Page 14

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

14

Norges forskningsråd

30

Kontaktperson: Karin Totland | Tlf.: 22 03 75 01 E-post: kt@forskningsradet.no | www.forskningsradet.no

Med mark på veien til viten Veien til viten går slett ikke alltid via lærebøker. Forskere får ny viten ved å bruke sine verktøy på både originale og velkjente måter. Visste du for eksempel at meitemark brukes til å spore nano­partikler? Eller at store data­baser er viktige verktøy for mange forskere? I Forsknings­ rådets telt viser vi at det finnes mange veier til ny viten. «Bare» en meitemark? I Forskningskampanjen 2010 er alle landets skoler invitert til å kartlegge hvilke arter av meite­ mark som fins i deres nærom­ råde. Stubbemeitemark liker seg best i komposten, blå meitemark i løvskog og andre i åkeren. Hele 19 arter av meitemark er

observert i Norge. Hos oss kan du selv kartlegge meitemark og be­ stemme hvilke arter de tilhører. Møt en ugress-robot Når du skal være meitemark­ forsker, får du bruke lupe og pH-papir. Men visste du at vi også kan bruke selve meite­ marken som verktøy? Forskere vil vise deg hvordan den brukes til å spore opp nanopartikler i naturen, til å omdanne søppel til fruktbar jord og til å måle jordkvalitet. I tillegg får vi besøk av en robot som kan brukes til å finne ugress i åkeren.

Foto: Shutterstock

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement