Page 15

Hva er egentlig en art? Hva betyr det egentlig at det finnes 19 ulike meitemarkarter i Norge? Hva er definisjonen på en art? I teltet vårt får du se at det har noe med gener å gjøre. Kanskje du kan finne ut hvor mange gener du har til felles med meitemarken? Forskere vil vise moderne teknikker som de bruker til å kartlegge nye arter. Hold orden på artene Alle arter lever i et komplisert forhold til andre arter, i det vi kaller et økosystem. Når menne­ sker flytter på seg eller forandrer

Foto: Shutterstock http://forskningskampanjen.no

måten å drive jordbruk på, endres levevilkårene til meitemarken. Og hvis klimaet endrer seg, må noen arter finne nye områder som er bedre tilpasset behovene deres.

Det finnes store databaser som blir brukt til å holde oversikt over utbredelsen av ulike arter. Besøk oss og finn ut hvilke arter som lever i ditt nærmiljø!

BOD 30

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

15

30

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement