Page 29

29

31

Kontaktperson: Gro Styrmo | Tlf.: 95 85 38 74 E-post: gro.styrmo@nih.no | www.nih.no

Europas mest avanserte digitale fotballbane Norges idrettshøgskole har hatt stor betydning for teori­ utviklingen i norsk fotball. Egil «Drillo» Olsen var den i Norge som for alvor satte fokus på videoanalyse.

Vil du for eksempel vite hvor langt spillerne løper i en gitt periode, med hvilken intensitet og hvor mange ganger de har kontakt med ballen? Nå kan du prøve selv!

Detaljert kunnskap om spiller­ analyse, om laget i angrep og forsvar og om hva effektiv fotball er, bidro til at Norges fotballands­ lag nådde sitt så langt høyde­ punkt. Vet du hvor Drillo utviklet mye av teorien bak landslagets suksess? Jo, sammen med kol­ legaer og studenter på Norges idrettshøgskole.

Bli med å spille fotball på vår minibane på Forskningstorget, og få din deltakelse overført og ana­ lysert ved hjelp av Europas mest effektive analyseverktøy. Vi får også besøk av noen profesjonelle fotballspillere som vil prøvespille på minibanen.

I boden vår viser vi hvordan teknologi og idrett går hånd i hånd. Vi demonstrerer hvordan fotballspill kan analyseres ved å bruke et videoanalyseverktøy og

BOD 31

posisjoneringsverktøy. Prosjektet er et samarbeid mellom NIH, Interplay Sports (videoanalyse) og Liessem Digital systems (posisjonering).

Teknologien gir mulighet for å analysere ulike faser av spillet, som for eksempel effektive angreps- og forsvarssituasjo­ ner, dødball og registrering av mengde og kvalitet på forflyt­ ningene.

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Norges idrettshøgskole

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you