Page 47

19

Kontaktperson: Vibeke Sjøvoll | Tlf.: 64 84 93 33 E-post: VibekeJohansen.Sjovoll@hiak.no | www.hiak.no/produktdesign

1001 former i papir Du er invitert til å være med og utforske formprinsipper som kan utvikle seg til nye produkter. Med utgangspunkt i et papir eller en flate, skal vi eksperimentere og skape tredimensjonal form. Studenter fra Avdeling for produktdesign på Høgskolen i Akershus vil være tilstede og vise metoder som bretting, bøying, kutting, krølling, innpakking og mye mer. Produktdesign er et fagområde med vekt på både tradisjoner og historie, brukerorientering og funksjonalitet knyttet opp mot nåtid, etterspørsel i markedet, bærekraftighet og trender.

Prøv deg i designerrollen. Vårt mål er å samle 1001 papirformer, og alle bidrag dokumenteres. BOD 19

Lunsjtallerkenene «Ola» er i porselen og laget av Anne Marit Opseth. De er designet etter inspirasjon fra matpakken.

47

H ISTOR IE , KU LT U R, KU N ST O G SA M F U N N

Produktdesign, Høgskolen i Akershus

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre