Page 1

ERP

Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100 % opdateret inden for et bestemt område – selvom du har en travl hverdag.

© Børsen Forum A/S, 2011

Børsen Forum A/S | Møntergade 19 | DK – 1140 København K | Telefon 70 127 129 | www.blh.dk


Agil implementering

5.4.

5.4.

Agil implementering – nye metoder til moderne ERP-systemer af Jesper Ruben Hansen, jrh@thydata.dk, thy:data

1. Indledning Moderne værktøjer og ERP-systemer fordrer nye projektmetoder

At implementere et ERP-system i større organisationer er en omfattende opgave, der ofte udfordrer både leverandøren og køberen af løsningen. For selv om der gennem de sidste 30 år, er gennemført tusindevis af den slags projekter verden over, er det som om at de samme oplevelser, optræder igen og igen. Store budgetoverskridelser, løsninger der bliver implementeret, men som slet ikke svarer til virksomhedens behov, uendelige udsættelser og dermed uendelige projektforløb, manglende uddannelse af brugerne etc. I samme periode har ERP-produkterne udviklet sig eksplosivt, og den samlede ERP-viden er steget tilsvarende, så måske er det tid til at revurdere selve måden vi afvikler projekterne på?

© Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger

I samme periode har den øvrige softwareindustri i høj grad ændret arbejdsmetoder til nye og mere moderne måder at gennemføre store projekter på – også kaldet agil udvikling. Netop denne nu nærmest fremherskende metode, er resultatet af et forsøg på at imødegå mange af de problemer vi oplever i ERP-projekterne, og derfor et naturligt bud på, hvordan vi i modsætning til de foregående 30 år, kan skabe ERP-projekter, hvor budgetterne overholdes, hvor løsningen understøtter organisationen, og hvor den gennemsnitlige projektperiode drastisk forkortes.

1/Marts 2011

ERP

5.4.

1


5.4.

Agil implementering

Er det leverandørernes nye undskyldning for at sende regninger i en lind strøm uden faste mål for fremdrift og leverancer?

Hvorvidt det for ERP-leverandørernes vedkommende er mere lukrativt at anvende agile metoder er langt fra sikkert, men køberne bør forespørge det hos deres leverandør. For netop for køberne er der helt afgørende forskelle mellem traditionelle metoder og den agile metode, som sikrer at projektet ender med en løsning, der passer til organisationen og som frem for alt, har optimal understøttelse, på netop de processer, der udgør virksomhedens kerneforretning. I den agile metode, er det køberen der prioriterer forløbet, og der er også meget større frihed til at ændre kursen undervejs. Det er relevant, fordi vidensniveauet stiger undervejs i projektforløbet og behovet for understøttelse af forskellige processer ændrer sig også over tid. Det giver den agile metode fuld frihed til, og det er afgørende for at ende med at sætte et system i drift, der passer til organisationen, der skal bruge det.

Hvorfor er de agile metoder ikke udbredt i ERP-verdenen?

Ofte har agil udvikling været forbundet med processen at programmere, og i særdeleshed programmere standardsoftware. “Undskyldningen” har derfor ofte været, “Det kan vi jo ikke med ERP-løsninger”. “Vi er nødt til at have faste rammer” etc. Men intet er mere forkert, netop en ERPimplementering kræver smidighed og evne til at tilpasse forløbet undervejs. Og grundideerne i den agile metode er helt frigjort fra programmeringsdisciplinen og kan derfor med lige stort held og udbytte anvendes til alle former for implementeringsopgaver.

Hvad kan jeg læse om i denne artikel?

I denne artikel vil du kunne læse mere om historien og baggrunden for den agile metode. Du kan også få styr på nogle af de, heldigvis, få begreber og værktøjer som metoden indeholder. Du kan også læse om de fordele køberen af ERP-systemer opnår ved at projektet gennemføres agilt, og få ideer til hvilke kommercielle modeller, der kan anvendes i forbindelse med indgåelse af en kontrakt mellem ERP-leverandør og køber af et ERP-system.

2. Baggrund og historie Vi taler ofte, i modsætning til agil udvikling, om den traditionelle metode. Den traditionelle metode er synonymt med den såkaldte “vandfaldsmetode”.

2

ERP

5.4.

1/Marts 2011

© Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger

Vandfaldsmodellen – et eksempel på hvordan det ikke bør gøres


Agil implementering

5.4.

Vandfaldsmetoden har været, og er stadig udgangspunkt for langt de fleste ERP-projekter verden over. Det er interessant, hvis vi samtidig kigger på, hvorfra den stammer. Den første beskrivelse af metoden sker, da Winston W. Royce i 1970 publicerer en artikel, hvor han beskriver og viser vandfaldsmetoden, som en række aktiviteter fra analyse over design til programmering, test og drift. Det pudsige er, at han i artiklen viser fremgangsmåden som defekt, og derfor en metode man bør undgå. I stedet bruger han resten af artiklen til at argumentere for en mere iterativ proces.

© Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger

Figur 1. Vandfaldsmodellen som Royce viste den. Hver fase skal være afsluttet helt, inden den næste påbegyndes

Men på trods af dette, kom denne defekte model til at danne grundlag for de fleste softwareprojekter de næste mange år. Det er der flere grunde til, hvoraf jeg vil fremhæve to. Den første grund er, at datidens udviklingsværktøjer var simple. Det tog lang tid at komme fra kodelinje til færdigt produkt. Det var derfor naturligt at forsøge at skaffe sig så stor viden som muligt om det der skulle laves, inden man gik i gang med at programmere. På den måde var man med datidens teknologi mest effektiv. Den anden grund er at vandfaldsmetoden ser ud til at være attraktiv, i forhold til indgåelse af en kontrakt mellem leverandør og køber. Forudsætningen i vandfaldsmodellen er, at der findes en komplet og tilbundsgående kravspecifikation. Dermed kan køber og sælge også aftale prisen på resten af projektet. Det lyder simpelt og godt, men er defekt i sin grundforudsætning. Nemlig den, at der findes nogen køber, der i detaljer og i fuldt omfang kan formulere et dokument, der præcist nok afspejler krav til et system de ikke kender, og som skal løse virksomhedens opgaver, måske flere år ude i fremtiden når systemet skal i drift. 1/Marts 2011

ERP

5.4.

3


5.4.

Agil implementering Her ligger årsagen til mange kuldsejlede projekter, for det kan nemlig ikke lade sig gøre i praksis. Herudover giver vandfaldsmodellen er række andre bivirkninger såsom uforudsigelighed, hvilket ofte udmønter sig i at projekter må revurderes helt, i form af økonomi og tidsplan, når man “tror”, at projektet er ca. 75 procent færdigt. Det hænger sammen med, at der ikke kommer rigtige leverancer ud af projektet før test-fasen. Indtil da består al forventningsafstemning mellem kunde og leverandør, af dokumenter der beskriver løsningen. Vi får derfor upålidelig information om fremdriften i den første lange periode. Jo, dokumentskrivningen er på sporet, alt kører fint, lige indtil brugerne første gang ser det, der skal være det endelige produkt. De meget langstrakte forløb uden realitetstjek undervejs, gør også at ting tager alt for lang tid, og at det hele altid er “næsten færdigt”, men aldrig helt færdigt. Jeg vil ikke afvise, at vandfaldsmodellen kan give mening i særlige afgrænsede situationer, men for et moderne ERPprojekt, baseret på moderne værktøjer, så er der helt andre og bedre løsninger.

Den agile metode udspringer af erfaringer fra projekter, der satte nye standarder for hurtig produktudvikling

Tilbage i 1980’erne udgav to professorer ved Harward University, Hirotaka Takeuchi og Ikujiro Nonaka, en artikel med titlen “The new new product development game”. Artiklen var resultatet af en lang række interviews med personer, der havde været direkte involveret i en håndfuld produktudviklingsprojekter. Alle sammen projekter hos store multinationale koncerner (3M, Hewlett-Packard, Honda etc.), og alle sammen projekter, der hver især havde sat nye standarder for, hvor hurtigt et nyt produkt kunne bringes fra ide til marked. Resultatet af disse interviews var ret enestående, for det viste sig at der var en række faktorer, der gik igen i alle projekterne, selvom de naturligvis ikke kendte til hinandens eksistens. Det var tydeligt, at disse projekter havde fællestræk, der måske udgjorde nøglen til langt mere effektive udviklingsprojekter.

4

5.4.

ERP

1/Marts 2011

© Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger

Midt i 90’erne var Jeff Sutherland og Kenn Schwaber hver især ansvarlige for ledelse af store softwareprojekter, og bliver på et tidspunkt inspireret af netop artiklen fra Harward. Sammen formulerer de den såkaldte “Scrum” model, som i dag ofte er synonym med begrebet agil udvikling. Ideen var at skabe en anden måde at lave software på, som passer bedre til moderne udviklingsværktøjer, hvor der er kort vej


Agil implementering

5.4.

fra ide til prototype eller produkt. Samtidig indså de også, at det var nødvendigt at gøre op med den rigide struktur, hvor alt skulle være beskrevet på forhånd. De fik hurtigt bevist hvor effektiv denne nye tilgang var, og dermed også skabt en stor skare af tilhængere. I dag er scrum ved at blive de-facto standarden for måden at arbejde med softwareprojekter på, men i ERP-verdenen er det endnu kun få, der har taget ideen til sig. Scrum, som i øvrigt ikke er en forkortelse, men betegnelsen for en begivenhed i Rugby, er ikke paterenteret eller nogens ejendom. Der eksisterer derfor en fri og omfattende udveksling af ideer og erfaringer på mange niveauer, og naturligvis i særdelehed på internettet. I denne artikel vil jeg betegne agil udvikling, som den overordnede ide om at vi kan tilpasse løsningen undervejs i forløbet, og scrum er betegnelsen for en måde, hvorpå vi kan strukturere og opbygge et projekt, der kan leve op til netop det. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen.

© Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger

Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en e-mail til kundeservice@borsen.dk eller ring på telefon 70 127 129.

1/Marts 2011

ERP

5.4.

5

ERP - Agil implementering  

Nye metoder til moderne ERP-systemer

Advertisement