Page 38

H E L S E O G E R N Æ RI N G

38

Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo

10

Kontaktperson: Trygve Aasgaard | Tlf.: 22 45 37 21 E-post: Trygve.Aasgaard@su.hio.no | www.hio.no/su

Livskvalitet – fortell og bli testet Det er mange måter å beskrive livskvalitet, men de som forsker innen livskvalitet er enig om at livskvalitet er individuelt. Livskvalitet er velvære, trivsel, lykke og det å ha et godt liv og en god helse. Men det som opp­ leves som livskvalitet for mange, behøver ikke være det for deg. Nettopp fordi det er så mange oppfatninger om livskvalitet, er det et spennende tema å utfor­ ske. Det er interessant å få kunn­ skap om personer som sliter med sykdom eller andre problemer, og likevel kan oppleve livskvalitet. Hva holder pasienters mot oppe mens de er syke eller skadde? Hva bør sykepleiere gjøre for å hjelpe pasienter til å ha et best mulig liv mens de er syke?

Hvorfor kan noen være syke, samtidig som de synes at de har et ganske bra liv? Hvordan kan noen være friske, samtidig som de synes de har et ganske dårlig liv? Det er mange måter å forske på livskvalitet. Vi kan bruke spørreskjema eller intervjue og samle på historier. På Avdeling for sykepleierutdanning gjør vi begge deler. Har du lyst til å få målt din livskvalitet?

BOD 10

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you