Hồ Kim Thu - CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Ho CHi Minh City, VN

Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu - Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing. Họ tên: Hồ Kim Thu. Địa chỉ: 619 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ: Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing. SĐT: (+84) 932 081 410. Bà Hồ Kim Thu hiện nay đang nắm giữ chức vụ CEO & Co-founder FIEX Marketing và bà đã có kinh nghiệm hơn 9 năm trong Marketing. Với mục tiêu giúp cho 1000 doanh nghiệp Start-up & SMBs Việt Nam tăng trưởng và phát triển, bà Hồ Kim Thu đã sáng lập nên công ty Marketing Online FIEX Marketing.

https://fiexmarketing.com/ho-kim-thu/