Page 73

tstra

a Gand

at

rp

Jaar

2004

str

t aa

Categorie

innovatieve samenwerkingsvormen in at tra

ts derbostad

ra s

Hub

ark ertp

po ls e ss e Bru

rère ert F

Cl arisse nstr aat maar een projectmatige aanpak vanuit een

defecten of gebrekkig onderhoud kunnen melden aan

Quote jury

du ct

an anla -Orb

beleid Uis ook vernieuwend. Gent heeft haar o r ts

af sta

rvi a

Ke ize

Gu

ai ska Kui per

k

Op die manier wil de stad een vaak at

Cal

l st r

a

lierl

“Het project in Gent is gedurfd en wordt professioneel ai aangepakt. eka eld h c S

raa

-Lie Sint

wst

stad toont zich gastvrij, biedt comfort en veiligheid. Het project heeft een structurele ambitie, het is geen

t

De Gentenaars dragen het project ‘Plassen met klasse’. at a

vens

tr ebras

Z Nieteralleen de stadsdiensten die op het openbaar domein straat

eendagsvlieg. ‘Plassen met klasse’ biedt een oplossing

rt

poo

Tijg

a

n tui

n

a ek

ai

t

arie

P o pe

li

F i lip

G

sd e

is. Op de openbare

an la toiletten en m

e

en lat rP

Sto de van het rel project Ka

werden ook Bin

e nw ne

ai ka rop St

bordjes 220 met contactpunten 110 440geplaatst, zodat 660gebruikers

sstr

wataat inrichting en design van publieke ruimte betreft. ‘Plassen met klasse’ garandeert een duurzame en integrale aanpak.”

aat

evu Bell

Te

aa

d str taboedoorbrekend, oe wat een belangrijke doelstelling ute

bovendien goed aan bij de traditie van kwaliteit in Gent

Drie

Landjuweelstr

Edward Blaesstraa t

n laa

u venst

ie Sint-L betrokken Sin via de Werkgroep publiek sanitair. Een t-Liev en sla a n

g

WEMBAD STROP

noden van de verouderende bevolking. Het project sluit

Fr

aat

ren

aai

scholen, horeca… De burgers werden bij het project l ne at

l lak

stra

O

i awerken positieve benadering en een breed draagvlak n ka M

0

aan een reëel probleem en speelt tegelijk in op de

aa

rtstr

Die

t

a tstra zoals de gezondheidssector, patiënten, beleidsmensen, lifan

aer

I s ab e

nem We

U en betrokken partners actief zijn, maar ook burgers ev ns

of

Ook heeft het een duidelijke impact op het

gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte. De

Keiz e rv es Edwa t rd P yna ert ka ai

aan

u Lee

participatie

lem Wil

U

de stad.

tra Muinkpa r en knowhow gebundeld als voorbeeld kennis voor at is ev e nço doodgezwegen thema op de agendaKrplaatsen. Fra

erg

t

s

ai

Alb

ev i Loz

at gemeenten. stra ard Ben

D VAN KINA

at

Ta

se r

ing

n ltlaa

an uinkla Min dit

met klasse

beleid publiek sanitair er

An na str a

Ka

Beschrijving

overkoepelende visie. De betrokkenheid van burgers

traat Herts

aai Muinkk

t singen, traa els Buff

rgskaai Ferdinand Lousbe

Project

Gent at tra e ls F o r Plassen

ek a

Re

ep

Stad

laan p a rk Zuid

Kon

eve oos lin R

at

at stra aca

at tra ts ch ra nd Ee

ee

nk Fra

stra Hof Alp

aterpark

Tw

at tr a ns ge g u br

tSin

L SINT-PIETERS andere

WC

WC

ASTRIDPARK

el ag

ADMINISTRATIEF CENTRUM ZUID U

WC

BIJGAARDEPARK

SINT-ANNAKERK

BIBLIOTHEEK ZUID

WC

U

SINT-ANNA

t aa str

P Zuid

WC

s tr en ng

WC

Jo

erg

SHOPPINGCENTRUM ZUID

WC

't

t

eb

ion tat ids Zu

erij

a tra

S

am

U

straat

s Vis

s en er

antd

elw Romm

nd

at ra l st e e Ab

m Ooila

traat

izen

aa s do

at tra

Vl ra lg Be

at tra

t

ns Osse

e lh u o st

ls are

t

traat Puins

i ortkaa Koepo

Ap

rK

raa

ize Ke

P Reep

tuk U publiek in Gent centrum Brab sanitair

t straa

straa thuis Slach

Se WC min ari est

straat

at

ZWEMBAD VAN EYCK Gebroeders WC Van Eyckstr aat

Bi

sd o

roos

Vl aa ms

dh am

t ark

i

d Ou

i

nm

a outka

r

HEDRAAL

m

a ka

eB

s te ee

i

Kw

po lde

aa

aa Veerk

erg

p

Er

U

880 Meter

73

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement