Page 1

AKHİSAR 3. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL GEREKÇELİ RAPORU 2009

Akhisar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın jürisi, 10 Mayıs 2009 tarihinde saat 10.30'da toplandı. Yarışmaya 250 kişinin 5'er adetlik serilerden oluşan 1250 fotoğraf ile katıldığı saptandı. Jüri üyeleri; bir fotoğraf yerine fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi amaçlayan ve “bütünlük” koşulunu arayan bu özel yarışmaya katılım miktarını sevinçle karşılamıştır. 5 adet fotoğraftan oluşan seriler, öncelikle bütünlüğü, sonra da teknik ve estetik değerleri bakımından değerlendirilmiştir. İlk turda, jüri üyelerindenbirinin oyunu alan seri, ikinci tura geçmiştir. Bu şekildeki değerlendirme ve oylama sonucunda, 188 adet seri elenmiş, 62 adet seri 2. tura kalmıştır. İkinci turda da aynı değerlendirme yöntemi ile jüri üyelerinden ikisinin oyunu alan seri, üçüncü tura geçmiştir. Bu şekildeki değerlendirme ve oylama sonucunda 27 adet seri elenmiş, 35 adet seri 3. tura kalmıştır. Üçüncü turda, jüri, en az üç oyu aramakla birlikte, bu turdan başlayarak fotoğrafların nitelikleri ile ilgili olarak görüşlerini ifade etmiş ve tartışma ortamı oluşturmuştur. Bu turda 12 adet seri elenmiş, 23 adet seri 4. tura kalmıştır. Dördüncü turda her seri tek tek detaylıca incelenmiş, istisnasız olarak her jüri üyesi, her seri için görüşünü belirtmiş ve sonucunda oy çokluğunu ya da oy birliğini sağlayan 14 seri 5. tura kalmıştır. Jüri, son değerlendirmeye kalan fotoğrafların “iyi” niteliklerini gördüğünden, şartnamede yazılı olan ödüllere ilaveten 3 adet “Jüri Özel Ödülü” verilmesini kararlaştırmıştır. İlk aşamada, “Akhisar Konu Ödülü” için değerlendirme yapılmış ve oy birliği ile belirlenmiştir. Özellikle, fotoğrafların düşünsel, teknik, estetik, bütünsellik değerleri ile ilgili görüş ve tartışmaların 4. turda yapılmış olması nedeniyle, 14 adet fotoğraf açık oylama ile 9 adetlik ödül sayısına indirgenmiş; ödül dağılımı ise, kapalı puanlama yöntemi ile yapılmıştır. Her jüri üyesi, her fotoğrafa 9'dan 1'e kadar puan vermiştir.


En yüksek puanı alan fotoğraf 1.lik ödülünü kazanmış ve sonraki ödüller de puan sıralamasına göre dağıtılmıştır. Hüseyin TÜRK, 1.lik ödülünü kazandığı serisinde; bir bütünü detay ve çizgisel hatlara indirgenmiş biçimde yansıtmıştır. Sade, siyah bir fon önünde, beyaz-gri çizgisel detaylar yüksek bir kontrast oluşturmuştur. Bu çizgisel detaylar, iki fotoğrafında alt ve üst kenarlara paralel, bir fotoğrafında kenarlara dik, bir diğerinde diagonal ve birinde de merkezde yer almaktadır. Başarılı seride, siyah-beyaz baskı içindeki grafik değerler ve biçim, “çizgilerin dili” niteliğindedir. Ali Osman AYDIN, 2.lik ödülü kazandığı serisinde; mekan-insan ilişkisini düşünsel ve fiziksel olarak büyük bir kontrast içinde vermiştir. Kadınların hayatın her alanında var olabileceğini, en uç noktadaki “tornacılık” alanında sürrealist bir biçimde görüntüleyerek vermiştir. Fotoğraftaki çıplaklık, sürrealist anlatımın temel ögesidir. Siyah-beyaz çalışılması ve bedenin iş alanına özgü bir kirlenmeye maruz kalması, teni erotizmden ve bedeni de cinsel cazibe yaratmaktan uzaklaştırmakta; tam aksine plastik bir etki odağı yaratmaktadır. İyi tekniğe sahip bu seriye numara sırasıyla bakıldığında, zor bir alanda çalışan, çalışmasını bitiren ve gururlu, keyifli, mutlu bir mola veren “insan” ı görmekteyiz. Levent YAVUZ, 3.lük ödülünü kazandığı serisinde; çocukların grup portrelerini yansıtmıştır. Fotoğraflara konu olan çocuklar, gerek giysilerinin eskiliği, gerekse yüzlerindeki fiziksel yorgunluk ve yıpranmışlıklarıyla zor bir yaşam sürdürdüklerini ifade etmektedirler. Buna karşın, giysilerinin renkliliği, yüzlerindeki tebessüm aracılığıyla umutlu olmayı da çağrıştırmaktadırlar. Fotoğrafçı, yalın ve koyu bir fon kullanarak, vurgulamak istediği ögeleri ve detaylarını öne çıkarmıştır. Öte yandan, yüzlere ulanan ışığın ölçülü kullanımı, gerçeklik duygusunu artırmıştır. Davut AKBULUT, mansiyon kazanan serisinde insan, hayvan ve mekan üçgenini, teknik katkılarla ve başarılı anlardan oluşan bir çalışmayla uzun soluklu, titiz bir iş örneği sunmuştur. Ali ALTIN, mansiyon kazanan serisinde bir ritüeli kronolojik saptama biçimiyle anlatırken, fotoğraf makinasını göz düzlemi dışında kullanarak da fotoğraflarına değer katmıştır. Birol ÜZMEZ, mansiyon kazanan serisinde ekonomik açıdan zor koşullarda yaşamalarına karşın, varsıllıklarını, sevgilerini ve yalnızlıklarını kedileriyle paylaşan yaşlı insanları saptamıştır. Levent KALKAN, Akhisar'ı konu alan bölümün ödülünü kazandığı serisinde yakın zamana kadar, Akhisar için çok önemli olan; ancak, bugün neredeyse “oyuncak” boyutuna gerilemiş bulunan “at arabası yapımı” aşamasında yer alan marangoz, demirci, boyacı, satıcıyı konu almıştır. Bilinçli bir tercih ile konuyu siyah-beyaz bir teknikle çalışmış ve renklinin “pop” yanına karşın, “popülerite”nin yok olduğunu da başarılı ve ironik bir göndermeyle vurgulamıştır. Jüri Özel Ödüllerini kazanan serilerinde Hüsna ALTIN, ışıkla boyama tekniğini kullanmış; Cihan KARACA, başarılı bir öykü kurgulayarak anlatma yolunu seçmiş ve Osman AKSAL, yöresel bir düğünün aşamalarını saptamıştır.


Jüri, ilk kez yapılan ve nicel olarak iyi bir katılım saptanan bu türdeki yarışmanın gelecek yıllarda da yapılması halinde niteliğinin de çok yükseleceğini ve açılacak olan bu yarışma sergisinin, çok nitelikli bir yarışma kataloğu ile birlikte ülke genelinde gezdirilmesinin fotoğraf sanatı ve görme bilinci açısından katkılar sağlayacağını düşünmektedir. Öte yandan, katılım koşullarında, jüri oluşumunda, değerlendirme biçiminde gelecek önermelere de ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir.

11.Mayıs.2009, Akhisar

Ali Rıza Akalın

Salih Hızlı (seçici kurulda bulunamadı)

Alberto Modiano

Bedri Karayağmurlar

Birsel Matara

(seçici kurulda bulunamadı)

Erol Mollaibrahimoğlu

Tahir Ün


Birincilik Ödülü HÜSEYİN TÜRK otinka


İkincilik Ödülü Ali Osman AYDIN aslında özgürüm


Üçüncülük Ödülü Levent YAVUZ tarlanın çocukları


Akhisar Konu Ödülü Levent KALKAN akhisar zanaatkârları


Mansiyon Davut AKBULUT kedili han


Mansiyon Ali ALTIN eren g端n端


Mansiyon Birol ĂœZMEZ aile evleri


Jüri Özel Ödülü Hüsna ALTIN kadın ve ışık


Jüri Özel Ödülü Cihat KARACA kartal ve kız


Jüri Özel Ödülü Osman AKSAL 196344


Akhisar 3. Ulusal Fotoğraf Sergisi Kataloğu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you