Page 21

21

28

Kontaktperson: Bjørn Faafeng | Tlf.: 91 82 34 71 E-post: bjoern.faafeng@niva.no | www.niva.no

Levende dyr som verktøy Hvordan kan forskerne bruke blåskjell til å varsle giftige alger langs kysten? Og hvorfor bruker de blå­ skjell til å spore forskjellige typer miljøgifter? Satellittovervåking av fisk, levende miljøgift-sniffere og datamodeller er noen eksempler på verktøy vannforskere bruker for å kartlegge miljøet. Visste du at fisk kan brukes til å måle vannkvaliteten? Tror du det går an å sjekke hvor ofte gjedda har kastet seg over et bytte i det siste? Villaksen svømmer fra havet og opp i elvene for å gyte. Hvor mange av laksene tror du finner veien tilbake til elva de vokste opp i? Er det mulig å måle hvor de trives best i elva?

Fiskeoppdrett er en viktig næring i Norge. Forurensning og sykdom kan raskt spre seg fra ett opp­ drettsanlegg til andre gjennom vannet. For å unngå spredning av smitte er det smart å vite hvor­

dan vannet beveger seg, før man plasserer nye oppdrettsanlegg. Vi har datamodeller som gjør at forskerne kan finne svaret uten å ta en eneste vannprøve.

Besøk boden vår på Forsknings­ torget – og vi viser deg noen smarte måter å finne ut av vanskelige miljøspørsmål på.

BOD 28

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Norsk institutt for vannforskning

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement