Page 43

43

21

Kontaktperson: Sindre Hervig | Tlf.: 22 85 88 62 E-post: sindreeh@student.sv.uio.no | www.arena.uio.no

Hvem vet mest om EU? Vinn reisestipend! Hva er EU? Hvem bestemmer hva i Brussel? Hvordan styres EU? På ARENAs stand kan du teste dine kunn­­ skaper om EU. Den beste klassen vinner et reisestipend til Europa! Skal dere på klassetur i Europa 2010/2011? Bli med på vår nettquiz i ukene før Forskningstorget. De klassene som gjør det best i de innledende rundene får delta i finalen på fredag 24. september. Vinnerne får et solid bidrag til skoleturen!

ARENA – Senter for europa­ forskning er det største miljøet for EU-forskning i Norge. Forsk­ erne ved ARENA studerer temaer som EUs politiske utvikling og endring i små og store steg. Vårt hovedtema er EUs utvikling og politisk endring i Europa.

I tillegg til finalen på fredagen kan alle teste EU-quizen på nett, utforske Europakartet, gjennom­ føre en spørreundersøkelse, diskutere med Europaforskere, og mer til.

For mer info og quiz-registrering, gå inn på www.arena.uio.no/EUquiz BOD 21

Foto: ARENA

H ISTOR IE , KU LT U R, KU N ST O G SA M F U N N

ARENA, Universitetet i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement