Page 12

Epicentrumstrategie in Afrika Populaire trainingen Meer dan

145.000

Bijna

mensen volgden een Vision, Commitment and Action-workshop

615.000 kilo voedsel werd opgeslagen in de voedselbank

Meer dan

105.000

deelnemers aan workshops over hiv/aids en gendergelijkheid Ruim

Ruim

mannen en vrouwen werden getraind in het Women Empowerment-programma

kregen een zwangerschapscontrole

102.000

26.000 vrouwen

Ruim

57.000

deelnemers aan workshops over voedselzekerheid

Van ruim

187.000 kinderen

Bijna

4.600

werd het gewicht in de gaten gehouden

jonge kinderen op de kleuterschool

Food for thought in Benin Het Afrika Studiecentrum uit Leiden onderzocht ons werk in epicentrum Bétérou in Benin, met de voor ons nieuwe en innovatieve onderzoeksmethode PADev (Participatory assessment of development). Met als voornaamste doel om te leren: hoe doen onze programma’s het en wat kan er beter? De studie toont aan dat de basis van de epicentrumstrategie relevant is. Vooral op het gebied van voedselzekerheid, gezondheid en de positie van vrouwen zijn er goede resultaten. En de capaciteit van mensen om zelf hun gemeenschap te ontwikkelen – en het vertrouwen

12

dat zij dit kunnen – zijn toegenomen. Maar het programma in Bétérou heeft niet overal uitgepakt zoals we hadden gehoopt. Zo is het effect van de activiteiten het grootst in dorpen vlak bij het epicentrumgebouw, maar neemt dit effect verder weg af. Ook werken we vooral met de actieve bevolking, maar bereikt onze strategie de allerarmsten niet. Verder stelt de studie kritische vragen over de animators in epicentra, over de Vision, Commitment and Action-workshops en de kracht van de leiderschapscomités. Het onderzoek geeft ons munitie om het in de toekomst nog beter te doen.

Een aantal verbeterpunten is al opgepakt. Zo experimenteren we in Benin met diensten verder van het epicentrumgebouw. En voor de allerarmsten kunnen we lobbyen bij de overheid voor sociale vangnetten. The Hunger Project is erg enthousiast over de PADev-methode, als aanvulling op de grootschalige enquêtes die we zelf in de dorpen uitvoeren. Omdat we de uitkomsten niet kunnen generaliseren naar heel Bétérou, laat staan naar heel Benin, overwegen we om meer van dit soort studies uit te voeren. Zodat we de resultaten op meerdere plekken kunnen vergelijken.

Magazine 2015  

2015 was een uitstekend jaar voor The Hunger Project. Dit magazine is bomvol resultaten, verhalen, interviews, achtergrondinformatie en cij...

Magazine 2015  

2015 was een uitstekend jaar voor The Hunger Project. Dit magazine is bomvol resultaten, verhalen, interviews, achtergrondinformatie en cij...

Advertisement