Page 42

H E L S E O G E R N Æ RI N G

42

Det medisinske faktultet, Universitetet i Oslo

15

4

Kontaktperson: Johan Storm | Tlf.: 22 85 12 46 E-post: j.f.storm@medisin.uio.no | www.med.uio.no

Hva skjer i hjernen din når du tenker, sanser og husker? AKKURAT NÅ når du leser denne teksten farer milli­arder av elektriske signaler gjennom cellene i hjernen din. Vi tror det er disse elektriske signalene som danner tankene og følelsene dine. Alt du føler, opp­ lever, tenker, sier og gjør, skyldes

slike fysiske prosesser i hjernen din. Men HVORDAN dette skjer er ennå et stort mysterium.

• Hva er egentlig disse gåtefulle hjerneprosessene? • Hvordan kan hjernecellene lage elektriske signaler? • Hva er en nerveimpuls? • Hvordan kan de elektriske impulsene kode tanker, bilder, lyder og følelser, slik at vi opplever dem? • Hvordan lagres våre erindringer i hukommelsen? • Hva er bevissthet? Vår forskergruppe prøver å finne ut noe om dette ved å studere de helt grunnleggende prosessene i hjernen: • Hvordan noen helt spesielle molekyler – IONEKANALENE – danner elektriske signaler i hjernen.

• Hvordan disse molekylene åpner og lukker seg for å slippe igjennom elektrisk ladete ato­ mer, ioner, og danne ørsmå elektriske strømmer. • Hvordan de elektriske signalene endrer seg når vi sover, våkner eller bli ivrige. • Hvordan impulsene endrer seg når vi lærer og husker. Hos oss kan du • se dine egne hjernebølger. • s e levende hjernevev og hjerne­ celler. • s e og høre hjernecellene sende signaler til hverandre. • s e matematiske modeller av hjernecellenes signaler. BOD 15

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement