Page 6

FO R S K N IN GSTO RG E T 20 1 0

6

HELSE OG ERNÆRING Norges Veterinærhøgskole: Kreftforeningen: HiO, Avdeling for samfunnsfag: HiO, Avdeling for sykepleierutdanning: UiO, Psykologisk institutt: Universitetet for miljø- og biovitenskap: UiO, Det odontologiske fakultet: UiO, Det medisinske fakultet:

Veterinærmedisin – mer enn bare hester og hunder Mosjon mot kreft Snakk med oss! Livskvalitet – fortell og bli testet Bedre kunnskap om neste generasjon Bedre fett med dyr på diett Født sånn eller b(l)itt sånn? Hva skjer i hjernen din

35 36 37 38 39 40 41 42

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you