Page 18

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

18

CICERO Senter for klimaforskning

28

Kontaktperson: Erlend A. T. Hermansen | E-post: e.a.t.hermansen@cicero.uio.no Tlf.: 99 64 36 01 | www.cicero.uio.no

Står Operaen under vann om 100 år? Klimaendringene er her, og de rammer veldig ulikt. Både rike og fattige land må tilpasse seg. Men hvordan? Mer flått, stigende vannstand og økt fare for skred og forurenset drikkevann er utfordringer vi må forholde oss til i Norge de neste 100 årene. Andre deler av verden kan forvente mer tørke og dårligere vanntilgang, noe som

kan ha store konsekvenser for matsikkerhet og fattigdom. Tilpasning til klimaendringer må skje lokalt, og det er utfordrende. Først må vi finne ut hvordan hvert enkelt område kan bli

rammet. Så må vi finne frem til og iverksette passende tiltak. Alle sektorer kan bli berørt, noe som gjør det hele veldig komplekst. På CICEROs stand kan du oppleve hvordan klimaendringene

rammer både globalt og lokalt. Du vil få nye perspektiver på både muligheter og utfordringer ved tilpasning til klimaendringer – i Norge og i resten av verden.

BOD 28

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you