hverken er tung eller vanskelig, og at de vil føle seg seg

truffet og berørt. Vi vil i hvert fall gjøre vårt beste for at dette skal bli en begivenhet i Trondheim og Trøndelag. Rundt selve forestillingen vil det bli bli utdypende arrangementer om Wagner og hans musikk.Høstens tilbud til operapublikummet blir en konsert viet Mozart og operette. Her blir det gjenhør med Kari Postma og Beate Mordal, som også er en ytterst populær sanger i byen. Undertegnede vil medvirke som konferansier. I tillegg fortsetter vi suksessen med Operacafé på Trøndelag Teater, og i den ny-restaurerte Palmehaven på Britannia Hotel, hvor blandt annet Tora Augestad og søsknene Maria Moen Nohr og Aleksander Nohr vil glede oss med Afternoon Teaarrangementer. Vi håper at sesongens operatilbud virker fristende, og håper at vi med vår store Valkyrie-satsning kan fortsette å glede vårt publikum med storslått opera. Hjertelig velkommen!

Randi Stene Operasjef

61


Opera & Oprettefest Kvinnelige kontraster

24. oktober kl. 19:30

Dirigent Solister Konferansier

Kunngjøres senere Kari Postma, sopran Beate Mordal, sopran Randi Stene

Krenket - vern barnet 62

24.-25. & 27. September


Valkyrien Opera i tre akter av Richard Wagner 12. mars kl. 18.00 Premiere Ă˜vrige spilledager søndag 15. mars kl. 15.00, onsdag 18. mars kl. 18.00 og fredag 20. mars kl. 18.00 Dirigent Solister

Patrik Ringborg Kunngjøres senere

Forestillingen er opprinnelig produsert i samarbeid med Den Ny Opera Esbjerg

63


Operacafé og intimkonserter i i Theatercaféen og Palmehaven

Vi fortsetter suksessen med lørdagskonserter og operacafé. Det allerede etablerte samarbeidet med Trøndelag Teater fortsetter, hvor vi to ganger i løpet av sesongen presenterer både unge og etablerte sangere som bidrar med det beste de vet fra operarepertoaret sitt i Theatercafeen lørdag ettermiddag, mens publikum kan nyte ettermiddagskaffen eller et glass vin. I tillegg har vi også to lignende arrangementer i den nyrestaurerte Palmehaven på Britannia Hotell, hvor det også lørdag ettermiddag kan nytes Afternoon Tea til tonene fra vakker sang. Detaljerte opplysninger om dette kommer på hjemmesiden til TSO, så følg med!

64

Intimkonserter i Theatercaféen og Palmehaven. Følg med!


Afternoon Tea

Tora Augestad Maria Moen Nohr og Aleksander Nohr

65


DEN NORSKE KIRKE

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

Trondheim Vokalensemble Trondheim Vokalensemble kom i stand som et resultat av en bevilgning fra Norsk Kulturråd i august 2015. Ensemblet har i dag syv faste sangere, som utvides ved behov. TVE er i 2019 inne i sitt fjerde hele driftsår, og er i full gang med å finne sin plass i Trøndelag og i den norske floraen av profesjonelle musikkensembler. En stor del av ensemblesangernes jobb er knyttet til TSOs virksomhet, da først og fremst opera og korverk. TVE er også aktive i Nidarosdomen, både ved vanlige høymesser, men også i andre begivenheter. Koret har også plass til konserter i egen regi.

66


67


TSO – et veksthus for talenter

68


TSO har et rikt utvalg med konserter og aktiviteter rettet mot barn og unge. Vi spiller familie­konserter med pingvinen Bismarck og inviterer årlig barn og voksne til Åpent Hus. I løpet av sesongen fyller vi salen med barn og unge i egenproduserte skole­konserter i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken og Rikskonsertene. Videre har TSO løpende samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole samt andre aktører i Trond­heim og Trøndelag som arbeider med kultur for og med barn og unge.

TSO Akademi representerer det arbeidet orkesteret legger ned på ulike talent­utviklingsprogram og undervisningstilbud rettet mot musikkstudenter, unge solister og videregående musikkelever. I tillegg til å delta som spillende orkester i prosjektene, så bruker orkesteret sine ressurser bredt – fra at musikerne i orkesteret engasjerer seg pedagogisk, til at orkesteret bruker sin interne kunnskap an­gående kunstneriske, organisatoriske og administrative spørsmål. ­ En del av prosjektene vi gjør er Prinsesse Astrid Musik­k­pris, Unge Talenter-konserter, samarbeid med både NTNU og Nord universitet angående Master­konserter og praksis­plasser, dirigentkurs for unge dirigenter, workshop for komponister og konserten «Superkonserten» hvor talent­fulle ungdommer er med­spillere i TSO.

KAMMERKONSERTER MED TSO

TALENT TRONDHEIM

Dette er konserter hvor du møter musikerne i mindre grupper og kommer tett inn på både dem og musikken. Her får det musikalske håndverket og kreativiteten ekstra stort spillerom. Med andre ord lar kammer­musikken musikere, komponister og publi­kum komme nær hverandre.

Talent Trondheim er et samarbeid mellom Trondheim kommunale kulturskole (TKK), NTNU Institutt for Musikk, Trondheim Kammermusikkfestival, TrondheimSolistene Trondheim Symfoniorkester og Opera. For årene 2019 til 2021 har Talent Trondheim fått støtte fra Talent Norge til prosjektet Kammermusikkskolen, der vi samordner talentprosjekter, med vekt på samspill.

De fleste konsertene finner sted søndager i Trondheim folke­ biblioteks flotte og intime Rådhussal. Disse arrangeres av Trondheim Symfoniorkesters Venner, i sam­arbeid med TSO og biblioteket. Informasjon om hva som spilles og hvem som spiller legges ut på våre nett­sider www.tso.no fortløpende. Vi gjør oppmerksom på at det er unummererte plasser til kammer­konsertene, og at det er gratis adgang.

Enkelte som solister andre som musikere i orkesteret, side om side med de profesjonelle musikerne. Målsettingen er en synliggjøring av talentfull ungdom i Midt-Norge. Forberedelsene til, og selve konserten, er med på å gi disse ungdommene en dytt og inspirasjon på veien videre.

69Xerox Partner Trondheim Granåsveien 7, 7048 Trondheim Kontakt: 73 90 70 50 / trondheim@xpt.no

Gjør som Trondheim Symfoniorkester, velg kvalitetsmerket Xerox, fra XPT.no! • Midt-Norges største Print/dokument spesialist! • Over 4000 Print/mfp maskiner på avtale! • Lokal service på alle print og MFP maskiner! • Spar tid og penger - reduser miljøbelastningen! • Rimelig toner - alle A4 skrivere (HP/Xerox osv.) • Vi hjelper deg med digitalisering av dokument! • Vi bidrar til automatiserte dokumentprosesser!

Lokal service fra 2018: • • • • •

Ett kontaktpunkt for alt! Xerox og andre merker! A3 MFP og A4 printere. Plott, frankering, etikett. Automatisert håndtering av toner og rekvisita!

www.xpt.no – Bekymringsfri Print!


Musikk − skyller vekk støvet fra hverdagslivet Dette gamle ordtaket beskriver hvor viktig musikk er for mange mennesker. Vi i Adresseavisen følger kulturlivet sammen med deg, og gir deg bakgrunnsstoff, konsert- og musikkanmeldelser. I tillegg er vi stolt sponsor av Trondheim Symfoniorkester og opera — den største formidleren av levende klassisk musikk i Trondheim. Følg TSO i Adresseavisen!clarion collection grand olav ®

DITT VERTSKAP I OLAVSKVARTALET Besøk vårt Living Room før og etter konserten og gjør opplevelsen fullkommen. Vi tilbyr et rikelig utvalg av forfriskninger i en hyggelig atmosfære. Blir du sulten har vi også en deilig aftensbuffet med varme og kalde retter. Denne serveres hver dag mellom kl 18 - 21. (Kr 150,- for besøkende med gyldig konsertbillett)

Vil du ha kort vei hjem? Ta kontakt med oss for en god pris på overnatting!

CLARION COLLECTION GRAND OLAV

Kjøpmannsgata 48, 7010 Trondheim | cc.grand.olav@choice.no | +47 73 80 80 80 | www.choice.no

Galleri Ismene www.ismene.no nettbutikk.ismene.no


TSO samarbeider og rådfører seg med

Telefon: 73 50 50 10 Besøksadresse: Søndre gate 23, 7010 Trondheim www.korenoptikk.no


R HAR

ME TOBB-MEDLEM

T T A B A R O S T N EGE 30% TOBB-RABATT PÅ ORDINÆRE TSO-KONSERTER!

I tillegg finner du over 40 andre medlemsfordeler på tobb.no


Coop Midt-Norge har en samarbeidsavtale med Trondheim Symfoniorkester & Opera

Medlemmer i Coop Midt-Norge får

35 % rabatt på

- Operafest 24. oktober 2019 - Familiepakken på konserter 5. oktober og 8. februar 2019 - Valkyrien i mars 2020 -30 % på billetter til TSOs ordinære konserter Billettene kan kjøpes i billettluka i Olavshallen eller på www.tso.no Husk medlemskortet. Er du ikke medlem? Meld deg inn i Coop Midt-Norge på www.coopmidtnorge.no


clarion loves da capo ®

NÅR DU SKULLE ØNSKE AT DET ALDRI TOK SLUTT

Unn deg en helaften når du skal på konsert. I vår skybar-restaurant, Kitchen & Table Trondheim, finner du et fantastisk menyutvalg basert på sesongens beste råvarer. Her fokuseres det på kortreist, økologisk og bærekraftig mat, hvor det nordiske kjøkken møter rustikke amerikanske smaker. Du garanteres en smaksopplevelse du sent vil glemme. Ta et glass i baren eller nyt en bedre middag i spektakulære omgivelser.

WWW.CLARIONTRONDHEIM.NO CL_annonseTSO_170x170_END.indd 2

TLF: +47 73 92 55 00

MAIL: CL.TRONDHEIM@CHOICE.NO

SOME: @CLARIONTRONDHEIM 29.04.2019 11:15


Stolt samarbeidspartner med Trondheim Symfoniorkester og opera TSO er en viktig del av kulturlivet i Midt-Norge. De ulike instrumentene i et symfoniorkester er unike og fantastiske hver for seg – og blir enda bedre sammen med andre. Slik jobber også vi for å skape de beste løsningene for våre kunder - for vårt mål, er at du når dine. danskebank.no TSO.pdf 1

4/19/2018 11:32:43 AM


SeniorSmart er en app på mobiltelefonen som hjelper deg å finne aktiviteter du kan delta på

SeniorSmart Ha det gøy og lev lenger! Last ned SeniorSmart på din egen mobiltelefon! Les mer på www.seniorsmart.no


På lag med kulturen

www.pka.no

1992 - Harstad Kulturhus

2002 - Surnadal Kulturhus

2009 - Ørland Kultursenter

Et konsept, en idé, er utgangspunkt for våre prosjekter som utvikles i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Dette krever interesse, innlevelse, kunnskap, forståelse og kreativitet fra alle involverte.

2010 - Voss Kulturhus

40

1989 - Olavshallen

Vi ønsker å representere en bærekraftig miljøprofil ved å kombinere gammel og ny kunnskap til utvikling av omgivelser som befinner seg i grenselandet mellom det rasjonelle og det poetiske.

år

ARKITEKTER

Per Knudsen Arkitektkontor AS - Brattørgata 5 - 7010 Trondheim - tlf.: 73529130 - pka@pka.no Studietur til Voss


Stolt samarbeidspartner med

ROYAL GARDEN HOTEL TRONDHEIM

Royal Garden ligger et steinkast unna. Vi har alltid gode priser på overnatting, og verdsetter deg som en stjerne. Se Radissonblu.com eller ring 73803000

Åpningstider: Tirsdag - Lørdag fra kl. 17.30 - 22.00

Booking: Tlf: 73 80 30 00 restaurant73.trondheim@radissonblu.com


Velkommen til Vi serverer lidenskapelige mat- og vinopplevelser basert på trønderske råvarer tilberedt på middelhavs vis. Vi byr på smakfulle menyer og vi tilbyr selskapslokaler, mat- og vinkurs og kvalitets catering.

Ring 73 56 89 00 E-post: post@2rok.no www.toromogkjokken.no facebook.com/toromogkjokken Carl Johans gt. 5 - 7010 Trondheim


Musikere i sesongen 2019/2020 1. FIOLIN Vikar 1. konsertmester Anna Gebert (p) 1. konsertmester Johannes Rusten 2. konsertmester Ine Pollenus 3. konsertmester Hilde Gimse Marianne Harmens Frode Hoff (p) Sigurd Imsen Mathieu Roussel Maria Scherner-Daszinnies Erling Skaufel (k) Sigrid Stang (k) Kristin Steinum Liv Trondsetås Daniel Turcina (k) Seiki Ueno Cecilia Wåhlberg

84

2. FIOLIN Renata Kubala* Caroline Simon* Gang Wang** Ian Hedley Ellen Heier Hilde Kjøll Anders Larsen (k) Einar Faret Saastad Elisabeth Rolfsjord Uddu (k) Hilde Øverkil Adrian G. Selfjord Ana Termeulen Elga Akhaladze BRATSJ Jan Petter Hilstad* Ole Wuttudal* Einar Heier** Bjørn-Arne Berg Frøydis De Damas d’Anlezy (k) Kristoffer Bjerke Gjærde Verona Rapp (k) Christine Seyferth Slawena Szczepanska Ragnhild Torp

CELLO Joakim Munkner* Margrete W. Hegelund** Anne Lise Fagerli Jaroslav Havel (k) Torleif Holm Tormod Knapp Cecilie Koch (k) Dag Rune Løvberg Helge Myhrstad KONTRABASS Erik Löwendahl* Aaron Olguin* Håkan Henriksen** Nils A. Bergaust Róbert Gyurján Göran Sjölin Ole-Herman Schøyen Sjölin (k) Truls Waagø FLØYTE Siri Hovde Nordbø* Annika Nordstrøm* Torstein Hagen PICCOLO Torstein Hagen

OBO Kåre Aambø* Arnulf Johansen* Philip Riordan ENGELSK HORN Philip Riordan KLARINETT Thomas Norup Jensen* Lars Hilde* Rik de Geyter ESS-KLARINETT Lars Hilde BASS-KLARINETT Rik de Geyter FAGOTT Sarah Warner Vik* Elin Nilsen* Kristin Svare KONTRAFAGOTT Elin Nilsen


* gruppeleder/solo/alternerende første ** nestgruppeleder (k) kombinert stilling med TrondheimSolistene (p) i permisjon

HORN Irene Ruud* Eirik Baardsen Haaland* Bente Rognsaa Peter Hatfield Stein Villanger TROMPET Hans Petter Stangnes* Odd-Bjørn Øslebø Lund* Eli Blåsmo TROMBONE Arne Johansen* Ole Jørgen Melhus* Kjell Ove Abelseth

BASSTROMBONE Kjell Ove Abelseth TUBA Eivind Erdal* PAUKER Bjørn Seiersten*

Trondheim vokalensemble SOPRAN Tonje Eero Hove Ranveig Helen Lægreid

TENOR Stian Økland Vakant

ALT Nina Sætherhaug Maria Moen Nohr

BASS Morten Kvaal Sverre Johan Aal

SLAGVERK Lars Sitter* Jørn Arne Johansen HARPE Ruth Potter*

85


TSO administrasjon Roar Leinan Direktør

Therese Stavø-Gunhildsøien Salg- og markedskoordinator

Frank Runar Gansmo Koordinator opera og kor

Dagfinn Krogsrud Orkesterregissør

Edel Folgerø HR- og administrasjonssjef

Ursa Lah Kormester TSO-koret

Brendan Fitzgerald Notearkivar

Linda Sølvberg Kantineansvarlig

Terje Strickert Samdal Økonomisjef

Thomas Ramstad Programkonsulent

Randi Stene Operasjef

Mary Trangmyr Renholder

Ragnar Foss Regnskapsmedarbeider

Geir Solum Produksjonssjef

Odd Kåre Vold Podieinspektør

Bente Stokke Regnskapsmedarbeider

Birgit Hagerup Andersen Programkoordinator

Arne Martin Larsen Orkesterregissør

Charlotte Winsnes Produksjonskoordinator

Åse Våg Aaknes Orkesterregissør

Nina Steen Kommunikasjonssjef

86


Styret i TSO

TSO venner

Millian Myraunet, styreleder Geirmund Lykke Gunnar Bovim Randi Wenche Haugen Aina Holst Ole Wuttudal, ansatterepresentant Einar Heier, ansatterepresentant

Kontaktpersoner:

Kristin Wulff, registerfører E-post: post@tsov.no Tlf. 414 32 460 Tor Ytrehus, leder E-post: tor.ytrehus@ntnu.no Tlf. 452 77 483

Bård Eidet, 1. vara Tove Ramlo-Ystad, 2. vara Stine Hostad Torstein Hagen, vara ansatte

Les mer om venneforeningen på www.tsov.no

Hvilke

fotavtrykk ønsker du?

Ved å benytte dette merket på dine trykksaker viser du at trykksaken er kortreist. Du ønsker å bidra til økt lokal verdiskapning og at du setter pris på godt norsk håndverk.

skipnes.no Mer enn et trykkeri!


TRONDHEIM SYMFONIORKESTER & OPERA

Postboks 774 sentrum, 7408 Trondheim | Besøksadresse Olavshallen | post@tso.no | Tlf. 73 53 98 00 | www.tso.no

88

Tlf. 7399 4050 | www.tso.no

BILLETTER