Page 79

Stad Antwerpen Project Heropening van De Roma Beschrijving

nieuwe dynamiek in Borgerhout

Jaar

2003

Categorie

bestuurlijke en participatieve vernieuwing

buurt weer geopend. De aanwezigheid van De Roma in

scheurt tickets, verzorgt de vestiaire, tapt, serveert,

dit problematisch stadsdeel was een opportuniteit die de

spoelt glazen, ontvangt de artiesten en kookt voor hen,

bewoners niet langer wilden laten liggen. Het resultaat

wijst de mensen de weg naar hun plaats en poetst de

is verbluffend.
Dit project mobiliseerde niet enkel

zaal voor en na. Zo’n massale inzet op een intensieve

praters, ook doeners. De Roma bewijst dat participatie

basis is een fenomeen. Het vormt de achillespees van

meer kan zijn dan praten en vergaderen.

het project, en tegelijk ook de warmte en de charme.

participatie

Quote jury

Het verhaal van De Roma is een verhaal van mensen in

“Het project van De Roma had ook in het witboek

de grootstad. Participatie gaat in eerste instantie over

kunnen staan, als een voorbeeld van de manier waarop

betrokkenheid, over inzet, over identificatie, over geloof

we de stad zien: een forum van praktijken en activiteiten

in een project en in andere mensen, over kansen krijgen

van mensen. Geen participatie op het einde van een

en gewaardeerd worden. De vrijwilligers slepen al lang

bestuurlijk proces, geen benadering van burgers als

niet meer met volle kruiwagens puin, maar werken

klanten maar burgerschap als dynamiek, als praktijk,

dagelijks mee om de voorstellingen mogelijk te maken.

als concrete handelingen en vormen van samenwerking

Een ontzettend heterogene groep van ruim 300 mensen

tussen burgers. De Roma is voor ons een stukje

verzendt

stadsrepubliek.”

het

driemaandelijks

programmaboekje,

79

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement