Page 41

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo 16

3

Kontaktperson: Bjørn Øgaard | Tlf.: 22 85 22 49 E-post: bjorn.ogaard@odont.uio.no | www.odont.uio.no

Kontaktperson: Kyrre Kverndokk E-post: kyrre.kverndokk@ikos.uio.no www.folkeminne.uio.no | www.hf.uio.no/ikos

Født sånn eller b(l)itt sånn? Hvorfor får mange bittfeil som trenger tannregule­ ring? Hvordan bestemmer vi hvem som skal ha regu­ lering? 100 år med tannregulering viser utviklingen av forskningsme­ toder og diagnostikk fra enkle tannmålinger til 3D-computer­ tomografi og molekylærbiologi. Store bittfeil kan gå i arv, men de vanligste bitt- og tannstil­ lingsfeil er en kombinasjon av arv og miljø. Kan vi forbygge? Ja, tannstillingen lar seg lett påvirke ved smokk- og fingersuging. Se supersmokken som er forsket fram for å unngå uheldig bitt­ utvikling.

Se på skallene og kjevene til griser som har fått hard eller bløt kost under oppveksten. Er det lurt å bare spise graut? Og hør om forskning på skaller fra middelalderens Oslo med mindre bittfeil enn på dagens barn og ungdom. Hvorfor? Bli med å forske på hvem som bør få tannregulering! Finn ut hva som skjer når tenner reguleres. Se hvordan tenner kan flyttes, eller tranplanteres, fra en plass til en annen når uhellet er ute. Store bittfeil kan trenge både kjeve­kirurgi og tannregulering. Besøk oss i boden vår og bli med i en stor gjettekonkurranse om tenner! BOD 16

41

H E L S E O G E R N Æ RI N G

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement