Page 22

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

22

28

Norsk institutt for luftforskning Kontaktperson: Anne Nyeggen | Tlf.: 90 77 62 32 E-post: any@nilu.no | www.nilu.no

Fra innviklet teknologi til enkle metoder Kamera som sporer vulkanaskeskyer og «UFO»-er som måler kjemikalier i lufta. Det er bare eksempler på hva vi bruker.

Vi bruker alt fra innviklet tekno­ logi til enkle metoder i arbeidet vårt, og begge deler er like viktig for miljøforskningen.

prøvetaker ser ut som en enkel sak, men er en «UFO» som er veldig effektiv i jakten på miljø­ gifter.

Ble du lei av å vente på trygt flyvær sist vår? Forsker Fred Prata har jobbet i 20 år med askeskyproblematikken, og har utviklet et kamera som kan «se» askeskyer fra vulkanutbrudd. Hvis kameraet monteres på flyene, vil kameraet kunne varsle skyene tidsnok til at flyet rekker å skifte kurs. Kameraet blir nå testet ut av et flyselskap.

Hun har brukt «UFO»-en sin til å konstatere at det fortsatt er PCB, pesticider og bromerte flamme­ hemmere i lufta noen steder ved Mjøsa. Det ikke-flyvende objektet kan både fortelle om kildene og hvordan stoffene sprer seg.

Forsker Kine Halse har vært med i utviklingen av et helt annet instrument. Hennes passive

BOD 28

Besøk boden vår på Forsknings­ torget og lær mer om både kameraet og «UFO»-en!

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre