__MAIN_TEXT__

Page 3

kandidatar som bedriftene har bruk for.

Rettleiing til annonsørar

utstillarar

Ragnar Lyssand ragnar.lyssand@gmail.com

og

Heimesida vår er å finna på: http://xn--bjrnefjordenutdanningsmesse-r3c.no/ Standard stand er 3 m brei med sideveggar på 1,5 m. Standen kan utvidast i modular på 1,5 m. Straum, internett-tilkopling, bord og stolar er inkludert i prisen. Middag 11. november er og inkludert i prisen. Standard stand kostar kr 4500,-. Utviding per 1,5 m kr 1000,- I lista over utstillare vil namna kunne søkjast direkte på internett. Utstillarar og andre kan støtta Lions humanitære arbeid ved å kjøpa søkbar annonseplass med logo på heimesida for kr 2000,-. Skjema for bestilling av stand og annonse er lagt ut på vår heimeside.

Øvrige komitémedlemmar Wenche Lyssand wenchelyssand@gmail.com Sverre Holm sverreholm@gmail.com Harald Grotle harald.grotle@me.com Siri Janne Llanos sirijann@online.no Kjell Aarbakke kjelliaa@hotmail.no

Alle foto: Thorleif Eikeland

Kontakt oss Prosjektansvarleg Thorleif Eikeland thorleif.eikeland@gmail.com

Os Lions Club er arrangør av Bjørnefjorden utdanningsmesse. Hovudsponsorar er Hordaland fylkeskommune og kommunane i Bjørnefjordregionen.

Prosjektleiar Bjørn Solheim bjorn.solheim@mac.com Vaksenopplæring og rehabilitering Per Solberg solberg.per@online.no Kasserar Bjarne Drange bjarne.drange@bkkfiber.no Salgsansvarleg Erik Bøe eboe2@online.no

Riggansvarlig

Økonomisk overskot frå messa går i sin heilhet til Lions humanitære arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som utstillar og/eller annonsør støttar du dette arbeidet.

Profile for Thorleif Eikeland

Ny fil info 2016  

Bjørnefjorden utdanningsmesse - 2016 messebrosjyre

Ny fil info 2016  

Bjørnefjorden utdanningsmesse - 2016 messebrosjyre

Advertisement