Page 27

Kontaktperson: Ola Nilsen | Tlf.: 22 85 55 58 E-post: ola.nilsen@kjemi.uio.no | www.smn.uio.no

24

27

Verktøykasse for nanoteknologer En nanometer er en milli­ard­ dels meter. Nanoteknologi handler om småting­ene vi ikke kan se med det blotte øye. Det er en utfordring å lage så små ting, men hvordan vet man at man har lyktes? På Forsknings­ torget fokuserer vi på instru­ mentene vi bruker til å studere materialene vi lager. Vi viser deg noen av de verktøyene forskere ved Universitetet i Oslo bruker for å studere materialer helt ned til atomene de er bygd opp av.

I boden vår viser vi deg hvordan teknologien i en gammeldags platespiller ligner den teknolo­ gien vi bruker for å observere enkeltatomer på en overflate. Vi viser også hvor mye mer du kan se dersom du bruker elektro­ ner i stedet for lys i mikroskoper. Eksemplene vi demonstrerer i boden vår er basert på verktøy­ ene vi bruker når vi utvikler nye materialer for fremtidens energisystemer. BOD 24

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you