Page 12

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

12

6

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo Kontaktperson: Anja Moberg | Telefon: 22 85 53 49 E-post: a.o.moberg@ils.uio.no | www.uv.uio.no

Kunnskap i skolen
 Hva skjer med forskning på barns hverdag i skolen? Skoleforskning engasjerer forskere fra flere fakulteter. Her får du noen smakebiter fra prosjekter om faglige utfordringer og nye læringsstrategier i skolen.

Elever på forskerføtter Bruk utforskende arbeidsmåter når du jakter på spor for å løse et mysterium! Naturfagsenteret utvikler varierte og spennende aktiviteter i naturfag Utforsk ordene med en stor tekstdatabase Er Monday vanligere enn Saturday? Sier folk «It’s raining cats and dogs»? Prøv å bruke en stor tekstdatabase til å utforske engelske ord og uttrykk!

Prøv deg som arkitekt på et interaktivt bord! Forskningssenteret InterMedia og Nasjonalmuseet utvikler berøringsteknologi hvor du kan lære om hvordan arkitekt­ kontoret Snøhetta jobber. Taletreningsspillet fritt ord Prøv et spill som gir trening i å drøfte og argumentere her og nå ved å holde små innlegg om begge sider av en sak! BOD 6

KUNNSKAP I SKOLEN

Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: Nasjonalmuseet, Anne H. Jarre.

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement