Page 20

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

20

Meteorologisk institutt

28

Kontaktperson: Pernille Thapa | Tlf.: 22 96 30 00 E-post: pernille.thapa@met.no | www.met.no

Værmeldingen sikrer liv Meteorologisk institutt har kolossale mengder data til rådighet. De kan brukes til å lage mange forskjellige typer værvarsler, men fordi vi har begrenset kapasitet, må vi foreta valg. Været er tilstanden i atmosfæren fra dag til dag. Vår viktigste opp­ gave er å sikre liv og verdier. Du skal varsles når et uvær er på vei, slik at du kan ta forholdsregler. Vi anstrenger oss for å bli stadig bedre til å forutsi når farlig vær er i anmarsj. Våre prognoser skal være presise om når uværet kommer, hvilke områder som rammes og hvilken intensitet som kan forventes. Vi skal også varsle om de vær­ forholdene folk er interessert i. På nettstedet yr.no er mulig­ hetene mange. Besøk oss på Forskningstorget – og fortell hvilke tjenester du kunne tenke deg å finne på yr.no.

BOD 28

Yvonne Gusdal, forsker ved Meteorologisk institutt

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement