Page 23

28

Kontaktperson: Thor A. Thorsen | Mobil: 930 72 020 E-post: t.a.thorsen@geo.uio.no | www.geo.uio.no

Er det forandringer i breene i Arktis? Nedsmeltingen av isbreene er sammen med varme­­ ut­videlsen av vann, de viktigste årsakene til hevning av det globale havnivået. Det største bidraget kommer fra mindre breer, og ikke fra de store i Antarktis og på Grønland. Mange ligger i Arktis, og det er her vi forventer størst og raskest oppvarming. På Grønland smelter breene raskere på overflaten og har økt transporten av is ut i havet, men ennå vet vi ikke om det samme skjer med andre breer i Arktis. I Glaciodyn-prosjektet har vi studert hvordan isbreer i Arktis reagerer på klimaendringene.

Hvordan forandrer breene i Arktis seg? Hva fører til at de glir raskere? Hvordan skjer istrans­ porten? Stikk innom oss på Forsknings­ torget i CIENS-teltet og lær om de nye verktøyene, som GPS, radar, laser, automatiske vær­ stasjoner og satellitter. Disse gir oss detaljerte og kontinuerlige data, som for bare få år siden ikke var mulige å få. BOD 28

Foto: Monica Sund

23

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement