Page 70

“Kantelmoment voor hele wijk” Beschrijving Met de verhuis van het stedelijk ziekenhuis SintElisabeth begin jaren 90 kwam in de kern van de 19e-eeuwse arbeiderswijk Aalst Rechteroever een ruimte vrij van een paar hectaren. De stad maakte plannen voor de bouw van een 320-tal sociale woningen. Na de realisatie van de eerste twee fases bleek al gauw een overconcentratie van sociale woningen te ontstaan met alle te verwachten problemen. Aalst schrapte de laatste fases van het sociale bouwproject en koos voor de aanleg van een buurtpark. Ook tekende de stad een actieplan uit voor meer transparantie in het bouwblok.

Impact

geresulteerd in een sneeuwbaleffect dat nu uitmondt in grootse infrastructuurwerken langs de Dender en de stationsomgeving. Het bouwblok kreeg meer structuur en transparantie door verbindingen te creëren, ook naar de stad. Meer groen in deze dichtgeslibde 19e-eeuwse wijk heeft ook voor een aangenaam woon- en leefklimaat gezorgd – de buurt als volwaardig alternatief voor het stadscentrum. Initiatieven uit de privésector dragen bij tot de heropleving en aantrekkelijkheid van de buurt. Aalst omarmt zo zijn verloren stadsdeel en bewoners ervaren Rechteroever nu als een volwaardige wijk.

Innovatie Het is ronduit vernieuwend hoe een stad een te

De aanleg van een nieuw park centraal op Rechteroever

grootschalig sociaal bouwproject bijstuurde op een

was de hefboom en het kantelmoment om de volledige

toch wel drastische wijze. Aalst pakte het dreigend

wijk op te tillen. Die eerste gedurfde actie om een

gevaar van gettovorming resoluut aan, met resultaat.

bouwblok te schrappen in functie van een wijkpark heeft

De acties werden samen met de bevolking gekozen op

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement