Page 25

28

Kontaktperson: Harald Aas | Tlf.: 22 57 38 00 E-post: harald.aas@toi.no | www.toi.no

25

Et miljøvennlig transportalternativ? Vegtransporten står for om lag 20 prosent av Norges utslipp av klimagasser. Hva slags bil bør du velge dersom du ønsker å være mest mulig miljøvennlig? Rene elektriske biler har null utslipp, men rekkevidden er fore­ løpig et problem, og batteripak­ kene er dyre. Om noen få år vil såkalte plugin-hybridbiler være tilgjengelige på markedet. Bilene har både bensin- eller dieselmotor og elektrisk drift, og de kan lades fra strømnettet. Men hvor miljø­ vennlige er disse egentlig, og vil folk ta seg bryet med å plugge inn kontakten?

Toyota har utplassert ti proto­ typer av Prius Plug-in-hybrid i Norden. Transportøkonomisk institutt forsker på hvordan disse bilene tas i bruk og hvor miljøvennlige de er i praksis. På vår stand kan du blant annet se en av disse bilene og høre mer om hvordan vi legger opp forskningen. BOD 28

Toyota Prius Plug-in har en batteripakke stor nok til at den kan kjøre cirka to mil hver gang den lades. Deretter overtar bensinmotoren.

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Transportøkonomisk institutt

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement