De Molen 2101 26-1-2021

Page 1

presenteert

presenteert

n elamso rf eele b /

male n

De Molen

n e l a osm

n elamso rf eele b /

r f e e l be

ne l ams or feeleb/

ln.nelams or feeleb. w ww

presenteert ne l ams or feeleb/

ln.nelams or feeleb. w ww

presenteert

fr e e l e b

Marcel Willems

n

n e l a osm

ww w .beleef ro smalen.nl

ww w .beleef ro smalen.nl

/beleef ro sma l en

/ b elee fr osmale n

/beleef ro sma l en

ww w .beleef ro smalen.nl

/ b elee fr osmale n

/beleef ro sma l en

/ b elee fr osmale

60E JAARGANG - JANUARI 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

CENTRUMPLAN ROSMALEN SCOORT BELANGRIJKE LANDELIJKE PRIJS

DAT MOET GEVIERD WORDEN MAAR NU NOG EVEN NIET Het had heel wat voeten in aarde voordat op 6 september 2018 met veel feestvertoon de nieuwe winkels aan de Harry Coppensstraat konden worden geopend. Al ruim voordat Rosmalen en Den Bosch in 1996 samengingen stonden de eerste schetsen op papier. Architect Sjoers Soeters een man met wereldfaam en ingeschakeld door projectontwikkelaar Foruminvest moest gaandeweg de plannen regelmatig bijstellen. Maar het resultaat mag er zijn en vrijwel iedereen is enthousiast over de verruimde winkelmogelijkheden in Rosmalen. Door Herman van Dinther De uitstraling en de diversiteit die Soeters aan de winkels heeft meegegeven onder andere door het kleurgebruik maar zeker ook de kwalitatief hoogstaande materialen resulteerde in een grote aantrekkingskracht op het winkelend publiek. Monique Bossink, eigenaresse van de Etos winkel beaamt dat. “Je kunt gerust spreken van een bruisend winkelgebied waar normaal gesproken, dus voor de coronaperikelen, veel levendigheid is. De architect heeft er geen steriel nieuw winkelcentrum van gemaakt maar is erin geslaagd om er warmte in te leggen. Dat wordt ook zo ervaren door de mensen die hier komen winkelen. Je zag na de opening de drukte geleidelijk toenemen waarbij het ook opviel dat er steeds meer mensen uit de wijdere omgeving komen. Dat merk je aan hun reacties waarbij vooral de verbazing over het mooie winkelaanbod in Rosmalen opvalt.”

SAMEN DOEN

Monique maakt ook deel uit van het Centrum Management Rosmalen dat er onder voorzitterschap van Sylvia Böcker alles aan doet om het winkelaanbod in Rosmalen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. “De wil om er als ondernemers samen alles aan te doen om kwaliteit te bieden in Rosmalen is er absoluut. De sfeer, verbondenheid en het ondernemerschap zijn tekenend voor de gezamenlijke doelstelling. Het volstaat niet om op het winkeltje te passen, nee je moet je echt profileren als ondernemer. Zeker nu, met alle uitdagingen waar corona ons voor stelt, is het belangrijk na te denken over hoe we ons

kunnen onderscheiden. Een aantal essentiële winkels, waaronder mijn Etos winkel, zijn nog open en veel andere ondernemers kunnen online service bieden, maar we kunnen niet wachten om onze klanten na de lock down weer te kunnen ontvangen in de sfeer die ze van ons gewend zijn. Daar bereiden we ons met elkaar op voor.”

BELANGRIJKE PRIJS

De Nationale Raad Winkelcentra kent jaarlijks een prestigieuze prijs toe aan de beste retail ontwikkeling van Nederland. Er is veel belangstelling in de vastgoedwereld om voor deze prijs in aanmerking te komen maar na een strenge schifting blijven er slechts zes genomineerden over. In oktober werd bekend dat het Centrum Rosmalen in dat lijstje was opgenomen. Onderzoeksbureau Strabo voerde in opdracht van NRW voor de genomineerde projecten een ondernemers- en consumentenonderzoek uit. Zo werd in het centrum van Rosmalen op 16 en 17 oktober een enquête gehouden onder het winkelend publiek om te achterhalen hoe tevreden de bezoekers aan het centrum zijn over het aanbod, de

Het bureautje van Monique moet het doen met enkele bescheiden meters. “De meters in de winkel zijn belangrijker, lacht zij.”

kwaliteit en de diversiteit van de winkels. Monique: “Ook de winkeliers werden ondervraagd en dat leverde de onderzoekers opvallend veel positieve en enthousiaste reacties op wat zeker zijn weerslag had op het juryrapport. Tom de Kok, eigenaar van de Hema en ook bestuurslid bij het CMR en ikzelf werden geïnterviewd voor een filmpje dat tijdens de digitale jaarvergadering van de NRW afgelopen 10 december werd vertoond. De jury maakte daarbij bekend dat het Centrumplan Rosmalen de overige genomineerde projecten Winkelcentrum Anklaar (Apeldoorn), Winkelcentrum Presikhaaf (Arnhem), Makado (Beek, Zuid-Limburg), Hart van ’s-Gravenzande en Post Utrecht achter zich heeft weten te laten.” “Een hele eer”, zegt een blije Aerjen Koeneman die het centrum voor Foruminvest ontwikkelde. “Als je kijkt naar de projecten die de afgelopen jaren voor de prijs in aanmerking kwamen dan zie je dat de kwaliteit erg hoog is. Dus het feit dat Rosmalen en wij als Foruminvest de prijs in de wacht slepen vinden we een belangrijke erkenning voor het centrumplan Rosmalen. Wij zijn er trots op.”

FEESTJE

Monique: “Wanneer je zo’n belangrijke prijs wint is dat voor ons als ondernemers alle reden om er op een feestelijke manier bij stil te staan. We broeden nog op de manier hoe we dat zullen doen want we willen de mensen die wij in onze winkels ontmoeten laten mee genieten. Iedereen begrijpt natuurlijk dat het nog even zal duren voordat we er concreet iets mee kunnen, we moeten eerst en vooral van corona af. Het is een oud cliché maar niet minder waar: ‘wat in het vat zit verzuurt niet’.”


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

Alle magazines zijn ook digitaal te bekijken Alle magazines hebben ook hun eigen famet extra mogelijkheden zoals rechtstreeks cebookpagina waar wij met laatste nieuws doorklikken via links in artikelen en extra fo- met u delen: toboeken of videos: facebook.com/DeMolenRosmalen www.thuisinhetnieuws.nl/magazines facebook.com/thuisinhetnieuws

BERGHS CONTACT DE OMROEPER LITHER COURANT TOTALOSS D’N HERD HET VEER STREEKWIJZER DE MOLEN BALKUMBRIJ

VERSCHIJNINGSDATA 2021 verspreiding vanaf

deadline

26 januari 21 januari 23 februari 18 februari 16 maart 11 maart 13 april 8 april 11 mei 6 mei 8 juni 3 juni 13 juli 8 juli 31 augustus 26 augustus 21 september 16 september 19 oktober 14 oktober 16 november 11 november 14 december 9 december kopij: redactie@nnmedia.nl 06-37410335 advertenties: Nico van Nuland 06-53394851 digitaal: thuisinhetnieuws.nl/magazines

073 - 890 5990 073- 2155 - 8901083 5990 06 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag:

Lindenlaan 14 ● 5381 GK Vinkel ● 073-5321607 info@autobedrijfvinkel.nl

www.autobedrijfvinkel.nl

P. van Schijndel P. van 10.00 - Schijndel 17.30 uur Sporten bedrijfskleding: Sport- en bedrijfskleding: Zaterdag:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 14.30 uur Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl Zaterdag: Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

BRABANTWONEN IN ZEE MET LANDGOED COUDEWATER

HONDERD WONINGEN VOOR GELUKKIGE HUURDERS Na een tijd van voorbereiden is de kogel door de kerk. Woningcorporatie BrabantWonen gaat een kwart van de voorziene ruim vierhonderd nieuwe woningen op het Landgoed Coudewater kopen en verhuren. De inkt op de intentieovereenkomst die de VOF Land van Coudewater en BrabantWonen onlangs tekenden is nog maar nauwelijks opgedroogd. door Herman van Dinther Van Wanrooij Projectontwikkeling en BPD Ontwikkeling vormen samen de VOF Land van Coudewater. Deze vennootschap is ontstaan nadat Van Wanrooij de koop werd gegund door eigenaar GGZ. Hans Hartman, gebiedsontwikkelaar namens de VOF: “Het Landgoed kwam niet zomaar te koop, potentiële kopers moesten aangeven hoe zij de toekomst van Coudewater wilden gaan invullen. Van Wanrooij heeft die ‘prijsvraag’ met glans gewonnen en is kort na de gunning een samenwerking aangegaan met BPD ontwikkeling waardoor we risico’s konden spreiden en kennis en ervaring konden bundelen. Bij de invulling van onze ideeën over de toekomst van Coudewater hebben we uiteraard met heel veel partijen aan tafel gezeten. Een daarvan was BrabantWonen, een corporatie waarmee we al jaren een goede, betrouwbare en constructieve band hebben. We zullen hen in de ontwikkeling betrekken en onderhandelen over de voorwaarden van de koop.”

HUREN OP COUDEWATER

Henk van Erp, manager Projecten Vastgoed bij BrabantWonen, is in zijn nopjes dat zijn organisatie honderd woningen op Landgoed Coudewater aan het woningbezit kan gaan toevoegen. “We zijn erg blij dat we op deze mooie locatie een fors aantal huurwoningen kunnen realiseren. Door de krapte op de woningmarkt is er een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Door deze overeenkomst kunnen we hier een bijdrage aan leveren. Het toevoegen van nieuwe woningen in buurten met een gezonde mix tussen huur en koop zijn

Op gepaste afstand tonen Henk, links, en Hans het logo van Landgoed Coudewater dat ook prominent prijkt op de intentieovereenkomst die zojuist is getekend. daarbij erg belangrijk. Doordat de gemeente bij grotere projecten de ontwikkelaar vraagt 25% van de woningen voor sociale huur toe te voegen helpt dat ons om op dit soort plekken betaalbare woningen te kunnen bouwen voor mensen met lage en middeninkomens. Dit heeft bij Landgoed Coudewater tot de intentieovereenkomst geleid die we nu gezamenlijk hebben ondertekend. Dit betekent dat we samen verder gaan in de ontwikkeling van de sociale huurwoningen. BrabantWonen geeft de ontwikkelaar een programma van wensen. Hierbij staan duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit van wonen voor onze huurder voorop.”

WONEN IN EEN PARK

“De toekomstige bewoners op Landgoed Coudewater komen in een fantastische, groene omgeving te wonen”, benadrukt Henk. “Het is toch gewoon een voorrecht wanneer je in een parkachtige omgeving mag wonen welke als vanzelfsprekend uitnodigt om gezond te leven, naar buiten te gaan, te wandelen, te sporten en in een sfeer te leven die lijkt op een rustige dag in het Vondelpark. Voor ons als BrabantWonen is het hartstikke mooi dat we hier betaalbare huurwoningen kunnen toevoegen. We inventariseren natuurlijk welke behoeften huurders hebben en stemmen daar de indeling en omvang van de woningen op af. Het wordt een gemixt programma waarbij we uitgaan van twee- en driekamer appartementen in één van de drie woontorens en één á tweepersoons woningen in de zogenoemde

schuurwoningen. Dat zijn woningen welke met de achterzijde tegen elkaar staan en daardoor geen achtertuin maar wel een voortuin grenzend aan het landgoed hebben.”

PLANNING

Hans: “Er wordt al een hele tijd keihard gewerkt om de ideeën en plannen te concretiseren. We verwachten eind januari met het ontwerpwerk te starten en in februari het nieuwe bestemmingsplan in procedure te kunnen brengen. Wanneer alles naar verwachting verloopt gaan we medio 2022 bouwen. We willen de drie woontorens tegelijk bouwen. Eén ervan is dus beoogd voor BrabantWonen, een andere wordt gevuld met appartementen in de middel dure vrije huursector en de derde toren bestaat uit louter koop appartementen. Om dat allemaal goed te laten sporen is een strak schema nodig en een gemotiveerde inzet van alle partijen die bij dat onderdeel, de realisatie van de drie torens, betrokken zijn.”

BEHOEFTE

Henk: “Als corporatie hebben wij in regio Den Bosch, Oss en Meierijstad ongeveer negentienduizend eenheden in beheer. Dat er een structureel tekort is aan woningen weet iedereen wel. De wens om hier invulling aan te geven wordt breed gedeeld. Onze ambitie is om jaarlijks driehonderd nieuwe woningen te realiseren. Het vraagt heel veel inzet om dat voor elkaar te krijgen. Daarom zijn we zo blij dat we aan de slag kunnen op Landgoed Coudewater, een prachtige locatie om te wonen.”


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

FISCALE TIPS Allereerst wens ik u voor 2021 een voorspoedig maar vooral gezond jaar toe. Hopelijk brengt 2021 ons meer voorspoed dan 2020 heeft gedaan. Onderstaand enkele tips die u een fiscaal of financieel voordeel kunnen opleveren: • Heeft u een hypotheek op uw eigen woning (woonhuis) bij de bank? Vraag bij de bank dan na hoeveel u jaarlijks boetevrij op uw hypotheek mag aflossen. Leen dit geld vervolgens (onder zakelijke omstandigheden) van uw BV en gebruik dit geld om uw hypotheek bij de bank te verlagen. De rente die u aan de bank betaalt, is 100% uit uw vermogen verdwenen. Als u een hypotheek bij de eigen BV afsluit, dan is de door de BV ontvangen rente weliswaar bij de BV fiscaal belast, maar ook na belastingheffing blijft een deel van die rente in uw vermogen. En mits deze constructie zakelijk wordt opgetuigd, blijft u recht houden op uw fiscale hypotheekrenteaftrek (box 1 inkomstenbelasting). • Als u in 2019 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd om de levering van die onroerende zaak met btw te belasten, dan moet u tijdig het nodige regelen. En wel binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2021). U doet dit door een zogeheten 90%-verklaring uit te reiken aan de verkoper en aan de belastingdienst. Dit om te voorkomen dat u de in het verleden in vooraftrek gebrachte btw aan de belastingdienst moet terugbetalen. • Eind 2020 heeft u van de belastingdienst voor uw bedrijf een beschikking ontvangen met de sectorindeling én de premies voor de werkhervattingskas voor 2021. Ga na of de sectorindeling klopt met de activiteiten van uw bedrijf. Als u namelijk in de verkeerde sector wordt ingedeeld, kan dit grote financiele gevolgen voor uw bedrijf hebben. Controleer daarnaast de premies. Zelfs als de sectorindeling juist is, kunnen de premies werknemersverzekeringen namelijk toch onjuist zijn berekend. Reken dit dus goed na. Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van bovenstaande tips, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01. Groet, Alexander Vromans

Voor al uw vakkundige reparaties, onderhoud, schadeherstel, aircoservice en onderhoud, winterbanden, bandenhotel, uitlijnen, rittenregistratie systemen, ecodrivesystemen en APK keuringen van alle merken personen- en bedrijfsauto’s. In- en verkoop van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s. Wij staan voor kwaliteit en service. Rijksweg 57b, 5391 LJ Nuland Tel. 073 - 532 24 42 Fax 073 - 532 53 48 info@garageslaats.nl | www.garageslaats.nl

RAADSVRAGEN OVER CARNAVALSPROTEST KICK OUT ZWARTE PIET Eens per jaar , gedurende drie dagen, vindt er in ’s-Hertogenbosch een gedaanteverwisseling plaats. De grote stad is voor drie dagen een ‘durp’ met de naam ‘Oeteldonk’. De stedelingen zijn boeren en durskes (boerenmeisjes) en het stadsbestuur wordt vervangen door dorpse notabelen, geleid door de boerse burgevaojer Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd. Het feest in het durp leeft in ’s Hertogenbosch – en is een mondiaal uniek spel, vol van tradities, gewoonten en gebruiken dat sinds 1882 het carnavalsfeest in ’s-Hertogenbosch bepaalt. Dit spel is een onvervalst onderdeel van het Bosch’ cultureel erfgoed – waarin iedereen welkom is en vele elders wonende Bosschenaren in Nederland en ver daarbuiten speciaal voor terugkomen. Initieel is het carnaval in ‘s-Hertogenbosch ontstaan als beweging tégen de destijds verstikkende macht van overheid en kerk. Mede daarom werd een “omgekeerde wereld” uitgebeeld waarin Boeren en Boerinnen de macht hadden samen met de vervangen van de officiële machtshebbers als Burgemeester en Wethouders. Niet alleen in de stad Den Bosch maar ook in de dorpen die tot onze gemeente behoren is het carnaval een belangrijke culture historische beleving die bijdraagt aan verbroedering, ontmoeting en begrip tussen inwoners van allerlei achtergronden en leeftijden. Carnaval is een feest van verkleden, maskers, en in de huid kruipen van iets of iemand anders. Je losmaken van je identiteit van alle dag. Een andere identiteit aannemen voor enkele dagen. Je kunt op een speelse manier voelen en ervaren hoe het is om iemand anders te zijn. In de pers lezen wij nu dat extremistische groepen als Kick Out Zwarte Piet en ‘Den Bosch kan het’ het niet vinden kunnen dat carnavalvierders zich verkleden als andere bevolkingsgroepen. De clubs vinden dat feestwinkels, carnavalsverenigingen, scholen en burgers niet voor deze kostuums moeten kiezen. Na protesten tegen Zwarte Piet dringen de actiegroepen nu dus ook achter de voordeur door. En net als bij het protest tegen Zwarte Piet lijkt hier van enig historisch besef van de Nederlandse cultuur ook geen sprake. Alles en iedereen mag tijdens carnaval op de hak genomen worden, dat is de traditie, maar in dit identiteitsovergevoelige tijdsgewricht is geen feest compleet zonder marginaal gedram. De Randstedelijke drang om ook de regio te emanciperen, neemt dwangmatige vormen aan. Vorig jaar was er ook een actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens carnaval in Oss en Den Bosch. Dit brengt de fractie Gewoon GeDREVEN tot vragen artikel 17 aan het College van B&W van ‘s-Hertogenbosch. De fractie wil ondermeer weten wat het college gaatrdoen om het culturele erfgoed carnaval in onze gemeente te beschermen. Ook vraagt Gewoon GeDREVEN het college hoe ze denkt te kunnen bijdragen aan het historisch besef van de achtergronden van het carnavalsfeest en hoe ze de lokale carnavalsorganisatie wil steunen deze tradities levend te houden nu carnaval dit jaar niet op de gebruikelijke wijze door kan gaan en er geen feestactiviteiten zijn. Ten slotte stelt de fractie de vraag het college wil omgaan met een eventueel demonstratieverzoek van Kick Out Zwarte Piet of Den Bosch kan het.


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

EEN WERELDSE UITDAGING: “TALENTEN ONTWIKKELEN TALENTEN

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR STUDIEBEGELEIDING EN ONDERSTEUNING Vinkel- Zorgboerderij Dagbesteding Ons Plekske in Vinkel, waarvan Luuk Broos de oprichter is, werd acht jaar geleden in het leven geroepen. De doelstelling ‘het aangename met het nuttige verenigen’, verstaat Luuk met zijn team als geen ander. Elke uitdaging pakt hij met gretige handen aan. Nog maar even geleden hebben ze hun eigen theater/bioscoop geopend waar de jongeren zich op het gebied van muziek ontwikkelen. Ook op dit gebied worden er talenten ontwikkeld en krijgt het zelfvertrouwen van de jongeren een enorme boost. En alweer heeft hij een pracht van een wereldse uitdaging ter hand genomen:“Talenten ontwikkelen Talenten”.

JONGEREN

Bij Ons Plekske in Vinkel zijn jongeren tussen de acht en dertig jaar met een lichte beperking en/of autisme, dagelijks te gast. In het complete proces wordt gekeken naar de vraag.. achter vraag. Puur kijken en overwegen of de jongeren een bijdrage kunnen leveren aan het werkproces en, zeker zo belangrijk, of ze deel uit kunnen maken van de maatschappij. Een aantal van de jongeren gaat, om een aantal redenen, niet naar school. Vaak is het omdat ze overvraagd worden. Luuk: “Het begrip faalangst loop als een rode draad door het proces en dat knaagt sowieso aan het zelfvertrouwen van de jongeren. Wij ervaren het dagelijks op de werkvloer”, aldus Luuk.

PLAN VAN AANPAK

“Na diverse brainstormsessies denken wij (zijn we zelfs van overtuigd) dat we het beroemde ‘ei van Columbus’ te pakken hebben. Een laagdrempelige, persoonlijke met vooral individuele begeleiding voor onze jongeren. Wij zijn hiermee al voorzichtig in ons hiervoor gecreëerde eigen leslokaaltje opgestart met geschiedenislessen, rekenen, taal, verkeer, aardrijkskunde, vreemde talen en muziek. De eerste resultaten zijn verbluffend te noemen en de ouders zijn enthousiast”, zegt Luuk.

TALENTEN

“We hebben binnen onze groep allemaal jonge talenten, ieder met hun eigen speciale talent. Hun omgeving kijkt soms met enige laatdunkendheid op hun neer”, aldus Luuk. ‘Dat kunnen ze toch niet’, is vaak hun eerste reactie. Niets is minder waar. Waar een wil is , is een weg… Ons Plekske bewijst het ten volle met het nieuwe project: “Talenten ontwikkelen Talenten”. Het team (de coaches) die op dit moment nog de jongeren begeleiden zijn, zeker door de positieve resultaten, enthousiast en jongeren kunnen bijna niet wachten op hun lesuurtjes..

UITBREIDING

Het jaar 2021 willen we gebruiken voor uitbreiding van dit succesverhaal. Onze jongeren staan te trappelen van ongeduld, ook hun proeven het resultaat en willen meer. Hoezo zelfvertrouwen… Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar vrijwilligers die dit project willen ondersteunen. Ze hoeven niet direct leraren of leraressen te zijn, maar het moeten in ieder geval mensen zijn die affiniteit hebben om samen met de jongeren hun studiedoelen op te pakken. Maar vooral om de doelstelling in de praktijk te brengen: “Het talent van de jongeren ontdekken en verder te ontwikkelen”.

VRIJWILLIGERS

Een aantal uren per week, meer vragen we niet. De vrijwilliger kan zelf zijn of haar aantal uren of dagdelen aangeven. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Luuk: “Wel belangrijk om te weten is dat de vrijwilliger er vanuit de jongeren een hoop voor terug gaat krijgen… Genoegdoening, liefde, vertrouwen, dankbaarheid maar ook vriendschap…. En daarnaast bieden wij de vrijwilliger een passende onkostenvergoeding”. Info: www.onsplekske.com / info@onsplekske.com / 06-22 99 33 01 / 073-30 37 507


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

De grootste keus in bestratingsmaterialen. Ruim 5.000 m² aan inspiratie en ideeÍn!

ALL


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

GELD BAG-REGELING ONDANKS CORONA GOED BESTEED

VOOR ROSMALEN NOORD EN ZUID BIJNA EEN TON IN DE POT Twaalf mannen en vrouwen buigen zich met regelmaat over de aanvragen die bij hen als Bewoners Advies Groep Rosmalen binnenkomen van initiatiefnemers die willen bijdragen aan de leefbaarheid in buurten wijken en dorpen. Of die initiatieven voldoen aan de uitgangspunten die het college van B en W hebben opgesteld wordt door de Adviesgroep beoordeeld aan de hand van criteria die daarbij van toepassing zijn. Door Herman van Dinther In totaal is voor de gehele gemeente een bedrag van bijna zeven ton beschikbaar waarvan ongeveer € 96,000 voor Rosmalen Noord en Zuid. De Groote Wielen en Hintham hebben eigen adviesgroepen, net als Nuland, Vinkel en meerdere wijken in Den Bosch. Waar bij de instelling van dit fonds sprake was van Bewoners Initiatiefgelden, de BIG-gelden, is dit een paar jaar geleden omgezet naar budget voor de Bewoners Advies Groep. Daarbij zijn de afzonderlijk opererende commissies Rosmalen Noord en Rosmalen Zuid samengevoegd tot één Adviesgroep. Hans de Wit was voorzitter van Rosmalen Noord en is dat nu van de gecombineerde Adviesgroep.

GEMEENSCHAPSGELD

“We nemen ons werk heel serieus want we beschikken toch over gemeenschapsgeld dat verantwoord moet worden besteed. Voordat we de aanvragen in de groep behandelen neem ik regelmatig contact op met de aanvrager om toelichting te vragen en zo beter op de hoogte te raken van de impact die een initiatief op de bewoners van de wijk of buurt heeft. Het moet de leefbaarheid voor zoveel mogelijk inwoners ten goede komen en daar letten we als adviesgroep heel goed op. De regels zijn overigens ook wel wat aangescherpt, zo zijn posten als eten en drinken bij activiteiten geschrapt en ondersteunen we ook geen ‘goede-doelen-activiteiten’ omdat daar andere kanalen voor zijn. Het coronavirus was in 2020 natuurlijk fnuikend voor heel wat activiteiten die op de kalender stonden. Er was amper of geen ruimte voor sociale evenementen en buurtfeesten zijn er ook niet geweest. Wij hopen en verwachten dat er in de loop van 2021 weer wat mogelijkheden komen om een aantal activiteiten, misschien in afgeslankte vorm, alsnog uit te voeren.”

Hans de Wit informeert regelmatig naar de achtergrond van geplande activiteiten waar BAG-geld voor wordt gevraagd.

HEEL DIVERSE PROJECTEN

“Het is overigens niet zo dat we het budget voor 2020 niet of niet nuttig hebben aangewend. We krijgen jaarlijks tientallen aanvragen binnen ook voor dingen die los van coronamaatregelen gerealiseerd kunnen worden. We hadden wel meer mogelijkheden om bepaalde nieuwe aanvragen iets soepeler tegemoet te treden, dat wil zeggen meer geld beschikbaar te stellen voor grotere aanvragen. Zo hebben we ROS-Radio goed kunnen ondersteunen om noodzakelijke vervanging van apparatuur mogelijk te maken. Waar we ook met enthousiasme aan hebben meegewerkt is de aanschaf van fijnstofmeters voor de wijk Sparrenburg waardoor rond de snelwegen kan worden gemeten hoe gezond de wijk is. Ook heel zinvol vinden we de bijdrage die we hebben kunnen geven om digi-borden aan te schaffen door Bij Bomans in de wijk Molenhoek. De hoognodige opknapbeurt van het speelveldje bij de Geenbergenstraat is ook dankzij het BAG-geld gerealiseerd. Een belangrijke stap die we vorig jaar hebben gezet is de bundeling van de aanvragen voor Carnavalsactiviteiten. Dat was in het verleden enorm versnipperd mede doordat er toen nog bij Noord en Zuid aanvragen werden ingediend. Het bedrag dat beschikbaar is voor Carnavalsactiviteiten is nu profijtelijk voor méér initiatieven.”

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

“Wat we als BAG-groep ook toejuichen is wanneer door organisatoren samenwerking wordt gezocht waardoor activiteiten kunnen worden versterkt. Een voorbeeld daarvan is de Kunstbeurs die afgelopen jaar in een andere vorm gegoten moest worden. Dankzij de medewerking van de winkeliers konden kunstenaars hun werk exposeren in de etalages en dat was uiteraard heel positief. De leden van de BAG-groep zijn vertegenwoordigers van de vijf Rosmalense buurten en worden benoemd door B en W. Je moet als lid natuurlijk wel weten wat er in je woonomgeving leeft om een zinvolle en maatschappelijk betrokken bijdrage te leveren. En je moet je bewust zijn van de waarde van gemeenschapsgeld zoals ik al zei. Als je bijna een ton te besteden hebt praat je toch niet over kleingeld.” De Bewoners Advies Groep bestaat op dit moment uit de dames Loeffen, Lubbelinkhof, Van Ooijen, Van Zandvoort, Van Rossum, Van den Brink en de heren Vn Gerven, Van Beekveld, Van der Steen, Van der Bruggen, Kok en voorzitter De Wit. Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het wijk-, buurt- en dorpsbudget, vind je op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch.


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

NULAND/VINKEL – Ze proberen met alle macht en positiviteit de ze in zich hebben hun bedrijf draaiende te houden. “Maar dat valt niet echt mee.. En ja, ik weet dat wij niet de enige zijn. Iedereen zit met hetzelfde probleem. Maar weet je, zie het spul maar, zonder (bijna) geen inkomsten, draaiende te houden”, zegt Rob Leenders, eigenaar van RPL- verhuur uit Nuland. Robert den Brok uit Vinkel van het gelijknamige artiesten boekingsbureau herkent de problemen als geen ander. Ook bij hem zijn de inkomsten naar het absolute nulpunt gedaald sinds de corona uitbraak. “In een week wordt je hele volle agenda met alle opdrachten zomaar gecanseld, echt onvoorstelbaar”, aldus de heren.

EVENEMENTENBRANCHE ZIT AL BIJNA EEN JAAR WERKELOOS THUIS

ROB EN ROBERT: “WIJ WILLEN NOG LIEVER VANDAAG DAN MORGEN AAN DE SLAG” Door Jan van Ravenstein

CORONA

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen. Rob Leenders en Robert den Brok dienen in dit verhaal als voorbeeld. Met het allergrootste gemak zouden we het (corona)verhaal van de kroegbaas, kapper, restaurateur, beautysalon, winkelier of wie dan ook kunnen vertellen. Corona ‘hakt’ er behoorlijk in, op alle fronten. De vaak onmenselijke ziekenhuis taferelen van de medemens geven ons kippenvel. De vele dierbaren die overleden zijn aan dit virus staan voor eeuwig op je netvlies. Daarnaast zijn er ook de scholen, ouders, organisaties en bedrijven die rechtstreeks geconfronteerd worden met de gevolgen van corona. We hebben er allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Het enige eerlijke in al deze oneerlijkheid is het feit dat corona geen grenzen en geen verschil maakt in geslacht, kleur, oud, jong, rijk of arm…

ROB LEENDERS

Rob is via de muziek, hij speelde in een band, in de verhuur terechtgekomen. Na zijn muziekcarrière begon hij door een toevalligheid

met het verhuren van de muziekinstallatie. En al snel daarna kwam de vraag naar meer. Attracties werden toegevoegd en inmiddels is het aanbod ongekend en gaat Rob geen uitdaging uit de weg. Net voor de uitbraak van corona had zich net geïnstalleerd op een fonkelnieuwe locatie aan de Industriestraat in Nuland. “Op 29 februari 2020 heeft hij, samen met zijn vrouw en zijn onmisbare rechterhand Dorthy, zijn laatste activiteit gehad. Daarna werd het, op een paar schnabbeltjes na, heel stil”, aldus Rob en Dorthy.

RPL

Het geeft veel denkwerk hoe je de touwtjes aan elkaar moeten knopen. “Alles stond nog maar net op zijn plek op onze nieuwe locatie aan in Nuland toen corona ook onze activiteiten deed stop zetten. Het is nu maandagochtend en normaal gesproken stond het nu hier vol met divers attractiemateriaal wat terug is van de locaties om te worden schoongemaakt. Nu komt het alleen buiten voor de keuring”, zegt Rob Leenders met een beetje neerslachtig gevoel. Zijn grote opslagruimte puilt intussen uit van bestaande en fonkelnieuwe kinderattracties. Nog net voor de uitbraak heeft hij drie nieuwe attracties aangeschaft.

Een stormbaan, bungee jump en een poffertjeskraam. Naast verhuur is Rob op meerdere terreinen actief. Voor de Mandemakers Groep verzorgt hij met grote regelmaat de feestelijke aankleding van alle keukenzaken door geheel Nederland. Maar ook de COOP roept de hulp van Rob met grote regelmaat in. “Ook deze activiteiten liggen nagenoeg stil”, zegt Rob.

CREATIEF DENKEN

“Wij zijn druk met het bedenken, en soms, heel soms.. ook uitvoeren, van nieuwe mogelijkheden. Creatief denken vooral, ondanks alle onhebbelijkheden die er zijn. Voor een ondernemer hebben we bijvoorbeeld een prachtige ‘kerstpakketten overdracht’ mogen organiseren, alles binnen de Covid19 regeltjes. En we zijn in gesprek voor een soort van ‘pick up point idee’ voor een cateraar, we denken ook aan een gadget webwinkel. Zomer 2020 had ik ook een echt mooi plan klaarliggen. Een behoorlijk heftig auto ongeval wat ik had, gooide toen roet in het eten”. Rob Leenders, stil zitten zit niet in zijn genen. In normale tijden is hij in een weekend op soms wel op een tien- tal plaatsen in geheel Nederland actief.


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

TOEKOMST

“Wat de toekomst brengt.. Dat is een hele moeilijke. Natuurlijk is er begrip, laat dat voorop staan. In het begin dacht ik ook, net als ieder ander. Och, een paar maandjes en dan is dat onder controle. Helaas, de praktijk leerde ons al snel dat het anders zou gaan worden. Maar, in alle eerlijkheid, soms is er ook wel onbegrip, heus wel. Niet alleen in onze branche, ook bij de horeca en winkels proef ik dat. Maar oké, we moeten het ‘samen’ doen en hoe beter we ons aan de regels houden, hoe sneller we onze attracties uit de opslag kunnen halen en opgelucht kunnen ademhalen.. Als ik een voorzichtige voorspelling zou moeten doen, in combinatie met het vaccin…. Koningsdag, weer op kleine schaal activiteiten, terrasjes open, winkels en scholen open… Het lijkt een realistische voorspelling, laten we hopen op zijn gelijk.

M/S

TIJD VOOR ONT-MOETEN OP DE BEEN BLIJVEN Mijn gele regenjas rits ik open als ik vanuit de tuin van het verzorgingshuis de huiskamer binnen stap. Met de accordeon om mijn schouders en collega Kloet achter mij aan, staan wij opeens weer, na weken quarantaine, in de gloed van menselijke nabijheid. Niet alleen de warmte prikkelt de zintuigen, maar ook de geur van koffie, een zweem van eau de toilette, het gesnurk van een slapende bewoner en zelfs het omslaan van een tijdschrift. Wij komen in een soort van thuis. Onderzoekend kruipen wij in de bubbel, waarin verdriet en leegte zich mengen met een energie van hoop en moed. De lege tafel die ik zie spreekt niet natuurlijk, maar vertelt mij wel zijn verhaal met de lege stoelen om hem heen. Dan zie ik jou zitten achter de pilaar. Met je benen nog altijd op de geel-bruine bloemen van het voetenbankje. Jij hebt mij zien kijken en slikken. Ik beweeg verlegen mijn schouders en kleren. Onze ogen ontmoeten elkaar en zo raken wij elkaar aan.

ROBERT DEN BROK

Robert den Brok is geboren en getogen in Berghem. Daar ontstond (op 10- jarige leeftijd) zijn passie voor muziek. Vier jaar later runde hij al zijn eigen radiostation. Een paar jaar later werd hij DJ in de plaatselijke kroeg. Na allerlei omzwervingen via diverse cafés, discotheken en radiostations besloot hij om uiteindelijk weer terug te keren naar de roots: de drive-in show. Zijn grootste hobby is het vermaken van mensen. Op dit moment heeft hij maar liefst 2500 artiesten, van zanger tot goochelaar en van rapper tot clown op zijn site staan, die via Robert zijn te boeken

CORONA

Robert timmert inmiddels een aantal jaren aan de weg als DJ- zanger en entertainer, is eigenaar van het bedrijf Vibe- boekingsbureau en beheert de succesvolle site: bekendeartiestboeken.nl Ook Robert heeft direct te maken met de beperkingen die er zijn rondom het virus. “Robert: “Ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat ook wij zwaar getroffen zijn. Van het ene op het andere moment is het ‘over en uit’ en dat is een hele nare ervaring, kan ik je vertellen. Normaal gesproken gaat zowat de gehele dag je telefoon, whatsapp, e-mail en instagram voor informatie of boekingen. Nu is het al maandenlang angstig stil”.

TOEKOMST

Weet je. De NOW- en TVL regeling van de regering. Echt top dat ze er sowieso zijn. Laten we hopen dat ze ‘ons’ door de moeilijke tijd heen helpen. Wij kampen op dit moment met een omzetverlies van maar liefst 90%. En voor de toekomst wanneer op enig moment alles weer los gaat. Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik moet nog zien of alles wel echt weer als het oude gaat worden. “Maar wij zijn er helemaal klaar voor mocht het zover zijn dat we het virus de baas zijn”.

De behoefte aan plezier overwint als ik je geheimzinnig mijn idee over jouw redmiddel in corona-tijd vertel. Waar ik dan gezond door blijf? Ik tover onhandig mijn afgezakte groene hockeykousen met roze stippen uit mijn laarzen en laat overtuigd míjn ondersteuning in barre tijden zien. Je deelt je lach met je begeleidster. Als je dan ook nog de moed hebt om op te merken dat je zulke exemplaren alleen in bed durft te dragen, begint de zon door te breken en valt er spontaan nog meer last van onze schouders.

Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven en contact maken met mensen in zorgsituaties. Zij schrijft over haar ervaringen als clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van mensen en wat hen bezig houdt in het moment. www.beleefidee.nl

Foto Clicking Images

BOEKINGSBUREAU ROBERT DEN BROK

Door het bruggetje van vertrouwen van weleer, is er ruimte om bij elkaars gevoel te komen. Wij delen wat er te delen is in woorden en gebaren. Je zegt: “Het is raar, maar het is ook waar.” Met deze realiteitszin neem ik een bocht in onze ontmoeting. Jij gaat grinnikend nadenken over mijn nieuwsgierigheid naar hoe het toch komt dat jij het overleefd hebt. Maar al snel wil je het antwoord van mij horen.


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

LC/H/M/S

Vroeg donker, een dalende temperatuur en stamppot op het menu: het is winter. Een periode van sneeuw, ijzel en storm. En hoogwater op de Nederlandse rivieren. Met kans op overstromingen. In de jaren 90 ging het een aantal keer flink mis. De Maaswerken moesten daar verandering in brengen. We spraken met omgevingsmanager Gaston Claassens van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Hij werkt sinds 1998 voor Rijkswaterstaat en is als omgevingsmanager betrokken bij de realisatie van de Maaswerken: ‘We hebben de rivier ruimte gegeven.’

RIJKSWATERSTAAT IN DE WINTER:

‘DROGE VOETEN HOUDEN EN MEER NATUUR OM VAN TE GENIETEN’ DE OVERSTROMINGEN VAN ’93 EN ‘95

De Maas is een grillige rivier waar het water snel in kan stijgen. Zeker in een smal rivierbed waar het water maar een kant op kan: omhoog. Dat was de situatie tijdens het hoogwater van kerst 1993. Claassens: ‘Het water in de rivier steeg binnen 48 uur maar liefst 2,5 m en stroomde de omringende dorpen binnen. Tuinen stonden blank en het water liep de huiskamers in.’ In januari 1995 stijgt de Maas opnieuw tot recordhoogte en treedt de rivier buiten haar oevers. Ruim 200.000 inwoners van Limburg, Brabant en Gelderland moeten geëvacueerd worden. Opnieuw is de materi-

ele schade enorm. ‘Ja, die momenten staan bij menig Limburger in het geheugen gegrift’, vertelt Gaston, die zelf niet ver van de Maas woont.

MAASWERKEN EEN FEIT

Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. In februari 1995 presenteerde het kabinet Kok het Deltaplan Grote Rivieren. Met als belangrijkste ingrediënten voor de Maas grindwinning en natuurontwikkeling in de Grensmaas, zomerbedverlaging en zandwinning in de Zandmaas tussen Roermond en Mook en de aanleg van 60 km kade. De Maaswerken waren een feit.

HOE MEER RUIMTE, HOE LAGER DE DIJKEN

Om de hoogwaterveiligheid te verbeteren zijn er in feite 2 opties: of je vergroot het rivierbed zodat de waterstand bij hoogwater daalt of je bouwt dijken langs de rivier waar het water niet overheen kan. Die 2 elementen samen bepalen het beschermingsniveau. Claassens: ‘Hoe meer ruimte de Maas heeft, hoe lager de dijken kunnen blijven. Dat is niet alleen wenselijker voor het uitzicht, maar ook veiliger. Daarom is het beleid in Nederland erop gericht te verruimen waar het kan en dijken aan te leggen of te versterken waar het moet. Dat principe is dus ook bij de Maas toegepast.’

ZICHTBARE MAATREGELEN

Sommige ingrepen zijn duidelijk zichtbaar. Claassens: ‘Kijk maar naar de Maas bij Borgharen en Itteren vóór De Maaswerken en nu. De uiterwaarden zijn daar verbreed van circa 60 naar 300 m door Consortium Grensmaas. En Visserweert ligt na aanleg van de hoogwatergeul op een eiland, wat ook bij Maasband staat te gebeuren. De aanleg van de hoogwaterbrug in aanbouw is goed te zien.’ Langs de hele Grensmaas is de kans op een overstroming nu al 5 keer zo klein geworden. Daarmee is in 2017 de formele veiligheidsdoelstelling behaald.


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

LC/H/M/S

HOOGWATERGEULEN

Een ander onderdeel van de Maaswerken zijn de hoogwatergeulen in de Zandmaas bij Lomm en Well-Aijen. Deze stromen bij wassend water mee met de Maas. Claassens: ‘Als deze geulen helemaal klaar zijn over enkele jaren, zullen ze uiteindelijk bij hoogwater nog meer centimeters waterstandsdaling op de Maas gaan opleveren.’ Andere ingrepen voor rivierverruiming zijn onzichtbaar van buitenaf, maar hebben zeker net zoveel impact. ‘Zo hebben we het midden van de Zandmaas op drie plekken verdiept: tussen Grave-Ravenstein, Gennep-Grave en Venlo-Arcen. En bij Horn en Heel zijn overloopgebieden aangelegd.’ Bij hoogwater kan water uit de Maas en het Lateraalkanaal in deze retentiebekkens (gebieden speciaal ingericht voor overtollig water) lopen en daar tijdelijk worden vastgehouden. Het waterpeil bij Roermond daalt dan met zo’n 15 cm. Bekijk op de pagina Maas de animatie over hoogwater en lage afvoeren in de Maas.

WAT VINDEN DE MAASBEWONERS VAN AL DIE INGREPEN?

Claassens: ‘Droge voeten houden en ook nog eens meer riviernatuur erbij krijgen om van te genieten, hoe mooi is dat? Alleen het Grensmaasproject heeft al honderden hectares aan bloeiende nieuwe natuur opgeleverd, zowel aan Nederlandse als Vlaamse kant. Ik woon zelf in de buurt van dit Rivierpark Maasvallei en geniet erg van de omgeving met mijn gezin. Extra bijzonder om zelf van zo dichtbij mee aan de Maas te mogen werken. Begin 2016 hebben we een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de Maasdalbewoners laten uitvoeren. Zij gaven de hoogwaterveiligheid gemiddeld een ruime 8. Men voelt zich een stuk beter beschermd.’ Toch is het werk

Maas bij Borgharen aan de Maas nooit af. De verwachting is dat de klimaatverandering een grotere kans op flinke hoogwaters met zich meebrengt, net als langere periodes van heel lage aanvoeren. Dat brengt weer nieuwe uitdagingen voor het waterbeheer met zich mee. Via het Deltaprogramma en de aanpak Integraal Riviermanagement sorteert Nederland hierop voor. ‘Moeder Maas zal dus nog wel vaker van gedaante veranderen in de toekomst.’Bekijk de verzamelpagina met alle factsheets van De Maaswerken.

INTERNATIONALE BELANGSTELLING

De internationale belangstelling voor het project Grensmaas is groot. Het Consortium Grensmaas ontving zo’n 30 nationaliteiten, waaronder: Delegaties journalisten uit Brazilië, India, Irak,

Australië, Verenigde Staten, Spanje, Italië en Polen. Bestuurlijke delegaties uit Duitsland, België, Frankrijk, China, Koerdistan, Oekraïne en Kazachstan. Maar ook scholen uit Polen, België , Duitsland en natuurlijk Nederland. Tientallen studenten van mbo, hbo en universiteit hebben het project Grensmaas als afstudeerproject gekozen. Bezoekers zijn vooral onder de indruk van de vernuftige combinatie van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. En van de manier waarop het Consortium de bewoners betrekt bij het project. Voor dit omgevingsmanagement ontving het Consortium op 12 november 2020 tijdens het jaarlijkse Nationale Deltacongres de prijs ‘Het Zonnetje’ als aansprekend voorbeeld voor andere hoogwaterveiligheidsprojecten.


pagina 14

Nieuw leven

www.thuisinhetnieuws.nl

PrietJanPraat

OPRUIMWOEDE We zijn in Nederland drastisch aan het opruimen geslagen… Mede daardoor loopt de Kringloop overvol… Te veel aanbod, en door de sluiting vanwege corona, geen afname. De bankstellen, stoelen, bedden en meer van dat goedbedoelde spul stapelt zich op in de magazijnen van een van de meest constant goed lopende winkels van het land.. Corona, het voorjaar en opruimwoede… Een combinatie die voor velen herkenbaar is. Het lijkt een beetje op de grote voorjaarsschoonmaak van vroeger… Maar dan vervroegt in het jaar, het is nog maar januari…. en dat allemaal door corona… Lente en schoonmaak horen bij elkaar. Bij de boeren gingen de koeien naar buiten en werd de stal schoongemaakt… Met een soort van heksenbezem (bijeengebonden takkenbossen aan een stok) werden de ‘spinneweppe’ zoals ze toen heette… van de hoge plafonds en uit de hoeken gehaald. En daarna werd alles, van boven tot onder, met ‘Sunlicht Zeep’ aangepakt totdat het blonk en de strontlucht zo’n beetje was verdwenen. Tot slot werd alles wit gekalkt… Klaar voor de zomer en de eventuele bruiloftsfeesten op stal… Het voorhuis op een boerderij… Dat was een pure damesaangelegenheid.. Het hele huis moest schoon, de bedden moesten worden “gelucht”. De lakens gewassen met ‘blauwsel’ en daarna het liefst op de ‘blèèk’. Uitleggen op het gras in de zon en als het kan met een licht briesje eroverheen. Om te bleken… Of aan de waslijn… als er geen gras was… En dan gingen de dames kamer voor kamer en bedstee voor bedstee aan de slag… Alles moest blinken en lekker ruiken… De lente was in het land Later, in de burgerlijk huizen, ging het er ietsje minder fel aan toe… Maar toch was, hier en daar, nog wel die zogenaamde ‘witte tornado’ waarneembaar. Zoals bij ons thuis, bij ons mam, toentertijd…. En ik weet nog wel dat je dan beter weg kon zijn… De emancipatie was toen nog niet echt doorgedrongen in het dorpse leven, dus gingen wij voetballen kijken, een potje kaarten of biljarten. Alles was beter dan thuis tussen die witte tornado’s vertoeven… Je liep alleen maar in de weg en dat lieten de dames je dan ook duidelijk weten. Ik dacht hieraan toen ik afgelopen week met een volgepakte kofferbak richting de stortplaats reed.. De opruimwoede had deze week ook bij ons toegeslagen… En de lente was nog niet eens gestart… En niet alleen bij ons… bemerkte ik bij de stortplaats. Ik mocht achter aansluiten… een hele rij wachtende auto’s met kofferbakken en aanhangers vol rommel van diverse aard… De ‘witte tornado’s’ hadden her en der wel heel erg goed hun best gedaan….

OSSE RAAD BESLUIT OVER DUURZAME POLDER

De gemeenteraad neemt op 28 januari een besluit over de Duurzame Polder. Dat gebeurt in een vergadering die voor een deel digitaal is en voor een deel op het gemeentehuis. Deze raadsvergadering start om 19.00 uur en is voor iedereen live te volgen via www.oss.nl/uitzending. Bewoners en andere betrokkenen kunnen tijdens de vergadering inspreken.

M/S

WEBINAR PUBERBREIN EN OPVOEDING: HELP?! MIJN KIND WORDT PUBER De puberteit staat voor de deur. Dit zorgt met alle onzekerheden van dien, zeker in deze coronatijd, voor een uitdaging. Het is een spannende tijd, zowel voor je kind als voor jullie als ouders. Aan ouders de taak om daar zo goed mogelijk op in te spelen en dat valt niet altijd mee. Wat handvatten en inspiratie om het leven met je puber (nog) leuker en gezelliger te maken zijn vast welkom. Daarom organiseert Geffen Zorgt samen met de GGD Hart voor Brabant en ONS welzijn het webinar: Help?! Mijn kind wordt puber voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11 t/m 13 jaar Donderdag 4 februari 19.00-19.45 uur Aanmelden via https://ggdhvb.webinargeek.com/ouderavond-puberbrein Hoe werkt het puberbrein? Welk gedrag is normaal voor pubers? Waarom gedragen pubers zich zoals ze doen? Hoe help ik als ouder mijn puber? Heb ik invloed op het gedrag van mijn (onhandelbare) puber? Wat zijn bedreigingen voor een gezonde hersenontwikkeling? Al deze vragen zullen beantwoord worden tijdens dit webinar.  Het webinar zit vol met informatie, voorbeelden en praktische tips die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Ook is er ruimte voor jullie vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het webinar helpt je bij je ontdekkingstocht naar wat werkt voor jou en voor jouw kind, want elke ouder en elke puber is anders.  *Het webinar is ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Heeft jouw kind een andere leeftijd, maar sluit je graag aan? Je bent van harte welkom!

INSCHRIJVEN

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Ook is het mogelijk om het webinar later terug te kijken.

VRAGEN?

Vooraf kun je contact opnemen met Evelien Specken (e.specken@ggdhvb.nl) of Bart Hoes (bart.hoes@ons-welzijn.nl). Inhoudelijke vragen kun je tijdens het webinar stellen via de privé chat die alleen zichtbaar is voor jezelf en de organisatoren.

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539 Bruggen 44 5243 RB Rosmalen


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

VERBETERING EN VERGROENING IN CENTRUM ROSMALEN

HELE CENTRUMGEBIED WOONERF Er zijn initiatieven genomen tot het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het centrum van Rosmalen waarbij ruimte geboden wordt aan de fiets en de voetganger in het centrum. Daarnaast wordt ingezet op een vergroening van het centrum. Op 5 juni 2019 nam de gemeenteraad de motie ‘Afronden centrum Rosmalen’ aan. Hiermee werd het college opgedragen in overleg met belanghebbende partijen een set aan met elkaar samenhangende maatregelen uit te werken voor het centrumgebied in Rosmalen. Afgelopen periode is met Centrum Management Rosmalen en Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg op verschillende momenten samengewerkt. Resultaat is een pakket van maatregelen waarbij drie punten centraal staan; ruim baan aan fietsers en voetgangers, sturen op parkeren in relatie tot centrumontwikkeling en groen inrichten van een aantal randen van het centrumgebied.

RUIM BAAN VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

Op het plein van De Driesprong komt een verbod voor bromfietsen en snorfietsen. Dit voorkomt overlast en onveilige situaties bij de terrassen van de horeca. Het verbod geldt dagelijks van 12.00 tot 22.00 uur. De verouderde fietsenrekken (lock&go) werken niet meer goed. Deze worden vervangen door nieuwe fietsenrekken.

PARKEREN

Door de verschuiving van het winkelaanbod in het centrum ontstaat ook op andere locaties meer behoefte aan kort parkeren voor bezoekers versus lang parkeren voor werknemers en/of bewoners. Daarbij wordt ook de parkeerroute aangepast waarbij bezoekers naar de juiste parkeerplaatsen worden verwezen. Parkeeroverlast in de Korte Venstraat en Brouwerijstraat wordt teruggebracht door nieuwe inrichting en over de hele lengte nieuwe plantvakken in het kader van de vergroening. Die plekken zijn nu grotendeels verhard en worden voornamelijk gebruikt door winkelend publiek en personeel van de Lidl-supermarkt.

Op het parkeerterrein De Kentering komt een blauwe zone waardoor de parkeerduur wordt verkort naar twee uur. De blauwe zone geldt alleen tijdens winkeltijden. De blauwe zone parkeerterrein aan de Oude Dijk wordt opgeheven.

VERGROENEN CENTRUM ROSMALEN

In overleg met wijkbeheer zijn locaties in beeld gebracht welke verder kunnen wor-

den vergroent. Zowel aan de Schoolstraat (achterzijde Jumbo), Raadhuisstraat en parkeerterrein Achter de Dorpsstraat ziet men mogelijkheden voor extra groen. Daarnaast zal wijkbeheer nog enkele kleine locaties verspreid over het centrum vergroenen. Uiteraard wordt groen ook meegenomen in de planvorming van de nog te realiseren projecten aan de Hoogstraat (oude postkantoor).

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

Het 110-jarig jubileum van 1970-1990 | De jeugd heeft de toekomst In de voorgaande vijf edities van De Molen keken we terug op verschillende decennia van voetbalvereniging OJC Rosmalen. Dit doen we niet voor niets. De club is alweer 110 jaar oud en kent een rijke geschiedenis. We hebben het dan over de beginjaren van O.D.I. en Juliana, sportpark De Hoef en de prachtige festiviteiten op en rond de voetbalvelden, maar er is natuurlijk nog veel meer. Terrein terugwinnen Iedere vereniging kent zijn hoogte- en helaas ook dieptepunten. Het seizoen 1970-1971 was er al vanaf het prille begin een waarin succes achter zou blijven. Degradatie was een grijze wolk die het hele seizoen in de lucht hing en een onvermijdelijke uitkomst van de competitie bleek. In de jaren daarna had OJC het, ondanks de klasse lager, nog steeds niet makkelijk. In 1974 kwam eindelijk de wind weer in de zeilen en promoveerde het eerste team, na een spannende nacompetitie, naar de tweede klasse. Daarover in de volgende editie van De Molen meer. Naast het terugwinnen van ‘terrein’, als het gaat om het eerste elftal, komt er voor OJC enige jaren later ook weer meer ruimte op eigen sportpark. Door het vertrek van de Maliskamp, begin jaren 80, naar een eigen complex, krijgt de grootste Rosmalense vereniging weer wat ruimte om te ademen. Niet alleen voor wat betreft het aantal speel- en trainingsvelden, maar ook qua stabiliteit van de hele organisatie. Met Jeu Philips als nieuwe voorzitter en een vaste groep bestuursleden werden het rustige jaren. Zelfs het kantinebeheer was toevertrouwd aan vaste krachten Henk en Mientje Savelkouls. In de vereniging an sich ontwikkelden de teams zich toch een prachtig aansluitend geheel. Dankzij welgeteld vier kampioenschappen op rij van OJC 2, vanaf 1979, viel het gat tussen het eerste en het tweede elftal weg. Er ontstond een echt reserveteam waarin jonge spelers met enkele oudeerste elftal spelers ervaring en jeugdigheid met elkaar konden delen.

Promotieteam 1974. Staand v.l.n.r.: Eef van Pinxteren, Cees van den Nieuwendijk, John Kerkhof, Jos van Son, Tonnie Schuurmans, Hans van Schijndel, Gerrie v.d. Hout, Rien Timmers, John Snijders, Joost van Balsfoort, Jan Verbiesen (leider). Zittend v.l.n.r.: Kees Wijnen, Rini Stroosnijder, Bert Meulensteen, Piet van Stiphout, Jan Heijmans, Jan van Dinther, Peter Schuurmans, Gerry van Venrooy en Hans Vissers. Jeugdvoetbal bij OJC Al jaren was en is OJC een thuisbasis voor voetballertjes en mede na de aanstelling van een professionele jeugdtrainer evolueerde de jeugdafdeling. Het is dan ook niet gek dat in de jaren 70 de eerste jeugdcommissie werd opgericht. Dit bleek net op tijd, want de stijgende lijn op prestatief gebied hield nog jaren aan. De A1 liep in deze ontwikkeling voorop. In 1974 presteerde het team het, onder de bezielende leiding van Tonnie van Pinxteren, om kampioen te worden en daardoor te promoveren naar de hoofdklasse. Helaas wist men in deze hoofdklasse profclub PSV niet voorbij te gaan en eindigde het vaak op de tweede plaats of derde plaats in de competitie. Toch een hele prestatie en de basis voor de overstap naar de topklasse in 1985. Dankzij een nieuw jeugdplan kwam er een landelijke jeugdcompetitie. Dit maakte dat OJC, als een van de vier amateurclubs uit het zuiden, in het rijtje

belandde van de 60 beste jeugdteams van Nederland. Helaas duurde deze euforie niet lang en degradeerde het team na een pittig, maar leerzaam seizoen. Aansluitend liet ook de B1 op het hoogste niveau van zich horen. Vanaf 1979 werd het team in acht jaar tijd maar liefst vier keer kampioen, onder leiding van onder meer Jo van Alebeek. Ook de C1 bleef niet achter. Met de titel ‘Brabants Kampioen, afdelingskampioen van Noord-Brabant’ in 1982 liet trainer Johan van Schijndel met zijn elftal zien dat zijn elftal de beste van Brabant was. Een hele prestatie als je je bedenkt dat er destijds al ongeveer 1000 C-elftallen actief waren in onze provincie. Ook de D1 vierde, onder Jan van Hirtum, zo nu en dan een kampioenschap. In 1977 bijvoorbeeld. Een leuk weetje over dit team is toch wel dat huidige voorzitter Piet van der Plas een van de voetballertjes was in dat seizoen.


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

v.v. OJC ROSMALEN Ook de vrouwen laten zich zien Inmiddels is het vrouwenvoetbal een bekend beeld op de Nederlandse velden en binnen OJC, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De Gery Girls vinden hun oorsprong buiten de vereniging, maar op een gegeven moment klopten de dames aan bij OJC, met het verzoek te mogen trainen en spelen op een van de velden. Ondanks de nobele wil om te voetballen, werd het geen doorslaand succes. In 1979 werd het team opgeheven, maar het pionieren was zeker niet voor niets geweest. Acht jaar later werd het concept ‘vrouwenvoetbal’ weer afgestoft door een volgende generatie dames. Na een jaar lang trainen en zo nu en dan een oefenwedstrijd durfde het team en de begeleiding het echte werk wel aan. De prestaties bleven niet uit (het kampioenschap werd gevierd in 1994) en ook werd er een heus buitenlands avontuur aangegaan in de vorm van een toernooi in Denemarken. Hierbij kregen de vrouwen een beloning voor hun bijdrage als sportiefste club. Geen verrassing, want een ding is over deze groep fanatieke vrouwelijke voetballende leden te zeggen: ze brachten een topsfeer en -energie met zich mee. Hoorbaar jubileum Bij OJC Rosmalen vindt men bijna altijd wel een

De Gery Girls reden voor een feestje. Ook in 1985; het 75-jarig bestaan. Bijna drie weken was het feest met activiteiten waarin muziek een hele belangrijke rol speelde. ‘Laat mij blijven voetballen, bij mijn eigen OJC. Ook al word ik honderd jaren oud, dan doe ik nog altijd mee.’ De woorden die iedere OJC-er kent, werden in 1985 vereeuwigd door Jan van Hirtum. Hij bracht een clublied uit. Het was per toeval tot stand gekomen, tijdens een toernooi in 1970, en de verjaardag van de club gaf het zetje om er daadwerkelijk een plaatje van te maken. Naast zangtalent uit Rosmalen, kwam er ook muzikaal talent uit Volendam om de feestvreugde nog wat aan te laten zwellen. De bekende band ‘The Cats’ zorgde niet alleen in Rosmalen, maar ook daarbuiten, voor publiciteit vanwege de geluidsoverlast die hun optreden in combinatie met de feestvierende OJC-ers veroorzaakte. Het gevolg

OJC 75 jaar

was een muziekverbod, maar de club ging daarna gewoon verder met de nog geplande activiteiten. Je wordt tenslotte maar een keer 75 jaar! Het jubileumjaar gaat ondanks de coronarestricties niet zomaar voorbij. Samen met v.v. OJC ROSMALEN blikken we in De Molen iedere maand terug op een periode van mooie momenten en benoemingswaardigheden van de 110 jaar oude vereniging.

Het jubileumjaar gaat niet zomaar voorbij. Samen met v.v. OJC ROSMALEN blikken we in De Molen iedere maand terug op een periode van mooie momenten en benoemingswaardigheden van de vereniging.


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

GEZONDE ROUTE ROSMALEN Jouw route naar gezondheid Vitaliteit: ook voor jou! Je gezond en fit voelen is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen loopt hierin weleens vast. Het kan een hele zoektocht zijn naar de oplossing. Met het netwerk van de Gezonde Route Rosmalen is de weg hier naar toe een stuk makkelijker. Wij zijn jouw route naar een gezond en vitaal leven. Haal alles uit je gezondheid met de zorgprofessionals van de Gezonde Route Rosmalen.

Gezonde Route Rosmalen Gezonde Route Rosmalen is het platform van zelfstandige zorgprofessionals in Rosmalen. Allemaal gericht op het stimuleren van gezondheid, vitaliteit en welzijn. We geloven in preventie en een positieve gezondheid door massage, coaching, voeding, beweging, energetische behandelingen en (mantel)zorgondersteuning. Wij bundelen onze krachten om jouw gezondheid te bevorderen.

Samen zijn wij de Gezonde Route Rosmalen.

Contact met je baby Baby’s worden op de wereld gezet als hulpeloze wezentjes. In tegenstelling tot de dierenwereld kunnen ze niet gelijk lopen. Aristoteles omschreef de mens als ‘tabula rasa’: een onbeschreven blad, zonder kennis, vaardigheid en persoonlijkheid. Daarnaast hebben baby’s ook nog geen woorden tot hun beschikking, dus communicatie is lastig. Hoe krijg je dan contact met je baby? Gelukkig zijn we er tegenwoordig wel achter gekomen dat een baby echt geen onbeschreven blad is. Het klopt inderdaad dat baby’s geen gesproken taal tot hun beschikking hebben, dat komt pas rond hun eerste jaar. Maar dat wil niet zeggen dat baby’s niet kunnen communiceren. Contact hebben is namelijk één van de belangrijkste levensbehoeften van een baby.

huiluurtje dat sommige baby’s aan het einde van de dag hebben. Daarnaast laten baby’s door middel van non-verbale communicatie, met bijvoorbeeld hun handjes of het gezichtje, zien waar ze behoefte aan hebben. Zo beginnen sommige baby’s te smakken als ze honger hebben (hongersignalen) of ze kijken weg als ze moe zijn (slaapsignalen). Baby’s hebben niet alleen fysieke behoeftes, zoals slapen of eten, maar ook emotionele behoeftes: de behoefte aan knuffelen, samen kletsen, gedragen worden of samen spelen. Dat is ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van een baby.

baby- en kindercoaching, een cursus babymassage (zélfs al in de kraamtijd), een oudercursus Baby- en Kindergebaren of een Geboorte In Kaart-traject. Wil je meer informatie? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan. Enkele zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) een cursus babymassage via een aanvullende zorgverzekering.

Babysignalen Het duidelijkste en meest bekende communicatiemiddel dat een baby gebruikt is huilen. Door middel van huilen laat een baby zien dat er iets is, het laat ongenoegen blijken, de baby heeft honger of moet de prikkels van de dag verwerken. Vandaar ook dat

Communicatie tijdens de bevalling Zonder communicatie is het niet mogelijk om een bevalling te hebben waar de bevallende vrouw de belangrijkste beslisser is. Vrouwen willen tegenwoordig het moederschap en de bevalling niet zomaar over zich heen laten komen. Ze willen meer een goede moeder worden, een leuke partner blijven en ook dingen voor zichzelf doen zoals werken en vriendschappen onderhouden. Én een bevalling zoals zij deze voor ogen hebben. Ja, natuurlijk realiseren ze zich dat een bevalling niet te plannen valt. Sommige zaken gaan zoals ze gaan. Het is lastig om grip te krijgen op wat er komen gaat. Vooral als je belangrijke beslissingen gaat nemen rondom het moederschap en de geboorte van je kind. Daar kun je best wel wat hulp bij gebruiken. Mijn missie Wat ik bij (aankomende) moeders vaak zie is dat ze overstromen met liefde voor hun kind, maar onzeker zijn over wat het moederschap nu inhoudt. Dat is ook geen gemakkelijke vraag en een hele zoektocht.

De Gezonde Pagina Iedere maand belichten twee deelnemers van het platform een gezondheidsthema. Deze maand gaat het over het thema: Communicatie is uniek voor iedereen. Kijk voor meer informatie op onze website www.gezonderouterosmalen.nl Jouw route naar Gezondheid!

Unieke signalen Tijdens een cursus babymassage of een babycoachtraject laat ik ouders kijken naar hun baby en zo leren ze de signalen van hún kindje kennen. Elke baby is uniek en communiceert dan ook op zijn/haar eigen unieke wijze.

Hanneke Gouw baby- en kindercoach docente babymassage docente baby- en kindergebaren Geboorte In Kaart-professional orthopedagoog

Kinderpraktijk Amare Bij Kinderpraktijk Amare staat de verbinding tussen jou en je kind centraal. Je kunt bij mij terecht voor

Kinderpraktijk Amare Jagersingel 18 te Rosmalen

Het is belangrijk om uiteindelijk te weten waar je voor staat als vrouw, moeder en als gezin. Daar word je weerbaar van en je kunt hierop terugvallen ook als je tegenwind ervaart. Communicatie speelt altijd een belangrijke rol. Dat is namelijk dé manier om over te brengen waar je voor staat. Hoe krijg je grip op alles wat er voor, tijdens en na de geboorte gebeurt? Een geboorteplan maken is iets wat de laatste jaren steeds vaker wordt gedaan. Het helpt om de gedachten op een rij te krijgen en de omgeving duidelijk te maken wat de wensen zijn rondom de geboorte. Geboorteplan.online kan hierbij helpen. Keuzes die gemaakt kunnen worden komen allemaal op een laagdrempelige manier aan bod en aan het einde kun jij een overzichtelijk geboorteplan uitprinten. Op de website geboorteplan.online kun je het e-book downloaden met nog meer informatie en tips over dingen die je wilt weten voor de bevalling. In het e-book kun je ook de kortingscode vinden om meer dan 25% korting te krijgen. Je betaalt dan niet 19,50 maar slechts 14,50 euro.

www.gezonderouterosmalen.nl

De (online) coaching richt zich op het flexibel inspelen op veranderingen tijdens alle fases van het moederschap. Hierbij wordt een stabiele basis gelegd waar men op terug kan vallen en ontdekt wat de flexibele schil kan zijn. Op deze manier kan de moeder een optimale balans voor zichzelf bepalen.

Désirée Graste, Preventief moedercoach Meer informatie: www.mamamentje.nl Meer informatie over het geboorteplan vind je op www.geboorteplan.online


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

kerkbalans.nl 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

H. MARIA MAGDALENA GEFFEN H. JOHANNES’ ONTHOOFDING – NULAND In verband met de corona-maatregelen wordt u verzocht om uzelf op te geven bij het parochiecentrum, wanneer u naar een eucharistieviering wil komen. (opgeven op maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 uur, telefoonnummer: 073 – 532 12 15/of op pastorie. nuland@hetnet.nl In Nuland zijn géén H. Missen meer op zondagochtend. Hiervoor zou u naar Geffen kunnen gaan. ZATERDAG 30 JANUARI 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Intenties: Riet Roos-van Hoek (mdg) en Emmy en Nienke, Bets van Zoggel-Glaudemans (jrg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Huub van Nistelrooij (p/jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p/jrg). Zaterdag 6 februari 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Miet Swanenberg-Langens en Wim Swanenberg (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Frans van Dinther (mdg), Hennie Korsten en overleden fam. (p/verj), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Rien Meulendijk (mdg), Jan Kappen (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg). Zaterdag 13 februari 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg. Intenties: Jan van Rooij (mdg), Piet van der Linden (1e jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Maarten van der Donk (p/verj). Zondag 14 februari 11.00 uur Carnavalsmis. Woensdag 17 februari ASWOENSDAG 18.30 uur Eucharistieviering. Zaterdag 20 februari 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Harry van der Wielen (mdg), Han Zwanenberg (mdg), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Gerard van Dreumel (p), Martha van Venrooij-van Creij (p/jrg), Jan Kappen (mdg), Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn. Zaterdag 27 februari 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Intenties: Marinus Verstappen (mdg), Adriaan van Santvoort (mdg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Rudi Litjens (p/jrg).

Vrijdag 29 januari 19.00 uur avondmis in de kerk Zondag 31 januari 09.30 uur H. Mis Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 5 februari 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Jeroen van Boekel (mnd.). Riet van Santvoort – van Dinther (mnd.). Zondag 7 februari 09.30 uur H. Mis Intenties: Corry de Haas – van Venrooij, als 1e jaargetijde nms de parochie Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Annie Cremers – van Griensven (mnd.). Vrijdag 12 februari 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Kees en Mien van der Doelen (verj.). Zondag 14 februari 09.30 uur H. Mis Intenties: Wilhelmien van Merwijk - Loeffen, als 1e jaargetijde nms de parochie Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek.

DE KERK WORDT KLEINER, MAAR MARIA BLIJFT Een liefdesverklaring aan Maria, dat is dit nieuwe boek van André Roes. Op het stevige fundament van Bijbel, dogma en devotie beschrijft Roes het actuele belang van Maria voor de toekomst van de kerk. Zijn betoog leidt tot een hartstochtelijk pleidooi voor een meer mariale, barmhartige en vooral vreugdevolle kerk. Het boek opent met de bijbelse verhalen over Maria. Hoe moeten wij deze verhalen theologisch, maar ook gelovig lezen? Dan zijn er de Mariadogma’s. Weten we nog wel wat deze betekenen? Kunnen we deze geloofsuitspraken over Maria nieuw verstaan, open en creatief? Maria-oorden als Lourdes zijn plaatsen van hoop, waar het geloof nog onbevangen en ‘eenvoudig’ wordt beleefd. Maria blijkt daar een ‘open deur naar God’ te zijn. In een ontkerkelijkt Europa blijven mensen tot Maria bidden, soms in stilte, bijna verborgen, dan weer uitbundig, met grote menigten, in de bedevaartsplaatsen van onze tijd. Waarom doen mensen dit? Ook op deze vraag wil dit boek een antwoord geven. Dr. Andre Roes (1946) is kerkhistoricus. Hij promoveerde in 1984 te Leiden op het leven en werk van de katholieke emancipator Anton van Duinkerken. Hij publiceerde onder meer over de theologie van Søren Kierkegaard en over de religieuze aspecten van het werk van Hans Christian Andersen en Charles Dickens. Roes schreef ook regelmatig voor het benedictijns tijdschrift Heiliging. ISBN: 9789085285731 | Prijs € 19,95 https://bit.ly/2B21t5C

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

ONZE VADER VIERINGEN IN ROSMALEN De vieringen in de Rosmalense Lambertuskerk: zondag 09.30 uur, dinsdag en woensdag 19.00 uur en vrijdag 09.00 uur. Laurentiuskerk zondag 11.00 uur. Na de door-de-weekse vieringen is er aanbidding. In de Annakerk in Hintham is de viering op zondagochtend 09.30 uur. In verband met de corona mogen er momenteel niet meer dan 30 mensen bij een viering aanwezig zijn. U dient zich tevoren aan te melden. Dat kan per mail via lambertus@mariajohannes.nl of telefonisch via 073 5212215. De openingstijden van de secretariaten zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. U wordt dringend verzocht bij binnenkomst en uitgaan van de viering een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw op te volgen. Om drukte bij binnenkomst te voorkomen, wordt u verzocht om een kwartier voor aanvang bij de kerk te komen. In Hintham is aanmelding vooraf niet nodig. Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden. Die vieringen vormen een goed alternatief als u bang bent niet naar de zondagsviering te kunnen, omdat er zich teveel mensen aangemeld hebben. Ook voor uitvaarten en andere bijzondere vieringen dient u zich tevoren te melden. Tot slot: hou de Nieuwsbrief in de gaten. Als u die nog niet via de mail thuisgestuurd krijgt, meld u zich dan op het eerder genoemde adres. Die Nieuwsbrief ligt trouwens na verschijnen ook in de Mariakapel van beide kerken. Die kapellen zijn de hele dag open, ook voor persoonlijk gebed of het opsteken van een kaarsje. Vieringen thuis meebeleven De vieringen binnen de Mariaparochie worden vanuit de Lambertuskerk live uitgezonden op internet. Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl of volg de stream via de app van ‘kerkdienst gemist’ die u op uw telefoon of tablet kunt installeren. U kunt de uitzendingen overigens op elk ander tijdstip bekijken.

ACTIE KERKBALANS Ieder jaar in januari wordt onze aandacht gevraagd voor de Kerkbijdrage. Dit jaar is dat vooral in de periode van 16 tot 30 januari. Mede dank zij uw bijdrage kan het werk van de parochie blijven voortbestaan. Ook in de coronatijd blijft de kerk aan het werk. Veel vieringen worden digitaal uitgezonden. Er is veel aandacht voor zieken en eenzame mensen. De vaste lasten gaan gewoon door. “Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament”, zo schrijft bisschop De Korte in zijn aanbeveling voor deelname aan de Kerkbalans. Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Er zijn diverse mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen. Wellicht doet u dat reeds automatisch. U kunt meer informatie verkrijgen via het parochiesecretariaat.

Het belangrijkste gebed van de christenen is het Onze Vader. Dit gebed is zo van belang omdat Jezus dit gebed zelf gegeven heeft. De leerlingen van Jezus vroegen Hem om hun te leren bidden. Het gebed dat Jezus zijn leerlingen leert is in het evangelie van Mattheüs en Lucas opgeschreven. Een paar jaar geleden is dit gebed aangepast. Decennialang is door kerkgeleerden gediscussieerd over de juiste versie van het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Doordat de Nederlandse en Vlaamse woordkeuze verschilden, waren er twee katholieke versies in het Nederlands in omloop. Een speciale, gezamenlijke commissie is uiteindelijk tot een nieuwe vertaling gekomen. En niet alleen in het Nederlands is het Onze Vader aangepast, maar ook in Italië. Sinds eind november heeft de paus de tekst daar ook bijgesteld. ‘Leid ons niet in bekoring/beproeving’ is geen juiste vertaling volgens de paus. God leidt ons niet in bekoring, maar wil juist helpen en daarom is de tekst in het Italiaans vertaald naar: Laat ons niet in de steek in de bekoring, maar verlos ons van het kwade. En ik denk dat dit een hele mooie correctie is en wat ook voor ons een les kan zijn. Af en toe staan wij voor de keuze; kies ik voor het licht of voor het duister, wil ik het goede doen of misschien toch iets wat niet zo goed is? En dan is het een heel mooi gebed om te vragen: Jezus laat me op zulke momenten niet in de steek. Helpt U mij dat ik altijd het goede wil, kan en mag doen. Dit maakt mijn leven mooier, maar ook voor de mensen om mij heen. Kapelaan Gideon van Meeteren

HET BELANG VAN DOORLEREN In 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. IGeefladdern Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S