Page 3

Velkommen til stor kunnskapsfest – Forskningstorget i Oslo! Er du nysgjerrig av natur, eller lurer du på hva forskning har å si for fremtiden? Da skal du besøke Forskningstorget i Oslo – et stort og levende kunnskapstorg med utstillinger og aktivi­ teter for vitebegjærlige i alle aldre. Entusiastiske forskere fra flere titalls forskningsmiljøer i Oslo og Akers­ hus står klare til å presentere sine prosjekter, eksperimenter og oppfinnelser. Vi garanterer interessante opplevelser, ny lærdom og mye moro. Kanskje forlater du torget med et ønske om å lære mye mer?! Forskningstorget i Oslo er det største enkeltarrangementet under de landsomfattende Forskningsdagene, som i år har hovedtema «forskningens verktøy». Det dreier seg om metodene, utstyret og tenkningen forskerne bruker for å komme frem til vellykkede resultater. Våre utstillere gleder seg til å presentere sine metoder og resultater på Forskningstorget! Forskningstorget i Oslo arrangeres av Universitetsalliansen OSLO som består av Høgskolen i Akershus (prosjektleder), Høgskolen i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Oslo. Vi gleder oss til å møte deg!

Universitetsalliansen OSLO

FO R S K N IN GSTO RG E T 20 1 0

3

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you