Page 59

“Elke Antwerpenaar een stem” Beschrijving

die zich, buiten hun organisatie om, verenigden voor

De Antwerpse culturele sector wilde de burgerzin van de inwoners aanwakkeren en de participatie in het openbare leven stimuleren. Theatermakers en gezelschappen bedachten ‘Droom de stad’, bedoeld als volksraadpleging om elke Antwerpenaar een stem te geven. Deze dromen werden verzameld naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Bekende en minder bekende gezichten lazen de ingezonden dromen

deze collectieve actie. Er kwamen klassen kleuters en scholieren, anderstalige nieuwkomers, gezinnen, bejaardenverenigingen,

toevallige

voorbijgangers,

collega’s uit andere steden – kortom een doorsnede van de stedelijke bevolking, de stemplichtige groep overstijgend. De deuren stonden open, de stad was van iedereen.

voor tijdens een 48 uur durende droommarathon.

participatie

‘Droom de stad’ ontstond als positieve tegenreactie op

‘Droom de stad’ wilde zo veel mogelijk mensen doen

het negatieve klimaat en de opvallende verzuring die op

nadenken en dromen over hun stad. Belangrijker dan

dat moment in de stad heersten.

het podiumproject was de participatie van de burger. De dromen van de Antwerpenaren waren de motor

Impact

van het project. Om iedereen te bereiken trokken de

De marathonhappening vond plaats in het oude

initiatiefnemers naar verschillende plaatsen in de stad

justitiepaleis. Het publiek kon 48 uur in- en uitlopen.

om de mensen aan te spreken en uit te nodigen hun

Antwerpenaars

plekke

dromen te formuleren: markten, scholen, bejaarden-

opschrijven en inleveren om meteen te worden

tehuizen, het verenigingsleven, buurtcomités… Een

voorgelezen.

konden

hun

dromen

ter

een

internetsite en postadres volgden om de duizenden

massale opkomst en duizenden dromen. Zowel de

dromen te verzamelen. Elke persoonlijke droom kreeg

positieve als negatieve gedachten kregen een plaats.

een plaats in de stad. Naarmate het project vorderde,

Zo groeide het besef dat het niet veel zin heeft om alle

groeide spontaan ook de groep sympathisanten.

Het

enthousiasme

was

groot:

verantwoordelijkheid voor onze samenleving bij de politici te leggen. Een positieve maatschappij begint bij

Quote jury

de mensen zelf. De kunstwereld creëerde een forum

“’Droom de stad’ is een creatief, origineel en goed

en was onderdeel van een golfbeweging in de culturele

project met een groot bereik en een positief verhaal. Het

sector (0110 voor muziek, MUTE voor beeldende

is belangrijk om te dromen. Door in twee zinnetjes een

kunsten).

droom neer te schrijven, is het project laagdrempelig

Innovatie

en veilig. De deelnemer moet zich niet blootgeven. Het stimuleert en prikkelt mensen om na te denken. In

‘Droom de stad’ is een creatief en origineel project met

een tijd waarin mensen vooral slogans horen voor of

een groot bereik. Iedere inwoner van Antwerpen heeft

tegen iets, kregen zij met dit project een stem via een

via huis-aan-huisbedeling een uitnodiging gekregen om

bevraging van ‘onderuit’. Mooi is ook dat de verzameling

zijn droom op te schrijven. Het initiatief werd gedragen

van de inzendingen na verloop van tijd een interessant

door mensen uit verschillende artistieke gezelschappen

tijdsdocument zal worden.”

59

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement