Page 26

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

26

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

3

Kontaktperson: Magnus Sollid | Tlf.: 93 23 21 04 E-post: magsol@arkivverket.no www.arkivverket.no | www.arkivportalen.no

Vi er verktøyet! 240 000 hyllemeter med arkivmateriale. Over 2 milliarder unike sider fra historiske dokumenter. Omtrent 130 000 middelalderdokumenter, og over 110 000 kart og tegnin­ ger. Felleskatalog for alle statsarkivene og Riksarkivet er tilgjengelig på nett. For å vite hva som egentlig har hendt, må både vi og forskerne gå til kildene. All forskning trenger et verktøy. I blant annet historiefaget er kildene og arkivene det viktigste verktøyet. Kildene inneholder svarene, og Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo er bindeleddet mellom forskeren og kildene.

forfalskninger? Forteller Wiki­ pedia hele sannheten? På Forskningstorget vil vi fortelle deg mer om kildekritikk og vanskelighetene med å skille ekte fra falskt og sant fra usant. Hvordan kan man bruke arkivene som verktøy i sitt arbeid? Kom og snakk med oss!

Kan vi stole på at kildene faktisk stemmer? Og hva med dagens teknologi og økte muligheter for

BOD 3

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you