Page 36

H E L S E O G E R N Æ RI N G

36

Kreftforeningen

11

Kontaktperson: Liv Borgvin Dørre | Tlf.: 90 82 24 56 E-post: Liv.Borgvin.Dorre@kreftforeningen.no | www.kreftforeningen.no

Mosjon mot kreft Daglig fysisk aktivitet kan redusere risikoen for flere typer kreft. Daglig fysisk aktivitet har en be­ skyttende effekt mot flere typer kreft. En sykkeltur, jogge- eller spasertur hvor du svetter litt og får økt puls, bidrar til å redusere risikoen for flere kreftformer. Alle aktiviteter er bra. Mosjon kan også være til hjelp etter en kreftdiagnose, og det kan også lindre plager fra kreft­ sykdom og behandling. Vil du være med på konkurran­ ser samtidig som du tester den fysiske formen?

Du har kanskje også spørsmål om fysisk aktivitet, helse og kreft som du gjerne vil ha svar på? Det får du anledning til hvis du besøker Kreftforeningens bod på Forskningstorget. Der kan du også prøve deg på vår kunnskapsquiz og være med i trekningen av flere premier. BOD 11

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you