Page 76

“Succesvolle synergie” Beschrijving

Impact

De site van de voormalige brouwerij Lamot ligt aan de

De Lamot-site is uiteindelijk een succesverhaal

rivier de Dijle, in het historische hart van Mechelen. Om

geworden: een kankerplek is vervangen door een

deze buurt, die de laatste jaren een grote achteruitgang

project met complementaire functies voor de site én

kende, weer dynamisch te maken, renoveerde Mechelen

de stad. De woonfunctie langs de Dijle en in de buurt

de oude brouwerij tot een centrum van stedelijk

is versterkt, de winkelomgeving wordt gerenoveerd en

(cultureel) leven, met een congrescentrum, een

leeft op, de horeca rond de Vismarkt en Korenmarkt is

erfgoedcentrum en een grand café. De private partner

volop in ontwikkeling, en vooral, het investeringsklimaat

gaf de site verder invulling met wonen, horeca, parkeren

voor handel en wonen in de Mechelse binnenstad is

en commerciële functies. Naast de herwaardering

opmerkelijk verbeterd. Het Dijlepad en de Dijlebrug

van de Lamot-site kent het project nog twee pijlers:

verbeteren aanzienlijk de mobiliteit van de fietser en

de aanleg van het Dijlepad en de realisatie van een

wandelaar in het historische stadscentrum. Het Dijlepad

nieuwe Dijlebrug. Deze drie projecten haken ruimtelijk

verbindt ook de binnenstad met twee belangrijke

en functioneel in elkaar, waardoor er een synergie

groengebieden, terwijl de Dijlebrug de Lamotsite

ontstaat met een belangrijke impact op de binnenstad

integreert in het stadscentrum.

van Mechelen.

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement