Page 1

ER DU KLAR TIL DET NÆSTE SKRIDT?

Information om 10. klasse på Skt. Josefs Skole Roskilde

www.sktjosef.dk


Intro-tur og studierejse Hvis du vil have et år med højt tempo, mange faglige udfordringer og spændende oplevelser, så er 10. klasse på Skt. Josefs Skole noget for dig! Året begynder med en intro-tur, som vi bruger til at prøve grænser af og lære hinanden at kende. Hen mod skoleårets slutning samler vi kræfter til de obligatoriske afgangsprøver ved at tage på studietur til en europæisk storby.

UNDERVISNINGEN I 10. KLASSE Obligatoriske fag

Verden på kryds og tværs

Fælles for alle elever er obligatoriske lektioner i dansk, engelsk, matematik og løb. Ved årets begyndelse tester vi dig i de obligatoriske fag, så du bliver undervist sammen med andre på dit eget niveau.

Er du interesseret i andre kulturer, så er Verden på kryds og tværs et fag for dig. Her undersøger vi forskellige aspekter af kultur som fx musik, mad, natur og politik. Vi inviterer folk til at fortælle om deres liv og opvækst i andre lande, laver og smager på andre landes eksotiske køkkener og arbejder med at få en bedre forståelse af deres traditioner. Vil du vide mere om andre lande og kan lide at arbejde med projektorienterede opgaver, så kom med og oplev verden på kryds og tværs.

Valgfag I skoleåret 2014-15 vil vi udbyde følgende seks valgfag, der alle byder på seks lektioner om ugen. Du skal vælge to af følgende fag. • Verden på kryds og tværs • Fit for Life • Drama • Medier & journalistik • Samfundsfag i praksis • Science Desuden er der mulighed for at vælge • Tysk • Fransk


Drama

Fit for Life

At kunne sælge sig selv overbevisende er en af livets vigtigste egenskaber. Det kan læres!

Er du vild med at bevæge dig i naturen, og kan du lide anderledens fysiske udfoldelser, så er Fit For Life lige noget for dig. Vi lægger vægt på at komme ud af huset og lave så mange forskellige aktiviteter som muligt. Nogle aktiviteter er faste hvert år, så som puls-og løbetræning, mens andre kunne være:

Kunne du tænke dig, at • blive mere selvsikker? • slappe af, når du møder nye mennesker? • blive bedre til at fremlægge og præsentere? • kontrollere nervøsitet eller eksamensangst? • grine til du har ondt i maven? - alt det og meget mere lærer du i faget Drama.

Science Sæt turbo på din forståelse af naturvidenskab. Vi beskæftiger os med emner inden for Biologi, Fysik, Kemi og Geografi. Vi vil bruge fagene til at komme helt rundt om de udvalgte emner. Et emne vil typisk inkludere et virksomhedsbesøg eller en ekskursion til en spændende lokalitet. Det kunne fx være Niels Bohr Instituttet, Campus Pharma, Novo Nordisk, Geocenter Møn, Zoologisk have. Desuden vil vi arbejde eksperimentelt og teoretisk med emnet. Faget fører frem til en afgangsprøve.

Udendørs aktiviteter Klatring, ridning, skøjteløb, fitness, svømning, orienteringsløb og cykling. Indendørs aktiviteter Massage, madlavning, fremlæggelser, teori om krop og sundhed. Du skal have en cykel og cykelhjelm for at blive optaget på denne linje, og du skal være villig til at deltage i overnatning i skoven. På Fit For Life risikerer du at komme i rigtig god form både fysisk og psykisk!


Samfundsfag

Medier og journalistik

Vi kalder det samfundsfag i praksis, fordi vi ikke vil nøjes med at sidde på skolen og læse om, hvordan samfundet er skruet sammen. Når vi har læst om et emne, tager vi ud og ser, hvordan det fungerer i praksis.

