Page 29

Stad Antwerpen Project

Theaterplein, het dak op de markt

Beschrijving

heraanleg Theaterplein/Vogelmarkt

Jaar

2008

Categorie

geïntegreerd infrastructureel project

participatie

Quote jury

De stad Antwerpen organiseerde verschillende commu-

“Het is een sterk onderbouwd en gedragen ruimtelijk

nicatie- en participatiemomenten. Bewo-ners, buurt-

project dat gebaseerd is op een kwalitatief hoogstaand

handelaars en betrokkenen konden hun mening kwijt.

ontwerp. Uit het projectidee blijkt een duidelijke

De resultaten van die gesprekken werden mee vertaald

visie en sociale kennis van de stad. De luifel pakt de

in de eigenlijke opdracht, de ontwerpwedstrijd. Naast

Stadsschouwburg als het ware in en vormt een perfecte

focusgroepen en hoorzittingen organiseerde de stad

start om de nieuwe dynamiek op het Theaterplein uit te

aan het einde van de voorontwerpfase ook een tentoon-

bouwen.”

stelling. Via placemats, ontworpen voor de omliggende horecazaken, kregen bewoners en bezoekers op een originele manier informatie over de ontwikkeling van het plein en de omgeving. De oplevering van het plein ging gepaard met een spectaculaire actie om het plein ‘terug te geven’ aan de Antwerpenaar.

29

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement