Page 49

13

Kontaktperson: Morten Günther | Tlf.: 41 90 98 37 E-post: morten.gunther@bioforsk.no | www.bioforsk.no

Snegleklinikken Hva slags slimete småkryp har du i hagen?

De fleste forbinder iberia­ skogsnegl med pest og plage. Et kryp man klipper i to og hiver i søpla.

Her kan du også få tips om hvor­ dan du kan bekjempe uønskede snegler, og hvordan du kan skille de ulike artene fra hverandre.

En rekke fremmede arter spres i dag gjennom Europa som et resultat av menneskelig aktivitet. Dette er en alvorlig trussel mot vårt biologiske mangfold.

På Snegleklinikken kan du se og lære mer om ulike interessante småkryp som Bioforsk arbeider med. Noen gjør skade, andre er til nytte.

Våre forskere viser frem levende iberiaskogsnegler, harlekinmari­ høner og andre fremmede arter i vårt nærmiljø. Lurer du på hva slags snegler du har i din egen hage?

Hvis du ikke har for dårlig tid, kan du også overvære et ekte snegleveddeløp.

Ta med noen eksemplarer til vår stand og få dem artsbestemt!

BOD 13

49

ME L LO M H IMME L O G J O RD

Bioforsk

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement