Page 10

Soms

zit het

tegen …

Naast de vele hoogtepunten van 2015 was er natuurlijk ook een aantal tegenvallers. Landrechten Bij de start van een epicentrum geven de overheid of lokale leiders het land in gebruik. Als de activiteiten op rolletjes lopen, wordt het land op naam van het officieel geregistreerde epicentrum gezet. Zo worden de mensen rond het epicentrum eigenaar van het land – cruciaal voor zelfredzaamheid. Maar het verkrijgen van formele landrechten blijkt vaak moeilijker dan verwacht, merken we in Benin, Malawi en Oeganda. En dat vertraagt de weg naar zelfredzaamheid. De oorzaken zijn verschillend: ontbreken van een kadaster met landregistratie, ingewikkelde wetgeving en procedures en soms domweg onwelwillende ambtenaren.

Afscheid van lokale partner in India In India voeren lokale partners het leiderschapsprogramma voor ons uit – en dat gaat niet altijd goed. We moesten de samenwerking met een partnerorganisatie in Tamil Nadu beëindigen, toen medewerkers van The Hunger Project India ontdekten dat zij in rapporten data en foto’s hadden vervalst. Deze partner werkte met 250 gekozen vrouwelijke leiders. Hun budget is per direct overgeheveld naar andere partners, zodat het werk door kon gaan. Daarmee is onder andere een grote conferentie georganiseerd voor vrouwelijke raadsleden.

Extreme droogte in Malawi en Ethiopië Ethiopië en Malawi kregen aan het einde van het jaar te maken met extreme droogte, met hongersnood als gevolg. De regens waren vertraagd, en soms viel er helemaal geen regen. Dit had flinke gevolgen voor de oogsten, die veel minder opleverden dan normaal.

epicentra begin 2015 36.000 kilo graan konden doneren aan de slachtoffers van heftige overstromingen. Eind 2015 kwamen de voedselbanken weer in actie: gezien de droogte startte de verkoop van mais eerder dan normaal. En hoewel de weerbaarheid van de gemeenschap in de epicentra sterk is, wordt het afwachten of ze de hele droogteperiode kunnen overbruggen. The Hunger Project Ethiopië werkt ondertussen aan een partnerschap met UNOCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

Leren omgaan met de gevolgen van klimaat verandering is belangrijk. In de epicentra stimuleert The Hunger Project duurzame landbouwmethodes en het gebruik van droogtebestendige zaden. De voedselbanken bij de epicentra zijn bedoeld om de periode te overbruggen tussen het opraken van de voorraden en de nieuwe oogst. Dit vergroot de weerbaarheid van de epicentra bij droogte en dreigende hongersnood. In Malawi werkte dit dermate goed, dat de

10

Vooruitblik In 2016 delen alle Hunger Project-landen hun briljante mislukkingen in een “Fail Fest”, zodat we nog beter kunnen leren van elkaars ervaringen. Vallen, opstaan, weer doorgaan en ervan leren.

Magazine 2015  

2015 was een uitstekend jaar voor The Hunger Project. Dit magazine is bomvol resultaten, verhalen, interviews, achtergrondinformatie en cij...

Magazine 2015  

2015 was een uitstekend jaar voor The Hunger Project. Dit magazine is bomvol resultaten, verhalen, interviews, achtergrondinformatie en cij...

Advertisement