Page 17

29

Kontaktperson: Thor A. Thorsen | Tlf.: 93 07 20 20 | www.ciens.no

Jakten på polarstormen Forskerne Ivan og Øyvind fløy rett inn i ekstremværet for å forstå hvordan uværet oppstår og hvordan man kan varsle det. På Forskningstorget kan du se og høre histo­ rien deres. Det er et nært slektskap mellom tropiske orkaner og polare lavtrykk.

Ivan Føre og Øyvind Sætra har laget en multimedieforestilling om dette spesielle fenomenet.

Selv om polare lavtrykk er min­ dre både i størrelse og styrke, er det mange likheter mellom dem. De er uforutsigbare, intense og voldsomme. Liv og verdier settes i fare. Derfor er det uhyre viktig å kunne varsle slikt ekstremvær i tide. Det kan stå mellom liv og død.

I et lystett telt kan du oppleve de enorme kreftene naturen rår over, og forstå hvordan forskerne arbeider og hva de har funnet ut. Etter forestillingen kan du snakke med Øyvind og Ivan, hvis du synes ekstremvær er spennende. BOD 29

17

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo Meteorologisk institutt CICERO Senter for klimaforskning

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre