Page 14

Azië 368

84.000

kindhuwelijken werden voorkomen

bezoekers van bijeenkomsten tegen kindhuwelijken

Bangladesh

Ruim

1.755

44.000

drop-outs gingen weer naar school

bezoekers van bijeenkomsten over het belang van onderwijs

Bangladesh Ruim

Ruim

5.000

nieuw gekozen vrouwelijk leiders volgden de Women’s Leadership Workshops

17.000

vrouwelijke raadsleden werkten samen in federaties

India

India

Politieke daadkracht in India Vrouwen in India worden vaak als minderwaardig gezien en systematisch gediscrimineerd. Toch verandert er iets: steeds meer plattelandsvrouwen in India gaan de lokale politiek in. Een stille en hobbelige revolutie. Want hoewel gemeenteraden in India formeel veel te zeggen hebben, en over een behoorlijk budget beschikken, komt dat geld in de praktijk niet vanzelfsprekend op de juiste plek terecht. En worden vrouwen niet vanzelfsprekend serieus genomen. The Hunger Project traint en begeleidt

14

deze vrouwen intensief. Zodat zij krachtige lokale leiders worden die hun rol effectief kunnen vervullen – en zo veel kunnen bereiken. Uit een externe evaluatie van ons leiderschapsprogramma in Madhya Pradesh, blijkt dat de getrainde vrouwen dubbel zo veel zelfvertrouwen hebben als ongetrainde vrouwen, meer acties voor hun dorp ondernemen en dat hun politieke daadkracht groter is. De vrouwelijke leiders worden

daadwerkelijk change agents in hun gemeenschappen. De samenwerking tussen vrouwelijke leiders onderling blijkt de meeste invloed te hebben. In de patriarchale structuur van de Indiase overheid is het voor vrouwen belangrijk om zoveel mogelijk steun van anderen te krijgen. Wanneer vrouwen samenwerken in federaties, lukt het veel vaker om bijvoorbeeld betere scholing, watervoorzieningen en werkverschaffingsprojecten voor hun dorp te regelen.

Magazine 2015  

2015 was een uitstekend jaar voor The Hunger Project. Dit magazine is bomvol resultaten, verhalen, interviews, achtergrondinformatie en cij...

Magazine 2015  

2015 was een uitstekend jaar voor The Hunger Project. Dit magazine is bomvol resultaten, verhalen, interviews, achtergrondinformatie en cij...

Advertisement