Drømmer du om en fremtid som journalist, og har du mod på allerede nu at kaste dig over arbejdet med trykte og elektroniske medier i teori og praksis? Så er Medier og journalistik lige noget for dig. Her arbejder vi med tekst og tale, billeder og lyd, dramaturgi og fortælleteknik i teori og praksis.

Vi skal arbejde med det danske retssystem og tager en tur i byretten for at se, hvordan anklager, forsvarer og dommer udfylder deres roller. Vi besøger Folketinget for at se og høre, hvordan det politiske system fungerer. Og når vi arbejder med privatøkonomi, tager vi en tur i banken og lærer at læse en lønseddel, lægge et budget og høre mere om, hvordan man finansierer køb af bil og lejlighed. Sidst, men ikke mindst, besøger vi en A-kasse, en fagforening og en arbejdsgiverforening for at høre, hvordan parterne på det danske arbejdsmarked spiller sammen.

I den praktiske del lærer du at fortælle en god historie – både i form af en god tekst, der præsenteres med indbydende billeder og et godt layout og i form af video- og lydproduktioner. I den teoretiske del analyserer og vurderer vi produktioner – f.eks. film, tv-programmer, reklamer, fotos og musikvideoer og tekster fra nyhedsmedier, så du lærer at forholde dig kritisk til den fagre nye medieverden. I løbet af året skal vi også besøge forskellige medievirksomheder.


Tysk / Fransk

IT i undervisningen

Du får fire lektioner om ugen, og det er obligatorisk at gå til afgangsprøve (FS10).

Hovedparten af undervisningen i 10. klasse er baseret på it. For det meste arbejder vi med opgaver og tekster, vi henter på nettet. Derfor har vi et meget hurtigt trådløst netværk, og du skal selv komme med en bærbar pc (og når vi siger pc, mener vi en windows-computer, ikke en Mac). Når du kommer, lægger vi en office-pakke på din computer og lærer dig at bruge den, så du er godt rustet til din ungdomsuddannelse.

Intro-tur og studierejse Året begynder med en intro-tur, som vi bruger til at prøve grænser af og lære hinanden at kende. Og hen mod skoleårets slutning samler vi kræfter til de obligatoriske afgangsprøver ved at tage på studietur til en stor europæisk storby.

10. KLASSE - ET VIGTIGT VALG 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der vil styrke din faglighed og blive mere afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse. Et år på Skt. Josefs Skole er et tilbud om seriøs undervisning i moderne lokaler, spændende projekter, nærværende lærere, studieture, uddannelsesvejledning og nye venner. Vi forventer, at du betragter skolen som en arbejdsplads, hvor du møder velforberedt

hver dag – klar til at deltage aktivt i dagens arbejde. Til gengæld garanterer vi, at du bliver mødt af engagerede lærere. Du får en personlig vejleder, der er klar til at give dig den støtte, du har brug for i din faglige og personlige udvikling. Vi arbejder tæt sammen med UU-Roskilde og alle vores elever fortsætter enten på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

INFORMATIONSMØDE OG TILMELDING Du kan udskrive en indmeldelsesblanket fra skolens hjemmeside. I november holder vi et info-møde, og derefter kan du melde dig til en individuel optagelsessamtale.

www.sktjosef.dk

Samtalerne holdes i januar, og du kan booke en tid på skolens kontor. I skoleåret 2014-15 optager vi 75 elever.


PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse. Skt. Josefs Skole er en udviklingsorienteret skole med katolsk baggrund. Skolen har et stærkt værdigrundlag samt 110 års erfaring i børns og unges trivsel og læring.

Skt. Josefs Skole ligger centralt i Roskilde tæt på stationen.

Frederiksborgvej 10 • 4000 Roskilde • Tlf. +45 46 35 25 26 • post@sktjosef.dk • www.sktjosef.dk

Sktjosefs 10klasse a5folder finalhr screen  
Sktjosefs 10klasse a5folder finalhr screen  
Advertisement