Page 45

23

Kontaktperson: Beate Trandem | Tlf.: 98 06 77 26 E-post: beatet@ilos.uio.no | www.uio.no/kultrans

Science fiction – lag din egen fremtid! Gir science fiction oss inn­ blikk i andre verdener? Kan filmer eller spill i science fiction-sjangeren si oss noe om fremtiden?

Eller du kan ta utgangspunkt i din hverdag i 2010 og fore­ stille deg hvordan fremtiden blir. Fortid, nåtid og framtid kobles sammen på nye måter.

Kanskje er det heller samtidens teknologi og samfunnsproblemer som blir synlige i fortellingene. Det er jo lett å se om en historie om fremtiden ble laget i 1880 eller 2010.

Hos oss kan du lage din versjon av fremtiden i modelleire. Du kan også ta testen vår: – Hvor mange spørsmål om Star Wars og andre science fiction-historier klarer du? Utenomjordisk fin premie til vinnerne!

Men tror du at indisk science fiction skrevet på bengali er annerledes enn britisk science fiction? Du kjenner ganske sik­ kert til lyssverd, men har du hørt om snuspistoler? Hvis du vil lære av science fic­tion, kan du sammenligne his­ torier skrevet for mange år siden med hvordan verden faktisk har utviklet seg.

I Kultrans arbeider forskere fra mange fag sammen for å under­ søke hvordan verden endrer seg. Kom og snakk med litteratur­ forskere, historikere, sosiologer, pedagoger, idéhistorikere, statsvitere, jurister, sosialantro­ pologer og språkforskere. BOD 23

45

H ISTOR IE , KU LT U R, KU N ST O G SA M F U N N

KULTRANS, Universitetet i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you