Page 8

FO R S K N IN GSTO RG E T 20 1 0

8 28 CIENS NILU NIVA NIBR NINA TØI Met inst. UiO-Geo CICERO

Karl Johans gate

B C F H I K M N

INSTITUSJON (SORTERT ALFABETISK) Bioforsk CICERO Senter for klimaforskning CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Forsvarets forskningsinstitutt Handelshøyskolen BI HiAk, Avdeling for produktdesign HiO, Avdeling for ingeniørutdanning HiO, Avdeling for samfunnsfag HiO, Avdeling for sykepleierutdanning Informasjonsbod Kreftforeningen Meteorologisk institutt Miniforsker’n Nasjonalmuseet Norges forskningsråd Norges idrettshøgskole Norges veterinærhøgskole Norsk handverksutvikling (NHU) Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) Norsk institutt for luftforskning (NILU)

BOD 13 29 28 27 2 19 8 9 10 20 11 28 32 5 30 31 14 18 28 28

SIDE 49 18 16 30 46 47 28 37 38 36 20 32 12 14 29 35 44 24 22

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you