Page 1

Hướng dẫn tải sách trên TVDT 1. HƯỚNG DẪN TẢI : •

“ Thư viện chia sẻ sách miễn phí vì một cộng đồng trì thức việt ” Sau các bạn tải được sách về máy tính , thì sách thường có định dạng ảo . tvdt . Các bạn chỉ cần tiến hành rename tên sách ( click vào tên sách , ấn F2 hoặc chuột phải tên sách chọn rename )

Các bạn sau khi click vào dòng chữ “ Click here to download “ để chuyển sang host lưu trữ sách . Sau đó click vào ô DOWNLOAD như hình bên


Các bạn giải nén với file .rar bằng phần mềm winRar .

“ Mật khẩu : thuviendientu.org ”

“Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy. ”

Mann Horace

Thư viện điện tử Email : anhson.duong@gmail.com Skype/yahoo : sonpro989 www.thuviendientu.org

Mọi vấn đề xin hãy liên hệ với chúng tôi



01183275  
01183275  

Hướng dẫn tải sách trên thư viện điện tử