Page 37

9

Kontaktinformasjon: Liv Mette Gulbrandsen | Tlf.: 22 45 36 18 E-post: liv-mette.gulbrandsen@sam.hio.no | www.hio.no/sam


Snakk med oss! Barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. Blir de snakket med og lyttet til når viktige avgjørelser skal tas? Forskningsprosjektet «Snakk med oss! Profesjonsutøvelse og barns deltakelse» utforsker barns rett til å bli hørt på ulike arenaer, i barnevernet, på skolen og i habilitering. I vår bod på Forskningstorget vil barn få mulighet til å fortelle oss litt om hva det vil si å bli hørt ved å svare på spørsmål, tegne og ved å løse ulike oppgaver. De som ønsker kan få hengt opp

sine tegninger og svar på boden slik at andre kan se hvordan barn uttrykker deltakelse og rett til å bli hørt. Barnhager og skoleklasser er velkomne til å bidra. Ved boden kan du også lese om, og bli informert om, våre forskningsprosjekter.

BOD 9

37

H E L S E O G E R N Æ RI N G

Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement