Page 13

13

1

Kontaktperson: Anette Lislerud | Tlf.: 22 85 76 46 E-post: postmottak@stv.uio.no | www.statsvitenskap.uio.no/

Politiske verktøy gir svar Hva gjør at meningsmålinger ofte presenteres på en misvisende måte? Hva forklarer deltakelse i kommunal­ politikken? Hvilke styrker og svakheter er forbundet med eksperimenter som metode? Dette kan du få vite mer om i boden vår! Misvisende meningsmålinger Intervjuundersøkelser er mye brukt til å samle inn informasjon om samfunnsforhold. Vi kan for eksempel spørre om hva folk me­ ner om ulike politiske spørsmål, eller hvilket parti de vil stemme på. Når resultatene presenteres i mediene, hender det av og til at inntrykket blir helt misvisende. Deltakelse i kommunepolitikken Stadig færre stemmer ved kommunevalg, og det har ført til en debatt om mulige reformer som kan styrke befolkningens engasjement i lokalpolitikken. Deltakelsen kan være avhengig av nærheten mellom velgerne og

de kommunale politiske myndig­ heter – slik at den er størst i de små kommunene. Deltakelsen kan også være avhengig av om­fanget av kommunal virksomhet. I boden vår får du vite mer om dette. Eksperimenter som stats­vitenskapelig metode Statsvitere bruker i økende grad eksperimenter som redskap for hypotesetesting. På Forsknings­ torget vil vi vise styrker og svakheter ved eksperimenter som metode. På et annonsert tidspunkt vil vi også gjennomføre et enkelt eksperiment, slik at interesserte kan få en følelse av hvordan det er å være deltaker.

Foto: Stortingsarkivet

BOD 1

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement