Page 9

29 Multi­ mediefore­ stilling

30 Norges forskningsråd

J o r d e

27 14

9

fotballbane

26 25 24 15

16

32 Miniforsker´n

31

17

23

22

21

18

19 20

Karl Johans gate

13

R T U

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

INSTITUSJON (SORTERT ALFABETISK) Norsk institutt for naturforskning (NINA) Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Norsk Regnesentral Norsk Romsenter Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Transportøkonomisk institutt (TØI) UiO, ARENA – senter for europaforskning UiO, Det medisinske fakultet UiO, Det odontologiske fakultet UiO, Institutt for statsvitenskap UiO, Institutt for geofag (CIENS) UiO, Institutt for geofag UiO, Institutt for molekylær biovitenskap UiO, KULTRANS UiO, Norsk Ordbok 2014 UiO, Psykologisk institutt UiO, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

2

1

BOD 28 28 7 25 3 28 21 15 16 1 28 26 17 23 4 22 24 6 12

SIDE 19 21 10 11 26 25 43 42 41 13 23 48 31 45 34 39 27 12 40

FO R S K N IN GSTO RG E T 20 1 0

Aulaen

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you