Page 5

Innhold

FORSKNINGENS VERKTØY Norsk Regnesentral: Norsk Romsenter: UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet: UiO, Institutt for statsvitenskap: Norges forskningsråd: CIENS: Meteorologisk institutt, Institutt for geofag, CICERO: CICERO Senter for klimaforskning: Norsk institutt for naturforskning: Meteorologisk institutt: Norsk institutt for vannforskning: Norsk institutt for luftforskning: UiO, Institutt for geofag: Norsk institutt for by- og regionforskning: Transportøkonomisk institutt: Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo: UiO, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi: HiO, Avdeling for ingeniørutdanning: Norges idrettshøgskole: Forsvarets forskningsinstitutt: UiO, Institutt for molekylær biovitenskap: Miniforsker´n: Miniforsker´n: UiO, Norsk Ordbok 2014:

Er det sammenheng mellom fotlengden og høyden din? Varslerne i rommet Kunnskap i skolen Politiske verktøy gir svar Med mark på veien til viten Summen av kunnskap Jakten på polarstormen Står Operaen under vann om 100 år? Kan livsgrunnlaget vårt sikres? Værmeldingen som sikrer liv Levende dyr som verktøy Fra innviklet teknologi til enkle metoder Er det forandringer i breene i Arktis? Metodemangfold og tverrfaglighet Et miljøvennlig transportalternativ? Vi er verktøyet Verktøykassen for nanoteknologer Tegn med elektronisk fargestift Europas mest avanserte digitale fotballbane Dataspill – ikke bare lek Livets byggeklosser Ingen fremtid uten miniforskere Hvordan ser mennesket ut om tusen år? Lag ordbok med oss!

SIDE 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

FO R S K N IN GSTO RG E T 20 1 0

5

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre