Page 1

I

I4l

ma t r . nr.

dato:

\9. ro. 79

SITUATIONSPLAN

BESKRIVELSE: opførelsesår: 1961

mål 1:1000

til/ombygning: antal etager/bygningsform:

1 etage sam~

menbygget med nr. 7, udhus

l

vinkel

bagtil fagdeling: ingen gulvkote : 9,90 sokkelhØjde: 0,15 - 0,50 m gesims: + 2,60 m tag: 20

o

tagryg: + 4,00 m

sadeltag, asymmetrisk bØlge-

eternit ydervæg: grundmur, blank mur af gule sten vinduer: udelte næsten kvadratiske,

l

facaden 2 ved siden af hinanden med 1istebek1ædning over og under, alt mØrkt

AREALER:

bejdset træ

grundareal

263

dØr: 4 trin op til hoveddør trukket ind

etageareal

77

i niche

ANVENDELSE:

bagside: 2 udelte vinduer, halvdØr i ud-

bolig

huset som er sammenbygget med hovedhu-

andet

set. Bagsiden fremtræder som husets fa-

udnyt. tagetage

cade og hovedindgang

udhus (e)

vedligeholdelse:

BEBYGGELSESPROCENT:

god

bevaringsværdi: nej - dårlig tilpasning. Nr. 5 + 7 virker såvel i proportioner som et.

l

materialer helt forkert i miljØ-

,7

I beby gg.area 1

T erhverv I kælder' /garage/carport 27

77

scan0005  
Advertisement