Page 6

De juryvoorzitters over 10 jaar Thuis in de Stad-prijs:

“Dialoog op gang gebracht” In tien jaar heeft de jury van de Thuis in de Stad-prijs zich over 166 dossiers gebogen en ze gewikt en gewogen. “Het is een wedstrijd en uiteindelijk moet er een stad winnen. Maar dat betekent daarom niet dat er verliezers zijn. We zijn in al die jaren aangenaam verrast door zoveel enthousiasme, innovatie en participatie binnen de centrumsteden. En dat heeft vaak tot spannende discussies geleid”, weten de twee juryvoorzitters Filip De Rynck (2001-2005) en Maria De Bie (20062010). Een terugblik. De Thuis in de Stad-prijs is ontstaan om goede

In de beginjaren was er nochtans geen open

stedelijke vernieuwing te bekronen. “Het

cultuur van stedelijke vernieuwing. “Nee, de

was een nieuw, bescheiden idee om goede

steden hadden niet de gewoonte om inkijk

praktijken in de kijker te zetten. Tien jaar

te geven in hun interne keuken, om zich zo

geleden was er vrijwel geen samenwerking

‘kwetsbaar’ op te stellen voor een jury. Die

tussen de verschillende steden. Dat is vandaag

openheid is geleidelijk gegroeid en vandaag

wel anders, steden wisselen innovatieve ideeën

stellen de steden hun projecten bijzonder

uit en inspireren elkaar. In die zin heeft de Thuis

professioneel voor. Een interessant leerproces.

in de Stad-prijs de dialoog op gang gebracht en

Het juryverslag vormt ook een toetssteen voor

de interactie aangewakkerd. Dat merken we

verdere discussie binnen de steden.”

trouwens ook in de projectvoorstellen: steden verwijzen naar elkaar en profileren zich ten opzichte van elkaar.”

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010